dinsdag 21 augustus 2018

SPIJKER EN SPELWEEK HEEFT NOG VRIJWILLIGERS NODIG"We hebben jeugdige begeleiders genoeg, maar waar we nog behoefte aan hebben is aan volwassen mensen die vanaf komende maandag tot en met donderdag de Spijker- en Spelweek mede zouden willen begeleiden."

Het is bijna weer zover. Geniet vooral nog even van de zomervakantie, maar die is toch echt eind volgende week afgelopen. Traditioneel wordt in de laatste week van genoemde vakantie een Spijker- en Spelweek aan kinderen uit de wijk aangeboden. Tot 2013 heette de minivakantie in eigen week steevast de Bonte BeijumExpress, in 2014 werd i.v.m. bezuinigingen overgegaan naar het concept dat we nu hebben.

De lol is er sindsdien niet minder om geworden, zie nog eens dit bericht

Het hout ligt klaar, zie afbeelding links en aanstaande maandag gaan de poorten van het Trefpunt weer voor vier dagen open voor de kinderen. Raden hoeveel?

Echt waar, er doen tweehonderd (!) kinderen mee aan de komende Spijker- en Spelweek.

Zijn er nog volwassenen die zich deze dagen willen inzetten om deze mini-vakantieweek voor zoveel kinderen te laten slagen?

Beloning:

  1. Alle dagen niet hoeven koken, want elke dag wordt een warme maaltijd geserveerd.
  2. Dankbare kindergezichten die waarderen dat je er bent.
  3. Leuke collegiale contacten, prettige werk (ook een beetje mee vakantie vieren...) sfeer.

www.spijkerenspelweek.nl Of aanmelden bij het Trefpunt.
De week wordt afgesloten met een gezamenlijke (begeleiding) diner....

maandag 20 augustus 2018

BEP WOONT MET LONGZIEKTE COPD OP KEIHARDE VOCHTIGE BETON...


"Ik ben longpatiënt en ik kan hier echt niet tegen, het is hier vochtig en als dit zo doorgaat ga ik in een hotel zitten en zal ik de kosten bij de woningbouwvereniging gaan declareren."

Zesenzeventig jaar is ze. Naast haar bed staat een zuurstofpomp en als ze in haar scootmobiel op stap gaat heeft ze ook vaak zuurstofapparatuur bij zich. Beijumse Bep.

Sinds ongeveer twee weken is het woongenot van Bep drastisch minder geworden. Zie haar op de bovenste foto midden in haar aanleunhuisje aan de Bunnemaheerd zitten.

Ze leeft op koude harde beton nadat haar laminaatvloer noodgedwongen verwijderd moest worden. Wanhopig trok ze bij de Beijumblogger aan de bel. "Ik zit klem en wil geholpen worden en weer gewoon kunnen wonen, ik weet niet waar dit eindigt."

Vertel Bep, wat is er aan de hand. 
"Het was negen augustus en na een paar zeer hete dagen begon het plotseling hard te regenen. Ik zat met familie in de tuin en we zeiden nog tegen elkaar dat het zo prettig was dat het eindelijk een beetje ging afkoelen. Plotseling hoorden we een knal in de keuken en via de afvoer van de vaatwasser kwam een partij water en modder naar boven stromen, het gutste er gewoon over. Binnen een korte periode stond de hele vloer blank, mijn kamer leek wel een zwembad er lag minstens tien centimeter water in."
Hoe kwam dat dan?
De riolering bleek verstopt te zitten, het water kon niet weg. Mijn familie heeft afgelopen februari juist nieuwe laminaat voor me gelegd maar door de overstroming van water en modder is dat helemaal kapot gegaan en het stonk ook behoorlijk." (Zie de vaatwasser op de linker foto achterin de hoek staan)

Laminaat eruit en jij leeft op een kille betonnen vloer. Wat nu? 

Met een waterstofzuiger, teiltjes en doeken  werd 'het zwembad' verwijderd....
"Het vervelende is dat ik geen inboedelverzekering heb, die heb ik wel direct geregeld na wat er gebeurt is maar de verzekering zal dit niet gaan vergoeden."

