maandag 28 februari 2011

DONDERDAG SJAMAAN BIJ LOTUSHEERD (Ingezonden)

Sjamanisme Genezende rituelen worden sinds mensenheugenis in alle werelddelen gebruikt. De mensen die deze technieken toepassen worden sjamanen genoemd. Een kenmerk van een sjamaan is dat hij kan reizen in de niet alledaagse werkelijkheid. Op 3 maart 2011 komt Sjamaan Hans Verdoes bij De Lotusheerd. Hij geeft uitleg over het medicijnwiel en over het sjamanisme en laat ons daarmee kennismaken. Daarnaast zal hij proberen vanuit zijn eigen sjamanistische wijsheid ons een persoonlijke boodschap mee te geven.. Plaats: Heerdenhoes, Isebrandtsheerd. Aanvang 20.00 uur
http://www.lotusheerd.nl/Site/

ZIJN REGELS ALTIJD REGELS?

Even was ik in de veronderstelling dat de stadsbus vanaf nu ook de zuidkant van Beijum zou bedienen. Want, waarom reed die bus daar? Nee, ok, hij stond stil, maar hier, ter hoogte van de Munsterheerd, is helemaal geen bushalte. Het zou toch een idee zijn om een bus te laten rijden op zowel de noordelijke al ook op de zuidelijke wijkring. Prima bereik in dat geval. Een tramhalte op deze plek lijkt me ook wel wat. Maar goed, dat is de mening van één persoon. Er zullen honderden voorstanders van de tram in Beijum te vinden zijn, even zo veel mensen zullen er op tegen zijn. Op het moment dat ondergetekende deze foto maakte moest een auto noodgedwongen over twee doorgetrokken strepen rijden om de bus te kunnen passeren. In feite bepaalde de automobilist op dat moment de inhoud van dit blogbericht mede. Die zou gaan over een verdwaalde stadsbus in Beijum en over de voors en tegens wat betreft de tram. Maar de foto laat ook zien dat regels er zijn om ze af en toe te overtreden. Wie fietst er nooit eens door rood licht als er een halve kilometer in de omtrek geen ander verkeer te bespeuren is? Wie rijdt nooit eens 80 of 90 km/uur op de stadsring? Of 130 km/uur op de A-28? Hoe gaat die Bijbelse spreuk ook nog maar? Wie vrij is van zonde werpe de eerste steen. Laten we het er maar op houden dat deze automobilist een pragmatische overtreding maakte. Verder is het me om het even, haal de tram naar Beijum, of laat de stadsbus de hele wijkring afrijden. Als er maar voor iedereen een goede en betaalbare verbinding naar de stad op en neer blijft.

MAANDAGOCHTEND (63)

Ineens stond ie er. Wanneer ie precies is geplaatst is onduidelijk, maar je kunt er niet omheen. Jawel, letterijk moét je er omheen, de betonnen paal met rode strepen moet en zal voorkomen dat auto's over het zandgedeelte naast de boom gaan rijden. Het was natuurlijk verleidelijk om er overheen te karren als een tegenligger weinig ruimte biedt. En je zou denken dat links van de boom wel een metertje van de 'zandbak' rond de boom af kan.

Het is maandagochtend, de krokusvakantie is weer voorbij. Er zijn belangrijkere zaken die spelen in de groenste, gekste en mooiste wijk van de stad dan dit paaltje. Maar toch, het obstakel doet me in de verte wat denken aan de vuurtoren op Ameland, ja, dit paaltje in de Doornbosheerd intrigeerde me. Zo klein en toch zo machtig, althans machtiger en sterker dan auto's. De nieuwe week is weer begonnen. En soms moet je paal en perk aan iets stellen.

zondag 27 februari 2011

FRUITBOMEN IN WINTERS KARDINGEGEBIED


De gisteren gedane belofte om een foto te maken van de gepootte fruitbomen voor een plukbos in Kardinge deed me een uurtje geleden op de fiets belanden. Tijdens een natte sneeuwstorm(pje) Kardinge infietsen heeft iets dubbels. Het luie zondagzweet gaat er even af, anderzijds is lekker bij de verwarming blijven lezen, tv-kijken of bloggen toch ook wel erg behaaglijk. Maar goed, belofte maakt nog altijd schuld.
In eerste instantie fietste ik eerst naar het verkeerde plukbos en wel die waar Rehwinkel in het najaar de eerste aspirant fruitboom aan de klei toevertrouwde. Op weg daarheen schoot ik de foto links. Dat moest even snel en schielijk want voor je het weet heeft de nattigheid je camera aangetast. Bazinnetje lekker onder de plu, haar hond, het is hondenweer of niet, helemaal zonder bescherming.
Na ingezien te hebben dat de fruitbomen op het voormalig terrein van de Uilenburg zijn gepoot ging de barre tocht verder die kant op. Volgens mij worden de namen Uilenburg en Uilenborg door elkaar heen gebruikt. Op amper twintig meter van waar tot een jaar of tien geleden pannenkoekhuis de Uilenborg stond staan de nieuwe fruitboompjes eenzaam en verlaten in de modder. Koning Winter was zo coulant om de sneeuwbui even stop te zetten voor een foto. Ik begreep van een gisteren aanwezige betrokkene dat het poten van de bomen halverwege is stopgezet in verband met te natte weersomstandigheden. De boomplantactie wordt derhalve op een later tijdstip voortgezet. Je zou de bomen een warmer en zonniger eerste hele dag op hun nieuwe plek toewensen. Wat staan ze daar toch eenzaam en kwetsbaar, zie foto. Over kwetsbaarheid gesproken, zal het plukken van fruit uiteindelijk eerlijk verlopen? Of is het een kwestie van wie het eerst komt die het eerst maalt? Zitten fruithandelaren al op hun vinkentouw? Leven zonder vertrouwen is niet te doen, anderzijds is naïveteit ook funest. De speelplaats rond Montessorischool de Dijk leert tot nu toe dat kwetsbare openbare objecten op een paar kleine kinderlijke vernielingen na toch goed overeind kunnen blijven. Dat biedt vertrouwen voor de twee plukbossen in wording te Kardinge.

INFORMATIEPUNT INNERSDIJK IN WORDING

Het begint er op te lijken. Het maakt nogal een verschil: de zware rolluiken die normaal gesproken voor de ramen hangen of het beeld wat je nu ziet, zie foto. Na jaren van kilheid, leegheid en uitzichtloosheid hangt daar ineens een poster met een bloem voor het raam. De foto is donderdagmiddag gemaakt, de vloer binnen in het pand werd met een soort van stofzuiger bewerkt. Ik heb het hier vaak getoeterd: dit is geen winkelcentrum meer (Plein Oost). De enige commerciele zaken die overdag open zijn zijn de Aldi en de videotheek. Vanaf vier uur 's middag openen de eettentjes, maar volgens mij zwerven er vanaf dat tijdstip meer bezorgbrommertjes uit dan dat er klanten komen. Binnenkort ' De week van het Plein'. Hoe krijgen we reuring en levendigheid op en in onze 'huiskamer?' Ik zou zeggen: kijk naar West. Zonder gezonde commercie en middenstanders blijft het een hopeloos verhaal

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (71)

Begin oktober maakte ik op de Schoolwerktuinen een foto van een rozengal (foto links). De gal wordt veroorzaakt door een galwespje (de galmaker) en komt alleen voor op wilde rozen. Het is een bolletje geheel bedekt met lange vertakte haarachtige uitgroeisels, groen of rood. De gallen lijken enigszins op mosplantjes. Meestal groeien de gallen uit pasuitgelopen bladeren en bevinden zich dan op de uiteinden van de takken.

Ik was benieuwd wat er van de gal geworden was. Daarom ging ik op onderzoek. Zonder veel moeite vond ik de gal terug (foto rechts). Maar is het wel de zelfde gal? Gelet op de periode waarin de nieuwe galwespen het “huis” verlaten lijkt dat onwaarschijnlijk.

In mei legt de rozenmosgalwesp (Diplolepis rosae) eitjes in de rozenknoppen en tegen midden augustus vreten de larven zich op verschillende plaatsen in het hout van de rozenstruik. Dan ontstaat die bizarre galgroei. Binnenin de (tot 8 cm grote) gal zit een houtige kern met soms meer dan 50 met elkaar vergroeide cellen. In elke cel zit een larve.

Tegen het einde van de zomer verpoppen die allemaal, het volgende voorjaar komen daar dan weer wespen uit. Dat zijn dan meestal vrouwtjes want van deze soort zijn mannetjes uiterst zeldzaam. Er zijn ook een aantal andere soorten galwespen die van die gal gebruik maken om hun larven groot te brengen. Er zijn zelfs soorten die parasiteren op de parasiterende wespen.

De rozengal wordt ook wel slaapgal, slaapappel, slaapappelgal, bedeguaargal of rozenkoning genoemd. Naar een oud volksgeloof moet men de gal voor het slapen onder het kussen leggen, dat zou bevorderlijk zijn voor een goede nachtrust. De gal is niet schadelijk voor de plant.


Foto + tekst: Luit Staghouwer

zaterdag 26 februari 2011

LIJN6 OVER WIJKTERREUR DOOR BEWONERSCLUB

http://lijn6.com/index.php?option=com_content&view=article&id=468:karaktermoord-in-beijum&catid=4:nieuws&Itemid=61

PLUKBOS KARDINGE IN WORDING

Ondergetekende had vanmiddag andere verplichtingen. Wel gaat hij morgen nog een foto schieten van de verrichtingen van vandaag. Verrichtingen? www.dvhn.nl vermeldt:
Vrijwilligers hebben zaterdag de eerste zeventien fruitbomen en enkele tientallen bessenstruiken geplant voor het Plukbos bij Kardinge. De bomen en struiken staan op het terrein van de vroegere boerderij Uilenburg.

In totaal komen er honderden fruitstruiken en zo'n tachtig fruitbomen in het gebied tussen Kardinge en Beijum te staan waar Stadjers in het najaar zelf hun vruchten kunnen plukken.

EEN KAT IN HET NAUW MAAKT RARE SPRONGEN


Normaal gesproken zou ik niet reageren op de jongste aantijgingen vanuit de bewonersclub in hun lijfblad richting mijn persoon en naar Anna Riemersma. Hoeveel aandacht moet je het negatieve in de wijk schenken?
De reden om het wél te doen wordt ingegeven door het feit dat ik van mening ben dat deze vorm van liegen in het kwadraat, en het vals voorlichten van Beijumers, aan de kaak moet worden gesteld. Niet dat bewoners van Beijumers zich op het verkeerde been laten zetten door valse berichtgeving, maar een beetje extra helderheid kan geen kwaad. Links ziet u de nieuwste tragische actie van de club, klik de flyer groter.
Nee, hier wordt weer niet de hand in eigen boezem gestoken of het eigen falen onderzocht, de pijlen worden zoals altijd naar buiten gericht.
Niet inhoudelijk ingaan op de te onderzoeken klachten, nee, de boodschappers richting de Ombudsvrouw aan de schandpaal willen nagelen. Boodschappers? Dat behoeft een nuance, en daarom nu de feiten:

Ondergetekende heeft op geen enkele manier de klachten van Anna Riemersma richting de Ombudsvrouw ondersteund. Tijdens een gesprek met de Ombudsvrouw heeft Riemersma wel aangekaart dat er nog een affaire in Beijum speelde, en wel de zaak rond de subsidie voor Beijumnieuws. En dat daarbij overeenkomstige misstanden kunnen hebben plaatsgevonden. De ombudsvrouw heeft me in november telefonisch benaderd met de vraag of mailverkeer tussen mij en SDC-Noorddijk gebruikt mochten worden voor haar eindrapport. In verband met haar onafhankelijkheid en integriteit heb ik daar in toegestemd. Op dat moment van toestemmen was onduidelijk waar het onderzoek van de Ombudsvrouw naar toe zou gaan. Gegrond? Ongegrond? Het zal de bewonersclub niet zijn als mijn toestemming aan de Ombudsvrouw om mijn informatie te gebuiken niet zou worden uitgelegd als een steunbetuiging richting Riemersma. Ik snap dat het beter uitkomt om het verzoek van de Ombudsvrouw aan mij zo te labelen, echter de pijl richting ondergetekende is een zoveelste tragische en meelijwekkende afleidingsmanouvre van waar het écht om gaat: integriteit en eerlijk communiceren met Beijum i.p.v. de aanhoudende gedragingen van list, leugen en bedrog.

Om even bij de leugens te blijven: "Het is zonneklaar dat Johan Fehrmann heer X is." U leest het zwart op wit. Navraag bij Hans Koopman van lijn6 leert echter dat hij deze X is.
Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Maar om dan leugenachtig met de wijk te gaan zitten 'communiceren...' Nog één uitsmijter. Volgens het bericht heeft Riemersma persoonlijke klachten tegen de voorzitter van de club ingediend. Ook dit is weer helemaal bezijden de waarheid. Riemersma heeft een klacht ingediend tegen twee districtsmanagers omdat die in gebreke zouden zijn gebleven. Die klacht is zoals bekend gegrond verklaard.

Wat moet je er verder van zeggen? Eén ding dan nog. De zich als 'goods guys' profilerende (althans, dat wordt geprobeerd) mensen die verantwoordelijk zijn voor deze zoveelste miskleum, zie artikel, proberen op alle mogelijke manieren de anderen af te schilderen als 'bad guys.' Lees ook de passage over 'waarheidsbevinding' en let daarbij vooral ook op de toonhoogte.
Ik kan alleen voor mezelf spreken: ik ben ooit drie keer op gesprek geweest met afgevaardigden van de bewonersclub. Een vierde keer lijkt me een overbodige herhaling van zetten. Vooral ook omdat aan de manipulaties, verdraaiingen en het verkondigen van hele onwaarheden maar geen eind lijkt te komen.

Reacties worden eerst gecontroleerd.
Naschrift: er komen mails binnen met vragen over 'heer X' en hoe het kan dat dit Hans Koopman van Lijn6 is. Daarom een verduidelijking: Anna Riemersma is niet de hoofdklaagster zoals ik eerst abusievelijk vermeldde maar heeft namens en in overleg met vijf ex-redactieleden van de Beijumkrant een klacht ingediend bij RO/EZ, OCSW en vervolgens bij de ombudsman. Echter een 'opgestapte redacteur van de krant' heeft haar meegeholpen de klachten te ondersteunen en hij heeft ook mails naar de Ombudsvrouw gestuurd. De Ombudsvrouw heeft er niet voor gekozen om Hans Koopman, want hij is deze persoon, met naam en toenaam in het rapport te benoemen maar om hem aan te duiden als heer X. Ik word door haar geciteerd als 'betrokken derde' nadat op haar verzoek mails tussen SDC en mij zijn gebruikt.

RING OOST OP DE SCHOP (1)

De werkzaamheden op de Oostelijke Ringweg ter hoogte van Lewenborg inspireerde ondergetekende om er een video van te maken. Met de Volkswagen Jetta werd koers gezet richting Lewenborg. De video loopt in eerste instantie tot een paar honderd meter voorbij de toekomstige rotonde bij deze buurwijk. Daarna gaat de tocht weer terug naar de groenste wijk van de stad Groningen. De Beneluxweg is natuurlijk geen snelweg, geen Autobahn. Toch koos ik er voor om de video vergezeld te laten gaan met muziek van Kraftwerk. Jawel, het nummer heet... Autobahn.

Elke twee tot drie maanden wordt vanaf nu een nieuwe video van de Oostelijke ringweg naar Lewenborg vice versa gemaakt, zodat u de ontwikkelingen en veranderingen ook enigszins digitaal kunt volgen. Rij even mee en luister naar Autobahn.

Ongelijkvloers
Vanaf dit jaar gaan de provincie Groningen en de gemeente Groningen de kruisingen van de oostelijke ringweg van Groningen ongelijkvloers maken. De kruispunten met verkeerslichten maken plaats voor viaducten en nieuwe op- en afritten. Voorjaar 2009 werd het totale plan voor de oostelijke ringweg vastgesteld; nu werken de provincie en de gemeente de losse onderdelen verder uit. Begonnen wordt met de kruising Lewenborg/Ulgersmaborg, de kruising bij Kardinge en de kruising bij Beijum-Zuid/de Hunze. De kruisingen bij Beijum-Noord/de Hunze en de Groningerweg volgen later. De werkzaamheden gaan circa vier jaar duren.

http://www.ringgroningen.nl/

DAG HARM BUITER

Ik heb er even mee gewacht, maar nu toch even. Hij was een van de mede grondleggers van Beijum. Samen met zijn 'linkse rakkers' uit de de jaren zeventig en begin tachtig van de afgelopen eeuw bedacht hij wat nu groenste en mooiste wijk van de stad is. Ik kwam hem eind jaren zeventig een keer tegen in de stad en sprak kort met hem. Ik kan niet anders zeggen dan dat hij een sympathieke indruk maakte. Ook herinner ik me een interview met Wallage, als ik me niet vergis was het april 2003. Op de kamer van de burgemeester pronk een mooie foto of schilderij-mijn geheugen laat me iets in de steek- van Harm Buiter. In de rumoerige jaren tachtig, ondergetekende woonde destijds in de Oosterpoort, las ik regelmatig opruiende gekalkte teksten op muren in de binnenstad: 'Buiter, rot op'. Krakersrellen en frustraties rond Baulig, het pand op de hoek Zuiderdiep met de Herestraat, werden op hem afgereageerd. Vreemd achteraf gezien, de meest linkse en sociale burgemeester ooit van de stad werd gehekeld door extreem linkse krakers en hun sympathisanten. De krakers gingen niet tekeer tegen een voorspelbare 'rechtse bal,' maar tegen een sociaal bewogen en linkse burgemeester in hart in nieren. Vanavond sprak ik met een betrokkene die de burgemeester van nabij heeft mee gemaakt: "tot vlak voor zijn dood riep hij zijn linkse vrienden als Max van de Berg en Wallage om zijn sterfbed. Hij doceerde ze nog steeds het linkse gedachtengoed, en hoe het socialisme in praktijk zou moeten worden gebracht. Hij was gedreven tot het einde."
Hij werkte jarenlang in de vakbeweging; in 1956 werd hij internationaal secretaris van de Europese vakbeweging. Later was hij actief in het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen. In 1971 volgde hij de afgetreden Jan Berger op als burgemeester van de gemeente Groningen. Hij gaf veertien jaar lang leiding aan een college van burgemeester en wethouders met "jonge honden" als Jacques Wallage en Max van den Berg. Buiters belangrijkste wapenfeit was de vestiging van de PTT-directie in Groningen in het kader van de spreiding van rijksdiensten.

