donderdag 21 september 2017

EEN TRAGISCH EINDE VAN SNACKBAR 'T KOOITJE


Het was zo langzamerhand een vaste waarde bij de sporthal vlakbij Beijum-Oost. Snackbar 't Kooitje. Ruim vijf jaar achtereen stond de kraam waar patat en snacks te koop waren naast de voetbalkooi. Maar door een vervelende omstandigheid behoort 't Kooitje tot de voltooid verleden tijd.

Gisteren postte Beijumnieuws een bericht over een plotsklaps aanwezige zachte berm langs de Beijumerweg, zie nog eens hier.
Maar zo plotsklaps was de zachte berm achteraf gezien toch niet, want wat gebeurde er vorige week (en waarom is waarschijnlijk het bord met waarschuwing geplaatst?)

De gedupeerde eigenaresse berichtte:

Vorige week reden wij van de stalling naar de standplaats via de Beijumerweg  (waar wij al 5 jaar langs rijden ). Wij moesten een tegenligger passeren en zakten extreem ver weg in de berm, wij konden hier met geen mogelijkheid uitkomen (wagen weegt circa 4 ton) uiteindelijk heeft sleepbedrijf Poort ons eruit gehaald, dit heeft behoorlijke kosten met zich meegebracht. Terug op de stalling bleek er behoorlijk wat schade te zijn . Wij zijn tot de dag van vandaag nog steeds bezig om deze schade op te lossen. Mede door deze gebeurtenis heb ik een einde aan het bedrijf gemaakt en ga ik de wagen verkopen om weer een nieuw bedrijf te kunnen opstarten .

Wat vervelend allemaal!

We zijn er dusdanig flauw van, en daar bedoel ik mee alles wat ons tegen zit, dat we nieuwe en heel leuke plannen hebben voor een nieuw bedrijf, wat dat is houden we graag even voor ons zelf , maar we gaan niet bij de pakken neer zitten .
En ja u mag dit op Beijumnieuws plaatsen , wilt u daarbij vermelden dan we het met plezier hebben gedaan en dat we onze klanten danken ?

woensdag 20 september 2017

BEIJUMBORG (81)


Vreugdevolle dag

Vandaag studeert mijn jongste dochter af: een zogenaamde ‘cum laude’ in het mooie vak van de psychologie heeft ze behaald. Cum Laude: dat betekent ‘met lof’, en als je dat op je diploma krijgt bijgeschreven, dan heb je een behoorlijk hoog gemiddelde gehaald bij je tentamens en werkstukken. Vader is supertrots, en treint - een dag na beëindiging van zijn zonnige vakantie - in een zo mogelijk nog zonniger humeur naar Leiden, waar haar het Masterdiploma wordt uitgereikt. 

En zo zijn mijn drie dochters allemaal netjes door hun studie heengerold. De oudste werd jurist, de middelste verpleegkundige en de jongste dus psycholoog. De basis voor dit alles werd natuurlijk thuis gelegd, met een moeder die uit een echt onderwijsgezin kwam, en een vader die het mogelijk maken van goed onderwijs (en onderzoek) tot zijn dagelijkse werk rekent. Maar zeer belangrijk was toch ook de basisschool, waar mijn nageslacht ieder voor zich acht jaren heeft doorgebracht: de Dom Helder Camara-school in Beijum. De DHC, toen nog onder directeur Henk Post, was een enorm grote school met een oecumenische achtergrond, ook al was (en is) ze onderdeel van de VCOG in Groningen, de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. 

Ik herinner me nog als de dag van gisteren hoe we die school uitzochten, toen er zich een eerste kind aandiende dat de leeftijd van vier jaar had behaald. We woonden toen nog in de Bottemaheerd, dus de dichtstbijzijnde school was de toen nog bestaande school aan de Isebrandtsheerd, de Doefmat. En omdat mijn echtgenote nogal van het schoolexperiment was gingen we ook langs bij de Jenaplanschool aan het eind (voor ons: het begin) van de Korreweg. Maar een bezoekje aan Henk Post gaf toch al snel de doorslag: streng doch rechtvaardig, zo kwam hij bij ons over. Geïnteresseerd in kinderen, maar vooral in goed onderwijs, en dat laatste vonden we ook belangrijk. En zo kwam het dat we tussen 1994 en 2004 steeds meer betrokken raakten bij het wel en wee van de DHC, een school waar vele mooie dingen gebeurden, maar waar de overdracht van kennis toch centraal stond. Mijn vrouw zat er jaren in de Medezeggenschapsraad, en ik mocht af en toe mee op schoolreis of - een heel speciale taak - begin december de Goedheiligman vervangen.....Henk Post leidde de zaak behoorlijk strak, volgens sommigen zelfs streng, maar de lezers mogen van mij aannemen dat dit alles uit een echt onderwijshart voortkwam: af en toe spreek ik hem nog wel eens, en halen we herinneringen op aan ‘die goede oude tijd’.

