dinsdag 19 december 2017

UIT DE OUDE DOOS (354)

In mei 1982 gaven twee wethouders, te weten Rein Zunderdorp en Popke Wagena, het startsein voor een nieuwe school in combinatie met een buurtcentrum in de Fultsemaheerd.
In Kleijum werd de Kleihorn gebouwd. Twaalf jaar later brandde de school (dependance) af.

Zie eerst afbeelding helemaal boven. De eerste paal werd geslagen.
Terzijde, het aan de school vast gebouwde en meest oostelijk gelegen buurthuis van Beijum gaat z'n laatste jaar in, uiterlijk in 2019 zal het buurthuis met andere partners in het te realiseren Derdengebouw komen.

Op 29-12-1994 brandde de school af. Zie krantenbericht uit Nieuwsblad van het Noorden beneden.
De blogger ziet geen buurtcentrum bij de afgebrande school staan. Het was ongeveer de periode dat hij vanuit de stad in Beijum neerstreek. Meer info is welkom. Beijumnieuws@hotmail.com

Zie ook www.dekrantvantoen.nl

Geen opmerkingen: