vrijdag 29 juli 2011

PRETTIGE VAKANTIE!!

Afbeelding van deze site.
Beste lezers, er moet weer even losgelaten worden, bijgetankt, uitgerust, opgeladen, genieten, niks doen, uitslapen, zonnen, zwemmen, etc...., kortom...vakantie!!!! 

Prettige weken allemaal!!! Over pakweg drie weken gaat Beijumnieuws weer los.

donderdag 28 juli 2011

LEKKER SPELEN ROND DE DOEFMAT

Ongeveer een maand geleden is al een nieuw zitbankje op het schoolplein neergezet. Achter de school, aan de zuidkant, zijn nieuwe attributen geplaatst en gisteren, op de dag dat deze foto, zie beneden, werd genomen, waren werknemers bezig om 'valvriendelijke' rubberen tegels in de buurt van een speeltoestel te leggen. De kinderen van De Doefmat vieren een welverdiende vakantie. Maar begin september kunnen ze genieten van een extra mooi en veilig ingerichte speelplein. En wat te denken van de overige jeugd? Het schoolplein van De Doefmat is met Het Dijkrijk het meest open van alle pleinen rond basisscholen in Beijum. Buurtkinderen kunnen zich er vermaken wanneer ze maar willen.

AANVULLEND BERICHT UIT DE GODEKENHEERD

Het blogbericht over de door de kinderen van de Godekenheerd gemaakte verkeersborden, zie vanochtend, inspireerde Linda, bewoonster van de heerd, er toe om de in de buurt verspreidde flyer op te sturen, zie links. 
Die is al weer een beetje achterhaald omdat de workshop al weer voorbij is, maar het geeft aan dat de actie door drie heerden ondersteund wordt. Lees de flyer. Linda stuurde deze tekst met de flyer mee:

Naar aanleiding van een workshop Veilig spelen in het Verkeer, georganiseerd door het Holmsterheerdcomité,  zijn de kinderen uit 3 heerden(Holmsterheerd,Godekenheerd en Isebrandtsheerd)zaterdag 16 juli enthousiast bezig geweest met het maken van verkeersborden.

De kinderen in de leeftijd van 3-10 jaar mochten zelf weten hoe ze deze borden zouden gaan invullen.
Het was een geslaagde ochtend en het resultaat mag er zijn.
Het zijn goed opvallende borden,die we afgelopen zaterdag met de kinderen hebben opgehangen.

Ook zijn er flyers door de kinderen bij buurtbewoners in de brievenbus gegooid.(zie bijlage).

GESNAPT BIJ PINAUTOMAAT KRAKEN

Een 34-jarige Stadjer en een dertigjarige inwoner van Assen zijn in de nacht van woensdag op donderdag op heterdaad betrapt toen zij een pinautomaat wilden kraken.

De politie werd gebeld dat er een kraak gaande was bij de automaat aan de Stoepemaheerd in de wijk Beijum. Toen de agenten ter plaatse kwamen ontdekten ze dat het duo een deur naast de automaat had geforceerd en binnen bezig was het apparaat te kraken.
Eén van de verdachten, de Stadjer, kreeg de agenten in de gaten en hij ging er snel vandoor. Na een korte sprint en met behulp van pepperspray kon hij aangehouden worden. De Assenaar kon bij de automaat in de boeien geslagen worden. Het duo zit nog vast op het politiebureau.
http://www.oogtv.nl/

GODEKENHEERDERS IN ACTIE TEGEN COUREURS

 Dat de Godekenheerdbewoners last hebben van te snel rijdend autoverkeer op hun woonerf hebben enkele bewoners hier, hier en hier een paar weken geleden al eens aangegeven. Op een woonerf mag je stapvoets rijden. Hoe snel, of hoe langzaam, zal dat zijn? Tien km/uur? Vijftien? Wat zeg jij, Wiki/Erf_(verkeerswetgeving)?
Dit type weg is aanwezig in een gebied waar de verblijfsfunctie (lopen, spelen, ontmoeten enzovoorts) prioriteit heeft boven de verkeersfunctie van de weg.

In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) staan ten aanzien van het erf de volgende bepalingen:
Voetgangers mogen de gehele breedte van de straat benutten om te lopen en te spelen.[1]
Er mag enkel stapvoets worden gereden.[2] Hoewel sommigen vinden dat dit ongeveer 6 kilometer per uur is,[3] heeft de Hoge Raad bepaald dat dit een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur inhoudt.[4] In België is de maximaal toegelaten snelheid in een woonerf 20 kilometer per uur.[5]
Er mag alleen geparkeerd worden op daarvoor aangegeven plaatsen.[6]

De bovenste twee kleine foto's zijn groter te klikken. Of het helpt weet ik niet, maar het is sommige Godekenheerders ernst zo te zien. Op verschillende plekken is de woonerf behangen met door kinderen gemaakte verkeersborden. Verwarrend is dat op het ene bord wordt aangegeven dat er 5 km/uur mag worden gereden en op een ander bord 10.  Maar een ding is duidelijk, voor de bezorgde moeders uit de Godekenheerd is de maat vol. Woonerf is woonerf. En daar horen veilige snelheden bij.

woensdag 27 juli 2011

WAAR IS TRUTJE?????!!!!! (Ingezonden)

Vermist sinds: 23-7-2011

Diersoort: kat
Geslacht: poes
Kleur: cypers zwart grijs
Vermissings straat: Isebrandtsheerd
Vermissings plaats: Groningen
Omschrijving: geen halsbandje meer, erg nieuwsgierig, misschien bij u binnen gelopen? Of in uw schuurtje? O.i.d?
Indien u informatie heeft over Trutje neem dan contact op met Chris van der Walle op nummer 06-21605880

KAT UIT DEN BOOM KIJKEN

Het was niet eens zo'n grote hond die langskwam. Toch vloog de poes of kat met een noodgang de boom in. En dat allemaal op een mooie zomeravond in 2011 in de Froukemaheerd. Het gekke was dat de hond de poeskat nog niet eens had opgemerkt. De hond kreeg pas zin om de poeskat te grazen te nemen toen hij (kan ook weer een zij zijn, bij poezen/katten en honden kun je het geslacht nooit zo goed waarnemen) het blazende beest de lucht in zag vliegen.
Mensen hebben ook wel eens dat soort fratsen.  Een mens kan zich aangevallen en beledigd voelen terwijl de 'opponent' helemaal niet van plan was dat te bewerkstelligen. Door de defensieve en jammerende houding van 'het slachtoffer' (frappant hoe snel en gewiekst sommigen van een daderrol naar slachtofferrol kunnen switchen) ontstaan pas de problemen. Klein misverstandje. Maar dat terzijde. Al bijna 1000 jaar worden katten uit bomen gekeken:
1092. De kat uit den boom kijken (of zien), d.w.z. een afwachtende houding aannemen om te zien, hoe de gang van zaken zal zijn, alvorens men zich daarin mengt; fri. de kat ut 'e beam sjen en it scil my ris binije ho 't dy kat ut 'e beam fâlle scil (hoe dat zaakje zal afloopen); eng. to see (or watch) which way the cat jumps, hoe de zaak afloopt. De uitdrukking is sedert de 17de eeuw bekend; ze komt in meer letterlijken zin voor in de Gew. Weeuw. III, 69: Je zoudt een kat uit de boom kyken, zoo vuerig zie je uit u oogen; Rusting, 394: Als Agamemnon uit zyn droom ontwaakte keek hy, of hy katten uit een boom wou kyken; Smetius, 126: Hy legt ende siet hem aen ghelijck een katt van eenen boom eenen hond doet, deghene die op zyn voordeel liggende, zynen vijand uyt het velt siet.
Lees hier.

MIJN UITZICHT IN BEIJUM (12)

                                                   Vanuit hetzelfde huis genomen maar nu vanuit een andere raam.

dinsdag 26 juli 2011

NIEUWS VAN TRANSITION TOWN GRONINGEN

In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie gevraagd na te denken over een nieuw logo. Naar aanleiding van deze oproep heeft Johann van der Geest diverse logo’s ontworpen. Als kerngroep hebben we unaniem gekozen voor onderstaand ontwerp, dat in één keer duidelijk maakt waarvoor we staan:
Wereldwijd is minder dan de de helft van de olie beschikbaar en een toenemende vraag naar olie zal leiden tot een steeds hoger wordende brandstofprijs. Wij willen vooral onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen, onder meer door lokaal voedsel te verbouwen en lokaal energie op te wekken.
Het is twee minuten voor twaalf wat betreft het klimaat; er zijn steeds meer extreme weersituaties. Wij willen een CO2-neutrale samenleving.
We willen voorkomen dat we financieel in het rood staan en onafhankelijk zijn en blijven van financiële crisissen elders in de wereld.
We willen de gewaarwording en het bewustzijn van bovenstaande invloeden op onze samenleving vergroten door middel van een benadering van onderaf (bijvoorbeeld door het stimuleren van burgerinitiatieven).
Het logo staat hier afgebeeld. Het is nog een concept!
Lees ook over Grunningerpower:
Grunneger Power is een nieuwe energiecoöperatie voor de stad Groningen en een organisatie zonder winstoogmerk. Grunneger Power wil inwoners en organisaties in de stad helpen duurzame energie op te wekken en vooral ook: aan elkaar te gaan leveren. Hierin moeten nog de nodige stappen gezet worden, maar de kop is eraf! Wie graag meer informatie wil over Grunneger Power en de Grunneger Power Panelen kan terecht op http://www.grunnegerpower.nl/ .

HUISHOUDELIJKE MEDEDELING

Ondergetekende komt net terug van een nachtje en dagje Amsterdam. Bedankt voor de vele mails met beterschapwensen tav de rug. Dit gaat gelukkig beter.

UIT DE OUDE DOOS (84)

Deze foto lijkt een beetje op de eerste luchtfoto die een paar weken geleden op Beijumnieuws verscheen. Maar het vliegtuig hing bij het maken van die foto noordelijk van de wijkring, nu hangen we meer tussen de noordelijke en zuidelijke wijkring in. Wat een verschillende bouwstijlen zijn er te zien. De huizen aan de Jensemaheerd en het gedeelte van de Fultsemaheerd dat u rechtsboven ziet hebben bijvoorbeeld een veel rodere kleur dan de rest van de huizen in de wijk. De Galkema- en de Wilkemaheerd hebben zo te zien ook totaal andere bouwstijlen. Ik heb geen idee wat dat voor open gedeelte is (was) rechtsvoor, vlak naast de groenstrook door Beijum. Als ik me niet vergis is linksonder de Dom Helder Camaraschool en de Onnemaheerd te zien. Als ik het mis heb hoor ik het fraag. Beijumnieuws@online.nl

maandag 25 juli 2011

WANDSCHILDERIJEN DOORNBOSPARADIJS

Kinderen staan model voor wandschildering Doornbosparadijs.

Onlangs werd het Doornbosparadijs aan de Doornbosheerd geopend.
Het is een onderkomen voor kinderen uit de buurt om naar hartenlust te spelen, zowel binnen als buiten.
Samen met docenten van Pand49 hebben de kinderen vorige week tekeningen en ontwerpen voor de wand gemaakt.
Nu was het zover: de tekeningen konden door hen op de wand geschilderd worden. Zelf stonden ze model deze keer!
Iedereen deed erg zijn best. Het is een mooi en vrolijk geheel geworden.


Bovenste foto's zijn groter te klikken. Foto's + tekst Hilda Hofstra

LICHT LANGS HET HEERDENPAD

Met dank aan de collega's uit De Hunze/Van Starkenborg:
Maandag 25 juli is er een begin gemaakt met de vervanging van de lantarenpalen langs het Heerdenpad, het gedeelte tussen de Gerrit Krolbrug en de kruising met de Berlageweg. De bedoeling is dat het gevoel van veiligheid wordt vergroot.

Het Heerdenpad is de afgelopen maanden veelvuldig in het nieuws geweest in verband met geweldsincidenten. De nieuwe palen moeten voor een betere verlichting zorgen en zijn twee meter hoger. En daar schuilt mogelijk een probleem: de kastanjes langs het pad nemen met hun lage takken van de huidige palen van vier meter al het nodige licht weg. Wordt dat effect nu niet versterkt met de hogere armaturen?
Dinsdag 26 juli moet het werk klaar zijn en zullen we zien hoeveel het scheelt.
http://www.dehunzevanstarkenborgh.nl/
Video: nachtelijke fietstocht van Korrewegbrug naar Beijum. Begeleidende muziek is van Phil Collins: Two Hearts.

DE VAKANTIE LONKT

De serie Maandagochtend is reeds op vakantie. Morgen wel een foto uit de Oude Doos. De berichtgeving wordt langzamerhand afgebouwd.

zondag 24 juli 2011

SCOUTINGCLUB DE VOERMAN

Elke zaterdag kunt u ze in de buurt van Het Trefpunt aantreffen. De jongens en meiden van scoutingclub de Voerman. Weer of geen weer, ze gaan er voor. Frisse jongeren die met frisse zaken bezig gaan als ze aan het 'padvinderen' zijn. Niet dat ze heilig zijn en nooit eens ontdeugend gedrag laten zien, want wat doet dat pistool daar? En boven ziet u een scout een zakje water kapotdrukken boven het hoofd van een medescout.
http://www.devoerman.nl/

HUISHOUDELIJKE MEDEDELING

De rugklachten maken me dusdanig inactief dat zelfs bloggen er even niet in zit. Ondergetekende zet vanmiddag koers naar het bronnenbad te Nieuweschans. Met een bezoeker uit Melbourne die verwachtte in de zomer van Nederland terecht te komen....

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (92)

Steeds stap ik weer vol verwachting op de fiets. Wat zal ik deze keer weer zien? De combinatie van De Wiershoeck met de naastgelegen Schoolwerktuin is ideaal. Bloemen zijn er in overvloed en dus ook insecten. Natuurlijk kom ik vaak de zelfde soorten tegen, maar bijna altijd ontdek ik ook wel weer iets nieuws. En dan wil ik toch wel graag weten wat het is. De diverse natuurgidsen worden doorgebladerd, er wordt op het net gezocht en zo af en toe wordt er een deskundige geraadpleegd. Dat deed ik ook dit keer.

Op de bloem van de ui (of was het toch een doorgeschoten prei?) zaten verschillende insecten. Twee ervan hadden mijn speciale aandacht, waaronder dit mooie zwarte exemplaar met de gele tekening op het lichaam. Volgens het ezelsbruggetje “Een wesp heeft lange antennes, die van een bij zijn korter en een zweefvlieg heeft (bijna) geen antennes” zou het een bij moeten zijn. Maar dat leek mij onwaarschijnlijk. Ik zocht en zocht, maar was door het uiterlijk van het insect op het verkeerde been gezet. Ik was dus min of meer gefopt.

Het bleek een stipfopwesp te zijn, een nogal merkwaardige naam voor een …… zweefvlieg.
Fopwespen (er zijn een paar soorten) zijn zweefvliegen met redelijk lange antennes. Het is dus de bekende uitzondering op de regel. Zoals veel zweefvliegen lijkt de stipfopwesp, door de tekening op het achterlichaam, enigszins op een wesp. Deze “gelijkenis” beschermt de zweefvlieg tegen vijanden.
Stipfopwespen (9 – 13 mm) vliegen in de maanden april tot augustus en komen in ons land vrij veel voor, maar hoofdzakelijk op zandgronden. Het is dus niet zo vreemd dat ik deze mooie zweefvlieg nog niet eerder heb ontmoet. De larven van de stipfopwesp leven in het nest van de zwarte wegmier.

Foto + tekst: Luit Staghouwer

zaterdag 23 juli 2011

REACTIE OP INBRAAKPOGING FOSSEMAHEERD

Afgelopen dinsdag publiceerde ik een blogbericht over een inbraakpoging in de Fossemaheerd. Daarop kwam vanavond deze reactie:
Vandaag lag ik te slapen op de bank, word ik wakker van kabaal: iemand zat aan mn terrasdeur te trekken. Ik rechtop op de bank, zie ik een vent schaamteloos door mijn raam gluren! Hij dacht natuurlijk dat er niemand thuis was. Signalement: blanke man, opvallend blauwkleurige jas+pet. Junkachtig uiterlijk. Ongeveer 1.70 lang, tenger postuur, gezichtshaar (donkerblond tot bruin). Poging tot inbraak heeft plaatsgevonden op Grevingaheerd, waar deze meneer vaker schijnt rond te lopen. Buren zien echter niet de noodzaak in en denken dat het een onschuldige NOVO'er is. Maar dit is naar mijns insziens gewoon een junk op zoek naar naieve bewoners. Ik heb de politie overigens op de hoogte gesteld van gebeurtenis+dadersignalement gegeven. Ze patrouilleren extra in de buurt. Natuurlijk moet dit stuk tuig worden opgepakt (en ik heb nog wat van hem te goed, van complete fiets tot tuinkabouter).
Update 23:30 uur: Ik ontving nog een reactie omtrent dit onderwerp,  maar waarschijnlijk heb ik die per ongeluk gedelete. Svp stuur de reactie nog een keer!
Update 23:45 uur, pardon, het was een reactie bij een eerder gepubliceerd bericht: Lees hier!
Vandaag heeft er weer een potentiele inbreker in Beijum toegeslagen (Grevingaheerd). Lag te slapen op de bank, wordt er ineens aan de terrasdeur getrokken en gerukt. Ik zat op, en zag ineens een vent schaamteloos door mn raam kijken! Hij heeft mij wss niet gezien, maar ik hem wel! Hij struint wel eens vaker door de buurt, maar ik wil mensen niet op hun uiterlijk beoordelen. Afijn, intuitie liegt niet. Signalement: blanke man, tenger postuur, rond 1.70. Opvallend blauwe jas+pet, ingevallen gezicht, gezichtshaargroei donkerblond tot bruin. Ik vermoed dat het een junk is. De politie is ingelicht en patrouilleert nu extra in de buurt. Maar wees alsjeblieft alert op insluipers. Overigens jat deze man ook fietsen en tuinattributen. Een echte rat dus!

WEER MEER GEKKEN EN DWAZEN...

De laatste weken lijken de graffity-uitingen in Beijum weer eens een nieuwe impuls te hebben gekregen. Vooral het woord op de linker foto is steeds meer in het straatbeeld aan te treffen. De eerste keer dat ik het woord van een afstandje zag schrok ik even en dacht: staat daar nou Jude? Maar bij nader inzien en na het goed bekijken van de eerste letters, moet je eigenlijk niet doen want je geeft er aandacht aan, meen ik het woord Clude te ontcijferen. Let er maar eens op, nee, beter van niet, maar toch, je kunt het woord op verschillende plekken in de wijk aantreffen. Nog steeds kalken gekken en dwazen op muren en glazen. En op rolluiken van winkels, zie nogmaals de foto. Op de rechter foto is een electriciteitskastje te zien dat een week of drie geleden op de grens Beijum/ Kardingepark is neergezet. Daar moest binnen een week even wat opgekald worden om de creator het gevoelte geven van: hallo, ik ben er ook.
Het kan ook een soort van markeringsbord zijn dat de 'creativeling' ervan heeft gemaakt. Een soort van plaatsnaambord. Fietsers en wandelaars die via het Koerspad de wijk binnenkomen weten zodoende: This is Beijum.

HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN

Het aanbod van berichten op Beijumnieuws gaat de komende week wat afnemen i.v.m. vakantieplannen. Verder word ik op het ogenblik geplaagd door rugklachten en heb ik bezoek uit Australië. (Het is op het ogenblik winter Down Under en het is er 18 graden. In Nederland is het zomer en beleven we vandaag een temperatuur van 13, 14 graden.).

In elk geval vannacht nog een aflevering uit de serie Foto's uit de Wiershoeck- en Schooltuin en dinsdag een Oude Doos-foto + tekst. En tussendoor nog een paar berichten.
Vanaf komende vrijdag sluit dit wervelende wijktheater een paar weken. De accu moet weer opgeladen worden, het hoofd leeggemaakt en ...., nou ja, even eruit, even weg uit de leukste, gekste en groenste wijk van de stad. Nadere mededeling volgt.

BINNENKORT VERLEDEN TIJD: DE TELEFOONCEL

Het nieuwsbericht is al weer ruim een week oud, maar ik moest er aan denken bij het aanschouwen van deze telefooncel. De afgelopen jaarwisselingen was het altijd spannend: overleeft de telefooncel op parkeerplaats West het vandalisme? Afgelopen keer ging het wonderwel goed. Maar we hoeven ons geen zorgen meer te maken, voor de komende jaarwisseling zal deze openbare telefooncel uit Beijum verdwenen zijn. En gelukkig wordt de andere telefooncel in Beijum, ter hoogte van Plein Oost langs de wijkring, ook direct meegenomen. Die staat al maanden zielloos en kapotgemaakt te treuren langs de weg. Opgeruimd kan echt netjes staan. De opmars van de mobiele telefonie maakt dat de afgedankte en vertrapte telefooncellen uit hun lijden worden verlost:
De telefooncellen verdwijnen uit het Groninger straatbeeld. Twee jaar geleden werd het aantal cellen al teruggebracht van 50 naar 20. Die laatste cellen verdwijnen nu ook. De KPN heeft al sinds 2008 niet meer de verplichting om te zorgen voor een telefooncel op elke 5000 inwoners.

Door de opkomst van de mobiele telefonie is het niet meer te doen de cellen te exploiteren. Uit tellingen is gebleken dat zelfs bij calamiteiten nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de telefooncel. Vorig jaar werd er bij incidenten niet vaker dan 11 keer van een telefooncel gebruik gemaakt. http://www.dvhn.nl/

vrijdag 22 juli 2011

BEDANKT MEESTER EN JUFFROUW!

Zes hele weken vakantie hebben ze voor de boeg. Niet alleen de leerlingen, vanzelfsprekend geldt dit ook voor de leerkrachten. Afgezien van de enkele leerlingen die een jaar over moeten doen, houdt dit ook in dat schoolgaande kinderen vandaag afscheid namen van de hun bekende leraren. Jawel, ze zullen ze wel blijven tegenkomen in het schoolgebouw, maar over gaan naar een hogere klas houdt ook in dat ze komend seizoen een nieuwe onderwijzer of onderwijzeres krijgen.
Deze foto is vanochtend omstreeks half twaalf genomen in groep vijf van de Heerdstee. Meester Roelof, met boek, en juffrouw Tiny, schuin achter de bos bloemen, werden bedolven onder kadootjes en suprises van leerlingen die op deze manier hun dankbaarheid toonden voor de lessen en aandacht die ze het afgelopen schooljaar hebben gekregen.
Een half uur later, even voor twaalf uur, telden alle leerlingen van de Heerdstee hardop roepend op het schoolplein de laatste minuut af. Het deed in de verte denken aan oud en nieuw, en speciaal aan het moment dat de klok middernacht slaat. Vanmiddag om twaalf uur vloog een donderend gejuich de hemel in. Vakantie!!! Chillen. Uitrusten. Leuke dingen doen. Uit de sleur. En wat die meer zij. Zes weken vakantie, wat een tijd!

STRAATROOF EINDIGT IN BEIJUM

De politie heeft donderdagavond op de Doornbosheerd in Groningen een 40-jarige man uit Groningen aangehouden die een uur eerder geld roofde van een vrouwelijke kennis. De beroving vond plaats in de Asingastraat en daarbij hanteerde de straatrover een mes.
Op basis van de informatie van de vrouw kon de politie de verdachte in Beijum arresteren. Na de beroving, hij griste het geld uit de kleding van de vrouw, ontkwam hij samen met een kornuit op een scooter. De verdachte is ingesloten.
http://www.dvhn.nl/

BEIJUMSKAP (43)

Kattenpoep in je tuin kan vervelend zijn en behoorlijk stinken. Ik denk wel dat de poesjes wegblijven uit de tuin met dit mooie bordje met bloemetjes enzo.

Foto + tekst: Atsje Straatsma

EEN WANDELING DOOR DE WIERSHOECKTUIN

Onlangs liep ik door de Wiershoecktuin. Ineens moest ik denken aan Luit Staghouwer, de fotograaf die ons elke zaterdagnacht weer pleziert met een mooie foto uit de Wiershoeck- of Schooltuin. Luit kruipt langzamerhand naar de 100 afleveringen toe, en wat mij betreft is dat een prestatie van formaat. In m'n verbeelding zag ik hem tijdens m'n wandeling met de camera in de aanslag door de Wiershoecktuin kruipen. Half op de grond liggend fotografeerde hij tenslotte een insect, een rups, een bloem, een tor, een..., nou ja, vult u maar in. De Wiershoecktuin herbergt vele geheimen. Of niet, Luit Staghouwer? Hieronder treft u een video aan van de 'werkplek' waar de fotograaf keer op keer zijn bijzondere ontdekkingen doet. Loop even mee en luister naar de muziek van Van Morrisson. Het nummer heet, en hoe kan het ook anders, Secret Garden.

donderdag 21 juli 2011

IK BEN JARIG EN DUS SVP EVEN TOETEREN

Het zijn de tijden, dames en heren. Een ooievaar voor de deur bij de geboorte van een kind? Nou, vooruit. Een opblaaspop als iemand Abraham of Eva(50) wordt? Nou ja, als het moet. Vijftig jaar getrouwd en overal foto's met tekst ophangen? Doe wat je niet laten kunt. Ik moet niet te oordelend doen, spreek ik mezelf vermanend toe. Maar is dit een nieuw hoogte-of dieptepunt binnen de jubileum-jubelcultuur? Zie foto. Krista uit de Godekenheerd is twintig geworden en daarom graag even drie keer toeteren. Jahaaah, vooral doen. Maar, bestaan er ook grenzen op dit gebied? Je dochter wordt twaalf en dus een opblaaspop voor de deur? Je zoon van achttien heeft zijn rijbewijs gehaald, en daarom een hele heerd behangen met foto's en jubelteksten? Je konijn is overleden en daarom een stille tocht door de straat houden? Pa gaat in de VUT en een vliegtuig met tekst boven Beijum?
Ja, gezellig.
Soms heb ik het gevoel een knorrige oude man te worden. Daar moet je voor uitkijken, al zeg ik het zelf. Binnenkort viert Beijumnieuws z'n vierde verjaardag. Nou niet te knijperig doen, ik vind: heel Beijum  krijgt dan een vrije dag. Een beetje ruim denken graag.
En daarom ook even: gefeliciteert Krista!

IN GESPREK MET WETHOUDER KARIN DEKKER


De veiligheidssituatie rond de Korrewegbrug is de laatste jaren hetzelfde gebleven, het aantal concrete ongeluksgevallen is echter afgenomen. Statistisch gezien is het een relatief veilige oversteek. Maar wethouder Karin Dekker wil wel wat doen aan de gevoelens van onveiligheid die passanten van de brug soms overvallen. Zelf fietst de wethouder er ook wel eens over en het geheel komt haar daarbij dan ook wat chaotisch over.  De Korrewegbrug heeft z'n langste tijd gehad, binnen acht jaar wordt de verbinding over het van Starkenborgkanaal i.v.m. afschrijving vervangen door een nieuwe. Compleet met fietsbruggen en al. Dat er ook onveiligheidsgevoelens op het Heerdenpad leefde wist ze in eerste instantie niet, maar er vielen haar gaandeweg het gesprek toch een paar aspecten te binnen(bosschages weggehaald).
In overleg met omwonenden wordt het nieuwe kruispunt bij Beijum-Zuid ingericht, mensen kunnen tijdens overlegrondes wensen kenbaar maken zoals het integreren van groen bij de nieuwe verkeerssituatie. Ik dacht dat het kruispunt eerder op de schop zou gaan maar volgens Karin Dekker zal het zo eind 2012 zijn als er wordt begonnen met renoveren.
En tja, dat paradepaardje, de tram. Ongeveer de helft van de Beijumers is voor, de ander helft tegen. Bekijk deze video nog even.
De komst van de tram zal zorgen voor meer bussen van en naar Beijum, aldus de wethouder. Als nu zes bussen per uur rijden worden dat na de komst van de tram acht. En ook wordt het vervoer daardoor goedkoper: "Financiële en vervoersredenen pleiten voor de komst van de tram." Problemen met overstappen ziet zo niet: "Via crossovers kan er van tram naar bus worden overgestapt, dit moet zo gemakkelijk gaan dat je het eigenlijk geen overstappen mag noemen."
In september 2012 weten we meer, aldus Karin Dekker. Mochten de kosten van de aanleg van de tram boven de 306 miljoen uitkomen dan gaat het feest niet door.
Bekijk de video. Omdat ondergetekende met moviemaker werkt, en beelden van de verkeerssituaties met dat programma niet te integreren zijn in het vraaggesprek met de wethouder, heb ik Hans Koopman van http://www.lijn6.com/ gevraagd de video te monteren. Waarvoor dank.

VRIJWILLIGERS PAND49 SLUITEN SEIZOEN AF

Vijfentwintig plantjes waren er gekocht, voor even zoveel vrijwilligers. Als dank voor hun inzet. En een borrel en hapje werden geserveerd. Pand49 draait volledig op vrijwilligers en een succesvol seizoen werd gisteravond in stijl afgesloten. Op openingsdagen van nieuwe exposities komen zo meer dan 100 bezoekers opdagen. En de ene expositie volgt op de ander. Cursusdagen, workshops etc., worden er georganiseerd, het pand voorziet ontegenzeggenlijk in een behoefte in Beijum. De vrijwilligers gaan een paar weken vakantie vieren. De opening van het nieuwe seizoen en de nieuwe exposities worden vanzelfsprekend weer op Beijumnieuws aangekondigd.

woensdag 20 juli 2011

VERJAARDAGSPARTIJTJE: DISCO-BOWLEN

Vanmiddag begeleidde ondergetekende een verjaardagsfeestje waar tien meiden aan mee deden. Dat was een dolle boel, tien negenjarigen die stonden te dansen onder de discolamp en probeerden zoveel mogelijk punten te behalen met bowlen. Ze gingen meer hun dak uit door de muziek dan door het bowlen. Dat het trouwens bestaat: disco-bowlen, nooit eerder van gehoord. Het was een gezellige groep dames, maar wel zit het kattekopperige er al een beetje in. Nee, dat is niet zo negatief bedoeld als dat het er staat, tijdens jongensfeestjes steekt het fenomeen haantjesgedrag de kop al op en bij meiden dat kattekopperige. Voor de rest zijn het schatten hoor...(Wel eens in een team met louter vrouwen gewerkt? De kattenkopperij en achterbaksheid walmt je soms tegemoet, geef mij maar een mix van kerels en vrouwen. Dat terzijde)
Een vriendinnetje kan wegens omstandigheden geen grote afstanden afleggen, dat moet per rolstoel gebeuren. Zo ook vanmiddag, zie foto. Ik heb al weer spijt van de term kattenkopperij. Zie de dames toch lief en solidair hun vriendinnetje in de rolstoel begeleiden na het disco-bowlen?! Ik moet maar gauw wat aardigs zeggen over meiden en vrouwen om het weer recht te trekken: wat kunnen ze toch mooi zorgzaam zijn..
(De meiden komen uit Beijum en De Hunze, bowlingbaan was in het Kartcentrum, naast het Alfacollege)

JAARAFSLUITINGSFEEST HEERDSTEE

Vanochtend werd op het schoolplein van De Heerdstee het schoolseizoen 2010/2011 feestelijk uitgeluid. Kraampjes met lekkere dingen, een zeskamp, etc., nog twee dagen en dan gaan de schooldeuren weer zes weken op slot.
Het was met het jaartje wel voor de Heerdstee. De mediagekte rond de school eind maart, begin april heeft destijds diepe indruk gemaakt op de ouders en leerkrachten. Leerlingen, niet te vergeten. Vreemd om je eigen zoon en dochter 's avonds in het 8-uur journaal te zien. Ongewild ben je zo maar ineens onderwerp van landelijk nieuws. En het was geen feestelijk nieuws, zoals u weet.
Het heeft geen sporen achter gelaten, de stemming vanochtend was net zo uitgelaten als voorgaande afsluitingsdagen. Hypes komen en hypes waaien weer over. Zo gaat dat tegenwoordig. Het afgelopen schooljaar waait ook weer weg. Maar in september start gewoon weer een nieuw schoolseizoen.
Foto's zijn groter te klikken.

HET PITTORESKE DORP BEIJUM (Slot)

Ik kan me zo een twee drie niet herinneren of ik deze foto in een ander kader al een keer eerder gepubliceerd heb. Maar, en dat is persoonlijk, het illustreert voor mij het ultieme dorpsgevoel in Beijum. De Zuidwending. Wat wil je, als zoon van de Veenkoloniën woonde ik ruim twintig jaar langs het Stadskanaal.  In de winter ging je schaatsen, 's zomers nam je een duik in het toen nog schone water, ik ben een keer ternauwernoods gered van de verdrinkingsdood in het 'knoal', compleet met bijna-dood ervaring en al. Jawel. Een roeiboot voor het huis, schippers die met een leren riem om het middel een boot met vracht voorttrokken, ja, nostalgie ten top. Wat een tijd!
De serie is ten einde dames en heren lezers. Mijn aanmelding van 'het leukste dorp van Groningen' was een met een vette knipoog, en nooit serieus  bedoeld. De organisatoren wilden graag een zomer- en  publicitaire hype creëren. Het liefst met zoveel mogelijk kijkers op Rtv- Noord, en nieuwe abonnees voor DvhN. Eigen winstbejag via een competitieve opzet.
Alles best. Gewoon doen. Wat is er tegen een beetje zelfprofilering?
Maar als kind van het Groninger land, en import Stadjer, durf ik te stellen dat Beijum het leukste dorp én de leukste wijk van Stad en Ommelanden is.

dinsdag 19 juli 2011

MOI PERLA

Op de foto ziet u Perla Lourens. Bekend van de Antilliaanse gemeenschap in Beijum en tevens lid van de werkgroep 'Plek voor iedereen.' Altijd hartelijke begroetingen met Perla, en altijd noemt ze me 'lieverd.' Ik moet me om dat laatste woord, lieverd, geen illusies maken, ik ben niet uitverkoren, helaas. Het schijnt een vaak voorkomende begroeting te zijn op de Antillen. Beetje jammer. Jawel, ze wilde wel even op de foto. En die mag ook pontificaal online. Ik weet eerlijk gezegd niet of ze als moeder of als oma op de foto staat, ik kan me de verhouding niet goed meer herinneren.
Wel weet ik van een andere Antilliaan, Ibi Salomé, dat de subsidie voor Ambiënte onder druk staat. Ibi is een der beheerders van Ambiënte. Hart voor de Antilliaanse zaak heeft hij, en tevens sluit hij geen witte kaaskop buiten. Altijd hartelijk en goed in de communicatie; het is een persoonlijke mening.
Ik hink altijd op twee gedachten wat betreft Ambiënte. Enerzijds denk ik: jongens doe even lekker geïntegreerd, anderzijds: neem het er even van, net als vrouwenclubs uit de jaren tachtig hebben jullie waarschijnlijk nog even een afgeschutte cultuur en groepsgevoel nodig. Even lekker Antillianen en Arubanen onder elkaar. De Kadushiclub, kindersoos, Antilliaanse verjaardagen..., etc. Doe maar mooi even. Als ik er kom voel ik me als witte Nederlander nooit buitengesloten, altijd een hartelijk welkom.
Aan de andere kant: jongens, wij Zuid- Oostgroningers hebben ook geen eigen honk in Beijum. Doe eev'n normaal en ga gewoon op in de Nederlandse gemeenschap aub.
Maar misschien heb ik als Grunninger in het Grunningse Beijum  gemakkelijk praten.

UIT DE OUDE DOOS (83)

We zitten nog steeds in het vliegtuig boven het Beijum van 1982, zie ook de vorige twee afleveringen. Iets westelijkers zitten we nu, naar eigen inschatting ergens in de buurt van de Beijumerweg. Ik zie nog geen Innersdijk op de foto, het verpleeghuis dat over een half jaar zal worden afgebroken bestond een kleine 30 jaar geleden nog niet. Althans, niet in Beijum. Het lijkt wel, ik laat me nog steeds graag corrigeren, dat de Bentismaheerd nog uit de grond gestampt moest worden, ik zie een open groene vlakte. Zou rechtsonder de Grevingaheerd zijn? En wat is dat daar voor schuin oplichtend breed ding op het dak? Als ik het goed zie staan er bouwcontainers op de plek waar later Innersdijk gebouwd is. Het kan ook zijn dat dat de groene plek is, en dat de heerd rechts, met oplichtend dak, nou juist de Bentismaheerd is.
Ook deze foto is van Doris Schuch.

