vrijdag 26 oktober 2007

Nieuwe toekomst voor Montessorischool

(Dit artikel is ongeveer 2 weken geleden geschreven)

Door Johan Fehrmann en Machteld Veenker

Het startschot voor de langverwachte en naar gesmachte nieuwbouw voor de 1e Montessorischool aan de Wibenaheerd is donderdag 4 oktober om 15.30u. gegeven.
De school was de laatste twee jaar regelmatig negatief in het nieuws. Crisis, richtingenstrijd, tweespalt en een teruglopend leerlingenaantal bepaalden de beeldvorming.
Met het metselen van de eerste steen als aanzet voor een nieuwe school lijkt het verleden definitief begraven. Wat zul je nog uitweiden over het verleden? Het overlevingsmechanisme van de school is bewonderenswaardig. Dat er omwonenden gedwongen zijn te steggelen met de gemeente Groningen betreffende de invulling van de ruimte om de school heen is ook niet de verantwoording van de schoolleiding. En het is een feit dat de leerlingen en leraren al 23 jaar in een noodgebouw werken. Steeds waren er mensen, ouders, leerkrachten die bleven geloven in de wederopstand van hun school. Met hun enthousiasme, motivatie én inzet moet het lukken om de afgelopen twee crisisjaren te transformeren in een toekomstige periode van vertrouwen en optimisme.
Er kan dus weer vooruitgekeken worden dus en dat is een heugelijke mijlpaal.
Eerste steen
Nee, de problemen stonden deze 4e oktober eens niet centraal aan de Wibenaheerd. De sfeer was rondom de symbolische herstart -ceremonie erg feestelijk te noemen. Blije ouders en idem dito de leerkrachten en kinderen. Directeur Han van de Vlist opende samen met peuterspeelzaalleidster Netty de Jonge de symbolische weg naar de nieuwe locatie en ‘forceerden’ een opening naar buiten toe. Op de plek waar gebouwd gaat worden verzamelden zich tientallen kinderen in een grote ovale kettingkring, waarlangs de ‘eerste steen’, die voor de gelegenheid goud geverfd was en daardoor een plechtige behandeling kreeg, werd doorgegeven. En een luid gejuich steeg op nadat van der Vlist de eerste steen gemetseld had.
Hartstikke mooi
Daarna ging iedereen naar binnen voor een hapje en om de bekertjes en glazen te heffen.
De beide peuterspeelzaalleidsters, Netty en Inge, zien de toekomst hoopvol en met volle verwachting tegemoet: " We waren wel wat weemoedig nadat peuterspeelzaal Pinnokio afgelopen zomer werd afgebroken, we hebben daar een hele geschiedenis liggen. Maar wat komen gaat wordt gewoon hartstikke mooi, het verheugen op ons toekomstig onderkomen is groot." De Montessorischool telt op het ogenblik 110 kinderen en 15 peuters. Gelukkig kan iedereen op school nu hun eigen nieuwe stenen en andere lichte materialen schoolgebouw tegemoet zien. En het is vanuit deze start ook voor iedereen te hopen dat er een nieuwe impuls ontstaat met als gevolg dat het leerlingenaantal weer op aanvaardbaar niveau komt. Dit zou voor Beijum goed nieuws zijn en niet op de laatste plaats voor de betreffende kinderen.

Geen opmerkingen: