maandag 21 januari 2019

UITNODIGINGSFLYER GRONINGER MUSEUM VOOR BEIJUM

Afgelopen vrijdag reeds aangekondigd op Beijumnieuws....bij deze de flyer!
Achterkant flyer: 
Speciaal voor bewoners van Beijum zijn er op deze familiedag gratis rondleidingen, workshopsin het atelier. Praatjesmakers op zaal en muziek en optredens uit Beijum. En natuurlijk kun je alle tentoonstellingen bekijken. Een feestelijk en spannend dagje uit voor Beijum
Op vertoon van deze flyer krijg je op 17 februari 2019 met je hele familie gratis toegang tot het museum + een drankje met wat lekkers. VAN 10.00 TOT 17.00 UUR.
En op Groningermuseum.nl staat:
Beijum is aan de beurt! Hou deze pagina in de gaten voor meer informatie over de tweede editie van de Groninger Museum Familiedag. Bekijk het filmpje van de Familiedag Vinkhuizen om te ontdekken welke dingen je op deze dag allemaal zou kunnen doen zien en doen.

ENQUETE, WAT TE DOEN MET DE LEEGSTAANDE GEBOUWEN IN BEIJUM?

Tal van wijkgebouwen staan leeg of komen leeg te staan. Het Heerdenhoes en de Kleihorn binnenkort.

Wat een kapitaalvernietiging. Kunnen de leegstaande gebouwen niet beter benut worden in een vergrijzend Beijum?

De bedoelingen van de Wegwijzer zullen vast goed geweest zijn. Zie foto rechts, de opening in 2006. Maar ondertussen staat het gebouw meer leeg dan vol. Net als de vlakbij gelegen voormalige school de Expeditie en een groot gedeelte van het Gezondheidscentrum.

De gemeente Groningen doet onderzoek naar het gebruik van de wijkgebouwen in Beijum. Adviesbureau KAW ondersteunt hen hierbij. Het doel van de gemeente is om zoveel mogelijk mensen uit de wijk gebruik te laten maken van de wijkgebouwen. En om goed zicht te krijgen op de activiteiten die er zijn in de wijk en hoe zich dit verhoudt met de vraag naar activiteiten. Dit om te kunnen bepalen of er nog iets mist of wat anders zou kunnen.
In sommige gebouwen staan (of komen) soms ruimtes leeg, terwijl bewoners misschien wel zoeken naar een plek voor een activiteit. Ook worden bewoners van de wijk langzamerhand ouder. Daardoor kan een andere vraag naar activiteiten en voorzieningen in de wijk ontstaan. Daarom onderzoeken we welke gebouwen veel gebruikt worden en welke minder. En of er voldoende (passende) activiteiten georganiseerd worden en wat bewoners nog missen. Deze enquête levert daaraan een belangrijke bijdrage.
Het invullen van de enquête duurt tussen de vijf en tien minuten. Met de informatie uit de enquête gaan we vanzelfsprekend zorgvuldig om. De antwoorden die u geeft, worden anoniem verwerkt.
Alvast hartelijk bedankt voor het invullen!

Start de enquête hier

(WIJK) AGENTEN OP DE FIETS EN BROMMER DOOR BEIJUM "Hij moet zich zo nodig bewijzen" 
De humor ligt op straat, zo ook tussen de wijkagenten.

Afgelopen vrijdag spotte de Beijumblogger de wijkagenten Menno en Janny nabij Winkelcentrum Beijum.
Zie foto, rechts gaat het richting op- en afrit Beijum Noord.

Menno fietste tien meter voor zijn collega stevig door. Moest hij zo nodig het mannetje uithangen?
Janny dacht er het hare van. Zie de openingsquote van dit bericht.

Goed dat ze er zijn natuurlijk. Het is rustig in de wijk maar over een paar maanden wordt het weer wam en zullen de race-brommers en motoren weer door de wijk gaan scheuren.

Blijf vooral fietsen dame en heer, en hou Beijum veilig,

Tien jaar geleden kruiste de blogger de degens met hun voorgangers, zie nog eens dit bericht

Er rijden ook agenten op de brommer door de wijk, zie afbeelding links, afgelopen week gemaakt.

MAANDAGOCHTEND (388)
Het zou een aflevering in de lopende serie Bouwen op het Innersdijk-terrein kunnen zijn.
Maar voor dit keer even een bericht over dit nieuwbouwproject op het genoemde terrein in Beijum zonder mini-video in deze MAANDAGOCHTEND.

In genoemde serie verschijnen regelmatig video's over de ontwikkelingen aan de binnenkantmaar rondom de nieuwbouw op het Innersdijk-terrein is ook het nodige te zien dat opvalt.

Zie afbeelding boven, gistermiddag gemaakt, het appartementencomplex voor senioren, dicht bij Plein Oost, gaat de naam Eigen Heerd dragen.

Het achterste gebouw dan, toekomstig onderkomen voor WIJ, Buurthuizen en De Zijlen.

Zal dat de droge naam Bentismaheerd 160 gaan dragen? Zie foto links.

Nou ja, alles beter dan het Derdengebouw. Over smaak valt niet te twisten maar de naam  Derdengebouw kan echt niet.

Update 15.15 uur...ingang De Zijlen...IS GOUD WEERD
Foto's rechts vertoont een beeld dat vijf, zes jaar geleden nog futuristisch voorkwam voor dit gedeelte van Beijum.

Nieuwe parkeerplekken. Huizen aan de Bentismaheerd (rechts) die tegen een groot nieuw gebouw aan kijken (de bewoners uiteraard).

Wat een contrast met zes jaar geleden

Zie foto beneden, van de andere kant, Plein Oost, gemaakt. Hoe het was....

Het is maandagochtend 21 januari 2019.  Het vriest buiten en werkenden waren het afgelopen uur druk in de weer om autoruiten open te krabben. Zij die kinderen met de auto naar een school brengen vanzelfsprekend ook. Goed ingepakt op de fiets.

Een prettige volle week in januari 2019 toegewenst.

Zie nog eens bovenste foto, wonen niet alle Beijumers in hun Eigen Heerd?


zondag 20 januari 2019

BLOKKEER-VOGELS BEZETTEN KOERSPAD TE KARDINGEHet was (en is nog) een prachtige winterdag, ideaal om een lekkere zondagmiddag wandeling in Recreatiepark Kardinge te maken.

Maar hallo zwarte vogels, mogen wij ook even van de weg gebruik maken?

Het was iets onder het vriespunt toen de blogger tegen half vier genoemde park inliep.
Er waren veel wandelaars op de been maar het park is zo groot dat er ook alle mogelijkheid was om even alleen aanwezig te zijn.

Het was (en is) een gezonde koude lucht die je op een dag als vandaag inademt. Terzijde, het leek alsof de blogger allemaal rokers tegen kwam, de 'mist' van de uit ademhaling walmen uit de monden van de passanten.

Bekijk de foto's links en rechts en beneden, hoe mooi dat Kardinge is, en hoe prachtig dat we zo'n gemeenschappelijke achtertuin hebben.

Foto rechts, vogels trachten zo goed en zo kwaad het kan te overwinteren in een sloot die tegen de Wibenaheerd aanligt.

Foto boven trekt natuurlijk de meeste aandacht. Na een grote boog door het recreatiegebied kwam ondergetekende bij het Koerspad uit, het fietspad tussen Lewenborg en Beijum dat dwars door Kardinge loopt.
Zie foto, op de achtergrond rechts ligt een gedeelte van de wijk Zilvermeer.

De zwarte gevleugelden deden net of de weg van hun was. Op de achtergrond links zien we witte zwanen, die kwamen ook al blazend op je af alsof ze wilden zeggen: 'Weg jij, dit gebied is van ons.'

Voor de rest ademde Recreatiepark Kardinge een en al vrede uit.

GVAV-RAPIDITAS ZOEKT VRIJWILLIGERS (participatiebaan?)Archief foto
Bovenstaande oproep kwam binnen via Beijumer Frank Bots.
Hij is al jaren actief bij GVAV-Rapiditas.

Frank schreef bij de oproep:

Bij GVAV zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers. Ook hebben wij de optie om mensen met een bijstandsuitkering een participatiebaan te kunnen bieden. Zij krijgen dan voor het vrijwilligerswerk wat zij doen een premie bovenop de bijstandsuitkering.

Juist deze mensen zoeken wij. Wij kunnen elkaar op deze manier helpen. Behalve dat de mensen een premie krijgen is het vaak ook goed dat zij iets omhanden hebben. Het genereert ook weer sociale contacten.

Om deze mensen te bereiken hebben wij dit stukje geschreven.

'WIJKVERNIEUWING BEIJUM IS EEN BLANK FEESTJE' (Winkelplein Oost?)


'Geen discussie over mogelijk, de openbare ruimte in Beijum is aan vernieuwing toe en de winkelpleinen hebben weinig uitstraling.'

Ving de Beijumblogger vrijdagavond op, door projectleider Otten uitgesproken, tijdens de wijkvernieuwings-avond in het Heerdenhoes (die verrassend goed  werd en wordt bekeken in Beijum-Stad en Ommelanden).


Eerst nog even, de blogger was vergeten te benoemen dat tijdens deze avond een zeer jonge dame vanuit het publiek opperde om "Een app-groep voor jongeren in de wijk aan te maken waar opbouwende voorstellen in kunnen worden gedaan." Waarvan akte.


Ook niet benoemd maar wel waar, was dat het aanwezige publiek vrijdagavond praktisch totaal blank en 45+ was. Hoe kan het dat de gekleurde medemensen uit Beijum niet aanwezig waren? Waar was/is hun betrokkenheid (gegeneraliseerd gezegd)? Honderddertig nationaliteiten in Beijum....Aanwezig, natte vingerwerk: 99%  blank en autochtoon.
Is wijkvernieuwing en/of wijkbijeenkomsten in multicultureel bijwonen overwegend een blank 45+ speeltje?

Onder het bericht van afgelopen vrijdag, zie bovenste link, staat een zeer rake reactie: 
 "Het is populair om te zeggen dat de kloof tussen burger en politiek verkleind moet worden en dan met dit soort initiatieven te komen om de burger mee te laten beslissen. Maar wat je altijd ziet is dat er maar één type burger meedoet: mondige, blanke 45-plussers."
https://nos.nl/artikel/2139789-burgerinspraak-is-vooral-feestje-voor-hogeropgeleiden.html

Kadertje links, getoond tijdens de avond en zie ook punt vier: winkelpleinen hebben weinig uitstraling.


Plein Oost is een mooiweer-plein (zomer 2018)
De blogger nam de twee foto's van Plein Oost die we zien gistermiddag. Zaterdagmiddag, het plein was totaal dood, geen publiek aanwezig.
Met terugwerkende kracht erkennen de (tekentafel)beleidsmakers van de gemeente Groningen in feite dat alle dure (honderdduizenden euro's) investering in Plein Oost tot nu toe niks hebben opgeleverd.

Winkelplein? Een paar weken geleden had de Beijumblogger een aardige discussie met iemand. Ondergetekende poneerde en poneert dat Plein Oost geen winkelplein genoemd mag worden met zegge en schrijve maar een aanwezige winkel (Aldi).
Nee, zei de 'opponent', alle aanwezige (bezorg) tokootjes zijn ook winkeltjes. Tja, de eettentjes gaan tegen drie uur in de middag los, met een beetje fantasie zou je kunnen stellen dat het op Winkelplein Beijum Oost elke avond koopavond is.

Drie keer per jaar een braderie op Plein Oost, zoals afgelopen najaar gaat, hoe goed bedoeld ook, geen verandering brengen wat betreft de levenloosheid van het plein.

De hoop voor Plein Oost is een beetje gevestigd op het gebouw dat op bovenstaande afbeelding op de achtergrond is te zien. Innersdijk-terrein.

Afbeelding links beneden, tijdens zinderende zomerdagen is het een (jeugdige) drukte van belang tussen de fonteintjes op het anders zo troosteloos lege 'winkelplein.' 

Moraal van dit verhaal, wijkvernieuwing Beijum is een blank 45+ feestje. En Plein Oost is (g)een winkelplein.

NATUUR IN EN ROND BEIJUM (103)


Zijn ze zichtbaar op de foto's? 

Wat staan ze pril boven de Beijumer klei.

Nog even, moeten we ze hagel-sneeuwklokjes noemen?
Natte sneeuw-klokjes?

Hoe het ook zij, de Beijumblogger ontwaarde gistermiddag dé voorjaars-bodes bij uitstek op klei in eigen wijk.
Goed kijken, eventueel groter klikken.

Ze staan er echt, gefotografeerd tussen het wit van de hagel en of natte sneeuw.