INBRAAKPOGING FOSSEMAHEERD

In twee woningen aan de Schoenerstraat in Hoogkerk en aan de Fossemaheerd in Beijum is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. De bewoner van de Hoogkerkse woning merkte de inbraak op toen ze thuis kwam. De deur van de woning was namelijk open gebroken. Eenmaal binnen ontdekte ze dat er in ieder geval twee laptops, een camera, een dvd-speler en een aantal dvd’s weg waren genomen.
Aan de Fossemaheerd bleef het bij een poging tot inbraak. De bewoner werd wakker van kabaal en toen hij ging kijken wat er aan de hand was, zag hij meerdere personen weg rennen. Bij nader onderzoek ontdekte hij schade bij één van de ramen. De politie doet onderzoek naar beide inbraken.
http://www.oogtv.nl/

INTERNATIONAL COOKING EVENT, PART TWO

Zie ook deel 1, gisteren gepubliceerd. En zie ook het blogbericht van afgelopen donderdagavond hierover.

BEETJE TEGENSTELLING MOET KUNNEN

Afglopen zondagavond liep uw blogger een beetje te mijmeren door Beijum. Denkend aan tegenstellingen. Hij kent mensen die uitbundig op vakantie gaan, en wijkgenoten die noodgedwongen thuis moeten blijven i.v.m. hun financiële situatie. Hij zag al wandelend huurhuizen en koophuizen. Hij kent jonge mensen die voor een universitaire opleiding kiezen, en ook die met de hakken over de sloot het vmbo halen. Hij kent mensen die topsalarissen verdienen en mensen die hun gesubsidieerde baan kwijt dreigen te raken. Werkenden en uitkeringsgerechtigden. Uw blogger mag zich verheugen dat hij gezond is, echter hij kent ook mensen die kanker hebben en hun hoop richten op chemokuren en bestralingen. En ook kent hij mensen die elke dag biologisch dynamisch voer eten, net als dat hij Beijumers kent die het liefst elke dag patat en fikandellen verorberen. Sporters die hardlopen en gehandicapten in rolstoelen en scootmobiels.
Waar moet dit blogbericht heen? Wel, al mijmerend zag ondergetekende midden in de Wibenaheerd deze twee auto's. Een asobak en een mini-autootje stonden gebroederlijk naast elkaar. Ik heb vaak het beeld en het vooroordeel in m'n hoofd al zouden bewoners aan de Wibenaheerd niet veel te makken hebben, het lijkt me niet de meest kapitaalkrachtige heerd van Beijum. Slaat natuurlijk nergens op, wie weet wonen er millionairs. Maar toch. Aan de foto te zien bestaan er ook in de Wibenaheerd tegenstellingen. De een kan zich geen auto permitteren, de ander ternauwernood een minibakje, en weer een ander een asobak. Waarom het trouwens een asobak noemen, kun je een ander zo'n bakbeest van een auto ook gewoon gunnen? En kan ie niet van een bezoeker uit Haren of Het Gooi zijn?
Wat is er trouwens tegen op tegenstellingen, vraag ik me ten slotte nog steeds mijmerend af. Je hebt toch ook kinderen en volwassenen? Mannen en vrouwen? Blank en zwart? Moet alles dan gelijk zijn? Nee. Per slot van rekening schrijf ik dit bericht. En u leest het. En terwijl u dat doet ademt u in. En ook weer uit.

maandag 18 juli 2011

INTERNATIONAL COOKING, THE VIDEO(Deel 1)

De video's van the International Cooking Event had u nog te goed. Video's? Jawel, beste lezers, het lukte me niet om veel uit de scenes te knippen en het was ook te leuk om niet alles uit te zenden. Daarom in twee gedeeltes, de video zou anders te lang worden om alles in een keer up te loaden. Morgen volgt deel 2. Het lukte me niet om de video's te ondertitelen, u zult derhalve het grootste gedeelte in het Engels moeten volgen. Beijumse én UMCG-medewerkster Nadine Wilzac- op de video per abuis Wilcsac genoemd- was de drijvende motor achter the cooking event. Nee, natuurlijk kon ze dat niet alleen behapstukken, de internationale studenten die aan het af studeren zijn voor de richting geneeskunde maakten er ook een prima avond van. Het eten was zoals reeds eerder gezegd vurrukkuluk, al die internationale gerechten..Kijk nog even hier.

MIJN UITZICHT IN BEIJUM (12)

IN DE VAKANTIE GA JE BIJ DE LIDL WERKEN

Deze foto hangt in onze lokale Lidl op Plein West. Jawel, de zomervakantie nadert weer met rasse schreden. Wat te doen? Schulden wegwerken? Lekker de hort op en de groenste en gekste wijk van Groningen een paar weken achter je laten? Iedereen maakt hieromtrent zoals altijd zijn of haar eigen afweging.

Beste Beijumers, ik zou het wel weten, het weer wordt de komende weken pet en de Lidl is zoals altijd in de zomer dé place to be in Beijum. Blijven dus en dé tijd van je leven beleven in de winkel aan de Stoepemaheerd. Want, werken bij de Lidl is zoals altijd 'verrassend leuk en veelzijdig.' Jawel, lees daarvoor de gefotografeerde poster. Het staat zwart op wit, dus is er reden om er aan te twijfelen?

Er worden enthousiaste vakantiekrachten gezocht. Dus niet van die types die 's ochtends met een chagrijnige kop binnen komen van 'moet ik weer een dag', nee, graag met big smile, trappelend van ongeduld en met veel huppelpasjes beginnen: 'joepieee!!, ik mag weer een dagje in het dynamische bedrijf Lidl werken!' Wat een voorecht, je voelt je toch echt uitverkoren als je er mag werken?

Dit jaar wordt er bij in vergelijking met vorige jaren een andere tactiek toegepast bij de Lidl om vakantiekrachten te werven. 'Als vakantiekracht werkt u zoon of dochter afwisselend achter de kassa, tussen de schappen of in het magazijn.'

De maag draait je er toch van om? Of zakt de broek er van af? Ouders worden benadert om aspirant vakantiewerknemers te ronselen. Net als dat je tijdens de peuterjaren kiest voor een geschikte peuterspeelzaal kun je als ouder op latere leeftijd ook het beste voor je kind kiezen. Voor de Lidl. Komende maand september ziet u vast weer de nodige advertenties in de Gezinsbode staan met als strekking: 'ouders zoeken een nette kamer voor hun zoon of dochter in een nette studentenhuis'... Alsof de schapen dat zelf niet kunnen regelen.

Jawel, beste lezers, ik weet dat je respect op moet brengen voor het feit dat ouders van 18 jarigen een baan of een kamer zoeken voor hun zoon of dochter. En nee, ik moet me niet zo druk maken. Maar is een baan of kamer zoeken niet juist een inwijding in het volwassen leven? Het is persoonlijk, maar het inschakelen van ouders om een baan of kamer te vinden is toch een brevet van onvermogen? Net als dat kamerverhuurders of werknemers deze kinderlijke weg bewandelen?

