zondag 31 december 2017

DE LAATSTE DAG VAN 2017


Het is weer zover, 31 december, oudejaarsdag.

De Beijumblogger heeft geen idee hoe het komende etmaal eruit gaat zien. Een ahw brandend Beijum?

Dat gelooft hij niet.

De afgelopen jaren liet (lieten de jongeren van) Beijum steeds meer zien dat rotzooi trappen en rellerigheid niet meer gewenst zijn.

Het wordt waarschijnlijk weer een relatief beheersbare jaarwisseling, met vreugdevuren en enkele onvermijdelijke vernielingen (liever niet, maar toch).

Ondergetekende zal trachten zoveel mogelijk verslag te doen omtrent oud en nieuw te Beijum.

Tips, foto's etc. zijn welkom via Beijumnieuws@hotmail.com

Geen opmerkingen: