zondag 31 mei 2020

GEDACHTEN OP ZONDAGDe columnist (1)

Uit verschillende reacties op mijn vorige
column ( Zie Beijumborg 155) bleek dat er nogal wat mensen zijn, die menen dat een columnist een voorbeeldfunctie heeft en dus – zo denk ik dan maar - van onbesproken gedrag zou moeten zijn. Dat fascineert me: wat is een ‘voorbeeldfunctie’, wat is ‘onbesproken gedrag’? Is een columnist altijd een brave hendrik, of juist een tegendraadse denker? Doet hij altijd wat de overheid hem opdraagt, of gaat hij wel eens tegen de heersende wetten in en is hij een stokebrand, die – net als de klassieke hofnar – de mensen een spiegel voorhoudt, door overal al dan niet morbide grappen en grollen over te maken?

Het duurde even tot het kwartje viel, maar ineens dacht ik vanmorgen aan een gebeurtenis van alweer bijna vijftig jaar geleden. Ik was leerling van een keurige katholieke middelbare school in textielstad Enschede, en mocht daar de hoogste vorm van onderwijs genieten: het gymnasium. Dat betekende dat we ons konden verdiepen in één of twee van de klassieke talen: Latijn en/of Grieks. Ik deed de natuurwetenschappelijke richting, en daarom bleef de keuze voor mij beperkt tot één taal. In mijn geval: het Grieks. 
We vertaalden uit dat oud-Grieks allerlei soorten teksten. Dat varieerde van het spannende heldendicht ‘Ilias’ van Homerus tot doodsaaie juridische teksten van Isokrates. Plato kwam voorbij, de schitterende verhalen van Herodotus werden op vrijdagmiddag gelezen (dat wil zeggen: met enige moeite klassikaal vertaald) en op een zeker moment was het tijd voor het nog betere werk: een antiek toneelstuk! 
Die toneelschrijvers uit de oudheid waren in feite de columnisten van hun tijd: ze leverden via hun stukken commentaar op de maatschappij waarin ze leefden, en dat commentaar was vaak niet mals. Met goden en helden als hoofdpersonen werden concrete personen uit de eigen tijd op de hak genomen (vooral in komedies), of werd hen een spiegel voorgehouden (in tragedies). Shakespeare deed dat -2000 jaar later- trouwens net zo. 

We lazen een stuk van de grote toneelschrijver Sofokles: ‘Antigone’. Dat ging over de strijd tussen een vrouw (Antigone) en de tiran van de stad waar ze woonde (Kreon). Inzet van de strijd was de vraag of Antigone het lijk van haar broer Polyneikes mocht laten begraven, die - en dat was het bevel van Kreon, die juist verboden had Polyneikes te begraven – in de ogen van diezelfde Kreon een landverrader was door tegen zijn vaderstad in opstand te komen. Polyneikes was daarbij gesneuveld. Antigone besloot om tegen de wil van Kreon (het ‘wettige gezag’) haar broer toch te begraven. Dat betekende haar eigen einde: ze ging tegen de wil van de heersende tiran in, maar deed wat de goden (lees: haar geweten) haar hadden ingegeven.

Ik weet nog heel goed hoe ik door dit verhaal geraakt werd. Voor het eerst realiseerde ik me dat je niet altijd de wet van de overheid (in dit geval: de tiran) hoefde te volgen, maar ook een eigen geweten (lees: de goddelijke wetten) als leidraad mocht nemen. Mark Rutte en Jaap van Dissel van het RIVM (geen van beiden tirannen, maar wel degenen die de wetten even stellen of voorbereiden) zeggen dat ik mijn nabije familie niet al te veel genegenheid mag schenken op een moment waarop iedereen dat zou doen, ikzelf voel dat mijn emotionele huishouden daardoor teveel in de war komt, en doe het toch…mijn geweten gaf me dat aan. 

Zeg ik daarmee dat je nu allemaal je familie weer om de hals moet vallen? Welnee: maar degenen die dat in een bijzondere situatie alsnog doen zal ik absoluut niet be-, laat staan veroordelen. Misschien is dat laatste ook wel een voorbeeldfunctie, als ik die functie al zou willen hebben. 

Volgende keer: Louis Couperus als hatelijke columnist. 

Han Borg

ZOMAAR EEN AUTORUIT KAPOT SLAAN (+ Autobrand Beijum)


" Afgelopen nacht is de achterruit van mijn moeder haar auto in Lewenborg kapotgeslagen.

Dit was aan de Lichtboei, om 1 uur vannacht werd ze gewekt door de buren. Die hadden wat gehoord, maar toen ze buiten kwamen waren de daders al weg."

Lezeres Cyntia uit Lewenborg stuurde de linker foto en schreef er bovenstaande tekst bij.

Normaal gesproken is dit Beijumnieuws en geen Lewenborgnieuws.
Hier brandde de auto vannacht...


Maar je weet niet of er een patroon in kan zitten, of dat er een automaniak in het oostelijk gedeelte van de stad Groningen bezig is.

Afgelopen week een autobrand in de Jensemaheerd..

Zie foto, heb je als moeder een mooi autootje waarin je je prettig kunt vervoeren, gooit een of andere halvegare een grote achterruit in.

Of misschien waren het wel meer idioten, Cyntia heeft het immers over daders.

Het is helaas geen heterdaadje, en de vernielzuchtige zal er wel mee wegkomen, maar als iemand vannacht iets verdachts heeft gezien aan de Lichtboei te Lewenborg..
0900-1844
Update 16.00 uur, afgelopen nacht ging er een auto in vlammen op in de Nijensteinheerd.

Update 17,15 uur, lezeres Chantall stuurde de linker foto en de video op.

En op Facebook/Beijumnieuws staat een video van de brandende auto.

WERKZAAMHEDEN NAAST WINKELCENTRUM BEIJUM


Let op!

Maandag 8 juni

Doorgaand rijverkeer gestremd

I.v.m. werkzaamheden

Staat op borden naast Winkelcentrum Beijum.

Gevalletje 'Het verhaal komt na de foto.'

De straat opbreken? Drempels aanbrengen?

Wordt vervolgd.

IN ACTIE VOOR EEN AED IN DE NIJENSTEINHEERD (Wibenaheerd!)


In de Nijensteinheerd zijn we bezig met een buurt AED actie. We hebben aardig wat donateurs, maar we zijn er nog lang niet. We hebben nog maar 9 dagen. Zou jij er aandacht aan willen besteden in de hoop meer donateurs te krijgen en het gestelde bedrag te halen? De link is: https://www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-nijensteinheerd-9736-groningen-2?utm_source=kentaa&utm_medium=facebook&utm_campaign=buurtaed

Bovenstaand bericht kwam gisteren binnen via lezeres Hanneke.


U ziet haar op de foto die ze instuurde.

Je hebt overal kanjers in de wijk. Opwaartse krachten. Mogen in dit verband de straten Nijensteinheerd en Wibenaheerd even extra benoemd worden?

Hanneke: "De AED willen we in de Nijensteinheerd hebben, maar bewoners uit de Wibenaheerd, of bezoekers, kunnen er, als het er is, ook van meeprofiteren."
Deze blogger herhaalt, en niet zonder reden: in de Wibena- en Nijensteinheerd.

Hanneke, vertel!!

"Enkele weken geleden is er een man in elkaar gezakt aan de rand van de Nijensteinheerd. Hij is gereanimeerd door buurtbewoners. Een AED was dichtbij niet voor handen. Toen heb ik een actie opgezet voor een buurt AED. Die kan dan aan mijn gevel. Ik woon vrij centraal in de heerd. Eerst via Facebook en whatsapp ruchtbaarheid gegeven aan de actie. Later bij elke bewoner een brief door de bus gedaan met het verhaal en het verzoek tot donatie. Alhoewel we al 42 donateurs uit de heerd hebben, komen we nog ongeveer 700 euro te kort. Ik heb de ondernemers in Beijum een brief gegeven met het verzoek tot sponsoring en 2 radio stations benaderd, maar tot nu toe zonder succes.Over 8 dagen loopt de actie af. Is er dan niet genoeg geld dan krijgt iedereen zijn inleg keurig terug gestort, maar dan hebben we ook geen AED..... "

Een jaar geleden...een soortgelijke succesvolle actie in de Jensemaheerd

De AED's in Beijum

Doneren? Zie hier

NATUUR IN EN ROND BEIJUM (167)
Straatstenen en groen...natuur...in Beijum.

Deze blogger heeft er als eens eerder aandacht aan besteed.

Even googelen.

Jawel, de natuur schenkt aan Beijum...

Wat een rijkdom.

Ook tijdens deze corona-tijden schenkt de natuur weer overvloedig.

Zie foto's, pleintje Froukemaheerd.

Tussen, beter gezegd aan de rand van de, parkeerplaatsen is de natuur weer volop lief bezig.

Hoezo onkruid vergaat niet?

Welkom, groen in het straatbeeld van Beijum.

Zie ook foto rechts, zeg het met bloemen in Beijum.

Video beneden nog eens.

Ja, Groen Beijum.

Met zijn Groene Huiskamer....Plein Oost...

zaterdag 30 mei 2020

VOORBEREIDINGEN HEROPENING CAFÉ BILJART BEIJUM


"We zijn druk bezig met voorbereidingen te treffen zodat we aanstaande maandag weer open kunnen gaan. Kijk maar eens, we zijn bijvoorbeeld terrastafels aan het maken, we brengen schermen voor de bar aan en er komt een looproute naar de toiletten."

Aldus de uitbater van Café Biljart Beijum.

Drukte vanmiddag voor, in en achter de enige kroeg die Beijum momenteel rijk is.

Café Biljart Beijum gaat 1e Pinksterdag na een lange verplichte corona-pauze weer open.

Dit vanzelfsprekend tezamen met alle andere horeca-gelegenheden in Nederland-Groningen.

Naar verluidt zijn praktisch alle terrasjes in Stad overmorgen reeds volgeboekt.

Een heropening na de corona-break kan niet zomaar. Je moet rekening houden met het nieuwe (ab)normaal van anderhalve meter afstand.
Stickers, plakkaten, plastiek schermen, zie foto's, het café van Beijum heeft flink moeten investeren om e.e.a. corona-proof te krijgen.

Beide biljarttafels lagen vanmiddag vol met allerhande corona-prullaria.

Foto's links en rechts boven, twee zelf gefabriceerde terrastafels werden vakkundig in de menie gezet.
Foto rechts tweede van boven, we zien een tiental mini-tafeltjes, of krukjes, of hoe je die witte plastiek dingen ook noemen moet.

Kan mooi een bbq-tje opgezet worden, zie foto links beneden.

Foto beneden, mien God, wat een gedoe allemaal.

Stickers met opschrift Hier Bestellen AUB, Houd 1,5 meter afstand, daar je handen wassen of ontsmetten.

We beleven de coronatijden. Met daarbij het prachtigste voorjaarsweer wat je maar kunt bedenken.
Tijd om snel een terrasje in eigen wijk te pikken, een glas bier buitenshuis te nuttigen.
Het leven vieren.

En nou niet allemaal massaal die kant op, Claremaheerd, op 2e Pinksterdag!

Zondag 15 maart ging alles op slot.


BOODSCHAPPEN KUN JE BEST EVEN ONBEHEERD ACHTERLATEN

"Ik heb er alle vertrouwen in, ik kan best even boodschappen uit een andere winkel in mijn fietsmand laten liggen om in een andere supermarkt nog even andere producten bij te kopen."

We gaan vandaag, Pinksterzaterdag, weer massaal boodschappen doen

Onlangs ontwaarde ondergetekende een mooie en waarschijnlijk dure damesfiets.

Ja, op slot, maar niet met een ketting vastgeketend aan een paal of fietsenrek.
Kilometerteller op het stuur, mandje voorop.

Met daarin een stuk kaas, bananen en handschoenen.

Zie foto.

Ongeveer een minuut na fotograferen kwam de eigenaresse eraan.

Desgevraagd antwoordde ze op de vraag of het wel zo verstandig is om de fiets met boodschappen onbeheerd achter te laten.

Zie openingsquote van dit bericht.

De blogger is opgegroeid in de Veenkoloniën, gebied van jenever en achterdocht.
Vertrouw op God maar zet je fiets op slot.

Maar mooi dat het nog kan in Beijum. Boodschappen in een fietstas of mand laten liggen.
Niet dat dit altijd goed gaat...

Soms zetten mensen in Beijum niet eens hun fiets op slot....

LENTE T.H.V. KOERSPAD-MEEDENPAD (13)


De meest saaie serie op Beijumnieuws laat deze keer prachtige Hollandse wolken zien.

Zie afbeelding boven.

Zien we daar een straaljager-streep tussen twee wolkenpartijen?

Ook zeer spectaculair en boeiend, de sloot die we op bovenstaande foto langs het Meedenpad zien lopen groeit langzamerhand dicht.

Echt waar, en deze blogger tracht er een dezer dagen nog een video van te maken, er zijn vooral 's nachts grootschalige concerten te horen. En dat tijdens corona....kikkerconcerten....wat gaat het 's nachts tekeer (weet deze blogger die zelf ook op de rand Beijum-Kardinge woont).

Foto links, binnen een halve minuut van bovenstaande afbeelding genomen. De hemel was bijna helemaal bedekt met wolken. Een Surinaamse vrouw liet haar hond uit, ze had zo'n typische stoffen 'zak' achter op haar hoofd waar Surinamers vaak hun overtollige haren instoppen.

Boeiend allemaal toch? Hoe ziet het er hier over een week uit? Zal het gras al hoger gegroeid zijn?

Een wolkenloze hemel?
Op de eerste zaterdag van juni 2020 weten we meer tijdens dit spannende vervolgverhaal.

vrijdag 29 mei 2020

RECREATIEPARK KARDINGE (151)


Hmmm, een pakweg veertig mensen op een paar kleine viekante meter bij elkaar?

Dacht deze Beijumblogger toen hij bijna einde gistermiddag bovenstaande tafereel ontwaarde en fotografeerde.

Zie foto boven.

In de buurt van Sportpark kardinge.

Bij de voetbalvelden.

Wachtend voor een training?

Waarschijnlijk, wie zal het zeggen.

Zie ook foto's links en rechts.

Recreatiepark Kardinge.

The place to be in bange corona-tijden.
Foto beneden...mooi, er wordt weer getraind.

ZORGEN BIJ BEWONERS ISEBRANDTSHEERD OM BOUWPLANNEN


"ER IS NOGAL WAT ONRUST BIJ DE OMWONENDEN VAN HET PLEIN. ER GAAT EEN BRIEF UIT NAAR DE GEMEENTERAAD MET DE ZORGEN OVER HET PLAN NAMENS EEN HELEBOEL OMWONENDEN."

Zijn de plannen voor 27 nieuwe appartementen en tien eengezinswoningen aan de Isebrandtsheerd onderdeel van een overval-tactiek tijdens corona-tijden?

Zie het bericht van afgelopen weekend

Bezorgde bewoonster, omwonende; grenzend aan het plein met het rode gebouw.

Zie foto. Omwonende dame vult bovenstaande vetgedrukte quote aan:

"We zijn recent geinformeerd over de plannen van de gemeente Groningen voor het het terrein waar nu het oude gebouw van de Doefmat en het Heerdenhoes staat. Vanwege corona kregen we de info via twee velletjes papier door de deur. Als ik de plannen bekijk zie ik veel woningen op een relatief klein stukje grond met weinig parkeerplaatsen en speelgelegenheid voor de kinderen. We hebben een Whatsapp en een Facebookpagina voor de omwonenden aangemaakt. De meeste omwonenden zijn ongerust over de hoeveelheid woningen en de hoogte van de appartementen. Nagenoeg alle speelruimte voor de kinderen lijkt verloren te gaan."

Het overleg over de nieuwbouw met de gemeenteraad zal op 9 mei gaan plaatsvinden.
meerdere bwoners uit de Isebrandtsheerd gaven bij deze blogger aan dat ze achterdocht voelden. Via internet bezwaar mogen aanbieden? corona-misbruik?

Is de geplande nieuwbouw reeds een gelopen koers? Is er nog wel inspraak mogelijk?

KOMENDE AANBOD VIA BSLIM....


Via Twitter...


Tada! Het sportaanbod vanuit Bslim Beijum in juni. 

Naar rechts wijzende driehoek Divers aanbod
Naar rechts wijzende driehoek Ruimte om te spelen/play
Naar rechts wijzende driehoek Specifieke sportclinics met verenigingen 
Naar rechts wijzende driehoek Veel plezier!

Aanmelden via https://bslim.nl/regios/beijum/programma-bslim-beijum-per-1-juni

#sportstimulering #buurtsportcoach 

@HuisvoordeSport

@STBeijum050
https://beijumnieuws.blogspot.com/2016/02/drukke-bslim-sportmiddag-in-de-sporthal.html

donderdag 28 mei 2020

OVER DE AUTOBRAND IN DE JENSEMAHEERD


"Besteed er maar geen aandacht aan maar afgelopen nacht is bij me in de heerd een auto in brand gestoken. Dat zet Beijum weer zo slecht op de kaart."

Lezer gisterochtend.
Autobrand Jensemaheerd.

Deze blogger zag er weinig ophef over in nieuwsmedia van Groningen en skipte het bericht.

 Idee, niet elke inbraak of autobrand hoeft breed uitgemeten te worden.

Geen struisvogel-gedachte, ondergetekende hangt net zo goed vuile wijkwas buiten als schone wijkwas via Beijumnieuws.

Maar ja, iedere keer er bovenop? Na de recente explosies? Traumaheli's, politie, ambulances, 112 rampenzender, Sikkom-ophef-steggelnieuws....verdienmodel gebaseerd op gedoe in Groningen-Stad.

Even afstand nemen is niet verkeerd. En Beijumnieuws hoeft niet te scoren. De Beijumblogger heeft een goed inkomen vanuit andere bronnen.

Maar goed, de politie doet een soort van Opsporing Verzocht uitgaan.

Zie afbeelding rechts. Getuigen gevraagd....

WERK EN PARTICIAPIE IN DE WEGWIJZER TE BEIJUM


Nieuwe plek voor hulp bij werk en scholing in oostelijk deel van de stad.

(Ingezonden bericht)

Op 2 juni opent de directie Werk &  Participatie van de gemeente Groningen een locatie in de Wegwijzer in Beijum. Hier kunnen alle inwoners uit de buurt terecht voor hulp op het gebied van werk, maatschappelijke activiteiten of het volgen van een opleiding. Met het openen van een locatie in het oostelijk deel van de stad wil de gemeente beter bereikbaar en toegankelijk zijn voor haar inwoners in dat gebied.

De directie Werk & Participatie van de gemeente Groningen werkt normaliter vanuit het Harm Buiterplein 1 in Groningen. Wethouder Werk & Participatie Carine Bloemhoff geeft aan: ”Door een locatie aan de oostkant van de stad te openen zijn we als gemeente goed bereikbaar voor de mensen die daar wonen. We kunnen hen dichtbij huis helpen bij vragen over werk en scholing. Ook wordt er nauw samengewerkt met organisaties en werkgevers in dat gebied. Dat vind ik een mooie ontwikkeling! Bovendien krijgen inwoners bij vragen over werk of een opleiding met slechts 1 vast contactpersoon van de gemeente te maken”.

De locatie van de directie Werk & Participatie aan de Ypemaheerd 42 in Beijum is een pilot en is vooralsnog gedurende een jaar geopend. Deze locatie is voor inwoners uit het oostelijk deel van de stad (met de postcodes 9731 t/m 9738) bereikbaar via het e-mailadres: teamoost@groningen.nl

NOG MEER FELICITATIES.....
Na een eerder bezoekje aan Kerstman Piet en zijn wederhelft Willy kwam deze blogger nog een felicitatie/mijlpaal tegen in Beijum.