Het zijn de tijden, dames en heren.
Ter afsluiting nog even: ik zoek nog een jongere die af en toe een foto of artikel wil schrijven voor Beijumnieuws. Beste ouders, als uw zoon of dochter van afwisseling en een nette uitdaging houdt, mail dan even naar Beijumnieuws@online.nl

MAANDAGOCHTEND (81)

Deze foto is afgelopen zaterdagmiddag reeds gemaakt maar het heeft toch iets van doen met deze maandagochtend. Op de foto ziet u een bazinnetje met twee honden lopen. Ogenschijnlijk ziet het er vrolijk en gezellig uit, maar schijnt bedriegt. Het bazinnetje liep verdrietig met haar beide huisdieren langs de Beijumerweg. En dat is niet zo vreemd want de grootste hond, en als ik me goed herinner luitsterd(e) die naar de naam Luccie, krijgt vanochtend een dodelijke injectie. Hoe komt dat zo? "Hij heeft een bacteriële ziekte en is niet meer te redden. We laten de hond maandagochtend inslapen." Dat is ook wat. "Ja, ik heb het beestje acht jaar gehad en het valt me moeilijk om afscheid te nemen." Vind je het goed dat ik een foto maak? "Ja, doe maar hoor. Veel Beijumers kennen de hond en ik vind het leuk als er een foto van op internet komt." Sterkte ermee. "Ja, bedankt."
Het moet niet meevallen om een trouwe viervoeter na acht jaar te moeten laten inslapen. Op de site http://gvdt57.home.xs4all.nl/dutch/doc_euthanasie.html staat o.a. dit: Een van de moeilijkste beslissingen die een hondeneigenaar ooit moet maken is de beslissing om een dodelijk ziek dier te laten inslapen. Gelukkig zijn er een paar richtlijnen welke kunnen helpen om de kwaliteit van leven van de hond te bepalen. Aangezien u uw dier het beste kent, is deze keuze geheel aan u, maar u kunt uw gevoelens het beste bespreken met uw dierenarts, of andere mensen die ooit dezelfde beslissing hebben moeten maken. Een ander zal uw verdriet niet helemaal begrijpen en onbedoeld kwetsende opmerkingen kunnen maken. Lees eventueel verder.
De nieuwe week is weer begonnen, de laatste week voor de grote schoolvakantie. De grote hond zal vanmiddag niet meer zijn en het bazinnetje zal een moeilijk afscheid beleven.

Hoe moet ik dit bericht nou afsluiten? Woorden schieten toch altijd tekort als onze vriend de dood in het spel komt? Toch maar met het toewensen van het hoogste goed? Ja, waarom niet, alle lezers een gezonde week toegewenst.

zondag 17 juli 2011

NIEUW BORD DIERENWEIDE BOERDERIJUM

Het is zo'n Boerderijumdag in het Groene Hart van Beijum die je vaker zou wensen. Zo was en is het bedoeld: veel mensen, goede sfeer, een vol terras en een goed bezocht Bezoekerscentrum. En bovenal scheen de zon er ook nog eens uitbundig bij. Vanmiddag even na drie uur werd een bord bij de Boerderijum onthuld, een bord dat gaat over de dierenweide en is gemaakt door kunstenares Marijke Langius.

Ondergetekende heeft regelmatig pessimistische verhalen over de ontwikkeling van de Boerderijum, en met name over de bezoekersaantallen, op Beijumnieuws gezet. Dat pessimisme was vanmiddag niet aanwezig. Misschien hebben Beijumers gewoon behoefte aan themamiddagen op de Boerderijum, moet er iets te doen zijn en moeten ze vermaakt worden.

Een video over een mooi middagje Boerderijum in de zomermaand juli van 2011 komt er later op de dag aan. Op de foto ziet u voor het bord Arie Lameris staan. (met wandelstok). Hij is een der grondleggers van het Herbouwcomité, u weet nog wel de groep Beijumers die zich ingespand hebben om de afgebrande Boerderij herbouwd te krijgen. Op een dag als vandaag weet je weer: die inspanningen zijn niet voor niks geweest.

Update: 16:30 uur. Hieronder ziet u de video.

HEIBEL IN DE BENTISMAHEERD

Een 41-jarige bewoner van een woning aan de Bentismaheerd in de wijk Beijum is zaterdagochtend aangehouden nadat hij zijn buurman met een mes had bedreigd.
Rond 06.30 uur hield de Beijummer zijn buurtbewoners uit slaap door luid te schreeuwen op straat. Toen een buurman vroeg of het wat stiller kon maakte de man een ‘dreigend handgebaar’ in zijn richting.

Korte tijd later werd er aangebeld. De schreeuwende Stadjer bleek voor de deur te staan, die door de buurman werd weggeduwd. Korte tijd later zag de buurman dat de man opnieuw een dreigend gebaar maakte, en bleek hij een mes in zijn hand te hebben.

Daarop werd de politie gebeld die de 41-jarige man in zijn woning aan kon houden. Op het aanrecht in de keuken werd het mes aangetroffen dat in beslag is genomen. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. www.oogtv.nl

KINDERPARADIJSJE IN DE DOORNBOSHEERD

Vorige week was het feest in de Barmaheerd, afgelopen vrijdag klonk er muziek en waren er blije gezichten in de aangrenzende Doornbosheerd. Dat mocht ook wel even, de genoemde heerden kunnen af en toe wel even een 'bruistabletje' gebruiken. Bruisend Beijum begint niet altijd van bovenaf opgelegd en met incidentele gesubsidieerde bruisdagen, nee, structurele opkikkers van leefbaarheid en gebruis beginnen ook in de heerden zelf.

In de Doornbosheerd is daar een mooie aanzet toe gegeven. De kinderen uit de buurt hebben iets gekregen om trots op te zijn, het ooit zo verpauperde gat tussen de heerd en de Zuidwending is werkelijk prachtig opgevuld. Met koud en regenachtig weer kunnen ze in hun nieuwe verblijf gaan spelen, met zonnig weer kunnen ze speelattributen vanuit de ruimte de straat mee opnemen. Kijk even mee naar de opening.
 Door het luide muziek is amper te horen wat Irma Zijlstra en Ruud van Erp van de nieuwe ruimte vinden, maar neem van me aan: er was niemand die niét enthousiast was. Iedereen blij, de kinderen, de buren, de ouders, de instanties; wat wil je nog meer? Paradijs Doornbosheerd zal het, afgaande op een mail die ik kreeg, kinderpand gaan heten. Francis Nijdam en Debora den Haring van Stichting Stiel doen hun zegje op de video, evenals Alex Kruizinga en de genoemde (overstemde) Irma Zijlstra en Ruud van Erp. En hoe heet die zangeres met prachtige stem ook nog maar?

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (91)

Voor veel mensen (ook voor mij) is het verschil tussen vliegen en muggen niet duidelijk. Dat is niet zo verwonderlijk, er zijn ontzettend veel verschillende soorten “tweevleugeligen”. Wereldwijd komen honderdduizenden soorten voor. Vliegen en muggen zijn soms moeilijk uit elkaar te houden omdat er mug-achtige (fijngebouwde) vliegen zijn en vliegachtige (zwaargebouwde) muggen.

In mijn Capitool-natuurgids “Insecten en Spinnen” worden achtereenvolgens kort behandeld: langpootmuggen, wintermuggen, pluimmuggen, steekmuggen, dansmuggen, knutten, kriebelmuggen, motmuggen, venstermuggen, zwarte vliegen, galmuggen, paddenstoelmuggen, snavelvliegen, kogelvliegen, dazen, wapenvliegen, viltvliegen, wolzwevers, roofvliegen, langpootvliegen, dansvliegen, bochelvliegen, blaaskopvliegen, wappervliegen, zweefvliegen, wortelvliegen, mineervliegen, boorvliegen, oevervliegen, fruitvliegen, halmvliegen, strontvliegen, bloemvliegen, fanniidae, dambordvliegen, huisvliegen, bromvliegen, sluipvliegen, paardenhorzels, horzels en luisvliegen. Tot veel van de genoemde families behoren wereldwijd dan nog weer enkele duizenden soorten.

Maar er zijn nog meer soorten. Onlangs maakte ik, op het riet langs de sloot tussen De Wiershoeck en de Schoolwerktuin, een paar foto’s van wat een prachtvlieg bleek te zijn, een soort die in het vermelde gidsje niet wordt genoemd. Prachtvliegen zijn vrij kleine vliegjes met een opvallende vleugeltekening. De larven van prachtvliegen leven in levend en rottend plantenmateriaal. Van de meeste soorten is de biologie nog slecht bekend.

