maandag 31 augustus 2015

BURGEMEESTER ONDERZOEKT KOMST PATIËNTEN VAN MESDAG NAAR BEIJUM


"Beste Beijumers

Van Anna Riemersma (Stadspartij) en Inge Jongman (Christen Unie) heb ik vernomen dat sinds vanmorgen de controverse in Beijum over de komst van forensische psychiatrische patiënten van de Mesdagkliniek de volle aandacht heeft van de Burgemeester van de gemeente Groningen. Hij is in overleg met de stichting Lentis." 

Lammert Doedens

De toestand rond het vervangen van 'gewone' psychiatrische patiënten die al jaren in een BW aan de Obnnemaheerd verblijven, naar forensische patiënten van de Van Mesdag-kliniek, wordt op een politiek niveau getild.

Dat berichte Onnemaheerder Lammert Doedens zojuist. Het ligt nu op het bordje van Peter den Oudsten.
Anna Riemersma, Stadspartij (archieffoto)
Een dezer dagen gaat een petitie de lucht in via Petitie.nl, volgens Doedens moet de link hiervan nog geactiveerd worden. Dit schreef hij verder:

LENTIS DOE BEIJUM DIT NIET AAN
TEKEN DEZE OPROEP
Beijum, 31 augustus 2015
Aan de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming
Mevr. S.D. Franken-van Velzen (Sabrina) (vice-voorzitter), lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid , Dr. P.C. Lerk (Peter), voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid, Drs. RA. J.H.M. van der Meer (John), voorzitter Auditcommissie, Drs. L.P. Middel (Bert), lid Renumeratiecommissie,Mr. E.A.O. Muurmans MBA (Olav), lid Auditcommissie
Geachte leden van de raad van Toezicht van Lentis,
Via de lokale wijk site Beijumnieuws.nl is ons ter oren gekomen dat Lentis op de Onnemaheerd 3 het Beschermd Wonen wil opheffen en hier voormalig TBS ers wil plaatsen als deel van een re integratieproject. Dit pand ligt naast een basisschool, in een woonwijk en in de directe omgeving bevinden zich nog drie scholen, een kinderopvang en een dagopvang.

Inge Jongman, ChristenUnie (Gezinsbode)
Als bewoners is op geen enkele wijze met ons overlegd. Verder uitleg is uiteindelijk aan een journaliste van het Dagblad van het Noorden gegeven.
Wij vragen U om de beslissing teug te draaien. Indien de plannen van Lentis gerealiseerd worden komt er een enorme sociale druk op de huidige bewoners, op de direct omwonenden en het maatschappelijk klimaat in dit deel van Beijum. 

Het terugdraaien van deze beslissing zou ons inziens getuigen van verantwoord maatschappelijk ondernemen.
In afwachting van Uw antwoord. Mede namens een aantal bewoners van de Onnemaheerd.

 Lammert Doedens

Hij vervolgt:
Deze oproep heb ik vanochtend geprobeerd op Petitie.nl te zetten. Het werkt nog niet. De boodschap is duidelijk is ook door Ina Reitzema van het Dagblad van het Noorden opgepakt. Twee gekozen vertegenwoordigers van democratische partijen Anna Riemersma (Stadspartij) en Inge Jongman (ChristenUnie) gaan onderzoek of Lentis überhaupt wel volgens de regels heeft gehandeld.

Update 19:44 uur, vanuit de stad werd onderstaande bericht gemaild.
Voorzieningen voor kwetsbare groepen.
Groningen is een stad voor iedereen, dus ook voor kwetsbare groepen die woonbegeleiding of een ander soort voorziening nodig hebben.
Het realiseren van voorzieningen voor kwetsbare groepen verloopt meestal zonder problemen. In een paar situaties zoals in de Moesstraat en H.W. Mesdagstraat, hebben de bewoners protest aan getekend. Zij waren niet of nauwelijks geïnformeerd over de komst van deze voorzieningen en zagen de vestiging van voorgestelde voorzieningen in hun buurt niet zitten. 

Op grond hiervan is er in juli 2012 besloten een procedurehandboek(leidraad) te maken. Hierin wordt beschreven hoe de gemeente in samenwerking met de buurt en instellingen voorzieningen voor kwetsbare groepen wil realiseren.

Deze leidraad is tot stand gekomen met bewoners, hulp- en dienstverleningsinstellingen. In deze werkwijze zijn de uitkomsten van hetevaluatieonderzoek Moesstraat (bureau Intraval) en tips uit Operatie Achtertuin meegenomen.

Het college heeft op 21 mei 2013 ingestemd met de leidraad (PDF, 284 kB). Op 12 juni 2013 wordt deze aangeboden aan de raad.