Nee, dat snap ik. Maar dit is toch een huurhuis?

"Ja, ik huur dit via WoonZorg. Die moeten toch aansprakelijk zijn voor wat er gebeurd is, een riolering hoort toch bij het onderhoud van het huis?"

Zou je denken. Doen ze daar moeilijk over? En doet de vaatwasser het al weer?

"Ze zijn nog niet over de brug gekomen en ondertussen zit ik hier maar op het beton. Ja, de vaatwasser doet het weer, maar weet je dat ik die tweeënhalf maand geleden nieuw heb aangeschaft omdat de oude het niet goed meer deed.?  Achteraf vermoed ik dat er niks met de oude vaatwasser aan de hand was maar dat die het niet deed in verband met de storing in de riolering."

En nu dan Bep?

Verdrietig: "Ik kan geen advocaat betalen maar kan hier zo niet lang blijven wonen. Niet alleen omdat het ongezellig is maar het is ook nog eens erg ongezond voor me om hier te verblijven."

De blogger maakte bovenstaande vier foto's. De afbeelding rechtsonder is gescand uit het schaderapport.

Bep heeft COPD. Ze mag en kan niet te lang zo in deze situatie verblijven. 

Als u COPD heeft ademt u moeilijker omdat uw longen beschadigd zijn. U heeft minder zuurstof. Daardoor kunnen normale dingen lastig zijn. Zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden.
LONGFONDS

zondag 19 augustus 2018

24-31 AUGUSTUS ACTIEKAMP CODE ROOD TEGEN GASWINNING/AARDBEVINGENKOMT ER NOG EEN DAVERENDE KLAP ALS GEVOLG VAN GASWINNING DOOR DE NAM?

Op verschillende plekken in de wijk Beijum hangt een Genoeg is Genoeg-sticker van Code Rood.org aan een lantaarnpaal geplakt.
Zie ook bovenstaande afbeelding, gemaakt langs de oostelijke wijkring van Beijum.

Wat is dat Code Rood eigenlijk?


Code Rood is een samenwerking van mensen die strijden tegen de fossiele industrie en haar macht. Dit gaat dus om alle vormen van olie, gas en kolen. De belangrijkste gedachte die deze mensen delen is dat klimaatverandering en de schade veroorzaakt door de winning van fossiele brandstoffen, niet gestopt kunnen worden met enkel individuele acties. We komen in actie tegen de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de winning, verscheping en verbranding van fossiele brandstoffen, én komen in actie tegen de overheden die deze bedrijven grenzeloos hun gang laten gaan.
Het is al weer een tijdje stil onder de bodem van Beijum.  Zie het bericht op Beijumnieuws van 8 januari dit jaar als gevolg van 'Zeerijp.'
Beijumborg een week later

Maar schijn bedriegt of kan bedriegen.

Je weet het niet, komt er nog een echte daverende klap als gevolg van gaswinning door de NAM?

Aan alles merk je dat 'de politiek' en de NAM geen boodschap hebben aan angstige zich niet serieus genomen voelende Groningers. Geld is veel belangrijker dan de veiligheid en het welzijn van de Groningers.

21/8, 22.12 uur...

Tijd voor rigoureuze actie, aldus Code Rood. 


Op https://code-rood.org/index.php/nl/pers/ staat verder:In de laatste week van augustus komen in Groningen honderden burgers in verzet tegen de gaswinning. Van 24 tot 31 augustus organiseert Code Rood en actiekamp met een inhoudelijk programma over de gevolgen van de gaswinning, inspirerende sprekers en verschillende actietactieken. Vanaf 28 augustus vindt er een massale zitblokkade plaats bij het NAM tankenpark in Farmsum (bij Delfzijl) met als doel de gaswinning ernstig te ontregelen. De deelnemers eisen een snelle en onvoorwaardelijke stopzetting van de gaswinning en een rechtvaardige schade-afhandeling.
Code Rood is een horizontaal georganiseerde beweging en zet massale burgerlijke ongehoorzaamheid in tegen de fossiele industrie en voor het klimaat. Op 4 juni 2017 blokkeerde ruim 300 mensen succesvol de OBA  kolen overslag in de Amsterdamse haven.

donderdag 16 augustus 2018

STUDENTENFEEST BIJ DE KARDINGERPLAS IN KADER VAN DE KEIWEEK


Waar is het feestje?
Dáár is het feestje!