Harm Buiter gold als een bekwaam, vaderlijk bestuurder. Oud-hoofdcommissaris van Groningen Eric Nordholt zei ooit: "Ik heb in mijn leven twee goede burgemeesters gehad: in Groningen Harm Buiter en in Amsterdam Ed van Thijn." Buiter ging met pensioen in 1985.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Harm_Buiter

vrijdag 25 februari 2011

SNEEUWKLOKJES IN HET GROENE HART

Langs de wijkring en in het Groene Hart zag ik ze. Sneeuwklokjes. Koning Winter laat deze dagen de nodige stuiptrekkingen zien, toch zal hij het onherroepelijk af moeten leggen tegen Het Voorjaar. Wat ziet het prille leven er kwetsbaarheid, zie foto. Als alles volgens de natuurplannen verloopt, ziet Beijum er over een week of zes weer aantrekkelijk en groen uit. Het mooie van al dat groen is ook nog eens: het is helemaal gratis, het kost Beijum geen cent. De natuur hoeft ook niet met de bewoners te communiceren of ze al dat groen wel goed vinden, ja of nee. Sommige ontwikkelingen gaan vanzelf, en zonder politiek belang.
Het gewoon sneeuwklokje (Galanthus nivalis) is een maximaal 25 cm hoog bolgewas uit de narcisfamilie (Amaryllidaceae). De bloemen hebben elk een eigen bloemstengel en hangen van de top van deze stengel naar beneden. Een bloem heeft zes bloemdekbladeren, waarvan de buitenste drie langwerpig zijn en de binnenste drie omgekeerd hartvormig zijn. De lange, smalle bladeren zijn blauwachtig groen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewoon_sneeuwklokje

BEIJUMSKAP (22)

Wat is het koud deze week. De daken zijn wit, de schoorstenen roken. Het is ook nog maar februari. Laat het voorjaar nu maar komen, ik ben er helemaal klaar voor.

Foto + tekst: Atsje Straatsma

http://www.atsjestraatsma.nl/

INBRENGWINKEL CENTRUM JEUGD & GEZIN BEIJUM

Door een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin werd deze flyer opgestuurd, zie rechts.
In het gezondheidscentrum vindt u onze huiskamer voor ouders en opvoeders, waar u van harte welkom bent. U kunt gewoon binnenlopen. Als u doorloopt komt u vanzelf bij de ontmoetingsplek.
Even een rustpunt. De ontmoetingsplek is bedoeld om ouders uit de wijk de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten. U kunt uw kind(eren) meenemen. Er is genoeg speelruimte en de koffie en thee haalt u gratis uit de automaat. In de hal is een fotowand met foto's van kinderen uit de wijk. U kunt het portret van uw kind er ook ophangen, als u wilt. Zo leren de kinderen en ouders in Beijum elkaar wat sneller kennen.

De huiskamer wordt 'bemensd' door gastvrouwen en ook is er regelmatig een bevoegde opvoedconsulente aanwezig.

Betere ouder zijn? Hebt u het idee dat het beter zou kunnen in de opvoeding en bent u nieuwsgierig naar hoe u dat kunt doen? Of hebt u vragen of problemen? Ga dan eens praten met de opvoedconsulente. Zij kan goede tips geven. Advies is gratis. Bezoek het inloopspreekuur of bel haar op het 06 nummer.
Openingstijden.
Ontmoetingscentrum: open iedere ochtend van 9:00 uur tot 12:00 uur.
Inloopspreekuur voor ouders met baby's (0 tot 1 jaar): iedere maandag van half 1 tot half 2
Inloopspreekuur voor ouders met kinderen (1 tot 23 jaar): iedere maandag van half 2 tot half 3
http://www.cop-groningen.nl/cjg/adressen/216-cjg-beijum

MORGEN WORDT BEGONNEN MET INPLANTEN PLUKBOS

De projectleider Natuur en Milieu van de gemeente Groningen, Kristin Wijnja, stuurde deze mededeling:
A.s. zaterdag wordt een begin gemaakt met het inplanten van het Plukbos in Kardinge. Er zullen heel veel bessen- en wildfruitstruiken worden geplant door de vrijwilligers.
Datum: zaterdag 26 februari
Locatie: Plukbos Kardinge
Aanvang: 9.00 uur
Eindtijd: 15.00 uur
Opgave:
r.hartog@natuurmonumenten.nl

donderdag 24 februari 2011

EEN DAGJE WEG NAAR DUITSLAND OM TE SKIËN

Moe maar voldaan stapten ze vanavond om 21 uur weer uit de bus. Vanochtend om een uur of tien stapten een twintigtal jongeren en een paar jongerenwerkers eerst de toeringcar in voor een drie-urige reis naar het Duitse Bottrop. Daar schijnt een grote skihal te zijn vol met 'nepsneeuw' en de mogelijkheid om via schuine afdalingen naar beneden te slalommen. Patat, cola, broodjes in de bus, uren op de ski's of snowboards, volgens horen zeggen was het een groot succes geweest. De jongerenwerkers Twan Grommers en Giselle van Hees waren ook moe maar voldaan: "Het was een geweldige dag." En de terugreis? Die duurde vier uur. De kids hebben vandaag totaal zeven uur in de bus gezeten voor een sportief en winters dagje uit. Op de foto ziet u buschauffer Van Dorsem achter het stuur zitten. Het komt zo samen: hij woonde tot een een paar jaar geleden lange tijd in Beijum. De dag werd georganiseerd door het Jongerenwerk van de MJD.

TOCH KINDERACTIVITEITEN IN DE KROKUSVAKANTIE

Eergisteren verkondigde ik hier abusievelijk dat er geen programma voor kinderen in deze nog lopende krokusvakantie was georganiseerd. Maar dit is toch wel het geval, het Jongerenwerk Beijum heeft een mooi programma in elkaar gezet. Op het moment dat u dit leest rijden enkele tientallen kinderen uit Beijum met een toeringcar vanaf Kardinge richting Bottrop om een dagje te gaan skiën. Als het goed is komt daar nog een foto van binnen. Gisteren kon je voor twee euro lasergamen en bowlen, en morgen kunnen 10 tot 14 jarigen paardrijden een 's middags naar de film. Ik weet eerlijk gezegd niet of de activiteiten vol zitten, probeer het gewoon even en kom naar Pl@ce 2 BEE in het Trefpunt.

Op de foto ziet u een sliert kinderen over de Beijumerweg fietsen richting de Oosterpark. Vanuit de BSO's fietsten ze gistermiddag naar een of andere activiteit in die wijk. Binnenkort een foto + stukje van de BSO in de Wiershoeck.

woensdag 23 februari 2011

DJEMBÉ BARASÉ MET HELEEN GROEN

Bijna twee jaar geleden werd al eens een blogbericht gepubliceerd over de djembélessen van Heleen Groen. Dinsdagavond nam ze contact op: "ik ben verhuisd en heb een djembéschool opgericht. Kun je hier aandacht aan besteden op Beijumnieuws"?

U vraagt en ik draai? Nee, niet helemaal, lever zélf een stukje en stuur foto's op. Dat deed Heleen. Dit stuurde ze:
Djembé Barasé. Na 12 jaar met veel plezier haar djembélessen gegeven te hebben in Beijum, gaat Djembé Barasé, de djembé school van Heleen Groen, verhuizen naar een prachtige nieuwe lokatie: De koorruimte van Muziek Organisatie Noord. (MONoord) .
Adres: Bieslookstraat 23, Groningen, in de wijk Ulgersmaborg.
Gisterenavond werd hun nieuwe gezellige ruimte voor het eerst "ingeslagen" met een doundounworkshop van formaat; op 17 (!) bastrommels werden opzwepende West-Afrikaanse ritmes gespeeld door de enthousiaste leerlingen en hun trotse, goedgehumeurde lerares. ( zie foto links)
De kop is eraf; Djembé Barasé! ( vert.: de djembé is gearriveerd! )

- Voor iedereen die ook eens wil kennismaken met de djembé, doundouns en Heleen Groen worden er woensdag 9 maart gratis proeflessen georganiseerd.
15:30 uur: proefles voor kinderen vanaf 8 jaar
19:00 uur: proefles voor volwassenen
Op dinsdag- en woensdagavond worden er djembé cursussen gegeven op verschillende niveaus voor volwassenen.