Update 1/9; 11:34 uur: Er komen berichten binnen van mensen die het "heel vervelend" vinden dat bewoners zoals Wim plaats zouden moeten maken voor "zware jongens." Bewoner Wim staat links op de foto in dit blogbericht.
Via e-mail: 'Linksom of rechtsom, mensen uit de Mesdagkliniek hebben zware feiten op hun kerfstok. Als dit niet via Beijumnieuws naar buiten was gekomen, had Lentis dit onzalige plan gewoon  met de stille trom, zonder overleg met de buurt, doorgedrukt. Dit is echt heel erg kwalijk. Wat mij betreft mag de burgemeester een hartig woordje met de horken van Lentis spreken, zo ga je niet met mensen om.' 

NIEUWE ACTIVITEITENLADDER NSA BEIJUMMUZIEK IN DE WIBENAHEERD

Gisteravond tegen half negen stegen vrolijke klanken vanuit de Wibemaheerd op. Toch maar even kijken, nieuwsgierigheid dreef de blogger. Zal er een feestje gaande zijn?
Ja, bleek, maar geen feestje bij iemand in de tuin, maar min of meer spontaan op een speelveldje. 


Er waren stoelen neergezet waarop luisteraars zaten en armgebaren mee zwaaiden, er werd geflitst met de mobiele telefoonfotomaker, er stond geluidsapparatuur opgesteld en......, er liep een zanger rond die op het moment van fotograferen een André Hazes-liedje de Wibenaheerd in slingerde.

Tussen twee nummers door vroeg de blogger wie hij was. "Ik ben Brandon Pomp." Thuisgekomen: Vriend Google, ken jij deze zanger? Ja, die kent hij, er staat zowaar een You-tube video op internet, een zangvideo wel te verstaan. De geïnteresseerde lezer kan desgewenst zelf even googelen.

Foto's links en rechts zijn groter te klikken.

De blogger kreeg niet boven tafel waarom hier op de laatste zondagavond van augustus een voorstelling werd gegeven. Maar het zag er gezellig en sfeervol uit en de aanwezigen vermaakten zich prima. Tot hoe laat het feestje door is gegaan is niet bekend. Op de foto's is te zien dat het al donker werd, de kinderen uit de Wibenaheerd moesten de volgende dag (vandaag) ook weer vroeg op, dus het zal wel binnen de perken zijn gebleven.

De Wibenaheerd is niet altijd even positief in het nieuws. Maar er zit toch ook muziek in deze woonheerd.

MAANDAGOCHTEND (244)

Vanaf morgen zit de R weer acht maanden lang in de maand. Welkom bij deze nu écht laatste 'Maandagochtend' van augustus 2015 (de blogger schreef vorige week abusievelijk dat het de laatste aflevering van augustus was).

Noorderzon is voorbij, de kinderen gaan weer naar school en morgen begint september. Het is niet anders, de zomer gaat langzamerhand over in de herfst.
Dat is bijvoorbeeld te zien langs het Heerdenpad, daar waar de kastanjebomen steeds zwaarder wegende kastanjes aan de takken dragen. Sommige bomen langs de Beijumerweg kleuren ook al vast langzaam aan van groen naar bruin, zie afbeelding boven. Ach, kom op mensen, we hebben een prachtige zomer gehad, en de herfst heeft ook zijn charme en schoonheid.

 Vorige 'Maandagochtend' berichtte Beijumnieuws over containers die bij Centraal Wonen-project Bentismaheerd staan opgesteld. Wat was en is daar de bedoeling? Gistermiddag; "Er wordt groot onderhoud aan onze woonhuizen gedaan." Tja, groot onderhoud, dat zal een keer nodig zijn na 33 jaar.  Zie foto links.

Ter zijde, en even van de hak op de tak gaande, de opmerkingen in dezelfde 'Maandagochtend' over TBS-ers die in de BW aan de Onnemaheerd geplaatst gaan worden, krijgt vandaag een vervolg. Let op de verdere berichtgeving op deze laatste dag van augustus. Terzijde in het kwadraat, wat een wonderlijke parallelprocessen binnen een angstige, paniekerige en bijkans paranoïde reagerend psychiatrisch centrum Groningen. Cliënten angstig en weinig zelfvertrouwen, maar 'hogerop' binnen de organisatie evenzeer. Wonderlijk.