Heel Beijum wordt momenteel getrakteerd op muziek dat vanaf de Kardingerplas richting de woonwijk galmt. En vast en zeker dat Lewenborg en Ulgersmaborg ook mee kunnen genieten.
Een paar duizend nieuwe studenten vieren vandaag een feestje tijdens de vierde dag van hun introductieweek in de stad Groningen, ook wel Keiweek genoemd.

Het bier vloeit er rijkelijk, dat is vanzelfsprekend niet negatief bedoeld, de studententijd mag naast het blokken en stevig studeren ook een feestperiode zijn. 

En trouwens, de Beijumblogger liep tegen vier uur vanmiddag over het festival-terrein, studenten kunnen ook heel sportief, sociaal en gezond bezig zijn.

Er wordt ge (beach)voetbalt, ge(beach)volleybalt, (sumo)geworsteld, in een soort van zeep-zwembad gegleden.

Bekijk de foto's. En aanschouw desgewenst ook de video die vanmiddag is gemaakt. Zie helemaal beneden.

Ga eventueel nog even die kant op, het feestje duurt tot 19.00 uur vanavond (wat een beschaafde tijd, dames en heren studenten!) en de toegang is vrij voor iedereen toegankelijk.

Foto rechtsonder, naast beveiligers zijn er ook EHBO-ers aanwezig.

Elk jaar staan er weer duizenden studenten te springen om te beginnen aan hun studententijd en dit jaar hoor jij hierbij! Om een vliegende start te maken met jouw studentenleven en om jouw nieuwe studentenstad te leren kennen en ontdekken is er de KEI-week. Maandag 13 augustus begint deze fantastische week en het duurt tot en met 17 augustus. Met zo’n 12 tot 15 andere eerstejaarsstudenten zul jij onder leiding van een aantal ervaren ouderejaarsstudenten in een groep Groningen gaan verkennen.

De KEI-week bestaat dit jaar 50 jaar! Om dit te vieren worden student en stadjer uitgenodigd op het Lustrumfestival bij Kardingerplas. Het Lustrumfestival staat in het teken van dansen, chillen en genieten. Doe mee met leuke activiteiten en spellen van verschillende studentenverenigingen of geniet van een drankje aan het water. Het terrein is goed bereikbaar met de fiets, maar er rijden ook bussen.

https://www.keiweek.nl/programma/
Zie ook NOS.NLEXCUSES DAGBLAD VAN HET NOORDEN VOOR ARTIKEL (KOP) 'TOKKIEBUURT BEIJUM'


DvhN, zaterdag 4 augustus
"Ik baal enorm van de kop die uiteindelijk boven het artikel terecht is gekomen, die is vervelend en onjuist. Namens mij en de hele redactie Groningen van Dagblad van het Noorden excuses aan Beijum hiervoor."

Het hakte er anderhalve week geleden in bij veel Beijumers. Een groot artikel in genoemde krant over hun woonwijk waarvan de kop suggereerde dat het een 'tokkiebuurt' zou zijn.

Zie nog eens dit bericht (met reacties). Wat kwam er een boosheid los

Eergisteren nam de Beijumblogger contact op met de schrijfster van het bericht, Maaike Borst.
Die reageerde eerlijk en oprecht, zie de openingsquote van dit bericht. Excuses, dit had zo niet gemoeten.

Ze vulde aan: "In de tekst wordt een meisje geciteerd die had gezegd 'Ze zeggen weleens: je woont in een tokkiebuurt.  Dát had de kop moeten zijn. Omdat er tijdens de opmaak een kortere kop nodig was, is ze zeggen weleens weggevallen. Heel ongelukkig en onjuist dat er is komen te staan 'Je woont in een tokkiebuurt.' Vooral ook omdat het geciteerde meisje in de tekst de uitgesproken zin ook nog aanvult: 'Dat vinden wij niet.'"

Er is geen aanleiding om aan de uitleg van Maaike Borst te twijfelen, de vernietigende kop boven het artikel is tot stand gekomen door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. "Wij willen Beijum echt niet zo neerzetten in Dagblad van het Noorden, achteraf had ik liever dat hele tokkie-verhaal en bijbehorende kop in het artikel achterwege gelaten."

 Vond je dat de wijk Beijum in het artikel aan het woord was, zoals de naam van de wijken-serie suggereert? " Nee, het is natuurlijk niet representatief voor heel Beijum, maar het was een journalistieke keuze, een insteek, om enkele jongeren uit de wijk aan het woord te laten."

Er werd een open zenuw in de wijk geraakt door het bericht, zoals ondergetekende op 4 augustus reeds beschreef.

In een nog niet zo heel oud verleden steigerden veel Beijumers regelmatig omdat genoemde krant in hun ogen weer eens vernietigend over hun wijk berichtte. Marjo van Dijken, oud voorzitter van de bewonersorganisatie, is eind afgelopen eeuw wel eens op hoge poten naar de stadsredactie toegegaan om verhaal te halen en om te vragen of het 'eindelijk eens een keer afgelopen kon zijn met dat negatieve gesodemieter qua berichtgeving over Beijum.'

Nog steeds hebben redelijk wat Beijumers het gevoel zich te moeten verantwoorden voor dat ze wonen waar ze wonen. 'Woon jij in Beijum?' Meelijwekkende blikken.

Hoe lang duurt het voordat je als wijk van een stigmatiserende negatieve imago afkomt?

Vingertje wijzen naar de rol van Dagblad van het Noorden is al te gemakkelijk, de wijk is niet gebaat met een slachtofferrol. Toch, als er wat lulligs in de wijken Helpman, Kostverloren, Zeeheldenbuurt, Vinkhuizen of Selwerd gebeurt, wordt vaak alleen de straat genoemd (in Groningen) in de berichtgeving. En niet de wijken. Waarom dan meestal wel in het geval van Beijum?

Een boze Beijumer vertolkte het ooit aldus: 'Als er in een heerd in Beijum een vieze scheet (overval, steekpartij, schietpartij, hennepplantage e.d. JF) wordt gelaten, dan laten ze in het Dagblad van het Noorden in een artikel daarover de hele wijk stinken.'

Sterk dat de krant excuses aanbiedt. Waarom niet eerlijk en kwetsbaar durven zijn richting de lezers? Wordt altijd gewaardeerd. Nog een kleine aantekening, het zou Dagblad van het Noorden extra sieren als het ook zou aandurven een rectificatie in de eigen krant te plaatsen. Daarin werd de fout immers gemaakt. Trouw, NRC en de Volkskrant hebben een Ombudsman/vrouw in dienst.
Zou het Dagblad ook een dergelijke kritische functionaris in dienst hebben gehad, dan zou die in deze 100 % zeker op een rectificatie en excuses hebben aangedrongen. 

Beijumer Han Borg, interviewer columnist en radio-man schreef op 5 augustus een vlammende reactie. Woedend was ie. 

Han, naar aanleiding van de gemaakte excuses, hoe kijk jij nu tegen deze kwestie aan?