Drie middelbare scholen (één van mijn drie dochters switchte al gauw van het Wessel Gansfort naar het Werkman College, de andere twee volgden onderwijs op het Praedinus Gymnasium), twee universiteiten (Utrecht en Leiden), en MBO- en HBO-onderwijs (bij Noorderpoort en Hanzehogeschool) leverden dus dit mooie eindresultaat op: allemaal een goede opleiding, allemaal ook werk. Ik ben er supertrots op dat ze het zo ver gebracht hebben: dat wil uw columnist toch even kwijt.....op deze vreugdevolle dag. 

Han Borg

OPEENS EEN ZACHTE BERM LANGS DE BEIJUMERWEG


Nooit geweten dat de berm langs het fietspad tussen Beijum en Zuidwolde een zachte berm heeft. Zo vaak er langs gefietst of gereden, en nu kan het zomaar opeens gevaarlijk zijn als je even met een band van de weg afraakt.

Of zal er iets gebeurd zijn wat de blogger ontgaat? Begin september waren er werkzaamheden te bespeuren en de weg was gedeeltelijk afgesloten. Er zou toch een rode onderlaag komen ten teken dat fietsers er voorrang hebben?
Zie nog eens dit bericht van afgelopen juli, versterkte bermen?

De Beijumerweg krijgt een rode slijtlaag en versterkte bermen. De rode slijtlaag benadrukt dat de fietser prioriteit heeft. Verkeersdrempels ter hoogte van de bebouwde kom grenzen van zowel Zuidwolde als Groningen beperken straks de snelheid van het autoverkeer. Aan het begin van de fietsstraat plaatsen de gemeenten het verkeersbord L51 (fietsstraat, auto te gast).

ONDERHOUD HUURWONINGEN IN BEIJUM NOORD


Worden er nieuwe badkamers geplaatst? Nieuwe toiletten? Keukens?

De Beijumblogger wordt geacht alles te weten over wat er in de wijk plaatsvindt. Maar soms voelt hij zich genoodzaakt de hulp van de lezers in te roepen.

Zie foto. af en toe komt het verhaal na de gepubliceerde afbeelding bovendrijven.

Scheltemaheerd, grens met de Wilkemaheerd.
Tientallen huizen in twee huizenblokken staan in de steigers.
In het midden rechts zien e een soort van witte werkbank. Voor een blauwe opslag-container.

Wat zijn ze hier aan het renoveren, lezers/bewoners uit de Wilkema- Scheltemaheerd?
Beijumnieuws@hotmail.com

dinsdag 19 september 2017

UIT DE OUDE DOOS (341)


Weilanden, sloten, hekken. Oude boerderijen. Boerenland. Van platteland naar Beijum.

De genoemde boerderijen zien we op de achtergrond. Of zien we maar één exemplaar?
Links op de foto zien we een houtjetouwtje-hek. Brandnetels, gras en paardenbloemen.

Het gras is niet meer. Hier, foto, staat al bijna veertig jaar de merkwaardige buitenwijk Beijum. Grootste wijk van Groningen. Het groen is gebleven, maar dan in een andere vorm.

Tegen de 14.000 mensen delen op dit stuk klei lief en leed.

Niet vergeten, op 30 september is de aftrap van Beijum40. Samen met een braderie en met Bruisend Beijum. Kinderen ook meedoen?

MAAIERS LATEN SPOREN NA


Die arme gemeentelijke maaiers met hun maaimachines. Ze doen zo hun best. Maar kunnen ze het ooit goed doen?

Wat laten ze onbedoeld dikke sporen na op het gras dat gekortwiekt is. Op internet valt via verschillende sites te lezen dat maaien qua tijdstip nogal precies moet gebeuren.
Het moet in elk geval niet te laat plaatsvinden, wees er op tijd bij.

Maar anderzijds, het wordt sterk aanbevolen om tijdens een droge periode te gaan maaien.

Onderstaande tweet werd vanochtend door Beijumer Jacob Bosma gepost.

We weten Beijum al bijna 40 jaar dat Beijum op zware klei ligt, dus je zou ook een weekje kunnen wachten met maaien. 

Hij heeft een punt, zie de foto bij het Twitterbericht.

Anderzijds, wat als het over dat weekje dan zwaar weer is en de regen met bakken uit de hemel valt?

Foto's boven, links en rechts zijn ter hoogte van de Holmsterheerd en Froukemaheerd gemaakt?

COLLECTEREN VOOR DE NIERSTICHTING


"De Nierstichting zocht collectanten en daarom heb ik me aangemeld. Ik doneer ook regelmatig geld voor kankerbestrijding."

Je hebt van die mensen die louter goed willen doen voor de maatschappij of voor zieken.
de mijnheer die we op de foto zien is zo een. 
Gistermiddag kwam de Beijumblogger hem tegen in de Isebrandtsheerd. Een dikke collectebus, daar kan heel wat in.

Deze week kunnen Beijumers, en natuurlijk ook mensen die woonachtig zijn in andere wijken, een collectant van de Nierstichting aan de deur verwachten.
Collecte lopen kost maar een paar uurtjes van je tijd, tijdens de collecteweek van 17 tot en met 23 september 2017. Je inzet is hard nodig.

Een dialyseapparaat is groots. Het houdt nierpatiënten in leven. Maar je zal er maar aan vastzitten, aan dat enorme ding. 40 uur per week. Dat is loodzwaar. En de gevolgen zijn groot: Fabian kan niet voluit leven, met zijn gezin. Daarom heeft de Nierstichting grote ambities. De draagbare kunstnier die de Nierstichting ontwikkelt, geeft Fabian zijn leven terug.

Elke inzet, hoe klein ook, helpt nierpatiënten hun leven terug te geven. Nierstichting

maandag 18 september 2017

COLUMN UIT LEWENBORG (64)Loze woorden…
Iedereen maakt zich weleens schuldig aan een leugentje om best wel, om ergens onderuit te komen. Er zijn echter ook mensen die A zeggen en B doen. Daarbij alles op het sociale netwerk gooien zonder te beseffen er een ander persoon of bedrijf mee naar beneden te halen. Loze woorden waar niemand wat mee kan, waarom? Zulke dingen gaan mijn pet echt te boven.
Er zijn sites van bijvoorbeeld eetzaakjes die een slechte recensie hebben. Graag ga ik daar juist naar toe. Is het wel zo slecht als men zegt, vraag ik mij dan af? Vaak kan ik dan juist het tegenover gestelde melden. Dit kan net zo goed andersom zijn, alleen maar goede recensies. Hierbij neem ik even het voorbeeld van de Sushi die ik ergens gegeten had buiten de stad en hoog aan geschreven stond. Helaas kreeg ik iets enorm stinkends op mijn bord.

Mensen roepen maar wat, vaak zonder er over na te denken. Wanneer mensen met mensen omgaan en daar kunnen we nu eenmaal niet buiten, kom je er vaak mee in aanraking. In de werksfeer en vriendschappen zie je het ook, dat mensen A zeggen en B doen. Het is niet leuk. Voor beide partijen niet. Diegene die A zegt, komt zijn of haar afspraak niet na. B rekent erop en komt van een koude kermis thuis. 
Ach, leer mij de mensen kennen. Loze woorden…er zou net zo goed kunnen staan, loze beloftes. Dit laatste komt overal voor en lijkt mij voor zowel A als B niet leuk. Diegene die iets beloofd aan een ander en zijn afspraak niet nakomt, die zal zich naar mijn mening best wel een beetje rot voelen. Diegene die er op hoopt, zal zich teleurgesteld voelen. Hoe kun je dan in hemelsnaam een goede sfeer krijgen?
Lege woorden, zonder betekenis. Je wordt er hard van zeggen ze. Ik persoonlijk houd niet van loze woorden, loze beloftes en lege woorden raken mij allang niet meer. Op het sociale media zijn er genoeg voorbeelden te vinden. Ja, het is makkelijk om het via die weg te doen. Lekker je gal te spugen. Dit in het algemeen bedoeld en komt naar mijn idee veel te vaak voor. Zo zonde en zo onnodig…
Gelukkig heb ik dan de juiste mensen om mij heen, die recht in mijn gezicht hun onvrede uiten als dat nodig zou zijn. Kijk en daar kan je wat mee, face tot face. Lijkt mij wel zo fair.
2017©Vlindertje73
PS. Wil je mijn ups en downs volgen over het schrijfproces van mijn eerste boek? Klik dan hier: https://www.facebook.com/geldstinkt/

GRONINGEN (BEIJUM) HELPT SINT MAARTEN
"We hebben vooral nog verzorgende spullen nodig, shampoo, tandpasta, zeep, etc. Maar alle andere houdbare producten zijn ook welkom, zoals flesjes water, blikjes eten voor mensen of huisdieren. We zitten in de Wegwijzer, doordeweeks van 14.00 tot 19.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 18.00 uur."

Er liggen veel dozen in de achterste ruimte van de Wegwijzer op Plein Oost. Degenen die het pand inlopen worden bij de ingang gewezen op de actie voor de mensen op Sint Maarten die door de orkaan Irma op een lelijke manier zijn getroffen.

De Beijumblogger liep vanmiddag tegen kwart voor drie het pand binnen en zag dames van de activiteitencommissie van Ambiënte klaar zitten om spullen in ontvangst te nemen.
De betrokkenheid is groot: "We kennen mensen die persoonlijk zijn getroffen, sommigen wonen in Beijum."