Op woensdag 16-3 starten er 2 nieuwe cursussen:
Djembé voor kinderen: 15:30- 16:15 uur (zie foto 3)
Djembé voor beginners (volwassenen): 19:00-20:30 uur

Voor info/opgave proeflessen en cursussen neem kontakt op met Heleen Groen:
tel: 050-5415747
email:
heleen@djembebarase.nl
www.djembebarase.nl
Zie in het vervolg ook de links links.

DE HANDEN UIT DE MOUWEN MET NL DOET

Via Stichting Stiel-medewerkster Bianca Rekker kwam deze aankondiging + logo binnen:
Steek de handen uit de mouwen tijdens NL DOET!
Op 18 en 19 maart organiseert het Oranjefonds, samen met vele vrijwilligersorganisaties in het land, NL DOET: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL DOET zet de vrijwillige inzet in de spotlights en activeert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Doe u ook mee? Er zijn, ook in Beijum, veel leuke klussen waar vrijwilligers voor nodig zijn! Op www.nldoet.nl kunt u een klus uitzoeken. Op dit moment staan de volgende klussen in Beijum nog open:

 Kentalis Taaltrein wil hun ouderruimte verfraaien.
 De Dom Helder Camaraschool wil diverse binnen- en buitenklussen doen.
 St. De Buffelaar wil de achtertuin opknappen.
 Verpleeghuis Innersdijk wil een vossenjacht organiseren en zoekt tevens kookprinsen en –prinsessen.

U kunt de klusaanbieder telefonisch of per email benaderen en vervolgens via de site de klus ‘claimen’. Of u nu als bedrijf iets zoekt, als individu, als sportteam of in welke hoedanigheid dan ook: er is voor elk wat wils. Voor bedrijven is NL DOET een mooie manier om de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf te tonen, of om aan teambuilding te werken.
We hopen dat het 18 en 19 maart in Beijum gaat bruisen van de activiteiten!

Stiel, Vrijwilligerswerk Beijum
Bianca Rekker (donderdag en vrijdag in de Wegwijzer)
06 – 424 522 41 / b.rekker@stiel.nl
Vrijwilligersvacatures uit de wijk vindt u in de map bij de balie.
Of kijk op http://www.vrijwilligersgroningen.nl/ of http://www.stiel.nl/.

EEN MIDDAGJE ZWEMPARADIJS KARDINGE

Het was dinsdagmiddag afgeladen vol in het Kardinge-zwembad. Buiten scheen de zon en het was ijzig koud, binnen was het aangenaam vol en gezellig druk. Het heet niet voor niks 'subtropisch zwemparadijs.' Als je het pad richting ingang van het sportcentrum oploopt zie je op een gegeven moment rechts een fitnessruimte. Al bijna twee jaar niet in gebruik, de toestellen staan eenzaam en verlaten in de ruimte te wachten. Dat is het ergste niet, ik herinner me met een zeker gevoel van weemoed een prachtige sauna in het zwemparadijs. Is ook dicht gegaan omdat het niet uit kon. De grootste wijk van de stad heeft geen sauna waar je lekker kunt zweten en relaxen, en ook geen fitnessruime. Iemand een idee? Beijumnieuws@online.nl

Maar goed. Het was druk in het zwembad, en niet zo'n beetje ook. Bij binnenkomst ging ondergetekende bijna onderuit op de spekgladde natte vloer. Ik zag kinderen onderuit schuiven en lelijk neerkomen, enkele volwassenen wisten zich net staande te houden. Een vrouw van middelbare leeftijd was minder fortuinlijk, ze viel dusdanig van een loopbruggetje dat de ambulance aangerukt moest worden. Zie foto rechts onder. Je moest een kwartier in de rij staan voor een bakje patat, en echt baantjes trekken kon amper in verband met de drukte.
Maar het had iets om er te zijn. Het golfslagbad wekte de illusie van een zomers dagje aan het strand. En met de ogen dicht op een stretcher waande je je in Spanje.

Buiten bij het verlaten van dit 'paradijs' moest je uitkijken niet van de sokken te worden gereden. In verband met het afsluiten van de ingang Lewenborg mogen automobilisten over de taxi- en busbaan van of naar hun wijk rijden. De ringweg wordt aangepakt, en daar is geld voor. Niet voor een sanua of fitnessruimte in Kardinge. Dat heeft geen economisch of algemeen belang.

HEERDENPAD NOG "VEILIGER" GEMAAKT

De afgelopen dagen zijn nog meer takken, struiken en bosjes rondom het Heerdenpad weggehaald. In een eerder blogbericht, op 17 januari, hebt u kunnen lezen dat de gemeente Groningen hiermee is begonnen om ons aller fietspad veiliger te maken. Zie onderstaande link. Deze foto is dinsdagmiddag gemaakt, duidelijk is te zien dat het 'groen' ter hoogte van de in- en uitrit Beijum Zuid nog meer is uitgedunt dan dat het al was. Het roept wat mij betreft vragen op: zou dit om half vier 's nachts een verschil maken? Zal een struikrover of verkrachter zich laten weerhouden door een paar verwijderde struiken? Nee, het gaat me er niet om hier een beetje goedkoop te gaan lopen mekkeren vanaf de zijlijn. Alle pogingen om nachtelijke fietsers een prettiger gevoel te geven zijn welkom. Maar waarschijnlijk zijn een of twee zieke figuren verantwoordelijk voor de onveiligheidsgevoelens die leven rond ons fietspad. Dankzij hen mag veel toekomstig groen- voorjaar!- wijken op dé fietsader richting groenste wijk van de stad. Wat moet dat nou als in het Groene Hart van Beijum een paar overvallen of aanrandingen plaats zou vinden? Nee, laten we het niet hopen, veiligheid is een groot goed. Maar het is onbegonnen werk om alles aan te passen aan de ziekelijke neigingen van een paar enkelingen. http://beijumnieuws.blogspot.com/2011/01/struiken-wijken-voor-struikrovers.html

dinsdag 22 februari 2011

UIT DE OUDE DOOS (54)

Enige weken geleden werd deze oproep op Beijumnieuws gepubliceerd: Ik heb een vraag: voor het paneel bij de plek van de voormalige boerderij de Uilenborg zoeken we nog een goede foto van de boerderij. Is bij u iemand bekend die een foto van de boerderij heeft? We hebben op de digitale beeldbank van de stad 1 foto gevonden, die helaas niet te gebruiken is. Bij voorbaat dank voor uw reactie. Met vriendelijke groeten, Kristin Wijnja, Natuur en Milieu, gemeente Groningen.

Afgelopen week had ik overleg met Jaap van Leeuwen over Het Boek over Beijum. Of hij wellicht foto's van de oude Uilenburg had? En ja hoor, dat had hij. Foto’s uit de Kwieke Kwakker, febr. 1985, foto: Peter Engelen.
Kristin Wijnja reageerde aangenaam verrast:
"Wat bijzonder dat er toch nog foto's opgedoken zijn! We zijn al een hele tijd op zoek, omdat we foto's op het te plaatsen informatiebord bij het terrein van de Uilenborg willen plaatsen. Daar wordt de boomgaard weer in ere hersteld, passend bij hoe het was ten tijde van de boerderij. Met oude rassen. De bedoeling is om met bomen ook de randen van de boerderij aan te geven. De Uilenborg is een stukje unieke geschiedenis in een gebied met jonge woonwijken, en daarom voor het historisch begrip heel waardevol. We zullen even met de vormgever overleggen of iets van de foto's bruikbaar is. Maar in ieder geval erg leuk en bedankt voor de moeite!"

(De Kwieke Kwakker was een van de eerste wijkkranten van Beijum. Voor de KK was er een soort van Nieuwsbrief die door de wijk werd verspreid.)

GROENE STROOM (Column door Max Micha)

Groene stroom
Ik reed laatst op de A6 vanaf Amsterdam ( bij de Ketelbrug ) naar huis en zag op een gegeven moment het bordje aan de linkerkant van de weg waarop stond dat er zoveel duizenden huishoudens werden voorzien van groene stroom. Je rijdt dan langs een haag van die mega windmolens, en ik moet zeggen, het geeft mij als mens een nietig gevoel om langs deze imposante mastodonten te rijden .

Even de auto aan de kant en kijken. Jas aan, want het waait, gelukkig voor Flevoland, behoorlijk. Je staat dan tegenover deze enorme windmolens. Langzaam zie je de enorme bladen de lucht doorklieven en ronddraaien. Ongeveer 1700 van deze grote jongens staan er nu in Nederland te draaien. Met mijn hoofd volg ik de rotorbladen en het geluid wat hierbij vrijkomt brengt me bijna in een trance. Hup, terug in de auto en op weg naar huis.
Je hoort sommige mensen klagen over landschapsvervuiling, geen wind, geen stroom etc. en dat ze het liefst deze gedrochten ver weg in zee willen stoppen, uit het zicht van de mens, maar waar het wel bijna altijd waait. Maar mij deed het wel even wat om hier bij stil te staan. Ik zou het ook niet zo op prijs stellen als ik zo’n ding in mijn achtertuin had staan, maar we zijn op de goeie weg met onze innovatie op het gebied van duurzame energie.

Nu alles in deze tijd zo groen mogelijk moet zijn en onze natuurlijke voorraden op raken moeten we met goeie alternatieven komen. Zo hebben we zonne-energie, wat niet echt rendabel is in ons landje. Windenergie, enz. Een interessante variant op dit moment is ook de biogascentrale waarvan de eerste officieel begin deze maand in Spakenburg in gebruik is genomen. Deze centrale kan voor 3500 huishoudens gas leveren op basis van visafval. Kijk dat zijn nu leuke, groene nieuwtjes.
Ik weet dat er veel oppositie is tegen de zogenaamde megaboerderijen. Dit staat zelfs op de politieke agenda. U weet wel, 300.000 kippen in een grote fabriek. 20 kippen op een vierkante meter enzovoorts. Natuurlijk allemaal beestachtig, als nadeel, maar even dat terzijde gelaten. Weet u hoeveel uitwerpselen 300.000 kippen produceren per dag? En beseft u hoeveel energie we daaruit kunnen halen? Maar goed, het welzijn van de kip staat voorop. In Moerdijk is trouwens al een biomassa verwerkingsbedrijf die succesvol 90.000 huishoudens voorziet van energie uit kippenstront. Dit even ter informatie.
Weet u, met iedere oplossing komt ook wel weer een probleem, maar de innovatie staat niet stil. Mochten we echt in het tijdperk belanden van de biomassa industrie waarom dan ook niet in Groningen, en waarom ook niet van onze eigen menselijke poep? Stel dat door het recyclen van uw eigen uitwerpselen uw energierekening zou kunnen worden gehalveerd. Zou u zich er dan druk om maken wat de buren van u denken als u iedere week een emmertje gerecyclede poep langs de weg zet? We hebben er genoeg van en het gaat nooit op, the sky is the limit… toch?
Max Micha

NATUUREXCURSIES OP ZATERDAG (Vanaf 5 maart)

Natuurgids Harry Westerhuis stuurde deze foto op en schreef er onderstaande tekst bij:

Beste redactieleden van Beijumnieuws.
Vanaf 5 maart as. wil ik iedere zaterdag een natuurexcursie gaan geven op het terrein van de Wiershoeck.
De excursie start vanaf de centrale hal van de Wiershoeck en duurt van 10.30- 12.00 uur.
M.v.g.
Harry Westerhuis.

Binnenkort een keer een excursie via video op Beijumnieuws.

JONGEREN IN DE KROKUSVAKANTIE (2011)

(De column van Max Micha is een dag vertraagd en verschijnt vanmiddag)
Als u de foto niet groter klikt ziet u niks biezonders. Ok, bij groter klikken is het ook niet wereldschokkend. Maar dat hoeft ook niet. Niet alle jongeren in de wijk hebben een georganiseerde en gesubsidieerde vakantie-activiteit nodig. Hier, langs een sloot bij de Froukemaheerd hebben jongens een soort van boomhut gebouwd. Van sloophout hebben ze een soort van brug gemaakt en hogerop in een boom een fort. Zonder aansturing, structuur of een jongerenwerker leven ze zich lekker uit. Zo hoort het, wat mij betreft. Het is een eigen prettige gewaarwording, dat je als vijftig plusser langzamerhand bij de 'oude stempel' gaat horen, maar tegelijkertijd sympathie blijft behouden voor 'de jeugd.' Kom op jongens, bouw Beijum in jullie krokusvakantie vol met boomhutten. Graaf ondergrondse gangen onder Plein-Oost, verzamel een paasvuur in Kardinge en bouw vlotten voor op de Zuidwending en op het Zilvermeer. Ga eens bij die duffie computers weg, bij de playstations en de Nitendo-Ds-en. Schudt de boel eens op, breng eens reuring in het duffe en burgerlijk dorp Beijum en breng de burgerij tot wanhoop. Er moeten klachten zijn over de jeugd van tegenwoordig, dat is van alle tijden. Gebeurt dat niet, dan is er wat goed mis met de jeugd. Kom op jongens, over een week zitten jullie weer in het gareel. De beuk er in! Het is toch wat dat een 'ouwe lul' als ik jullie moet aansporen!?

maandag 21 februari 2011

SCHAATSEN IN KARDINGE KAN OOK


Zie vorig bericht. Behalve zwemmen kun je ook schaatsen in Kardinge. Leve de georganiseerde krokusvakantie!

VERMAAK JEZELF IN DE KROKUSVAKANTIE (Kardinge?)

In Beijum is deze krokusvakantie niks georganiseerd. Waarom weet ik niet. Tijdens de herfst-en kerstvakantie waren er allerhande activiteiten vanuit o.a. het MJD en Jongerenwerk op poten gezet. Nu, op driekwart van februari, helemaal niks. Persoonlijk vind ik dat geen probleem. Hoezo steeds 'van hogerhand' activiteiten aangeboden moeten krijgen? Kun je jezelf niet vermaken? Moet alles voorgekauwd worden? Oh oh, net had ik dit opgeschreven of ik las op http://www.oogtv.nl/: Neem een duik in het zwembad.
Jong en oud kunnen tijdens de voorjaarsvakantie deelnemen aan verschillende activiteiten. Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 februari is er volop te doen in de stad.
In het zwembad van Kardinge, het Helperbad en in De Parrel zijn tijdens de voorjaarsvakantie verschillende evenementen. Er zijn mogelijkheden tot duiken, discozwemmen en er worden verschillende estafettes georganiseerd. Elke middag is er weer een andere bezigheid in de baden.
Op de ijsbaan van Kardinge kunnen jeugd en volwassenen deze week een spoedcursus schaatsen nemen. Tevens zijn er in De Wijert op 22, 23 en 24 februari workhops om nestkasten te bouwen en te versieren.

Slaap uit, doe niks, hang voor de buis, zit voor de tv, eet uit je neus, of...neem een duik in Kardinge.

JUDO IN DE BEIJUMER SPORTHAL

Afgelopen woensdag maakte ik deze foto van een judotrainingspartij in de Sporthal. Tijd om iets te vragen had ik niet, daarom thuis even gegoogled op judoclub Beijum. Nee, er staat niet veel over op het web. Alleen een site met een programma erop vermeld. Geknipt en geplakt tot en met pasen:
Beijum:
Gymnastieklokaal Beijum
Stoepemaheerd 9
9737 TJ GroningenWoensdag
14.15-15.15 uur jeugdjudo 5-7 jaar
15.15-16.15 uur jeugdjudo 8-11 jaar

De judolessen staan onder leiding van Berend Werkman.
Week 8
19 feb 2011 t/m 27 feb 2011
Voorjaarsvakantie

Week 16
22, 24 en 25 april 2011
Goede vrijdag
1ste en 2dePaasdag

http://www.judogroningen.nl/WebsiteJG/locaties/Beijum%20tijden.html
Voor meer info over judo in Beijum mailt u naar Beijumnieuws@online.nl

OPENING EXPOSITIE SCHLUCH & SCHLUCH PAND49

Ongeveer 65 mensen kwamen zondagmiddag 20 februari naar Atelier Pand49.
Hier vond de opening van alweer een nieuwe expositie plaats. Het betreft werk van Doris en Andre Schuch.
Erg kleurrijk werk van Doris en verrassende accenten bij het teken/schilderwerk van Andre door het gebruik van gecombineerde technieken.
En natuurlijk de "mensvogeltjes" van Andre. Els Schuch, zus van Andre en zelf ook kunstenaar, opende de tententoonstelling genaamd Vreemde vogels. Dat past ook wel wat bij de kunstenaars zelf memoreerde ze in haar toespraak. Laat u verrassen en ga een kijkje nemen bij deze bijzondere tentoonstelling. open d-za vqn 13.30-17.00 uur Ypemaheerd 49


Foto + tekst: Hilda Hofstra.