Kop d'r veur!
Han Borg....
(Bijna) heel Beijum schoot in de stand ‘woedend’  toen er onlangs een sfeerartikel in het Dagblad van het Noorden verscheen over de wijk. De auteur van dit DvhN-verhaal - journaliste Maaike Borst - geeft toe dat de kop zeker niet de lading van het verhaal dekte. Die kop luidde: ‘Jong in Beijum: je woont in een tokkiebuurt’, en bleek volkomen uit zijn verband gerukt te zijn. Want de door haar geïnterviewde jonge Beijum-bewoner had juist ontkend in zo’n buurt te wonen, toen ze er door anderen (buiten Beijum woonachtig) op gewezen werd dat de wijk als ‘tokkiebuurt’ bekend stond.
Zelf was ik ook razend, en heb in een eerste reactie geschreven dat de schrijfster van het artikel met een betere doorsnee van de bewoners van Beijum had moeten praten, en vooral ook dat ze beter op had moeten letten toen er een kop boven dit artikel werd geplaatst. Die kop: daar baalt ze van. En terecht!
Blijft staan dat je, om een volledig beeld van een wijk te schetsen, toch echt met een bredere groep moet praten dan slechts met de jongere garde. Borst zegt dat dat een ‘journalistieke keuze’ was, en we hopen dan ook dat ze eens terug komt en met meer mensen – ook uit andere leeftijdsgroepen - gaat praten. Het hoeft heus niet een ‘he joechei, wat zijn we blij!’-verhaal te worden, want ook over Beijum valt in nuances te schrijven. Maar evenwichtiger mag het zeker zijn, wat mij betreft.
Tenslotte nog even over de geïnterviewden in dit artikel, te weten: jongeren in Beijum, die zich kennelijk nogal verveelden. Afgezien van het feit dat ieder kind recht heeft om zich te vervelen (een prachtige stelling die ik ooit las, en waar ik het volledig mee eens ben: ze geldt ook voor volwassenen, trouwens) ben ik van mening dat een actievere input van die jongeren gewenst is. Dus: niet zitten wachten op informatie over een uitkering (zoals het kader bij het artikel van Borst suggereerde), maar zelf actief de arbeidsmarkt op gaan – als we de kranten mogen geloven wordt het tekort aan arbeidskrachten steeds groter. Ook mijn drie dochters hebben allemaal achter de kassa gezeten en daar in ieder geval geleerd dat werken je doet beseffen dat het geld niet aan de bomen groeit.
Moedig van Maaike Borst om te erkennen dat het een (tenminste gedeeltelijke) miskleun was, dit DvhN-verhaal, en dat in ieder geval de kop boven het verhaal echt anders had moeten luiden. Beijumers – jong én ouder - mogen trots zijn en blijven op hun groene wijk, waar het leven voor de meesten gewoon goed is.

Han Borg interviewde o.a. Adriaan van Dis en Sonja Barend
Sinds november 2015 schrijft hij wekelijks zijn Beijumborg voor Beijumnieuws.

maandag 13 augustus 2018

MULTICULTURELE ZWANENFAMILIE OVER DE WIJKRING IN BEIJUM

Gracieus liepen ze over de weg. Majestueus misschien wel. Automobilisten stopten vol eerbied, het duurde wel een minuut voordat de hele familie was overgestoken.

Zie foto, vanmiddag om vier uur gemaakt. De noordelijke wijkring ter hoogte van de Wilkemaheerd (rechts) en de Eilardaheerd.
Aan beide kanten van de weg water waarin eenden en zwanen kunnen zwemmen.
De foto is té mooi om op te sparen voor de weekendserie 'Natuur in en rond Beijum.'

Het jeukt, deze moét direct online. Hoe mooi natuur-wijk Beijum is. Een wijk waarin tegen de 125 nationaliteiten vreedzaam samenwonen en waarin op een eenvoudige maandagmiddag zomaar opeens twee blanke zwanen de weg oversteken met in hun kielzog vijf halfbloedjes. Een multiculturele zwanenfamilie zogezegd.

De lezer moet de fantasie-uitbarsting van de blogger bij het beschrijven van het tafereeltje maar even vergeven.

Wat wel even moet, nou ja moet, in Lewenborg staat een waarschuwingsbord langs de wijkring: pas op overstekende zwanen.
Dat zou hier, foto, ook niet verkeerd zijn.

donderdag 9 augustus 2018

HOERA HET REGENT!

 
Normaal gesproken is regen de vijand van vakantievierders. Maar niet dit tijdens deze merkwaardige zomervakantie. Wat een feest, het regent.

