dinsdag 19 december 2017

ZEER DRUKKE AFSCHEID-RECEPTIE RUUD VAN ERP (ivm pensionering)
Het leek wel een grote wijkreünie Je kon er over de hoofden lopen.
Vanmiddag zwaaide Ruud van Erp af als stadsdeelcoördinator in verband met het bereiken van de pensioensgerechtigde leeftijd.

De Beijumblogger liep twee keer naar binnen, de eerste keer was omstreeks 16.15 uur, de afscheidsreceptie was nog maar net begonnen.

Helemaal achteraan in de centrale ruimte van het Heerdenhoes stond het feestvarken. Dat laatste, feestvarken, is misschien niet de juiste benaming, ondergetekende weet niet hoe het voelt om je arbeidzame leven af te sluiten, het kan ook zijn dat je er bedroefd van wordt, of dat je op z'n minst gemengde gevoelens bij hebt.

In elk geval was Ruud van Erp het middelpunt van de belangstelling.

Foto's zijn hoofdzakelijk op dat tijdstip gemaakt.

Foto's links, boven en rechtsboven, genodigden kwamen persoonlijk afscheid nemen, dankwoorden uitspreken en cadeau's overhandigen.

Foto rechts boven, een charmante dame liep met een dienstblad rond waarop lekkere hapjes lagen.

De bovengenoemde term wijk-reünie komt niet van ondergetekende maar van een aanwezige die hij sprak.

Het klopte, de blogger kwam mensen tegen die hij meer dan vijf jaar niet had gezien. Twee voorgangers van Ruud van Erp, te weten Peter Wijnsma en Leo van Gent, voormalig stadsdeelsecretaris Irma Zijlstra, Communicatie-medewerkster Rolinda Ferwerda, Liesbeth van de Wetering en nog veel meer.

In de zojuist uitgebrachte wijkkrant De Beijumer staat een interview met van Erp. Daarin roemt hij een paar keer het grote netwerk in de wijk.

Dat hele grote netwerk kwam vanmiddag bijeen om een man uit te luiden die zijn sporen in de wijk heeft verdiend en die bij praktisch iedereen goed lag in verband met zijn toegankelijke en sympathieke (aardige) persoonlijkheid.

Er kwamen professionals opdraven, o.a. van WIJ en zie foto ergens rechts, ook twee wijkagenten kwamen langs.

Maar ook 'gewone' Beijumers kwamen afscheid nemen, evenals vrijwillige medewerkers van de buurtcentra in Beijum.

Toen ondergetekende tegen half vijf eerst weer het buurthuis verliet, hoorde hij van een medewerkster dat er al zo'n 200 mensen waren geweest.

Een uur later keerde de blogger terug en hij zag van Erp nog steeds een rij mensen opwachten die hem de hand wilden schudden of hem kwamen omhelzen dan wel zoenen.

Bekijk daarvoor de foto's.

Foto links beneden, de bar draaide overuren.

Foto rechts beneden, Rieko Klompstra en Liesbeth Laning, beiden actief binnen het Trefpunt kwamen de hand schudden en een presentje overhandigen.

Op een groot scherm werden foto's vertoont van de hoofdpersoon van de middag met mensen waar hij in Beijum tijdens zijn loopbaan mee te maken heeft gehad.

Ondergetekende had geen tijd om in de aanhoudende rij van mensen te gaan staan die afscheid wilden nemen. Het woord 'afscheid' voelt bij nader inzien ook niet helemaal lekker, het kan onterechte dramatische associaties oproepen.

De vitale en nog jong uitziende van Erp zullen we nog vaak en regelmatig in de wijk kunnen tegenkomen. Geen wonder, hij woont er immers zelf.

De Beijumblogger nam geen 'afscheid', hij zal hem vast nog regelmatig treffen, bijvoorbeeld in het winkelcentrum voor een boodschap. Zie nog eens dit bericht.

Ruud van Erp hoort tot het slag mensen dat niet behept is met een groot ego. Hij heeft Beijum naar eer en geweten gediend en zich op zijn manier ingespannen voor een (nog) prettiger wijk.

Één ding, dienend en ego-loos zijn ten spijt, Ruud van Erp heeft op het bijna einde van 2017 gezorgd voor de grootste wijkbijeenkomst van dit jaar in Beijum. Van horen zeggen zijn er al met al tegen de 250 mensen geweest om hun waardering uit te spreken en hem te danken voor de jarenlange samenwerking.

Lees De Beijumer....hij heeft nu alle tijd voor zijn opa-rol...

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

De heer Ruud van Erp is in augustus 2017 66 jaar geworden. Hij geniet een AOW-uitkering vanaf mei 2017. Hij heeft op vrijwillige basis zeven maanden extra gewerkt voor stadsdeel Oost “om Beijum en stadsdeel Oost goed achter te laten”.

Dit getuigt van grote klasse.