De prachtvlieg op de foto behoort tot het geslacht Melieria. Tot dit geslacht behoren twee soorten: de in ons land zeldzame Melieria crassipennis en de veel algemenere Melieria omissa. Ze lijken erg veel op elkaar, maar Melieria omissa houdt van een zout wateromgeving en Melieria crassipennis niet! Bij de kust vindt je vooral de Melieria omissa. Groningen ligt wel niet aan de kust, maar de prachtvlieg die ik fotografeerde is wel een “omissa”.

Foto + tekst: Luit Staghouwer

zaterdag 16 juli 2011

EEN KNIEVAL VOOR DE BAL

Jaarlijks volleybaltoernooi op zaterdag 16 juli
‘Toe meiden, nu scoren’, moedigt een supporter aan vanaf de zijlijn. De clusters vijf en zes van Centraal Wonen spelen in de finale van de jaarlijkse volleybalwedstrijd tegen elkaar op het grasveld achter de Bentismaheerd. Cluster vijf kan wel wat peptalk gebruiken. De stand op dat moment is 9-1. Keer op keer scheert de bal over het net en incasseert de tegenpartij punt na punt . Dan volgen er meerdere prachtige rally’s, rake treffers en spectaculaire blocks. Af en toe een slide door het nog vochtige gras en soms een knieval voor bal om een moeilijke situatie nog net te redden. We kijken tenslotte naar de eindstrijd van de twee beste teams van dit toernooi . Na twee keer 10 minuten is de stand 12- 25. Cluster 6 is kampioen 2011. Het buurtledenteam dat jaar na jaar de wisseltrofee in haar bezit had, scoorde dit keer bescheiden in de middenmoot.

Het jaarlijks volleybalgebeuren aan de Bentismaheerd kent inmiddels een lange traditie. ‘Sommigen komen hier al voor de twintigste keer’, zegt Celuc Heerema tijdens zijn openingswoord om tien uur in de ochtend. Op zijn vraag wie er voor het eerst meedoet steken een paar mensen de handen in de lucht. Een aantal oud- bewoners keert ieder jaar trouw naar dit grasveld terug om oude buren weer te ontmoeten. In de korte pauzes tussen de wedstrijden wordt heel wat bij gepraat.

Traditiegetrouw spelen ook nu de winnaars na hun zege met de kinderen. De helden van zoeven zie je dan soms even stuntelen. De afspraak is dat de kinderen winnen en dat doen ze ieder jaar.

Foto + tekst: Willy Koolstra

MINI MISS BEIJUM: LUANA VALDES

Haar naam verraadt een Italiaanse achtergrond. Dat klopt ook wel, maar ze is Nederlandse van geboorte. Samen met haar Italiaanse ouders woont ze in de Bottemaheerd. Nee, ze staat niet zo maar op de foto. En eigenlijk had ze voor de fotograaf even betere en toepasselijker kleding aan willen trekken. Maar de ontmoeting met haar en haar moeder verliep spontaan, het contact was gelegd, een foto maken was goed en dat geschiedde direct. Plaats van handeling, vanmiddag voor het Trefpunt aan de Beijumerweg.
Luana Valdes is acht jaar en ze is scholiere van de Beijumkorf. Een paar weken geleden won ze glansrijk de Mini Miss-verkiezing van Beijum. Maar dat niet alleen, ze werd ook nog eens Miss Fotogeniek van Beijum.
Zie haar daar zitten. Miss Mini Beijum 2011. Een mooie prijs. Zal er meer in het vat zitten voor de toekomst?

OPEN DAG DIERENARTSPRAKTIJK BEIJUM

Het is een gewone en stille plek langs de wijkring. Je rijdt of fietst er normaal gesproken zo langs. Maar vanochtend vanaf elf uur is er leven in de brouwerij. Dierenartspraktijk Beijum aan de Doornbosheerd viert open dag. Kinderen kunnen zich laten schminken, je kunt de behandel- en operatieruimte bewonderen, je uitleven op een springkussen of een praatje aanknopen met de chauffeur van de dierenambulance. Er is een balonnenwedstrijd georganiseerd, er is informatie te verkrijgen en...., nou ja, ik zou zeggen: ga er nog even kijken. U hebt nog een uur, de open dag duurt tot 15 uur. Kan mooi gecombineert worden met boodschappen doen, de praktijk zit pal tegen over Winkelcentrum Beijum.
De foto's zijn groter te klikken.

HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN

De video's over the international cooking-event in het Heerdenhoes, de opening van het 'kinderpand' aan de Doornbosheerd en van het gesprek met wethouder Karin Dekker zijn klaar. Ze worden verspreid over de komende dagen gepubliceert.

Denkt u nog even aan de Open Dag van Dierenartenpraktijk Beijum? (Tot 15 uur vanmiddag) Ook schijnt er een volleybaltoernooi aan de Bentismaheerd te zijn. (Bedankt voor de tip F.!)

En morgen een keer allemaal massaal naar de Boerderijum, Beijumers? U wilde de herbouw van de Boerderij, maak er dan ook gebruik van nu het er staat. (Beetje morele druk..)

Vraag aan lezer Jan: Je zou nog foto's sturen uit de begintijd van de wijk, wil je dat nog even doen?

vrijdag 15 juli 2011

BROMMER IN DE FIK AAN DE BOTTEMAHEERD

Aan de Bottemaheerd in de wijk Beijum is vrijdagavond een motor door brand verwoest. Bij de brand zijn geen mensen gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 21.00 uur binnen bij de brandweer die daarop uitrukte met één bluswagen. Ter plaatse ontdekten de brandweerlieden dat de motor in een heg naast het fietspad in het park lag.
Met één straal lagedruk was de brand snel onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie doet hier onderzoek naar.
http://www.oogtv.nl/

ZONDAG KUNSTDAG BOERDERIJUM

Beste vrijwilligers, Vrienden van Pand49, kunstenaars en belangstellenden. Graag nodigen we jullie uit voor een Kunstdag op de Boerderijum, Beijumerweg 19a, naast het Trefpunt. Zondag 17 juli a.s. verzorgt Atelier Pand49 een creatieve dag op de Boerderijum . Van 11.30-17.00 uur. Vooral voor jonge kinderen is er die dag van alles te doen. We hebben een leuk aanbod van activiteiten.Aan alle activiteiten kan men gratis deelnemen! Wat is er zoal te doen?

-doorlopend een creatieve workshop
- zich laten schminken
- naar hartenlust stoepkrijten
- een neptatoeage laten zetten

Verder presenteren we een selectie uit onze kunstkadowinkel en men kan informatie krijgen over de
activiteiten van Atelier Pand49. Om 15.00 uur wordt een nieuw informatie bord feestelijk onthuld, dit bord is ontworpen door Marijke Langius. De sfeervolle theeschenkerij is gewoon open voor een kopje thee of koffie en iets lekkers. En natuurlijk kan men op de weide spelen en de dieren bewonderen en het NDE bezoeken.Komt allen dan wordt het extra gezellig!!

BEIJUMSKAP (42)

Net als de Apenrots is klimtoren Bjoeks een belangrijk landmerk van de stad Groningen. Van verre doekt Bjoeks al op. Van dichtbij bekijken we hem eigenlijk nooit. Ik heb geen verstand van klimmen maar zouden de kleuren verschillende routes naar boven zijn met verschillende moeilijkheidsgraden?

Foto + tekst: Atsje Straatsma
http://www.atsjestraatsma.nl/