De Beijumblogger is vandaag teruggekeerd in het Beijumse en hij zal heel af en toe een bericht op Beijumnieuws laten binnendruppelen.

Over druppelen gesproken, wat heeft het de afgelopen pakweg anderhalf uur even heerlijk gehoost.
Sommige stukken bermen liggen er rood verkleurd uitgedroogd bij in de wijk, de natuur smacht naar water.

Beijumnieuws houdt nog even vakantie, er zijn berichten ingezonden over o.a. de aanpak van de noordelijke wijkring, waarvoor dank. Publicatie volgt later.

Nog even over de twee voorgaande DvhN/berichten. Wonderbaarlijk hoe vaak die zijn gelezen, door veel meer mensen dan dat er abonnee-houders in de wijk zijn. De blogger houdt het in eerste instantie op een open zenuw in de wijk. Veel Beijumers voelen een trigger als het Dagblad weer eens in hun ogen negatief over de wijk schrijft. De inhoud van het krantenbericht was eigenlijk helemaal niet zo verkeerd, maar noem het beter een reportage dan een ´Wijk aan het Woord.´ Ongelukkige kop, maar daar kan de journalist in de regel weinig aan doen. Ondergetekende heeft niet de indruk dat het de intentie van het Dagblad is geweest om Beijum als Tokkie-wijk neer te zetten.

Wordt later vervolgd.

Geniet van de regen tijdens deze vakantie. Nooit gedacht dat dit nog eens een oprechte vakantie-tip zou worden/zijn.

zondag 5 augustus 2018

EEN ZEER BOZE WIJK BEIJUM AAN HET WOORD


'Verhaal slaat nergens op. Lijkt mij dat wij een reactie richting Dagblad moeten sturen. Met name degenen die een abonnement hebben.'
'Goed: zo verlies je als krant snel je laatste abonnee’s in deze wijk, waar ikzelf al 24 jaar met heel veel plezier woon.'
'Het voelt een beetje alsof Beijum het pispaaltje van de klas is. Altijd word er tegen aangeschopt. Zo raakt de wijk ook echt nooit zijn negatieve naam kwijt.'

Zeer veel boze Beijumers reageren op het bericht over hun wijk dat gisteren in Dagblad van het Noorden stond (en nog staat). Zie het voorgaand bericht.

Een verbazingwekkend stuk waarin gepretendeerd wordt dat de grootste wijk van Groningen 'aan het woord' is.
Stel je voor dat de krant net zoals tien jaar geleden nog het nieuws-monopoly in Groningen zou hebben, dan was de woede niet aantoonbaar, via het geschreven woord, naar buiten gekomen.

Leve het internet, waarop mensen niet langer afhankelijk zijn van wat een paar lieden over een bepaald onderwerp (politiek, een wijk, etc.) in een krant schrijven.

Lees de boze reacties, tegenwoordig hoofdzakelijk via Facebook, over deze jongste uitglijder van Dagblad van het Noorden. Beijumers pikken het niet langer.

Zie beneden, dit is de wijk Beijum écht aan het woord.
(Onderstaande Facebook-bericht + reacties en Twitterbericht moeten even opladen)

Update 18.18 uur. Lezer en columnist van Beijumnieuws, reageert: 
“Drone stort neer bij crèche: peuter loopt gekneusde voet op”. Deze kop stond een tijdje geleden boven een stuk in het Dagblad van het Noorden, dat geschreven werd door Maaike Borst. Dat is dezelfde journalist, die nu meent om eens even flink te moeten uitpakken richting de wijk Beijum waar die drone destijds pardoes uit de lucht viel. 

We wonen in Beijum dus in een tokkiebuurt, zo leiden we af uit de kop van het Dagblad-artikel. Ongetwijfeld zal haar verdediging zijn dat ze de kop van het artikel (te weten: Jong in Beijum: “je woont in een tokkiebuurt”) niet zelf bedacht heeft. En dat kan ook niet, want in het artikel zelf zijn dit de letterlijke woorden van een door Borst geïnterviewde jonge wijkbewoner, die er overigens wél aan toevoegt Beijum totaal niet als een tokkiebuurt te ervaren…..