Beijumers, andere lezers uit andere wijken, wilt u de gedupeerde bewoners van Sint Maarten (onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden!) helpen en hebt u spullen over? Maak de mensen die het nodig hebben blij en breng het naar de Wegwijzer, zie het adres op onderstaande flyer.

De actie is afgelopen vrijdag begonnen en zal tot aanstaande zondag 24 september duren.

Update 17.53 uur, bij dierenspeciaalzaak Hoogenberg staat vanaf vandaag een mand waarin klanten producten voor huisdieren in kunnen leggen. Komende zaterdag zal het aan de mensen in de Wegwijzer worden overhandigd! Zie foto links.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=904067863080532&id=100004319802973


WORTELDRUK NEEMT TOE IN BEIJUMDe oude populieren langs de wijkring van Beijum zorgen op sommige plekken voor steeds meer worteldruk. Met alle gevolgen van dien. Wortels banen zich een weg naar boven met als consequentie dat de paden omhoog worden gedrukt.

Vier maanden geleden werd om die reden het hobbelpad in het noordoosten van de wijk, daar waar de noordelijke ringweg vanuit Beijum Oost komend begint, aangepakt. Hou de wandelpaden in Beijum ook in de gaten.

Onder meer ter hoogte van de Barmaheerd en langs het fietspad ter hoogte van de noordelijke wijkring Amkemaheerd (foto boven) manifesteren de wortels zich, wat is af te lezen aan de staat van het fietspad.
Nieuw stuk fietspad door worteldruk 
Wortelgroei kan een vlak geasfalteerd fietspad of een tegelpad behoorlijk vernielen. Dat levert niet alleen een schadepost op, het kan bijvoorbeeld ook leiden tot eenzijdige ongevallen, zoals recente Fietsberaadpublicaties duidelijk maakten. Maar boomwortels laten zich tegenwoordig goed beteugelen, blijkt uit een nieuwe CROW-publicatie.
Bomen langs een fietspad kunnen de fietser beschutting bieden maar boomwortels groeien vaak in de wegconstructie vlak onder de verharding, met alle gevolgen van dien. Vaak worden de wortels dan verwijderd, maar dat kan gevolgen met zich meebrengen die vaak jaren later optreden. De boom kan instabiel worden of een slechtere conditie krijgen, met risico op onder andere breuk van takken. 
Wortelgroei is echter te sturen door te zorgen voor voldoende doorwortelb
are grond van hoge kwaliteit op een plek waar de wortels de verharding niet beschadigen. 
Lees verder via Fietsberaad

MAANDAGOCHTEND (324)Lege flessen voor Sint Maarten. Zie foto boven. De Beijumblogger had heel even een associatie die verkeerd kan worden uitgelegd, maar niet zo bedoeld. Sinds jaar en dag lopen op 11 november Sint Maarten-lopers met lampionnen door Winkelcentrum Beijum. Hij herinnert zich stormen tijdens zijn kinderjaren in de Kanaalstreek tijdens Sint Maarten. Met stormlantaarns snoep ophalen tijdens het zingen van Sint Maarten-liedjes. De koeien hebben staarten.

Stormlantaarns. Je hebt het vrolijke kinderfeest Sint Maarten in Nederland en sinds afgelopen week het drama Sint Maarten aan de andere kant van de wereld. Wat onze Koninkrijk-genoten daar onlangs door Irma is overkomen, tart elke beschrijving.

Het hele godganse eiland is platgewalst door de orkaan. Naar verluidt zijn er in Beijum acties gaande om de getroffen eilanders overver te ondersteunen. Mail desgewenst Beijumnieuws@hotmail.comDe bovenste foto is afgelopen vrijdag gemaakt, geen idee of de flessenactie nog steeds loopt. Orkaanschade op Sint Maarten, voor veel mensen is het een ver-van-mijn-bed-show. 

Maar naar het schijnt hebben sommige Caribische bewoners in Beijum verwanten op Sint Maarten. Dat brengt het dan weer dichterbij. 

Wat is ver weg en wat dichtbij tegenwoordig in het internet-tijdperk? Op de linkerfoto zien we een schotelantenne en een plakkaat met opschrift refugees welcome. Ergens in Beijum-Oost.

Zal het een bewoner zijn met wat tegenwoordig zo mooi(?) heet een migratieachtergrond? Dan identificeer je je natuurlijk met je 'soortgenoten' (ook weer zo'n lelijk woord). Tja, refugees welcome. Wat moet je met zo'n onmachts-plakkaat voor je slaapkamerraam? 

Geboren Nederlanders, Groningers, Beijumers mogen hun zegeningen tellen. Een keer een aardbevinkje door toedoen van criminele organisatie NAM is ook verre van leuk. Maar in vergelijkig met wat er in Syrië, Sint Maarten etc. gebeurt, leven we in Beijum in een paradijs.