Sneeuwklokjes.
Het heet winter waar we in bivakkeren,

Maar de lente lonkt.

zaterdag 19 januari 2019

FOTO'S + VIDEO ROMMELMARKT MUNSTERHOES


"De rommelmarkt in het Munsterhoes is in volle gang."

Beheerder Eduard stuurde aan het begin van de middag een paar foto's op vanuit het zaaltje achter in genoemde seniorenflat aan de Munsterheerd.

Zoals ook de afbeelding die we links zien.

De Beijumblogger fietste tegen half twee nieuwsgierig die kant uit. het was koud buiten, maar de zon scheen helder aan een blauwe hemel.
Hij kreeg visioenen over een grote rommelmarkt op 26 april op het grote voetbalveld naast de Jaltadaheerd. Koningsdag.

Maar het is 19 januari.

Wat was het aangenaam warm in het zaaltje achterin het Munsterhoes, tegen de Zuidwending aan.

Gezellige sfeer. Ruime aanbod. Aardige mensen.

Verontschuldigend: "Het is hier maar klein hoor."
Dat kan zijn maar dat maakt(e) het extra knus.

Zie de foto's, de blogger maakte die boven en rechts staan.

Beijum is zomaar een mooi zaaltje rijker waar allerhande activiteiten georganiseerd (kunnen) worden.
Een burgerinitiatief, zogezegd.

De foto's die Eduard van Krieken stuurde konden niet allemaal gepubliceerd worden.
Maar wel via een mini-video. Zie beneden.


WINTER TUSSEN DE YPEMA- EN GALKEMAHEERD (4)


In een wanhopige, nou ja, relativering, poging om toch een min of meer winters plaatje in deze serie te krijgen, fietste de Beijumblogger afgelopen donderdagavond na de fietstocht door de witte hagel-wijk, zie nog eens dit bericht, door naar de plek waar hij op zaterdagochtend deze lopende winter-serie verzorgd.

Ja, wit. Een beetje hagel-wit dooi.

Auto's reden langzaam voorbij. Hagel bewerkstelligd geen of amper gladheid. Maar ja, als de weg voor je (automobilist) wit ziet, dan ben je automatisch op je hoede.

Het blijft tot nu toe meevallen met de zogenaamde winter in de wijk.

Over een week al weer de laatste januari-bijdrage.

Daarna februari...de maand die vier maanden telt....voorjaar.
\
Maar je weet het niet, hoe ziet het plaatje er hier (foto's, beide kanten langs de wijkring, er hier over een week uit?

vrijdag 18 januari 2019

BEIJUMERS,17/2 GRATIS NAAR HET GRONINGER MUSEUM?


Voor museum mindend Beijum kan het 17 februari een aantrekkelijke dag worden.
De Beijumblogger heeft tot nu toe de flyer niet gezien, maar u kunt die dag gratis het Groninger Museum bezoeken.

Bovenstaand bericht staat op NU.nl

Hebt u de flyer gekregen? En wilt u naar hét museum van Stad?
Doen!!!

DRUKBEZOCHTE SOEP- EN INSPRAAKAVOND WIJKVERNIEUWING BEIJUM"We gaan het samen doen met bewoners van Beijum, we gaan samen aan de slag, dus bewoners en professionals gaan samen met de gemeente en woningcorporaties aan de slag met Wijkvernieuwing Beijum. We gaan samen plannen maken, we gaan in gesprek met elkaar, luisteren, ideeën, wensen en opmerkingen, en daarna gaan we het uitvoeren, gaan we het doen."

Het klonk allemaal heel positief tijdens de aftrap van de bijeenkomst van Beijum Bruist-Wijkvernieuwing einde van de middag in het Heerdenhoes.

Wat ook heel positief was, er kwamen tweehonderd mensen op de bijeenkomst af. Dat waren er dusdanig veel dat sommige mensen niet meer naar binnen konden.
Zie eerst nog eens de uitnodiging voor de avond die in de eerste week van dit nog jonge jaar verspreid werd.

Samen eten en daarna bespreken hoe de wijk nog prettiger bewoonbaar zou gaan kunnen wonen.
Terzijde, in verband met de grote opkomst en ook in verband met de logistiek (hoe doen we dat) werd de maaltijd vervangen door een bordje smakelijke soep met stokbrood. Je kunt geen tweehonderd etende mensen aan tafel zetten in het Heerdenhoes.