Iets anders, naar verwachting zullen bewoners van Beijum West en Zuid vandaag zware bonken te horen kunnen krijgen i.v.m. heiwerkzaamheden op de plek waar een eco-fietspad zal gaan komen, u weet wel, op de plek waar tot voor kort het Meedenpad-viaduct stond. Zie foto rechts, klik groter. Het verdrijvingsvlak tussen Beijum Zuid en Kardinge is voor even in ere hersteld, er is zelfs een tijdelijke vangrail geplaatst. Klik de foto groter, waarschijnlijk zal er eerst links voor een nieuw bruggenhoofd geheid gaan worden, op de plek waar het gele zand ligt.

Er staat nog steeds een bericht op de rol over de aanstaande bomenkap langs de Zuidwending. Zie onderstaande foto, ter hoogte van de Doornbosheerd genomen. Wat een joekels van een bomen. Maar zie daar links tegen de muur aan, we zien waarschijnlijk het momenteel meest herfstachtig gekleurde boompje in Beijum. Niks groen meer, alles geel. Eind augustus.

De laatste dag van augustus is ingegaan, langzamerhand denderen we meer en meer het seizoen 2015/2016 in. De meteorologische herfst begint morgen. Maar de nazomer die nog kan komen kan wel tot oktober duren. Momenteel, tegen half negen, onweert het tot nu toe lichtelijk. Gaat het nog knallen?

Een prettige en gezonde week toegewenst. Laat de herfst maar komen. Gezellige en inspirerende jaargetijde.


zondag 30 augustus 2015

'VERENIGDE NATIES GRIJPT IN OP EEN KINDERFEESTJE'

Van Facebook. De opstelling van de VN inzake  het Zwarte Pieten-debat wordt gehekeld. Of er niks belangrijkers te doen valt dan in te breken op een kinderfeestje?
Bovenstaande afbeelding werd vanavond in de tijdlijn van Beijum Nieuws (Facebook, zie logo links) gezet.

COLLEGA'S ONTMASKEREN BEDROG...?

Door Willem Pauwelussen (ook de koptekst)

Het is misschien niet iets wat direct met Beijum te maken heeft.
Maar ik krijg elke week de folders van Gamma en Karwei (tegelijkertijd) in de bus, dus ik denk dat heel onze wijk daarmee wordt bediend.

Zie de middelste afbeelding....
Misschien is bekend dat beide bouwmarkten deel uitmaken van hetzelfde concern.
Op het journaal hebben we al te horen gekregen dat geen winkel meer zonder aanbiedingen kan om klanten te lokken.
Zo ook hier.
De middelste accuboormachine is dezelfde als het ding op de andere prent.
Het is heel merkwaardig.

Op de folder van de Gamma wordt ons voorgespiegeld dat het betreffende gereedschap is afgeprijsd van € 209,00 naar € 159,95.
Op de folder van Karwei is hetzelfde ding afgeprijsd van € 159 naar € 119,25.
Dat zou toch inhouden dat Karwei hun collega’s van de Gamma voor leugenaar zet!

Want de Gamma doet net alsof ze hebben afgeprijsd van een reguliere prijs naar een prijs die door Karwei als reguliere prijs wordt gehanteerd. Zelfs nog €0,95 minder!
Het doet me denken aan die winkels die je wel ziet waar het altijd uitverkoop is.

De les is: trap er niet in als je wordt voorgehouden dat iets is afgeprijsd.
Het kan maar zo wezen dat je de reguliere prijs betaald, denkt dat je korting scoort, maar je feitelijk wordt voorgelogen met een kunstmatig opgehoogde oorspronkelijke marktprijs.

Ze zeggen dat in liefde en oorlog alles is geoorloofd.
In handel blijkbaar ook.

"WIJ RUIMEN VUILNIS OP"

"Mijnheer Beijumnieuws, mogen wij wel op de foto? We halen vuilnis op."
Zes paar kinderogen keken de blogger vanmiddag vragend aan. Locatie Froukemaheerd.
Kun je zo'n verzoek weigeren? Ondergetekende kan dat niet. Kinderen die spelen en wat leuks doen. Ze vragen en de blogger draait. Mogen jullie allemaal op de foto van jullie ouders? In koor: "Jaaaah hoor." Nou vooruit dan maar. Met een trekker en achterbakje trokken ze door hun woonheerd om troep van de straat op te pikken.

Er ligt weer een aflevering van 'Sociaal Vuilnis' op stapel, over Beijumers die hun afgedankte spullen op straat kwakken.
Deze kant is er ook, zie foto. Kinderen die spontaan en vanuit hunzelf zwerfvuil op ruimen.

IS YOGA IETS VOOR U? KOM NAAR HET HEERDENHOES


(Ingezonden bericht)

Yoga iets voor u?
De eerste week van september starten er yoga cursussen in ´t Heerdenhoes aan de Iseebrandtsheerd 97 in Groningen.

De cursussen zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden en worden op maandag -en  woensdagmiddag gegeven.
Zit u niet zo goed in uw vel, heeft u last van stress of wilt u meer lichamelijke souplesse dan is yoga iets voor u. Natuurlijk kun u ook deelnemen als u gewoon belangstellend bent.
De yoga les bestaat uit adem-, lichaams -en ontspanningsoefeningen. Vanzelf komen ook oefeningen voor Mindfulnesss aan de orde.

Yoga geeft allereerst meer bewustwording van je hele lichaam en jezelf met je manieren van denken en voelen. Bij regelmatige oefening geeft yoga sterke souplesse, vitaliteit , innerlijke rust en evenwicht. Uiteindelijk is yoga een levenswijze.
De lessen duren één uur. Voor de yoga hoef je niet lenig zijn. Wat voorop tijdens het oefenen staat is aandacht en respect voor jezelf.
De kosten zijn afhankelijk van het inkomen € 5,- of € 6,- per les. Bij opgave neem je aan een  cursus deel om de werking van yoga echt te kunnen ervaren.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Asha Schultink, yogadocente. Bekijk haar website:www.yogapraktijk-asha.nl  of neem telefonisch contact op : 050-3641023 

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (241)De ‘kenners’ onder ons zullen bij het zien van deze vlieg direct denken aan de schorpioenvlieg. Dat is bijna correct, want het is niet de, maar een schorpioenvlieg. In ons land komen meerdere soorten Echte schorpioenvliegen voor. 

De meest voorkomende Echte schorpioenvlieg in Nederland is de Duitse schorpioenvlieg. Twee andere zeer algemene soorten (Gewone schorpioenvlieg en Panorpa Vulgaris) zijn net als de Duitse schorpioenvlieg overal in Nederland aan te treffen. De twee overige (en zeldzamere) in Nederland voorkomende soorten die vallen onder de Echte schorpioenvliegen zijn Panorpa cognata en Parnorpa alpina.
De drie meest voorkomende soorten lijken sterk op elkaar en zijn alleen door de echte kenners van elkaar te onderscheiden. Echte schorpioenvliegen hebben lange, karakteristiek gevlekte vleugels met een spanwijdte van maximaal 3 cm. De verdeling van de vlekken op de vleugels is erg variabel en kan daardoor niet worden gebruikt bij het determineren (op soortnaam brengen) van de vlieg. 

Echte schorpioenvliegen hebben hun naam te danken aan het mannetje: ze hebben aan het eind van het achterlijf een verdikking die opgekruld wordt en lijkt op de angel van een schorpioen. Het bestaat echter voornamelijk uit een stelsel van tangen waarmee het mannetje het vrouwtje vasthoudt tijdens de paring en dus geheel ongevaarlijk. Bij het vrouwtje eindigt het achterlijf spits en is niet gekruld. De Echte schorpioenvlieg leeft van zowel dierlijk als plantaardig voedsel.
Het is een interessante groep die behoort tot de oudste insectenordes die een volledige gedaanteverwisseling bezitten (ei-larve-pop-volwassen insect).

De Duitse schorpioenvlieg heeft een gelig lijfje met grote zwarte vlekken. De vleugels zijn doorzichtig en hebben ook zwarte vlekken. Deze vlekken zijn iets kleiner dan die van de Gewone schorpioenvlieg. De lichaamslengte varieert van 0,9 tot 2,5 cm. Hij vliegt meestal van mei tot en met augustus.

De schorpioenvlieg op de foto doet zich tegoed aan de inhoud van een vlinderpop. Uit deze pop zal geen vlinder tevoorschijn komen. 

(Bron: IVN – Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid)

Foto + tekst: Luit Staghouwer

zaterdag 29 augustus 2015

OP EEN LATE ZOMERAVONDHet is een wonderschone avond in het Beijumse. Wat een lekker gevoel om naar huis en haard terug te rijden na gedane werkzaamheden. 

Zoals vanavond, de blogger keerde vanavond tegen half negen uur terug vanuit Drenthe naar de groenste wijk van de stad. De kachel moet roken, er moet brood op de plank en dus moet er naast het bloggen ook nog écht gewerkt worden. De dagen worden korter, tegen negen uur  s'avonds is het schemerig tot donker. Dat was het ook toen de blogger op de oostelijke ring huiswaarts toerde.

