maandag 25 juli 2011

LICHT LANGS HET HEERDENPAD

Met dank aan de collega's uit De Hunze/Van Starkenborg:
Maandag 25 juli is er een begin gemaakt met de vervanging van de lantarenpalen langs het Heerdenpad, het gedeelte tussen de Gerrit Krolbrug en de kruising met de Berlageweg. De bedoeling is dat het gevoel van veiligheid wordt vergroot.

Het Heerdenpad is de afgelopen maanden veelvuldig in het nieuws geweest in verband met geweldsincidenten. De nieuwe palen moeten voor een betere verlichting zorgen en zijn twee meter hoger. En daar schuilt mogelijk een probleem: de kastanjes langs het pad nemen met hun lage takken van de huidige palen van vier meter al het nodige licht weg. Wordt dat effect nu niet versterkt met de hogere armaturen?
Dinsdag 26 juli moet het werk klaar zijn en zullen we zien hoeveel het scheelt.
http://www.dehunzevanstarkenborgh.nl/
Video: nachtelijke fietstocht van Korrewegbrug naar Beijum. Begeleidende muziek is van Phil Collins: Two Hearts.

8 opmerkingen:

Anoniem zei

De gemeente heeft laten weten de takken van de kastanjes die het licht belemmeren te willen snoeien.

Hans

Kees Huizenga zei

Zie mijn reactie van vanmiddag op:
http://www.oogtv.nl/2011/07/nieuwe-straatverlichting-voor-heerdenpad/

Ik ga ervan uit dat geen NLA-middelen voor Beijum zijn uitgetrokken voor een veiliger Heerdenpad.

In het Werkplan 2011 van de BOB wordt het Heerdenpad niet genoemd!

Kees Huizenga zei

Kijk toch eens even hoe de beheerder van de Openbare Bibliotheek van Beijum zich de schaamteloze diepte inschrijft. Het is gisteravond gebeurd op bovenstaand websitebericht van OOG TV. Het is een walgelijke vertoning. Ook een zekere Gradus Dijkstra verbaast zich op de website van OOG TV over de gekozen woorden van deze tierende en mierende driftkikker.

Zo laat onze verbitterde "locatiebeheerder" van de OB Beijum zich toch wel kennen, nietwaar?

Het gekke is dat deze verbolgen Beijumer in zijn reactie te berde brengt dat het geruzie moet stoppen (ik moet van hem verhuizen) en vervolgens ruzie gaat lopen zoeken met mij. Dat is innerlijk tegenstrijdig.

Ik citeer deze boze man over ondergetekende:
"Hij laat geen kans onbenut om zijn strijd met de rest van de wereld te strijden. Er is maar één enkeling waar hij het goed mee kan vinden in Beijum en dat is er net zo één. En dat zijn de mensen die de ruzies graag in stand houden." Einde citaat.

Doelt hij op jou, Johan? Dit is toch te triest voor woorden? Een locale afgang van een hijgerige en dolle herdershond van de BOB. Vorig jaar maart nam hij het tijdens de jaarvergadering van de BOB nog op voor de tweede afgetreden Beijumkrantredactie. Nu is hij de tweede lakei van Wim Klein binnen de kernredactie van de BOBWAARHEID. "Het kan verkeeren!"

Mijn vraag is: reageerde deze verbaal aangeschoten man als privépersoon? En dan vooral als actieve BOBber? Maar moet hij niet dimmen, gegeven zijn openbare positie als "locatiebeheerder" van de Beijumer OB? Deze vraag zal ik aan de baas van Biblionet Groningen gaan voorleggen. Ik accepteer geen digitaal pesten pur sang van deze laaghartige rang!

P.S.: Ik heb nooit in Hoogkerk gewoond. Ik herinner mij niets van een ruzie aldaar. Adviezen: (1) trek wijkroddels altijd na! En: (2) geloof niet in spoken!

Anoniem zei

Wat fijn dat er met spoed betere verlichting is gekomen aan het Heerdenpad.
Hier zijn wij erg blij mee.
Dank u wel gemeente en alle anderen die hier aan bij hebben gedragen.

Kees Huizenga zei

Op 2 augustus 2011 vernam ik uit zeer betrouwbare bron dat deze nieuwe lantaarnpalen langs het Heerdenpad niet worden gefinancierd door de NLA-gelden voor Beijum.

Indien er nieuwe stoplichten bij de Korrewegbrug komen, worden deze eveneens niet gefinancierd door NLA-middelen voor Beijum.

Een goed bericht dus. Waarschijnlijk zijn er elders potjes. Bij Stadsbeheer Noorddijk?

Mijn bron is niet de SDC Noorddijk. Daar zijn ze zes weken met vakantie. Tot 5 september 2011.

Ook ik ben blij met deze lantaarnpalen. De openbare veiligheid wordt hierdoor vergroot. Het gaat mij om de manier waarop. De procedure. Geen overleg met de buurtbewoners. Korte verbindingen.


Wat betreft de Korrewegbrug, verwijs ik naar mijn recente reacties op

http://beijumnieuws.blogspot.com/2011/07/in-gesprek-met-wethouder-karin-dekker.html

Noot: meerdere personen hebben last van het geluid bij deze videoreportage. Bij dezen meld ik dit.

Anoniem zei

Dit was de kortste verbinding die ze konden maken. Gewoon plaatsen.
En geen gezeur.

En de informatie is gewoon openbaar ook daar is geen gezeur over mogelijk, en ook geen betrouwbare bron voor nodig!
Misschien handiger eerst vragen en dan iets roepen.

Anoniem zei

@Huizenga, ik stel voor dat u bij alle bewoners gaat inventariseren wat hun wensen zijn m.b.t. NLA gelden en dit in september indient voor de vergadering van NLA.
Niet vergeten dat het geld bedoelt is om de leefbaarheid in de wijk te vergroten, en dat kan ook de leefbaarheid van kleine groepen zijn.

Er zitten bewoners in het NLA overleg, maar daar heeft u geen vertrouwen in, het moet met iedereen besproken worden in de wijk. Ik stel voor dat u dat gewoon even zelf gaat doen.
De beste stuurlui staan meestal aan wal, ik zou zeggen, neem het roer in eigen hand.

Kees Huizenga zei

@ Anoniem: u stelt zonder argumentatie dat ik geen vertrouwen heb in het NLA-wijkteam Beijum. Dit is onjuist.

U reageert anoniem. Waarom toch?

Vanaf heden ligt er nog € 650.000 op de plank voor de heerdenaanpak en de aanpak van de wijkring. Niet ik moet de heerden benaderen, maar die instanties die gaan over de besteding van de NLA-gelden. Van Stiel Beijum heb ik op 4 juli 2011 in de Boerderijum begrepen dat eerst met de heerden overlegd gaat worden, voordat met de heerdenaanpak en de aanpak van de wijkring wordt begonnen.

Wie zijn aan zet? De NLA-RO/EZ-projectleider van Beijum, de SDC Noorddijk, STIEL Beijum en Stadsbeheer Noorddijk. En uiteraard de heerdcomités en de Beijumers.

Dat bedrag van € 650.000 moet nog dit jaar besteed worden. Anders is het niet meer beschikbaar voor Beijum. Onze wijk heeft dus een luxeprobleem...