De avond, eigenlijk middag, kwart over vijf, werd afgetrapt door projectleider Wijkvernieuwing Beijum, Roelof Otten, Minetta Koornstra, gebiedsmanager Stadsdeel Oost en Miekel van der Zande, communicatieadviseur namens de gemeente Groningen.

In hun openingstoespraken roemden ze Beijum. Wat is de kracht van de wijk? Bewoners wonen er met plezier en willen er oud worden. Er zijn veel actieve bewoners, er is veel groen en er is een ruime aanbod van voorzieningen, zoals winkels, scholen en zorg en welzijnsinstellingen.

De soep met stokbrood ging er goed in
Drukte...
Maar er werden ook kwetsbaarheden benoemd, er zijn kwetsbare bewoners, er heerst gedeeltelijke armoede en werkloosheid en er is te weinig aandacht voor de jeugd. De openbare ruimte verouderd, de pleinen bij Oost en West hebben weinig uitstraling en er zijn onvoldoende geschikte woningen voor ouderen. En ook, het komt steeds weer terug, het slechte imago van Beijum kwam bovendrijven. Otten: "Daar gaan we iets aan doen."

Dat laatste had iets hoogmis-achtigs, de rest van de stad gaat heus niet anders naar Beijum kijken omdat hier leuke plannen worden bedacht.

Wat wilden alle aanwezigen met elkaar bereiken?

Een aantrekkelijke en veilige wijk, veel bewonersinitiatieven en meer zeggenschap voor dezelfde bewoners, minder armoede en meer gebruik maken van talenten in de wijk en meer bedrijvigheid.

Het werd bijna jubelend: we willen een ongedeelde en inclusieve wijk.

De lat werd hoog gelegd, zogezegd.

Wat ook bereikt moet worden, kansen voor kinderen in de wijk, kinderen groeien op in een gezonde leefomgeving, een goede balans tussen kwetsbare en krachtige bewoners en doel: ouderen blijven in de wijk wonen.

Het genoemde drietal professionals was niet alleen aan het woord, er was ook mogelijkheid om vragen te stellen, of suggesties te doen.

Zou het creëren van hofjes voor ouderen in de wijk een optie kunnen zijn?
Staat het thema eenzaamheid in de wijk ook op de agenda?
Een gehandicapte: "Het zou prettig zijn als de hele wijk ook voor ons bereikbaar zou zijn."

En ook, belangrijk voor de zomermaanden die ongetwijfeld weer zullen komen: "Is het mogelijk om een fontein in het Zilvermeer te plaatsen zodat we een keer een hele zomer van deze (kardinger)plas kunnen gaan genieten zonder dat er blauwalg op gaat treden? En voor mijn vrouw met een beperking zou het prettig zijn als je via een trapje het water in en uit zou kunnen gaan."

Een criticaster over de avond: "En wat hebben wij nou echt in te brengen?"

Voordat de soep werd opgediend werd nog een lieftallig promo-filmpje over Beijum vertoond.

Op een der rechts geplaatste foto's ziet u de maakster ervan. Astrid van der Wis is haar naam, u ziet haar staan naast kleurrijk Beijumse Marie-Josée (met gekleurde 'toren' op haar hoofd..

Op een der linker afbeeldingen ziet u een tekening die een tekenares over de avond aan het maken was. Naam van de dame is even ontschoten.

De soep ging er klaarblijkelijk goed in, in verband met de drukte liep dit pauze-gedeelte een beetje uit. De blogger verliet het pand en een aanwezige fluisterde hem in het oor: "Schrijf je even een kritisch stuk? Deze plannen circuleren al vijf jaar, dit is een farce."

Na de soep gingen de aanwezigen (minus die alleen voor de soep kwamen) in groepjes uiteen om thema's te bespreken.
* Een aantrekkelijke en veilige buurt.
* Gezond, veilig en kansrijk opgroeien.
*Ouder worden in Beijum
* iedereen kan meedoen.
In verband met de hoge opkomst werd ook het punt Algemeen ingevoerd als gespreksthema voor een groep aanwezigen.

Zie de onderste afbeeldingen links en rechts.
Even aandacht voor onderstaande afbeelding. Een oude bekende keerde even terug naar Beijum, en ze leidde een der genoemde themagroepen.