 Zie foto rechts. Het heeft gestormd afgelopen week, en er liggen her en der wat boomstammetjes en takjes in de wijk. Wat erg, wat een drama, wat hebben we het moeilijk gehad de afgelopen week. De ironie moge duidelijk zijn. Iemand buiten geslapen in Beijum en niks te eten gehad afgelopen week?

De laatste volle week van september 2017 is begonnen.
Aanstaande donderdag begint de officiële herfst, 21 september. Het kenmerk van dit jaargetijde? Loslaten, vergankelijkheid.

Een prettige en loslatende week toegewenst. En als het stormt in je hart, ga mee ga mee...

zondag 17 september 2017

POEZEN EIGENEN ZICH PARKEERPLEKKEN TOEZijn de poezen in Beijum soms met automobilistje pesten bezig? Demonstreren ze tegen de hoeveel auto's in de wijk? Het lijkt er soms op.

De afgelopen week trachtte de Beijumblogger een paar keer om ergens in de wijk zijn auto te parkeren. Maar dit ging niet zomaar.

Zie eerst foto boven, wat lag me daar een wit exemplaar op zijn Gronings gezegd eelsk op de weg te draaien. Zie die blik in de ogen.

Foto's links en rechts, parkeerplekken waren bezet omdat er een poes zat of lag. Op de rechter foto is de poes niet goed zichtbaar, goed kijken, het kreng ligt rechtsachter in de hoek.

Ja, toe maar, ga direct demonstratief op twee parkeervlakken tegelijk liggen, zie afbeelding beneden.
Een zwarte kat schijnt ongeluk te kunnen brengen en ondergetekende zette daarom zijn bolide maar 25 meter verderop neer.

Het is wat met parkeren in Groningen. In het centrum kun je soms je auto amper kwijt. In Beijum kun je nog steeds gratis parkeren.

Maar nu roeren de poezen zich.

EEN HEER IN HET VERKEER OP SKEELERS IN WINKELCENTRUM BEIJUM
"Ik maak graag een rondje door Beijum en via Zuidwolde en Noorddijk terug naar de wijk. Lekker sportief bezig zijn. Wat me wel opvalt is dat ik Winkelcentrum Beijum onbekommerd mag rondzwieren, maar dat ik in de Aldi op Plein Oost wordt gesommeerd om de skeelers af te doen of om het pand te verlaten."

Meestal zijn het jeugdigen die op skelters, skeelers, of hoe die dingen ook maar mogen heten, door het winkelcentrum racen.

Onlangs kwam de Beijumblogger bewoner Celuc uit het Centraal wonen-project Bentismaheerd er tegen. Niks geen gerace.
Beschaafd en zwierig kwam hij aan gezwierd.

Normaal gesproken is hij een paar centimeter kleiner dan ondergetekende, maar door de rolletjes zag laatstgenoemde tegen de sportieveling op.

Seluc kwam in balans over, als iemand die het 'rolschaats'-kunstje verstaat.

Via de promenade en de drogisterij zwierde hij de AH binnen voor een boodschap.
Niemand die hem een strobreed in de weg legde.

Want ook op skeelers kun je een heer in het verkeer zijn.

NATUUR IN EN ROND BEIJUM (43)


Er zullen de komende weken steeds meer kleuren in de plantaardige natuur zichtbaar worden. Roos, groen, bruin, geel. De overgang van zomer naar herfst is volop gaande.

Zie foto. Een heg ergens in Beijum.

Bijna niet zichtbaar, maar op de afbeelding zweeft een spin in een web. Mooie symboliek, terwijl de natuur(bladeren) uit elkaar valt en richting verrotting gaat, daar probeert een spin de boel te verbinden.

De komende weken zal de normaal gesproken groenste wijk van Groningen meer en meer gaan verkleuren.

zaterdag 16 september 2017

GELD EN POLITIEK DRIJVEN OORLOGSMUSEUM UIT GRONINGEN (Ulgersmaweg)Het oorlogsmuseum aan de Ulgersmaweg gaat komende maand oktober noodgedwongen verhuizen naar de plaats Grootegast. Oprichter Heiko Ates beheert het grote pand sinds 2010. Er hoefde nooit geen huur te worden betaald. Maar vanaf volgend jaar zou er meer dan een halve ton per jaar moeten worden opgehoest. Terwijl het een monument is in de stad waar (voor ouderen maar zeker ook voor de jeugd) de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog levendig in beeld worden/werden gebracht.

Enkele jaren geleden maakte de Beijumblogger er al een keer een video, zie You-Tube
Het stadsbestuur van Groningen laat in deze het geld prevaleren boven de educatieve functie richting bijvoorbeeld de jongeren die het museum bezoeken.