Kijk toch eens, wat romantisch, twee fietsers ontmoeten elkaar op de noodbrug waar binnenkort een eco-fietsbrug wordt geplaatst, zie foto boven. Bij Beijum-Zuid zag de blogger dat bij de oversteek op de busbaan het bord waarop staat aangegeven dat automobilisten hier niet op mogen rijden een hengst heeft gehad, zie foto rechts. Waarschijnlijk is er iemand op geknald. Dat is rechtsaf gaande, echter de blogger moest linksaf om naar huis te kunnen gaan.

Daar brandde een vuurkorf in de tuin (en die brand nog steeds). Ondertussen kwam een app-bericht binnen van een Beijumer die een foto had gemaakt bij de tijdelijke blokkade richting waar tot kort geleden het Meedenpad-viaduct stond (en waar vanaf komende maandag, eind augustus, geheid zal gaan worden voor nog eens een nieuwe ecoduct). Zie foto links.

Het leven is goed in Beijum. Zie onderste foto. Proost, op een mooie maar wel al koude late zomeravond in augustus.


EEN RAAR VERWARREND BORD BIJ BEIJUM ZUID

Wat moet je nou als Belg of Duitser denken als je vanaf de Beneluxweg Beijum Zuid in rijdt en bovenstaande bord bij de ingang van de wijk ziet staan?
Hoezo N46 richting Winsum en Bedum volg A terwijl je de ringweg van Beijum op gaat?
Het gekke is, het bord staat er al ruim een maand. Links loopt het fietspad langs de wijkring, naar links gaat het naar het Heerdenpad en Korrewegbrug. Rechtdoor, naar rechts, naar Winsum en Bedum. Zogenaamd.
Beijumers weten, dit bord, zoals het hier staat en richting aangeeft, slaat nergens op. Maar ja, niet iedereen die hier passeert komt uit Beijum.

AFRONDENDE WERKZAAMHEDEN BIJ BEIJUM NOORD (nieuwbouw Hunze)


De puntjes op de i zetten, zo noemen de mensen van Ring Groningen de werkzaamheden die momenteel plaats vinden bij kruispunt Beijum Noord en het kruispunt ter hoogte van de Groningerweg.
In de week van 31 augustus vinden er op het gedeelte Beijum-Noord - gedeelte Ring Oost richting Ring Noord/Noordzeebrug (boven op de Boterdiepsbrug) - afrondende werkzaamheden plaats. Weggebruikers dienen met name in de spits rekening te houden met overlast.
Op dit traject vindt er dan een vermindering van rijstroken plaats zodat de aannemer zijn werkzaamheden veilig en goed kan uitvoeren. De werkzaamheden hebben te maken met "puntjes op de i" aan het knooppunt Groningerweg/Beijum-Noord dat vóór de zomervakantie is afgerond.
Dit gaat vooral om de werkzaamheden die buiten de bebouwde kom van Beijum plaatsvinden. Maar op de grens van Beijum en de Hunze worden ook puntjes op de i gezet. Zie bovenste, linker en rechter afbeelding, bij de op- en afritten bij Beijum Noord. Afrondende mooi makende werkzaamheden.

Als we onder de ringweg door rijden (zie bovenste afbeelding) dan komen we van de Amkemaheerd op de Cuypersweg in de Hunze terecht. Hier zien we ook bijna afrondende werkzaamheden en puntjes op de i, maar dan op een heel ander gebied. Tot ruim een jaar geleden bivakkeerden er stadsnomaden op het voormalige terrein van Tuinland.

De Hunzenaren zullen blij zijn dat mensen die straks via de afslag Noord de Hunze binnen rijden een veel chiquere 'poort' naar de wijk te zien zullen krijgen.


DAG PEGGY (en bedankt voor de lekkere visjes en de gezelligheid)


"Kom zaterdag allemaal maar om me een cadeautje te brengen." Visverkoopster Peggy staat vandaag voor het laatst vis te verkopen op Winkelplein West.

Dat deed ze vijf jaar achtereen. Ze werd een begrip in Beijum. Even een visje kopen bij Peggy, even wat gezelligheid zoeken.
Aan het echtpaar dat afgelopen woensdag, zie bovenste foto, bij onze visdame zat te genieten vroeg de blogger of ze het ook jammer vinden dat ze uit Beijum gaat verdwijnen. "Helemaal niet, we blijven gewoon een visje bij haar kopen in Bedum."

En jij dan Peggy, wat vind jij? "Ik vond het altijd heel gezellig in Beijum, maar elke ondernemer wil winst maken. Dat lukte niet zo goed meer en daarom hou ik er mee op."