Framing heet dit: je zegt iets puntigs over een wijk (ook al heeft de boodschapper iets totaal anders bedoeld), en páts: alles wat er in de afgelopen jaren aan positieve dingen in Beijum is opgebouwd wordt in een krantenkop de sloot in geduwd. Laat me mevrouw Borst met een krantenkop antwoorden: “Beijum is een heel gewone stadswijk”. En de rest van het artikel wil ik ook graag voor haar schrijven, zonder de problemen van een gewone Groninger stadswijk te verbloemen, en die ook af te zetten tegen problemen in andere stadswijken. Jazeker: er viel zo maar een drone uit de lucht, en het is waar: daarbij raakte een kleuter zo maar aan een voet gewond. Maar afgaande op statistieken is de criminaliteit in Beijum niet hoger dan in de rest van de stad, is de wijk groener dan menig andere stadswijk, en heeft het overgrote deel van de bewoners (niet tokkies zijnde, mevrouw Borst) het zeer naar de zin in Beijum. Kom er maar eens praten met de bewoners en verzin zelf uw koppen, mevrouw Borst. Of houd anders uw journalisitieke kop!

Han Borg
https://www.facebook.com/beijum.nieuws/posts/2185547241717379?comment_id=2185827471689356

zaterdag 4 augustus 2018

DAGBLAD SCOORT GOEDKOOP MET TOKKIE-BUURT BEIJUM


 'Zo irritant dat alleen de negatieve dingen naar boven worden gehaald en voorbij gegaan word aan de positieve dingen!'
'Het is komkommertijd en er moet toch wel iets in de krant........'
'Inderdaad misschien tijd voor een andere krant. Pfff, flutblad!'

Aldus een paar boze reacties op een vandaag in Dagblad van het Noorden gepubliceerd bericht over Beijum.
De Beijumblogger is nog 'in den vreemde', maar hij breekt even in op zijn eigen nieuwspodium.  Vakantie.

Ophef.

Soms ga je tijdens dit hijgerige nieuwstijdperk denken dat ophef expres gecreëerd wordt. Want lezers, kijkcijfers desgewenst. 

Het krantenbericht lezende, en de reacties daarop ook, via mail, FB, etc., denkt ondergetekende: wordt hier getracht de laatste abonnees van genoemde krant in Beijum kwijt te raken?

Ook al wordt de kop geciteerd, het staat er wel, de associatie van Beijum met Tokkies.
Is het een oude open zenuw die hierdoor in de wijk gaat opspelen? 'Ze', het Dagblad moet ons weer hebben?
Of is dat een slachtoffer-houding die we als wijk toch een keer voorbij moeten zijn?

Terzijde, Mark Rutte heeft vorig jaar aan de echt bestaande familie Tokkie excuses aangeboden voor het bezigen van de populaire afzeikende term Tokkie. 

Wat moet je er verder van zeggen. Natuurlijk is dit geen 'Wijk aan het Woord.' Spreek vijf jongeren en publiceer een tendentieus en goedkoop bericht over Beijum. En plaats vooral pontificaal een infantiel 'verlanglijstje' van jeugdigen (handjevol...Wijk aan het Woord...).

Over 'een eigen buurtcentrum', terwijl jongeren die in Beijum reeds hebben (Trefpunt).
Over een buslijn die heus niet sneller naar stad vice versa gaat.
Jongeren (handjevol...Wijk aan het Woord...) in de slappe afhankelijke rol neerzetten, uitkeringen, toeslagen, etc.

Wijk aan het Woord. In tunen op 'problemen in stadswijken.'
Echt, het bericht in Dagblad van het Noorden vandaag heeft helemaal niks met wijkvernieuwing te maken.
Beste Beijumers, laat dit bericht beter links liggen, dit is geen Beijum aan het Woord.

Het stompzinnige negatieve beeld over Beijum in Stad en Ommelanden heeft vandaag weer eens een onnodige boost gehad.
Onderstaande tweets hebben even tijd nodig om op te laden.