MAANDAGOCHTEND (62)

Dit stukje is net geschreven, maar de foto is zaterdagmiddag al genomen. Waarom die dan toch gebruiken in de maandagochtend-serie? Omdat de kar rechts op de foto om half acht vanochtend voor de hairextensionzaak, tegen over het Gezondheidcentrum, stond. En waarschijnlijk nog staat. Het is de eerste bouwmarktzwerfwinkelwagen van Beijum. Ik moet hier natuurlijk niet teveel gaan lopen zeuren over verdwaalde winkelkarren in de wijk. We weten het nou wel een keer: Beijum ligt er bezaaid mee, en elke Beijumer zou een eigen winkelkar moeten hebben. Maar deze mix van karren, zie foto, kan ik niet laten om te publiceren. Eigenlijk had ik moeten aanbellen om het verhaal achter de karren te weten te komen. Schroom weerhield me, je gaat toch ook niet bij iemand aanbellen van wie je weet dat degene een wietplantage op zolder heeft, of waar gestolen fietsen in de tuin staan? Is dit eigenlijk niet teveel respect voor deze vorm van criminaliteit? Criminaliteit? Nou ja, er staat voor minstens 800 euro aan kar op deze foto. En dat stond dus ook bij dit huis ergens in Beijum. Nee, een morele zedenpreek zal ik hier niet houden. Wel wil ik mijn verbazing even delen en twee vragen stellen. Hoe kan het toch dat deze vorm van criminaliteit hier zo openlijk bedreven kan worden? En, hoe krijg je in vredesnaam zo'n kar van een (nabije Duitse?) bouwmarkt in Beijum? Laad je die dan op een aanhanger om mee te nemen? Het zijn inmiddels drie vragen geworden. De allerlaatste: hoe kan het dat de kar op drift is geraakt en nu voor het gezondheidcentrum staat? Beijumnieuws@online.nl

zondag 20 februari 2011

KRUISPUNT LEWENBORG OP DE SCHOP

Vanmiddag omstreeks twee uur reed ondergetekende voorbij Lewenborg, zie foto. Op dat moment waren arbeidskrachten bezig om de palen waar de verkeerslampen d.m.v. een dwarsbalk overheen hangen met snijbranders weg te halen. De verkeerslichten zijn nu definitief verleden tijd, er zal een rotonde gebouwd worden en dat zal de hele aanblik van dé ingang naar onze buurwijk drastisch veranderen. Op de foto ziet u een hijskraan die de verkeerslichtenstellage weg zal takelen. Nee, het is geen Beijumnieuws, maar we kunnen de boel wel een beetje afkijken. Over niet al te lange tijd zal ook het kruispunt Beijum- Zuid met de Beneluxweg op de schop gaan. Een betere doorstroming is ook hier niet verkeerd. Maar komt er ook eerst een kaalslag rond ons kruispunt? Wordt dé ingang naar de groenste wijk van de stad van zijn groen ontdaan? De tijd zal het leren. Ik zal dit kruispunt de komende periode via Beijumnieuws blijven volgen.
Update 21/2, 18:15 uur. Kijk even op Lijn6: http://lijn6.com/index.php?option=com_content&view=article&id=451:kruising-lewenborgulgersmaborg-182-73-gesloten&catid=44&Itemid=60

DE BEIJUMRIJDER(38) FIETST DOOR DE RENSUMAHEERD

Ik meen me te herinneren ooit al eens een Beijumrijder met de auto door de Rensumaheerd te hebben gereden. Maar per fiets is het weer anders, je komt overal gemakkelijker bij.

Dit tochtje begint op de Beijumerweg, vanaf de kapitale boerderij, op de hoek met de wijkring. De muziek is van Van Morrison en hij heeft het over Raglan Road. Fiets even mee door een der noordelijke heerden van Beijum. De bewoners aan de rand van de heerd hebben een prachtig uitzicht op Zuidwolde. Op het einde van de fietstocht zie u nog de volkstuin van de Rensumaheerd. Schotlandganger- Findhorn- Eveline Rodenburg beheerde de tuin. Sinds haar vertrek, twee maanden geleden, nam Saskia Nieboer de tuin over.

HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN

Het inteview met Jan Krist is uitgeschreven en is ter beoordeling (eventuele correcties) naar hem opgestuurd. Zo gauw hij groen licht geeft verschijnt het op Beijumnieuws.

Aan de kijkcijfers te zien zijn de nodige Beijumers op wintersport of anderzijds op vakantie gegaan. Vanaf afgelopen vrijdag is er ineens een daling. In verband met de krokusvakantie verschijnen er minder blogberichten dat dat u normaal gesproken gewend bent.

Vanmiddag wordt er weer een expositie in Pand49 geopend. Een foto + tekstje is welkom.

Ook vanmiddag, om 17.15 uur, staat een fietsende Beijumrijder door de Rensumaheerd gepland.

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (70)

Aan de struiken, zeker ook aan de rimpelroos, is duidelijk te zien dat het voorjaar is. Maar het was dinsdag grijs en koud. Echt weer zo’n dag waarop je bij voorkeur binnen blijft. Ik “moest” natuurlijk naar De Wiershoeck, maar de bijen waren wel thuis gebleven. Vorige week vlogen ze lekker in het zonnetje, maar nu hadden ze de warmte van de nestkasten (en elkaar) opgezocht. Ze blijven lekker binnen tot de zon weer gaat schijnen. Maar ondanks het kille weer laten de verschillende vogels zich regelmatig horen. En we zien zelfs een pestvogel. Nog nooit eerder zag ik deze toch wel bijzondere en mooie vogel. Het lukte zelfs om er een paar foto’s van te maken, maar die zijn niet goed genoeg voor Beijumnieuws.

Ik koos dit keer voor een foto van de uitlopers van de rimpelroos. Aan sommige struiken zitten al kleine blaadjes en her en der hangen nog half opgegeten of verdroogde rozenbottels van het vorig jaar. En ……. aan elke tak zitten honderden zeer puntige, tot 1 centimeter lange uitsteeksels. Zo’n tak kan je beter niet met je blote handen vastpakken. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar dat was geen succes. De stekel (nee, geen doorn) van de rimpelroos kan gemeen prikken. Doorn en stekel, ze worden nog al eens met elkaar verward.
Wanneer is het een doorn en wanneer een stekel? Op het net vond ik daarover de volgende informatie:
Rozen en bramen hebben geen doornen maar stekels. Meidoorn, sleedoorn en vuurdoorn daarentegen hebben doornen. Ach, wat maakt het ook uit zal je misschien denken. Ze zijn allebei soms even lastig. Dat is ook zo… maar botanisch gezien is er wel een duidelijk onderscheid.

Een doorn is botanisch gezien een vervormde tak. Gewoon een zijtakje dus, dat heel erg puntig eindigt. Als je een doorn afbreekt, is het alsof je een takje doorbreekt, je beschadigt de struik als het ware.
Een stekel daarentegen, dat is in aanleg geen tak, maar een blad. En net zoals er op de overgang tussen een tak en een blad een grensvlak zit waarop je het blad zonder veel schade aan de tak kan afplukken, zo kan je ook een stekel heel gemakkelijk afbreken op dat grensvlak.

Rozen zonder doornen zijn dus helemaal niet zo zeldzaam! Sterker nog, rozen met doornen bestaan gewoon niet…


Foto + tekst: Luit Staghouwer

zaterdag 19 februari 2011

VANMIDDAG IN HET WINKELCENTRUM..

Ja, we blijven nog even in het overdekte Winkelcentrum Beijum, zie bericht hiervoor. Het was de best place to be op een koude februaridag als deze. Je moet er van houden, maar het is een beetje een opgave om naar de koude en afgelegen Wiershoeck te fietsen. Of naar de Aldi op Oost. Ben je in beide gelegenheden klaar, kun je weer naar buiten. Ik moet het winkelcentrum natuurlijk niet zo voor trekken, andere kooplocaties hebben ook zo hun charme, maar het is met dit weertype gewoon lekker om overdekt van de ene winkel naar de ander te kunnen hoppen.
Bij Albert Heijn is de speelgoedauto al weer een tijdje verplaatst van de schuifdeuren richting de gratis dozen. De kinderen kunnen hier veiliger 'autorijden,' vlak bij de schuifdeuren rijden de echte auto's langs, er zat maar twee meter afstand tussen de speelgoedauto en echt verkeer. Nu staat het ding zo'n beetje midden in de promenade, zie foto. U ziet een oma die haar boodschappen heeft gedaan poolshoogte nemen bij d'r kleinkind. De bovenste foto laat een gedeelte van de rolband zien waar de boodschappen op moeten gelegd. U ziet de boodschappen van een klant voor me liggen. Een Hiddemaheerster wilde wel even voorgaan, met als tegenprestatie dat ik haar voetbalkaartjes in ontvangst mocht nemen. De kaartjes kunnen zodoende ook verbindend werken. Of jeugdigen assertief maken. Schroom overwinnen en bedelen: hebt u voetbalkaartjes voor me? Buiten was het ijzig koud. Binnen in Winkelcentrum Beijum was het aangenaam warm.
Naschrift, ik lees net op de 'auto' dat het een schoolbus is.

BIKINI-LATEXEENDEN VOOR DE HOND


Ik moest vanmiddag even kijken of het er echt stond. Maar ik las toch echt: bikini latexeend. Afgeprijst naar 4 euro zoveel. In dierenspeciaalzaak Hoogenberg staat een hele doos vol van die bikini latexeenden.

Als je in de eenden knijpt komt er een piepend geluid uit. Veel honden vinden dat piepend geluid leuk, het geeft ze een extra speelplezier. Maar, André Hoogenberg, op de foto tussen twee bikini latexeenden, waarom die bikini's? Daar zien honden toch niks van?