De fracties van de Stadspartij, CDA, CU en VVD pleiten nog in juni voor het behoud van het Museum Canadian Allied Forces. In een brief aan het college van B&W schreven zij: Dit alles is in onze opinie vanuit educatief oogpunt onbetaalbaar. De meerwaarde van een bezoek aan het CAFM is dat leerlingen in het museum de geschiedenis min of meer kunnen aanraken, iets wat tijdens de reguliere lessen niet mogelijk is vanwege het gebrek aan objecten op school.

Vanmiddag trof de Beijumblogger een canadees echtpaar met zoon in het museum aan de Ulgersmaweg. Zie video.
De hele noordkant van de Grote Markt van Groningen is aan het einde van WO2 verwoest. 

 Het gemeentebestuur van Groningen kiest in 2017 voor een slordige 60.000 pandhuur (is nog maar afwachten, boekhouders...) boven het aanraakbaar en levendig houden van deze verschrikkelijke oorlog. 
(Thanks, Canadian family! Watch the video)

Zie de video beneden.
GOED PARKEREN IS EEN VAK APART


Niet iedereen met een rijbewijs kan goed parkeren. En het verhaal gaat dat vrouwen klungels zijn wat betreft achteruit inparkeren. Maar je hebt er ook toppertjes bij.

Zie foto. Geen idee of de grijze auto naar achteren ingeparkeerd is, of dat de rode auto naar voren is gereden.
Hoe dan ook, toch knap, wat zit er voor ruimte tussen de twee auto's. Twee centimeter?

Maar goed dat de grijze auto geen trekhaak heeft, anders was het bingo geweest.

"WE WILLEN DREMPELS TEGEN RACERS IN DE WIBENAHEERD"

Archieffoto....Wibenaheerd-Racebaan...

"Ik heb een vraag. Ik heb het er met een paar buren over gehad, we hebben zoveel last van auto's, brommers en scooters die veel te hard door de Wibenaheerd rijden, dat we het zat zijn. We willen een handtekeningsactie starten om snelheidsbeperkende drempels in de straat te krijgen. Kun je ons daarmee helpen?"

Een verontruste bewoonster uit de Wibenaheerd meldde zich.

De blogger speelt het liefst geen bewonersclubje (die hierover behoort te gaan, maar om de een of andere reden totaal geen aanspreekpunt in de wijk meer is).
En ook geen verlengstuk-politieagentje. Behoort de politie niet over orde, veiligheid en handhaving te gaan?

Zie ook het bericht van gistermiddag waarin de politie om hulp vraagt van de burgerij om overlast in Beijum tegen te gaan.
Afgelopen maanden juni en juli zag de Beijumblogger een paar keer een motorrijder met meer dan 80 km/uur over het lange gedeelte van de Wibenaheerd racen. Levensgevaarlijk. Maar geen denken aan dat hij daar een filmpje van maakt en naar de politie opstuurt. Politiewerk is politiewerk. En geen burgerwerk. En daar moet iedereen het zijne of hare maar over denken.

Initiatiefneemster, omschrijf eens wat precies de bedoeling is?

"Wij bewoners van de Wibenaheerd vinden het erg jammer dat onze straat als racebaan wordt gebruikt, en we zijn daarom bezig een handtekeningactie op touw te zetten om te proberen onze straat weer wat veiliger te krijgen. Wij hopen en denken dat snelheidsdrempels daaraan mee kunnen helpen. We gaan een aanvraag doen om de drempels gerealiseerd te krijgen zodat de Wibenaheerd weer veliger wordt voor ons en onze kinderen."

vrijdag 15 september 2017

RECREATIEPARK KARDINGE (31)Het is weer voorbij die mooie zomer in en rond de Kardingerplas. En het zwemplezier ligt, los van de weersomstandigheden, al weer weken achter ons. Want het jaarlijkse abonnement op blauwalg....

Als alles goed gaat kunnen we ergens in mei 2018 weer die kant op om te zonnen.

Foto, vogels fladderen rond om wat lekkers op te kunnen pikken. Kinderen spelen schaars gekleed op het strandje of in het water. Een dik (voor het weertype) aangeklede moslima met hoofddoek op geniet op haar manier van de zon en de zomer.

Je krijgt er nu al weer zin in. Maar eerst de herfst en de winter....

ZWAKTEBOD POLITIE TAV OVERLAST BEIJUM"We hebben zovaak gebeld maar ze komen gewoon niet. Beetje rondjes rijden en weer weg wezen. Hoevaak we wel niet gesmeekt hebben om iets aan het gerace door Beijum te doen.

Zomaar een opsomming van gefrustreerde Beijumers die de blogger de afgelopen weken ten gehore zijn gekomen naar aanleiding van overlast in Beijum en het in gebreke blijven van kordaat optreden van de politie in deze.
Vandaag staan er ronkende nieuwsberichten op verschillende nieuwssites over het feit dat de politie de hulp in gaat roepen van Beijumers...die zich al tijden niet serieus genomen door de politie.