Zie nog eens het eerder gepubliceerd bericht van vandaag

Ondergetekende fietste halverwege de middag door de Froukemaheerd en hij zag opeens een merkwaardig oranje busje aan komen rijden.

Mannetje stapte uit en er klonk muziek.

En ook verschenen er beelden vanaf een soort van flatscreen van boven op het busje.
Feestballonnen waren te zien...een swingend persoon.

Foto rechts, feestvarken Arend heeft vandaag zijn arbeidszaam leven afgesloten.

Mooi man, nou genieten in de herst van je leven.

Tijdens het mooiste voorjaarsweer wat je je maar kunt voorstellen.

Filmpje....


ONDERTUSSEN IN DE HUNZE (180)
Op deze zonovergoten dag reed deze blogger even een rondje met de auto door De Hunze.

Normaal zou hij dat met de fiets doen, maar hij moest nog even naar de Mediamarkt verderop in de stad, een combinatie van bezoekjes was wel zo prettig.

Foto links, zoals de Beijumers hun Recreatiepark Kardinge hebben, zo hebben onze Hunzenaartjes die ook. Rotonde Hunze-kant, rechts loopt denkbeeldig het Heerdenpad. Die even oversteken en je loopt vanaf De Hunze een groot grasveld op richting bloeiende bomen. Weg boven loopt links richting Beijum Zuid en de oostelijke ring om Stad.

Foto rechts, er leek wel een file gaande op een stuk Berlageweg, de blogger moest ongeveer een minuut wachten voordat hij verder kon rijden. De Hunze uit de lockdown?

Foto helemaal boven, integratie tussen steen en groen in beeld.

Foto beneden is elders in deze wereld-wijk genomen. In Beijum doen we aan Sociale en Fysieke Wijkvernieuwing. In De Hunze zijn ze selfmade.

Het lijkt wel een skybox wat we boven zien. Uitzicht op het Kardingerpark? Wordt vast geen studentenkamer.

De Hunze....wie wil daar nou niet wonen?


GEFELICITEERD KERSTMAN PIET EN JE WILLY!


Het is een stralende dag en lezer uit de Jensemaheerd stuurde een even zo stralend plaatje op.

Uitrit genoemde heerd...uitzicht op de Amkemaheerd.

Op het Kersthuis!

Vijfenvijftig jaar getrouwd!
Van harte Piet en Willy....vanmiddag komt deze blogger even op verziede...nou ja...corona...

Update 14.30 uur, bovenstaande afbeelding is vervangen door een staatsiefoto van het stel.

Met videootje.

"Ik was 19 jaar en Piet 20." Aldus Willy.

En wat is het geheim van zolang samen zijn?
Beiden: "Eerlijk zijn."

Foto rechts, buurman kwam een bos bloemen brengen. Deze blogger gaat einde middag bij het gelukkige stel op verziede.

KOERSPAD KRUISPUNT AL WEER AANGEPAKT?


Op de driehoek Froukemaheerd, Holmsterheerd met de ingang naar Kardinge, via het Koerspad, staan sinds ongeveer een week twee gele borden waarop staat dat het wegdek vandaag, 28 mei, zal worden afgesloten in verband met werkzaamheden.

Alweer?

Vraagt deze blogger zich af.

Foto boven is vanuit de Froukemaheerd genomen, naast de gereformeerde basisschool Palet.


Genoemde school zien we vanaf de andere kant, vanuit de Holsterheerd, links op de linker afbeelding.

Waarom alweer? Of gaat er nu wat anders gebeuren?

Nog maar drie jaar geleden is dit kruispunt gerenoveerd, zie nog eens dit bericht

Wellicht volgt vandaag een update.