Mariëlle Reneman was halverwege het eerste  decennium van deze eeuw betrokken bij wat toen heette Sociale Wijkvernieuwing in Beijum, zie haar nog een op de foto linksonder in dit bericht staan

De blogger verliet het pand en een vertrekkende aanwezige klampte hem aan. "Weet u mijnheer, als er geen soep met broodjes zou zijn aangeboden, dan waren er denk ik een derde of een kwart van de nu aanwezigen op de avond afgekomen."

Wie zal het zeggen. Alles cynisch benaderen geeft geen pas. Al te naïef ook niet.
Was het een hoogmis in het Heerdenhoes? Een avond die concrete vruchten af gaat werpen?

De toekomst zal het leren.

(Video beneden, er werd een mooie promo-video over Beijum getoond. Maar die van Hilda Hofstra, ruim tien jaar geleden, mag er ook zijn).


RECREATIEPARK KARDINGE (87)U fietst een groen gebied binnen en het heet Recreatiepark Kardinge. Kijk maar naar het bord, die ziet er deels groen uit.

Zo zou je het bord op bovenstaande afbeelding kunnen beschrijven.
Koerspad, vanuit Beijum, via het Kardingerpark richting Lewenborg. Links zien we huizen in de Froukemaheerd.

Borden boven en links horen bij elkaar.

Hoe zou het toch kunnen dat boven (groen) en links (wit) zo van elkaar verschillen? De borden hangen nota bene met de rug tegen elkaar aan.

De foto rechts in Kardinge roept herinneringen op aan het bericht dat bijna een jaar geledn gepubliceerd werd.
Verboden te storten....

Zie nogmaals de foto. Geel bord met genoemde opschrift.

En daarvoor ligt....iets gestort......

Het blijft leuk en levendig in Recreatiepark Kardinge....

NOG STEEDS TREFKUNST IN HET TREFPUNT


Een vrolijke groep kunstenaressen komt om de zoveel tijd nog steeds samen in het Trefpunt.
Voor de gezelligheid, om  kunst-ontwikkelingen uit te wisselen, om plannen te bespreken. 
Om de twee weken in het Trefpunt. De bijeenkomsten worden Trefkunst genoemd.

Een jaar geleden stonden ze al een keer op Beijumnieuws, zie nog eens dit bericht

Aan het begin van dit decennium hadden de kunstenaars van Beijum een eigen onderkomen, Pand49 op Plein Oost.
Vier jaar geleden sloot het pand en waren de kunstenaars dakloos. Pardon, vijf jaar geleden.

Zes, zeven jaar geleden roerde de kunstenaars-community van Beijum zich sterk, denk aan het ophangen van verschillende kunstwerken aan gevels in Beijum, dit in het kader van Kleurwijk Beijum

Afgelopen zomer en begin voorjaar waren kunstenaars druk in de weer met het opvrolijken van elektra-kastjes in de wijk

Foto is halverwege deze week gemaakt. Wat voor plannen hebben de dames (waar blijven de heren?) nou weer uitgebroed? Gaan we ook in dit nog meer juist begonnen jaar 2019 weer concrete kunst-bijdragen in het straatbeeld van Beijum zien?

VOGELS ZIJN GEK OP LEKKERE HAPJESZou er wat lekkers langs de Zuidwending liggen?

Dacht de blogger toen hij eergisteren over het bruggetje over genoemde kanaal fietste die de Froukemaheerd en de Munsterheerd met elkaar verbindt.

Links langs het kanaal fladderden een tiental vogels boven iets wat in de berm lag.

Ondergetekende stopte midden op de brug om een en ander beter in ogenschouw te kunnen nemen.

Deze stilstand zette onmiddellijk tientallen vogels in beweging, van grote en nabije afstand kwamen ze aangevlogen
Het kan niet anders of de witte gevleugelden dachten, als vogels al kunnen denken, vast dat er iemand brood uit een zak ging halen om in het water te gooien (of in de lucht ging gooien omdat broodgevers het zo leuk vinden als vogels stukjes brood al vliegend uit de lucht pikken),

Zie foto's links, rechts en helemaal beneden.

Op de foto rechts beneden zien we een zestal vogels verwachtingsvol in de startblokken staan, klaar om direct richting brood te vliegen.

Alleen, er kwam geen brood, de blogger kwam met lege handen.

De vogels bleven nog even hangen en ondergetekende ging kijken wat er nou voor lekkers langs het kanaal lag.

Zie foto linksboven, een opengescheurde zak met gedeeltelijk eetbare inhoud deed dienst als openlucht -vogelsnackbar.