De burgers mogen zelfs met hun smartphone overlastplegers filmen.

HELP ons met overlast in Beijum aan te pakken!!!

Momenteel hebben we erg veel overlast van jeugd in de wijk Beijum. Je moet daarbij denken aan vernielingen, intimidatie en geweldplegingen. Voor een adequate aanpak hebben we jullie hulp en informatie nodig! Wij vragen jullie deze overlast te melden aan ons. Als het mogelijk is vragen wij ook beelden te maken van de jeugd, die overlast plegen. Denk uiteraard om uw eigen veiligheid! Elke dinsdag heeft onze wijkagent Menno Wieringa van 10 uur tot 12 uur spreekuur bij het WIJ Beijum, gelegen aan de Isebrandtsheerd 96. Ook kunt u bellen met 0900-8844, een PB bericht sturen of bij spoed en heterdaad 112. 


Samen moeten we de wijk veilig houden. Namens Menno; Alvast bedankt.
#Beijum #WIJ #Jeugdoverlast

iNNERSDIJK-TERREIN LIJKT WEL EEN ZWEMBAD (Vertraging!)


"Weet jij waarom de werkzaamheden op het Innersdijkterrein al ongeveer twee maanden stil ligt?"

Deze vraag kwam de blogger afgelopen twee weken meermaals ten gehore (mondeling of via mail).

De lezers hebben gelijk, er gebeurt al weken helemaal niks op de plek waar in de daar weer voorgaande weken intensief werd gewerkt.

Het probleem heeft met water te maken. Niet met het water dat we op de foto zien, dat is ook een halve zwembad/modderboel, maar het probleem is dat niet goed is nagedacht of bekeken wat er dieper in de klei zit.
Naar het schijnt, betrouwbare bron, ligt er nog een waterlaag dieper in de klei onder dit terrein wat erin heeft geresulteerd dat enkele geheide palen scheef zijn komen te staan.

Die moeten weer uit de klei worden, maar wat wil het geval? Een machine die hiervoor moet worden ingezet wordt momenteel in het buitenland gebruikt.

Naar verluidt kan het nog wel even duren voordat de machine richting Beijum zal worden vervoerd om de scheve palen naar boven te trekken. Die klus moet eerst geklaard worden voordat de werkzaamheden voort kunnen gaan.

ER KOMT EEN NIEUW SPEELPLEKJE IN DE BOELEMAHEERD"In de Boelemaheerd zijn ze een oude speeltuin aan het slopen want er komen nieuwe toestellen. Het wordt erg tof!"

Aldus lezeres Denise gisterochtend.

De blogger fietste even die kant op en ging tegenover de Amkemaflat genoemde heerd in.

Na amper 250 meter zag hij links een hoop tegels liggen.
Zie foto links, klik groter, een in lichtgroene kleding gestoken mannetje was er mee bezig en er stond ook een vrachtwagen.
Waarschijnlijk om het geheel af te voeren. Zie foto links, de klei zit nog aan de tegels en ook zag ondergetekende rubberen tegels die een eventuele val van spelende kinderen zou kunnen breken.

Nee, het kon niet missen, de nabij gelegen speelplaats werd leeg gestript.

Even voorbij de vrachtauto fietste de Beijumblogger naar links. Daar was geen speelplekje meer te zien, wel waren enkele heren aan het werk, zie foto boven. Opruimen en de voorwaarden creëren voor een nieuw speelveldje. Als ondergetekende zich niet vergist was dit het oude veldje

WEen week of twee geleden kwam een bericht binnen van een lezer die zich erover beklaagde dat een speeltoestel bij hem in de buurt werd verwijderd.

De blogger ontgaat even de ontwikkelingen rond speelplekjes in de wijk. Begin dit jaar werd er een enquête gehouden over de plekken, Beijum vergrijst en er zijn steeds minder kinderen. Wat te doen met de plekjes en toestellen? Nieuw verdelen?

In elk geval krijgen de kids uit de Boelemaheerd en omgeving een nieuw plekje met toestellen.

(In de komende wijkkrant De Beijumer volgt meer informatie)

donderdag 14 september 2017

ONDERTUSSEN IN DE HUNZE (48)


Er zit een groot verschil tussen de architectonische realiteit van de wijken Beijum en De Hunze.
De muren van de meeste huizen in Beijum hebben een kleurtje. In De Hunze is de hoofdkleur wit.
Zonder waardeoordeel is De Hunze in dubbel opzicht een witte wijk en Beijum een bonte wijk. Het is maar waar je van houdt.