Update 18.15 uur, omwonende mailde de rechter foto.
En bewoonster berichtte: Werkzaamheden Godekenheerd op 28 mei, afgesloten voor autoverkeer
Bij de Godekenheerd 2 t/m 6 vinden op donderdag 28 mei werkzaamheden plaats. De aansluiting op het riool is verstopt met boomwortels. Om overlast te voorkomen laat de gemeente een aannemer de problemen oplossen.
De ingang van de Godekenheerd en de Holmsterheerd ter hoogte van het Koerspad is dan gestremd voor autoverkeer. Met de fiets of lopend kunt u er wel langs.
De omleidingsroute loopt via de Isebrandtsheerd.

woensdag 27 mei 2020

BEIJUMBORG (155)


Groningers zijn nuchtere mensen, zo wordt wel gezegd. En meestal is dat zo: je kunt dat in deze corona-crisis goed waarnemen. Ondanks het feit dat de stad en de provincie Groningen nauwelijks door het corona-virus zijn getroffen doen we braaf mee met datgene wat de overheid van ons vraagt (‘eist’ is misschien een beter woord), zoals de 1.5 meter afstand, de terrassen gesloten houden totdat ze weer beperkt open mogen, niet naar de kerk gaan totdat het weer mag – om maar een paar voorbeelden te noemen.

Ik was dan ook oprecht verbaasd toen ik in de lokale media las dat we op Hemelvaartsdag kennelijk massaal behoefte hadden om in het Noorderplantsoen te recreëren en dat wethouder Roeland van der Schaaf bijna wanhopig uitriep dat er nu toch écht bekeuringen zouden worden uitgeschreven. Of dat laatste werkelijk gebeurd is weet ik niet: misschien zijn er Beijumers die een BOA-prentje hebben gekregen, maar dat lees ik dan wel in de reacties op deze column. 

 Wie zonder zonde is werpe de eerste steen: een mooi citaat uit de verder voor mij niet heel erg bekende bijbel. Rooms-Katholieken hebben een tamelijk slechte bijbelkennis, en omdat ik mijzelf nog steeds tot de zogenaamde cultuur-katholieken reken ben ik toch ook lid van die groep onwetenden. Hoe dan ook: wie zonder zonde is…. Wat betekent dat je niet de ander moet beschuldigen als je niet eerst bij jezelf bent nagegaan of je niet net zo ‘schuldig’ bent. En lieve lezers: dat ben ik. Schuldig aan een vergrijp tegen de corona-regels. Ik beken het, in alle eerlijkheid.

Het betrof een familie-evenement waarvan ik jullie de details helaas niet mag vertellen, maar het was een blij evenement. Alle reden om elkaar als familie om de hals te vallen. En dat hebben we gedaan: de dochters en schoondochter werden gezoend, de schoonzonen omhelsd….geheel tegen de regels in. We zaten veel te dicht op elkaar tijdens het diner na afloop van het evenement, we proesten van het lachen en vergoten hete tranen….en dat alles zonder mondkapjes. Enfin: neem van mij aan dat ik me een heel klein beetje schuldig voelde, maar vooral opgelucht dat we elkaar deze genegenheid konden geven. 

Ook al is het tegen de corona-regels, en zal ik dus niet boos zijn op degenen die afgelopen Hemelvaart in het Noorderplantsoen de teugels wat lieten vieren. Corona was even ver weg: in het plantsoen en op dat Waddeneiland. 

Han Borg

TERRAS HEERDENHOES GAAT OOK WEER OPEN (2.6)


Er stonden fietsen naast de ingang, er stonden drie parasolstokken en de deur naar het heerdenhoes stond open.

Gistermiddag tegen half een was dat.
Na ongeveer twee maanden was er weer wat minimale leven in de brouwerij in en rond het Melsemagebouw.

Even naar binnen lopen. Daar zaten drie medewerksters van het Heerdenhoes. Keurig anderhalve meter uit elkaar.

Een van hen: "Op 2 juni gaan we het terras weer open doen zodat we mensen binnen de corona-regels weer wat te drinken kunnen aanbieden."
De blogger: "Niet op 1 juni? Vanaf die datum mag het toch weer?"
Antwoord: "Nee, dan is het nog Pinksteren."

Ja, is ook zo, 2e Pinksterdag.

Verheugend, Beijum gaat beetje bij beetje weer 'van het slot.'