Kapper Gerrie de Boer, zijn zaak zit linksboven, bovenste foto nog een keer: "Ik vind het jammer, hoe meer levendigheid op het plein hoe beter. Heel gezellig altijd die terrasje bij het water, zouden ze meer moeten doen. De kapper, die in zijn nopjes is met een goed lopende Lidl en pizzaketen naast hem ("wat is het hier opgeknapt") ziet graag een fontein in de vijver verschijnen. Geen gek plan, denkt ondergetekende, verplaats de fontein van Beijum Oost naar West. Op Oost kijkt er geen kip naar terwijl het op West voor levendigheid en gezelligheid kan zorgen.

Maar goed, we zijn onze Peggy kwijt. Dat het haar goed moge gaan. Dramatisch gezegd, ze laat een gat achter. Zelf zei ze afgelopen woensdag: "Er komt vast wel een viskraam terug hier in Beijum."

Zie ook, we leggen onze focus op Bedum.

vrijdag 28 augustus 2015

BEIJUMSKAP (224; OP REIS)

Reisleider Atsje Straatsma begint ergens in september weer met haar reguliere serie Beijumskap. Ondertussen wordt een miniserie 'Beijumskap op reis' gepubliceerd. 

Zie tekst bij de aflevering van twee weken geleden. Volgende week de laatste Reisskap.
Foto: Atsje Straatsma.
www.atsjestraatsma.com

VANAF MAANDAG HEIWERKZAAMHEDEN BIJ MEEDENPAD/RING OOSTVanaf maandag 31 augustus starten de heiwerkzaamheden voor het nieuwe fietsecoduct Meedenpad aan de Oostelijke Ringweg. 

De werkzaamheden vinden overdag plaats. De omgeving dient rekening te houden met geluidsoverlast. Voor de weggebruiker geldt dat er buiten de spits is er een vermindering van rijstroken is.

Vooralsnog de bouw kon beginnen is eerst het oude Meedenpad succesvol gesloopt. Het nieuwe fietsecoduct komt op dezelfde plek als het oude viaduct te liggen. 

Foto boven: Druk aan het werk op de plek waar tot twee weken geleden het Meedenpad-viaduct nog stond.
Foto links is op dezelfde hoogte genomen, zoals eerder vermeld, de verdrijvingsvakken tussen Beijum Zuid en Kardinge, vice versa, verdwijnen.

TIJDELIJKE BEWONERS VOOR DE DOEFMAT GEZOCHT

"Ik kreeg net een telefoontje van Carex, de gemeente Groningen begint toch nog niet aan de verbouwing van de Doefmat, het duurt nog zeker twee maanden of langer. Dus ze zijn momenteel weer op zoek naar nieuwe bewoners voor korte tijd." 
Dit bericht kwam zojuist binnen van een bewoonster die ruim anderhalf jaar in het voormalige schoolgebouw heeft gebivakkeerd en bezig is om te vertrekken.

Zoals alle bewoners, en degenen die er een bedrijfje hebben gehad aan het vertrekken zijn. Zie bovenstaande foto, een weekje geleden gemaakt, een oud bewoner van het pand toetert nog even en verdwijn met al z'n huisraad richting andere huisvesting.
Carex is de organisatie die twee jaar woonruimte heeft geboden in het pand als een soort van anti-kraak. Zie hoe het twee jaar geleden begon. Er verbleven tevreden bewoners en anderen hadden een bedrijfje opgestart.
Midden in de afgelopen vakantie kreeg iedereen te horen dat de woon-of werkruimte voor 1 september ontruimd moest zijn. WIJ-Beijum zou er namelijk gehuisvest worden.
Een paar dagen geleden werd bekend dat WIJ een plek gaat krijgen in een groot nieuw te bouwen complex op het Innersdijk-terrein bij Plein Oost, zie nog eens dit bericht. Maar dat gaat nog minstens twee jaar duren.

De plannen waren oorspronkelijk dat het Doefmat gebouw vanaf 1 september verbouwd zal worden voordat WIJ er in zou komen, en dat dit wel drie maanden tot een half jaar zou kan gaan duren.

De blogger weet nog niet van de hoed en de rand, er is grote kans dat er een kosten baten-aspect mee speelt wat maakt dat de verbouwing van de Doefmat vooraleerst wordt opgeschort. Want drie maanden of nog langer verbouwen en een oud krakkemikkig gebouw voor een korte periode (tot Innersdijk terug is) opknappen, gaat natuurlijk behoorlijk in de papieren lopen.