 "Fabrikanten zijn creatief tegenwoordig, ik vermoed dat dit een geintje is." De poppen kunnen buiten ver weg gesmeten worden, zodat je hond het ding weer al rennend en piepend op kan kan halen. Iets wat een eigenaar van een hond meestal met een stok doet, de hond lekker laten hijgen en rennen, en zelf niet zoveel hoeven lopen. Vanaf nu kunnen Beijumer hondeneigenaren dat ook doen met een bikini latexeend.

Bijten honden zo'n piepende bikini latexeend niet direct kapot? "Dat verschilt per hond. Ik ken een mevrouw die Ria heet, ze heeft jaren een hond gehad luisterend naar de naam Prins. Prins heeft ongeveer tien jaar een piepend stuk latexspeelgoed gehad die hij nooit heeft stukgebeten".

Beijumer honden die hun tanden in bikini latexeenden mogen zetten. Waar liggen de grenzen van gekte?

GROEN, ORANJE & GRIJS

2011 kent geen groot voetbaltoernooi. Geen oranjekoorts derhalve dit jaar, geen leukste oranjestraat van Groningen, en geen gesteggel over al of niet een groot scherm op de Grote Markt. Het moet gezegd: het heeft zo z'n voordelen dat er geen WK of EK aan komt. We krijgen in voetbalopzicht een normaal en rustig jaar. Ik herinner me uit een blogbericht van vorig jaar april dat er destijds nog veel oranjefrutsels uit 2008 in de wijk hingen. En ook nu, driekwart jaar na het WK in Afrika, hangen er nog steeds treurige rouwvlaggetjes door de wijk verspreid. Zoals hier, aan de Doornbosheerd. U ziet ze aan twee bomen hangen, en verderop zit nog oranje aan een regenpijp. Kan dat aub een keer weg? Er schijnt een werkgroep Groen en Grijs in Beijum te zijn. Dat klinkt zo 'kleurloos.': groen en grijs. Een vriendelijke vraag: mag de kleur oranje svp aan deze werkgroep worden toegevoegd? Dan heeft dit nadeel(oude oranje en versleten vlaggetjes in Beijum) ook weer een voordeel. (het fleurt de naam van de werkgroep op)

vrijdag 18 februari 2011

WAT IS ER TEGEN KORFBALLEN?

Afgelopen woensdagmiddag waren korfballers van ROG (Rondom d'olle Grieze) bezig met een training. Locatie Sporthal Beijum Oost. Het is me nooit duidelijk geworden waarom vaak zo lacherig wordt gedaan over de korfbalsport. Het is een gemengde sport. Nou en? Mannen en vrouwen werken toch ook samen? Ze wonen samen, ze gaan samen op cursus, etc. Waarom dan niet samen korfballen?
Het valt niet mee om in een paar zinnen een beeld van onze vereniging te schetsen, maar kort samengevat:

■ROG is meer dan korfbal alleen
■Leden ontmoeten elkaar om samen te korfballen, maar ook om andere activiteiten te kunnen ondernemen
■ROG kent een ‘open’ organisatie die haar leden nadrukkelijk betrekt bij het gehele verenigingsleven

Voor een belangrijk deel is de club prestatiegericht, maar naast de teams die voor het resultaat gaan, kennen we een recreatief deel. Het eerste en tweede team spelen momenteel zowel in de zaal als op het veld respectievelijk 1e klasse en reserve.

http://www.rog-korfbal.nl


BEIJUMSKAP (21)

Reflectiefoto’s zijn niet erg origineel. Maar ze zijn zo leuk omdat alles er steeds weer anders uitziet. Let er maar eens op, dan zie je steeds weer nieuwe dingen.

Foto + tekst: Atsje Straatsma

http://www.atsjestraatsma.nl/

DE STATENVERKIEZINGEN KOMEN ER AAN (2)


Lezer Max Mischa sneed het onderwerp PVV vorige week aan in zijn column op Beijumnieuws. En op internet ciculeert op het ogenblik een video die deze Partij voor de Vrijheid op de korrel neemt. Want, gaat die vrijheid wel voor iedereen op? Of geldt dat alleen voor de eigen stemmers en aanhangers? Kinderen herhalen op de video letterlijk wat Wilders vaak verkondigt. Harde en diskwalificerende termen uit kindermondjes horen, dat is schrikken. Maar, er werd ook een meisje opgevoerd in Fitna. Een film die velen tegen de borst stuitte. Kritiek op de Islam moet kunnen. Toch? Kritiek op de PVV ligt klaarblijkelijk gevoeliger. De partij die vindt dat moslims zich zo gauw gekwetst voelen en geen gevoel voor humor hebben, reageert diezelfde partij nou niet net zo op de eigen teentjes getrapt? Er moest een kamer in het gebouw van de de Tweede Kamer komen waarin verboden cartoons zouden worden opgehangen. Zeg maar, een soort kamer voor de Vrijheid. Goed voorstel van de PVV. Maar, mag die cartoon over de PVV van de VARA daar dan ook hangen? De cartoon waar Wilders van op zijn achterste poten ging staan en het debat van eergisteren afzegde? Een cartoon over Mohammed moet blijkbaar kunnen, maar, oei, niet een van Wilders...Discusseer eventueel even mee. Ondergetekende is in een christelijke cultuur opgegroeid: wat u niet wil wat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Dat is het eerste wat bij me op komt. Niet gekwetst willen worden, ok, maar kwets dan zelf ook niet.
Max Mischa stuurde nog twee politieke columns op. De eerstvolgende wordt aanstaande maandag gepubliceert.

DENK EN BESLIS MEE OVER PLEIN OOST!

Deze foto is niet helemaal 'by night' genomen, maar tijdens het ondergaan van de zon, tussen kwart over zes en half zeven 's avonds.

Afgelopen vrijdag was dat. Er hing en mooi wolkje boven Innersdijk. Nee, geen zwarte wolk, en ook geen symboliek die kant op. Volgend jaar zal Innersdijk tegen de vlakte gaan, de westkant van Plein Oost zal derhalve een ander aanblik krijgen. Maar dit jaar gaat er op het plein ook al het een en ander veranderen. Van de mensen van http://www.platformgras.nl/ ontving ik deze week onderstaande mail:
Zoals je weet zijn wij samen met Pand49 en de Gemeente Groningen bezig met de Week van het Plein.
Het idee is dat de bewoners van Beijum tijdens de Week van het Plein stemmen op een aantal plannen: twee plannen ter verfraaiing van het plein en meerdere plannen ter verfraaiing van de gevels in geheel Beijum. Nu vroegen wij ons af; kunnen we via Beijumnieuws bekend maken welke plannen de meeste stemmen hebben gekregen en uitgevoerd worden? Rond 16 maart komt er een aankondiging met informatie over het stemmen en rond 19 maart krijgen alle bewoners van Beijum een uitnodiging/stembiljet via de post.
We hopen veel bewoners betrokken te krijgen en dat ze gaan stemmen!
Het gaat gebeuren, ons aller plein der pleinen zal een facelift krijgen. En u mag mee beslissen! Halverwege maart kunt u hierover op Beijumnieuws nader informatie lezen.

donderdag 17 februari 2011

HUISDIEREN OP DRIFT

Het is ijzig koud buiten. Maar toch hangt het voorjaar al een beetje in de lucht. Poezen en katten die elkaar langdurig beloeren en kreten uitslaan. De lust bedrijven? Of toch maar niet? De eerste prille bloemetjes zijn al weer gesignaleerd langs de wijkring.

Ik weet niet of het er mee te maken heeft, maar plakkaten met een vermiste huisdier erop hangen deze tijd van het jaar veelvuldig door de wijk.

In de Jaltadaheerd en omgeving zijn de bomen behangen met posters waarop staat aangegeven dat er een papagaai wordt vermist.
En deze poster, zie foto, hangt in veelvoud door de Holmsterheerd verspreid. Kleine drama's gaan schuil achter de posters, kinderen die hun geliefde huisdier missen, het hakt er in voor ze.

Dit is Leon. Vanaf 12 februari wordt hij vermist. Heeft iemand het beestje ergens gezien?
Beijumnieuws@online.nl

VOETBALKAARTJES RUILEN

Gistermiddag was het in de serviceruimte van AH-Beijum een drukte van jewelste. Geen gewone drukte, nee er heerste een vorm van koorts, althans zo kwam het over. Bezetenheid, zo mag je het ook wel omschrijven. Of fanatisme. Er kon niet gerelativeerd worden, en een grapje kon er niet af. Nee, hoofdzaak was: (voor veel jongeren) Hoe krijg ik m'n verzameling voetbalplaatjes compleet?

Ik heb ouders horen verzuchtten: 'leuk dat ze dit doen en niet de hele dag achter de computer zitten. Maar ik zal ook blij zijn als het weer allemaal achter de rug is.'