Nog een groot verschil tussen de architectuur in beide wijken, De Hunze kent hoofdzakelijk platte daken, die zijn in Beijum ook wel te vinden, maar niet in zulke getale zoals in onze buur-wijk.

Eigenaren van woonhuizen in Beijum die ruimer willen wonen laten meestal een aanbouw achter hun huis zetten. In De Hunze ligt het meer voor de hand om de uitbreiding bovenop het platte dak te realiseren.

Zie foto. Daar komen erg veel extra vierkante meters woonruimte bij.

VRACHTAUTO VERDWAALD OP FIETSPAD BEIJUMERWEG


"De navigatie gaf deze route aan."

Een dag of wat geleden reed een vrachtwagen met inhoud over de Beijumerweg totdat de chauffeur er achter kwam dat dit een onbegaanbare weg was en is.

Rechtdoor, foto, gaat het naar de onderdoor-poort in de Grevingaheerd, daar zou de vrachtauto zijn vastgelopen. De auto kwam niet van rechts, want daar staan paaltjes op de Beijumerweg waar je met dit gevaarte zeker ook niet langs kunt.

De chauffeur stapte even uit en vroeg de weg aan de Blogger. Hij zat vlakbij zijn bestemming, Rode Pimpernel, maar daar moet je toch echt aan de voorzijde, Emingaheerd, zijn.

Zie de achteruitrijd-lichten, voorzichtig werd achteruit gereden om zodoende terug naar de Emingaheerd, naast basisschool de Heerdstee, te kunnen rijden.

HET DAK IS SNEL GEREPAREERD (Stormschade)


De mensen die in het huis wonen aan de Jensemaheerd waar gisteren een boom op het dak viel hebben het er niet bij laten zitten (zie ook het storm-bericht van gistermiddag).

Zie foto boven, het dak is blijkbaar stevig gebouwd en intact gebleven, enkele tientallen nieuwe pannen op het dak en alles is weer dicht.

Terzijde, is ook wel nodig, op het moment an schrijven, 11.15 uur, hoost het weer naar een paar uur heldere hemel en zon.

Op verschillende plekken in de wiek zijn de sporen van de 13 september storm uit 2017 nog zichtbaar.
Veel kleine takken.

Maar ook, zen zie foto boven, grotere geknakte takken, Energieheuvel Froukenmaheerd.

KINDEREN VAN BEIJUM, AAN DE BRADERIE OP 30/9 MEEDOEN?


Het moet niet zulks weer als gisteren zijn, dan wordt het vast of afgelast of misschien ergens binnen gehouden, maar als alles goed gaat zal op de laatste zaterdag van de maand, 30 september, een vervolg worden gegeven aan de braderie zoals die op 24 juni  (foto links) werd gehouden, en tevens zal de aftrap van Beijum 40 plaatsvinden. En om de feestdag te completeren zal die dag ook Bruisend Beijum worden gehouden.

Plein Oost zal wederom het decor worden van de braderie.
Wat nieuw is, kinderen kunnen ook meedoen.

De kinderen die koopmannetje/vrouwtje willen spelen moeten zich eerst wel even opgeven.
Dat kan via de site van de Buurtcentra in Beijum. Zie beneden en lees verder om je op te kunnen geven.
Update 1017 uur, onderstaand zwart afgedrukte persbericht kwam net binnen:

*Op zaterdag 30 september van 13.00 - 17.00 uur wordt ‘Plein Oost’ 
toneel van Bruisend Beijum, de uitmarkt van Beijum, gecombineerd met de 
Braderij en een heuse kinderrommelmarkt. Een initiatief van de 
Buurtcentra in Beijum, Stichting Trefpunt en mede ondersteund door de 
Bewonersorganisatie Beijum.*

*/Bruisend Beijum;/*

Diverse wijkorganisaties stellen zich voor aan de wijk. Naastde diverse 
demonstraties in de vorm van dans, beweging en muziek zullen er diverse 
kramen staan waar de wijkbewoners en andere belangstellenden 
informatiekunnen vergaren over alle wijkactiviteiten.

*/Braderij:/*

Hét Beijumse antwoord op een braderie en eterij. Naast kraampjes met 
verkoop van uiteenlopende spulletjes voor en door buurtbewoners, worden 
bezoekers getrakteerd op kleurrijke hapjes.

*/Kinderrommelmarkt;/*

Kinderen kunnen naar hartenlust “handelen” met hun tweedehands spullen. 
Hierdoor leren ze met geld om te gaan en kunnen ze een zakcentje 
verdienen. *_Verkoop uitsluitend door kinderen!_* Daarnaast zal er ook 
een springkussen staan en zijn er diverse kinderactiviteiten.

Tijdens de Braderij/ Bruisend Beijum zal er ook een kinderrommelmarkt zijn tussen 13:00-17:00 uur. (verkoop uitsluitend door kinderen!) Meedoen aan de rommelmarkt is GRATIS!