Al met al worden er nu tijdelijk bewoners gezocht. Dat mag je een jojo-beleid noemen.
Binnenkort een blogbericht over het vertrek van een kunstenares die een praktijkje had in de Doefmat.
(Foto's links en rechts zijn begin deze week gemaakt, vertrekkende bewoners laten de nodige rommel achter)


"LENTIS, DENK NIET ALLEEN MAAR AAN GELD, MAAR MEER AAN MENSEN"

"Lentis, let niet zozeer op geld, maar om de kwetsbare mensen die jullie onder je hoede hebben." 
Onnemaheerder Lammert Doedens zond gisteravond bovenstaande kop en bovenstaande tekst in. Hij laat het er niet bij zitten, hoezo moet zijn woonheerd zonder overleg straks TBS-ers herbergen? Niet alleen zonder overleg, maar vooral zonder rekening te houden met de zwaksten in de Groninger samenleving, de psychiatrische patiënten? Zie berichtgeving van de afgelopen dagen.
Doedens gisteravond: "Aanstaande maandag gaat petiti.nl de lucht met deze oproep:
Lentis, laat Beschermd Wonen in Beijum Beschermd Wonen blijven."
Waarom deze oproep Lammert? "Deze oproep aan Lentis gaat de lucht in om ze van hun onzalig plan af te laten zien en ze te bewegen niet alleen op geld te letten maar meer op mensen." 
JF; hij doelt op kwetsbare mensen die de afgelopen jaren wortel hebben geschoten in Beijum en nu voor 'het grote geld' moeten verdwijnen ten voordele van een nog meer geld opbrengende doelgroep.

donderdag 27 augustus 2015

ONVREDE BIJ APOTHEEK BEIJUM HOUDT AAN


Archieffoto van Willem Pauwelussen

"IK WIL GRAAG DAT MENSEN SNELLER GEHOLPEN WORDEN BIJ DE APOTHEEK EN DAT ZE DE GOEDE MEDICIJNEN IN EEN KEER KRIJGEN"

Een Beijumse luidt de noodklok over de situatie bij Apotheek Beijum. Onderstaande bericht is een paar dagen oud.

Ik weet niet of u het al heeft gezien maar ik ben bezig om een klacht in te dienen tegen apotheek Beijum. Ik heb zo vaak ellende met de apotheek dat ik nu dacht nu is het genoeg. Mijn verhaal in het kort is. Tijdens mijn zwangerschap kreeg ik suikerziekte. Ik moest aan de insuline en dagelijks moet ik een curve maken. Ik moest van de internist die insuline en de prikkers halen bij me apotheek of online bestellen. Internist zei tegen mij je moet vragen of het word vergoed bij je apotheek. Als je apotheek geen contract heeft met je verzekering moet je het volledig betalen. Als hun geen contract hebben moet je online bestellen dan word het vergoed. Ik probeer eerst me apotheek dacht ik. Apotheek zei dat het volledig werd vergoed. Elke keer dat ik me medicijnen ophaalde ging het verkeerd. Ene keer lag het achter daarna zeiden ze ooo is weg. We moeten even bestellen kom morgen na 14;00. Volgende dag hadden ze weer niet. Daarna kreeg ik verkeerde en zo ging het door. Ik had het al zwaar met mijn zwangerschap. Ik had gekneusde ribben, leverziekte, holte ontsteking. En dan is de zorg ook verschrikkelijk. Ik moest niet secondes wachten voor me medicijn minuten. Soms zat ik daar 40 min soms meer dan een uur. Ik was niet de enige die zo lang moest wachten er waren ook ouderen die daar zolang moesten wachten. Er waren ook ziekere mensen die hun medicijnen verkeerd kreeg. Na mijn bevalling heb ik ook nog eens rekening binnen gekregen 198 euro voor de insuline en prikken terwijl hun tegen mij zeiden dat het werd vergoed. Ik moest het regelen met me verzekering. Verzekering gebeld en die zei wij vergoeden het niet omdat hun geen contract hebben met ons. Dus me verzekering wou niks betalen toen. Ik heb contact gezocht met de apotheek via telefoon ze zeiden tegen mij we gaan het uitzoeken over twee dagen krijgt u een telefoontje van ons. Twee weken later nog steeds niks gehoord. Weer gebeld en weer zouden ze me bellen weer niet terug gebeld. Dit keer dacht ik ik ga na de balie en vraag daar hulp over hoe en wat. Dit keer wou weer niemand mij helpen enige wat ze zeggen is we bellen u terug. Weer niemand heeft mij gebeld. En nu ben ik het zat. Sinds 30 juni ben ik met deze zaak bezig en nog steeds hoor ik niks van hun.
Wat ik wil met deze klachten is: Betere zorg. Ik wil dat mensen sneller worden geholpen. Ik wil graag dat mensen goeie medicijnen in een keer krijgen. Ik wil dat mensen serieus worden behandeld. Ik wil dat ze aan de afspraken houden. Ik wil dat ze hun werk beter doen en ze moeten weten wat ze zeggen. Tijdens mijn zwangerschap had ik geen kracht en energie om een klacht in te dienen. Nu ben ik bevallen en nu neem ik alle tijd om mijn klacht in te dienen. Niet meer intern maar landelijke klacht wil ik indienen via juridische wegen. Waarom ik u dit vertel is met hoop dat u een stukje in u blog schrijft zodat mensen via u mij bereiken voor hun klachten zodat ik dit allemaal in mijn klacht meeneem.