SLOOT SCHOONMAKEN

Nee, hier werd niet zozeer gedregd, maar wel werd riet en gras van de bodem afgehaald. Tenminste, dat vertelde de bestuurder van dit rijdend apparaat. Nee, zomaar even een foto maken mocht eerst niet. De deur van het voertuig ging open en de bestuurder vroeg om opheldering. Op mijn vraag wat het probleem was om een foto te maken antwoordde hij:" Mijnheer, niet iedereen is het er mee eens wat ik hier doe. Er zijn ook mensen die er moeite mee hebben." Wat het probleem moet zijn dat deze Beijumer sloot even naar de 'kapper' mag ontgaat me. Maar er moet af en toe ook wat zijn om over te zeuren. Er bloeit en groeit nu nog niks in deze sloot. Twee jaar geleden was er rumoer in de wijk omdat dit soort gemeentelijke apparaten sloten uitdregden, en er toen hagedissen en andere dieren op het fietspad kwamen te liggen. Dat is hier, bij het veld waar over tien weken weer Koninginnedag wordt gevierd, niet het geval. Zelfs een fietswrak of winkelkar werd niet omhoog gehaald.

woensdag 16 februari 2011

NATUURSTOFFEN.NL OOK OP TWITTER

Afgelopen zaterdag liep ik de natuurstoffenwinkel in de Wiershoeck binnen. Ik ben haar naam kwijt, maar ze is het absolute gezicht van de winkel, zie foto rechts. Binnen ruikt het ambachtelijk, en het ziet er nijver uit. Zal ik een filmpje maken van jou en je zaak? "Nee, doe maar niet, daar kan ik niet zo goed tegen." Een foto dan "Nou, vooruit maar. Dan laat ik je tegelijkertijd even zien hoe ik via Twitter uit het hele land bestellingen binnen krijg." Je hebt een webwinkel? "Ja, dat is ook wel zo handig. Sinds ik ben verhuisd vanuit het naastgelegen gedeelte naar hier heb ik minder opslagruimte. Internet is dan een uitkomst." Kijk zelf eens op de Twitter en de site van Natuurstoffen.nl:
https://twitter.com/Natuurstoffen

http://www.natuurstoffen.nl/

METAALDETECTIE OP DE BEIJUMER KLEI

Afgelopen maandagmiddag liep hij met een of andere apparaat- hij benoemt zelf het ding in de video- over een grasveld nabij de Rensumaheerd. Hoe hij heet weet ik niet, maar hij vond het prima dat ik ging filmen. Tijdens het begin van de video hoor je amper wat hij antwoordt op mijn vragen. Wat was hij aan het doen?
Als hobbyist was hij met een metaaldetector op zoek naar iets van waarde in de Beijumer klei. Wat een mens bezielt om in de miezerige regen in Beijum met een detector over de klei te schuiven ontgaat me. Maar de man zag er vriendelijk uit, en hij leek duidelijk plezier te hebben in zijn bezigheid.

Kijk even mee. En probeer ook even mee te luisteren.


Kijk ook even naar het genoemde http://www.pieppiep.nl/

SCHUCH EN SCHUCH EXPOSEREN IN PAND49 (Vanaf 20/2)

Expositie “vreemde vogels”

André en Doris Schuch exposeren samen in Pand 49 te Groningen. De expositie bestaat uit schilderijen , keramiek beeldjes (“mensvogeltjes”) en kleine glasobjecten.
Doris en André Schuch zijn ruim 10 jaar bezig zijn met diverse creatieve kunstvormen.Soms abstract, soms figuratief. In elke geval zeer kleurrijk en vaak zeer verrassend. Steeds weer op zoek naar vernieuwende, aparte en onverwachte creaties.
André Schuch heeft ruim 7 jaar les gehad van kunstenares Maike van der Kooi en Doris Schuch heeft zich door zelfstudie en haar achtergrond als kleuterleidster ontplooid als veelzijdig kunstenares.
De opening is op zondag 20 februari 2011 om 16.00 uur aan de Ypemaheerd 49 te Groningen

Daarna open van di-za 13.30-17.00 uur. de expositie is t/m 31 maart.

dinsdag 15 februari 2011

UIT DE OUDE DOOS (53)

Afgelopen week had ondergetekende contact met Jaap van Leeuwen, van uitgeverij Leander en de Regiokrant, over het Beijumer Boek dat komend najaar van de persen zal gaan rollen. Over de inhoud van het boek zal ik (nog) niet teveel mededelingen doen, dat komt t.z.t. wel in de publiciteit. Wel zijn we beiden in bezit van historisch materiaal over de groenste wijk van de stad. Waarom elkaar niet versterken? Van Leeuwen kreeg van mij het een en ander dat relevant kan zijn voor Het Boek, en ik kreeg van hem weer materiaal voor deze serie. Zoals dit, zie boven. U moet het even groter klikken om het goed te kunnen bekijken. Een conceptplan van de projectgroep Beijum uit 1972. De gekste en leukste wijk van de stad Groningen moest nog gebouwd worden. U ziet dat er plannen waren om nog een soort van wijk te bouwen, en wel tussen Lewenborg en Beijum in: Oosterhuizen. En midden in wat nu recreatiepark Kardinge is zou een stadsdeelcentrum gebouwd worden. En bij Lewenborg was nog een wijkje bedacht: de Rollen. Het is allemaal anders gelopen. En misschien maar goed ook, want dit plan laat ook de bouw van kantorenflats zien in Kardinge.

Beijum is nog maar 33 jaar oud. Maar het heeft al een rijke historie. In september kunt u smullen. Het Boek over Beijum is in wording.

SHOETIME BERT HEEFT VERTROUWEN IN RECHTSGANG

Maandagmiddag liep ondergetekende even de Shoetime van Bert Hoekstra binnen. De baas zelf was aanwezig, en op de vraag wanneer het hoger beroep van de 'nepshoetimes' uit het zuiden van het land dient antwoordde hij:" Ik moet eind februari mijn weerwoordstukken ingedient hebben." Je hebt het er maar druk mee, of niet? "Valt mee hoor, daarvoor heb ik een advocaat. Die kost me wel een aardig centje maar dat heb ik er graag voor over." De lezer die niet begrijpt waar dit allemaal over gaat moet even in het archief duiken. Activeer hiervoor onderstaande link.

Maar Bert, Shoetime is gewoon jouw naam, jij hebt het bedacht. Iemand anders mag zo'n merknaam toch niet zomaar ongevraagd kapen? "Ja, dat klopt. Ik ben er ook wel redelijk gerust op dat dit goed voor me uitpakt. Maar je weet het nooit honderd procent zeker.
In eerste instantie was hij er geen voorstander van om weer een blogbericht aan deze zaak te wijden. Waarom met een nieuwsbericht door de rechtzaak heen fietsen? Maar bij nader inzien wilde hij wel even op de foto. Bert Hoekstra weet dat hij sterk staat. Maar in de 'nepshoetime'-keten dansen miljoenen euro's rond. Ze zullen alles uit de kast trekken om de bedenker van de enige echte Shoetime pootje te lichten. Niet dat er een persoonlijk conflict ligt, maar het vooruizicht om de naam Shoetime van bedrijfsauto's en winkelpanden te moeten halen zal de tegenstanders van Shoetime-Bert niet lekker liggen.
Begin maart meer over de verdere ontwikkelingen.
http://beijumnieuws.blogspot.com/2010/12/shoetime-beijum-wint-landelijke.html

KIDS PRATEN MEE OP VENHUISSCHOOL ZUIDWOLDE

Directeur Tonnie Meijer van de RA Venhuisschool te Zuidwolde stuurde dit op:

Woensdag 9 februari is op de Venhuisschool in Zuidwolde een bijzonder inspraakorgaan geïnstalleerd. Kinderen van de school kunnen vanaf nu meepraten over het beleid van de school. Dit doen ze in een kinderraad, die 1x per maand bijeenkomt. De kinderen zijn door hun leeftijdsgenoten gekozen en kunnen de school adviezen geven over zaken die ze belangrijk vinden op school. De leerlingen werden afgelopen woensdag door wethouder Swart van de gemeente Bedum officieel geïnstalleerd. Op de eerste vergadering werden er direct al een paar belangrijke thema’s besproken, zo werd door de kinderen de veiligheid op het plein aangekaart. Het was zeer belangrijk dat er op korte termijn een hek om het schoolplein zou komen, zodat de jonge kinderen niet te dicht bij de sloot kunnen komen. De school vindt het belangrijk dat kinderen meepraten over de school. Ze worden zo betrokken bij de school en de kinderen voelen zich dan ook verantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Verder leren ze op deze wijze hoe ze kunnen opkomen voor hun belangen. De leerlingenraad wordt begeleid door een oud-lerares van de school.

De Venhuisschool is een dorpsschool voor openbaar onderwijs waar een wereld voor de kinderen open gaat! Een van de speerpunten is het Vroeg Vreemde Talen Onderwijs waarbij er vanaf groep 1 op speelse wijze de Engelse taal wordt aangeboden.
De Venhuisschool maakt deel uit van de kindvoorziening Zuidwolde. In de kindvoorziening is naast de school een naschoolse opvang, bibliotheek en een peuterspeelzaal gevestigd. Direct tegenover de school is een kinderopvangorganisatie actief.