Naar het schijnt wordt het coronavirus in de buitenlucht minder snel overgedragen dan binnen het geval is.

Laat het mooi weer blijven de komende dagen. Kopje koffie op het terras voor het Melsema-gebouw?
Pilsje bij het Café Biljart?

(Dat laatste, daar kun je niet spontaan op het terras gaan zitten....reserveren is een must)

NIEUWSTE WIJKKRANT DE BEIJUMER IS UIT


Hoe gaat het wat betreft de corona-perikelen in Beijum? 
De Wijk de Wereld?
Wat voor tips heeft kruidenvrouw Saskia Nieboer dit keer?

De column van Arjan de Rooij.
Een ondernemersbericht over een uitvaartverzorgster in corona-tijden uit Beijum.
Een regenton aanschaffen?

Oftewel, de nieuwste wijkkrant genaamd De Beijumer is uit.

dinsdag 26 mei 2020

UIT DE OUDE DOOS (472)

De explosies die Beijum op 1 mei en 12 mei deden schrikken inspireerden deze Beijumblogger tot het onderzoeken van eerdere (gas)explosies in de wijk.

In elk geval staat hem de explosie die op 10 mei in 2009 in de Fossemaheerd plaatsvond hem nog helder voor ogen.

Zie ook de video beneden.

Maar zie foto's, in de nacht van 21 op 22 februari 1984 knalde het in de Kremersheerd in het huis waar ene mevrouw Kulling woonde.

Foto's stonden in het toenmalige Nieuwsblad van het Noorden. Een waakvlam was uitgegaan en het gas was blijven stromen.

Rechts zien we de geëxplodeerde ketel, boven de schade aan het dak en de daarop liggende pannen.

CORONABEIJUM (18)


Het is al weer een maand geleden dat de voorgaande aflevering in deze serie werd gepubliceerd.

Dat is natuurlijk gunstig, corona is tot nu toe niet geëescaleerd, maar je moet waakzaam zijn.

Zijn ze op amper drie kwartier rijden van Groningen ook achter, en wel in het Duitse Leer Klinkt misschien ver weg, maar het is ongeveer dezelfde afstand van Stad naar Hoogeveen.

Hoe gaat het bij onze locale AH op corona-gebied?

Het valt deze blogger op dat daar meer verantwoordelijkheid wordt genomen om besmettingen te voorkomen in vergelijking met de Duitse supers op Oost en West, daar moeten klanten zelf hun wagentje ontsmetten.

Bij de AH staat elke dag iemand die winkelwagentjes schoonmaakt, zie ook de charmante dame die we links zien. En de twee dames op de rechter foto. Een rij met gebruikte wagens en aan de andere kant van de promenade een rij met ontsmette exemplaren.

Je zou verwachten dat het corona-beleid bij de AH wat versoepelt zou worden, maar het tegendeel is waar. Sinds vorige week mogen klanten niet meer met een sleep-mandje naar binnen. Alleen nog toegang met een winkelwagen.

Vlak na de ingang van de winkel ligt een 'verkeersknooppunt' waar mensen elkaar van alle kanten konden passeren. Sinds een week is er een 'rijroute' aangelegd, binnenkomende klanten worden via de groenten-afdeling verder de winkel ingeleid.

Ondergetekende merkte wel af en toe chagrijn onder klanten. Want waarom mag je niet met zijn tweeëen met een wagen naar binnen?

De RIVM-cijfers ontwikkelen zich gunstig (ziekenhuis-opnames, bezette ic-bedden), en Groningen is zo'n beetje de veiligste plek van West Europa op corona-gebied.

Aanstaande maandag mogen de kroegen weer open, zo ook in Beijum.

Maar voorzichtigheid blijft geboden, kijk uit voor een mogelijke tweede corona-golf.
Update, de blogger schreef dit bericht voordat het bericht werd gepubliceerd dat AH-NL de coronaregels gaat versoepelen.
Of dat zo'n goede zaak is?
https://www.ad.nl/koken-en-eten/albert-heijn-versoepelt-regels-winkelwagen-of-mandje-niet-meer-verplicht~a9b1001b/