Een andere Beijumse stuurde twee foto's waarvan een waar haar volgnummer op staat (afbeelding rechts). Links, een rij wachtenden. Ze schreef erbij:

Dit is toch van de zotte? Twaalf wachtenden voor mij, mensen staan tot buiten in de rij. En je hoeft er ook niet netjes wat van te zeggen, want dan zeggen ze: "Dan ga je toch naar een andere apotheek?" Of wat ik bij een andere klant hoorde: "Mevrouw, dan moet u eens naar de apotheek bij het UMCG gaan, daar moet u nog langer wachten."

De onvrede is al langer gaande, zie dit blogbericht van mei 2014.
Een paar weken daarna schreef Willem Pauwelussen over de situatie bij de apotheek.

Update 18:56 uur, op Konsumentencontact lezen we: "Nu is de maat vol."

VANDAAG IN DAGBLAD VAN HET NOORDENDagblad van het Noorden bericht vandaag over de onrust in Beijum i.v.m. de komst van mogelijke TBS-ers naar Beijum. Klik de afbeelding groter om het beter te kunnen lezen.
Driekus Vierkant reageert via Twitter gevat en op zijn/hun manier lollig:
 MaarBeijum is toch al één groot begeleid wonen project?
Ene advocaat Niek Heidanus reageert vooringenomen en slecht geïnformeerd:
 'Beijum vreest tbs'ers'. Veel boze bloggers èn onwetendheid. In Beijum wonen al héél lang tbs'ers. Zonder problemen!
Dat er al jaren ex-TBS ers in Beijum wonen is niks nieuws onder de zon, die wonen waarschijnlijk in elke wijk in de stad. De blogger is niet boos in deze, zoals Heidanus suggereert, maar verbaast over het feit dat sommige al jaren in de wijk wonende kwetsbare psychiatrische patiënten uit BW-Beijum moeten vertrekken om plaats te moeten maken voor ex-gedetineerden. Sommigen zijn daar erg boos en verdrietig over. Dat TBS-ers die hun straf en behandeling hebben uitgezeten terug gaan naar de maatschappij, en dus ook naar Beijum, is all in the game. Maar dat is een ander verhaal. Het gaat hier om een groep die gecentreerd in de Onnemaheerd, midden in een woonwijk en naast een school gestald gaat worden. Als voldongen feit. Zonder communicatie vooraf met de buurt en de omwonenden. Met zo'n houding creëert Lentis geen draagvlak maar weerstand.

Meer reacties op de Facebook-pagina, klik het logo derde van boven linksboven open om ze te lezen.

Update 12:53 uur; vanuit de Onnemaheerd kwam onderstaande reactie:

"Lentis, leg de leugen af en spreek de waarheid."

Naar aanleiding van het bericht van DvhN van vandaag. Na beraad krijgt de krant wel een toelichting. De bewoners die er om gevraagd hebben niet. We zijn als bewoners van Beijum, of dit ook voor de ouders en of verzorgers van de bewoners van Beschermd  Wonen geldt weet ik niet, dus aan het lijntje gehouden, voorgelogen en worden nu echt gewoon voor het blok gezet. 

Dit is een zeer ernstige en kwalijke zaak.  Op dit moment zijn met een aantal bewoners brieven aan het opstellen die volgende week aangetekend naar de zes koppige Raad van Toezicht van Lentis gaan. In deze brieven vragen we of het mogelijk is om de het plaatsen van TBS ers in het pand op de Onnemaheerd terug te draaien. Er is nu al zoveel schade  aangericht dat dit echt in onze de enige redelijke maatregel kan zijn. Er komt een petitie site waar mensen hun handtekening kunnen plaatsen als ondersteuning van het verzoek om de beslissing terug te draaien. En we gaan ons oriënteren welke juridische of bestuurlijk stappen er gezet kunnen worden.

Ter overdenking zou ik Lentis de volgende boodschap willen meegeven:
Efezers: 4:25 Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste, wij zijn immers leden van elkaar.

Lammert Doedens Onnemaheerd  namens een groeiend aantal bewoners