zondag 31 mei 2015

ONTWIKKELINGEN ROND BEIJUM NOORD GAAN VOORTVAREND


 Op bovenstaande foto staan de tijdelijke stoplichten die automobilisten vanaf de noordelijke en oostelijke ringweg naar het bedrijvenpark Witte Lam leiden. Die gaan zsm verdwijnen omdat de ontwikkeling rond dit punt drie maanden voor op schema liggen.
Voor de duidelijkheid, voor mensen die de situatie niet herkennen: als je vanaf de ring of via de Eemshavenweg richting Adorp en Winsum wil (vice versa) moe(s)t je noodgedwongen via Witte Lam om aansluiting op de Groningerweg te krijgen. De blogger kwam onlangs vanuit Beijum en ging richting Winsum toen hij bovenstaande afbeelding maakte. Rechtdoor gaat het naar het bedrijvenpark, het verkeer dat van rechts naar links rijdt gaat vanaf de noordelijke ringweg over naar de oostelijke ring.

Op de linker afbeelding verliet de blogger Witte Lam en sloeg hij rechtsaf de Groningerweg op. Als je op dit kruispunt denkbeeldig naar links rijdt, kom je bij het viaduct dat onder de Beneluxweg ligt te wachten op voltooiing. Foto is vanaf de Groningerweg aan de andere kant, Bedumkant, gemaakt.

Er zit schot in de zaak. Vandaag kwam onderstaand bericht binnen:
Opheffing tijdelijke verkeerslichten bij Witte Lam!
De nieuwe aansluitingen bij het knooppunt Groningerweg met de Oostelijke Ringweg - ter hoogte van Hornbach – zijn nagenoeg klaar. De verwachting is dat omstreeks 15 juni de nieuwe aansluitingen vanaf de Groningerweg richting Ring Oost in gebruik kunnen worden genomen. Ook zal de Groningerweg - onder het viaduct richting Hornbach - weer worden opengesteld, zowel voor auto’s als voor fietsers.  De tijdelijke verkeerslichten en de aangepaste verkeerssituatie op en rondom het bedrijventerrein het Witte Lam zijn dan niet meer nodig en verdwijnen. Dat is drie maanden eerder dan gepland!
 Voordat het zover is, zijn er voorbereidende en afsluitende werkzaamheden. Weggebruikers dienen daarom nog rekening te houden met een gewijzigde verkeerssituatie.
 Het totale overzicht van de komende werkzaamheden staat op de website zowel in tekst als in een overzichtskaartje.

De eerstvolgende werkzaamheden zijn:


Let op deze afsluiting begint ter hoogte van het bedrijventerrein het Witte Lam. Het Witte Lam blijft bereikbaar via de Noordzeeweg en niet via Noorderhoogebrug.
JF; even verderop, richting Adorp, wordt aan de Winsumerbrug gewerkt. Afgelopen week stonden tijdelijke verkeerslichten opgesteld om verkeer van Groningen naar Adorp (vice versa) veilig over één rijbaan over een stuk Groningerweg te leiden. Zie onderstaande foto.


OP VOGELEXCURSIE NAAR KARDINGE (Gezelligheid in bezoekerscentrum Boerderijum)


Omstreeks twee uur vanmiddag fietsten de mensen die op bovenstaande foto staan vanaf de Boerderijum richting Kardinge om daar op vogelexcursie te gaan. Dit onder begeleiding van iemand van Natuurmonumenten. Zie aankondiging van afgelopen vrijdag. De blogger kwam ze tegen toen hij tegen genoemd tijdstip bij de Boerderijum arriveerde. De stemming zat er goed in, de jassen moesten weliswaar aan, maar dit kon de pret niet drukken (ze zijn tijdens het schrijven van dit blogbericht drie kwartier onderweg en het is droog...). Binnen zaten twee moeders gezellig met hun kinderen in het Bezoekerscentrum te knutselen. Een der moeders: " Ik las de aankondiging wat laat op Beijumnieuws, anders was ik vanochtend ook gekomen." Ze heeft gelijk, de aankondiging van vanochtend was wat aan de late kant, de blogger belooft dat dit in het vervolg eerder zal gebeuren. De beheerster van het Bezoekerscentrum: "Vanochtend tegen tien uur waren er ongeveer vijftig mensen aanwezig, best een mooi aantal. Ze hebben lang op de valkenier moeten wachten, maar toen die er eenmaal was heeft hij een geweldige show gegeven."  Zie de valkenier op de foto in het vorige bericht. Hij was anderhalf uur te laat gearriveerd omdat hij, net als zoveel mensen die voor het eerst deze kant opkomen, in heerden-doolhof Beijum was verdwaald.

Zin in gezelligheid, een kopje koffie, een ijsje....? Tot 16 uur...de Boerderijum aan de Beijumerweg...

UILENDAG OP DE BOERDERIJUM (Tot 16 uur!)

De zondag begon stralend maar in de loop van de ochtend betrok het, het werd donker en het begon weer te regenen. Maar de deelnemers van de Uilendag bij de Boerderijum laten zich niet van hun stuk brengen. Foto's zijn van de Twitteraccount van de Boerdeijum gehaald, zie https://twitter.com/boerderijum

Er is een uilen-show gaande, zie aankondiging eerder vandaag. Is? Ja, de middag in de Boerderijum duurt zeker tot vier uur. Dus wie nog een uitstapje naar dit centrum midden in de Groene Hart van de wijk wil maken....Jas aan en richting Beijumerweg.
De oehoe (Bubo bubo) is een van de grootste uilensoorten ter wereld (een andere grote soort is de Blakistons visuil). De naam van de vogel heeft deze te danken aan zijn roepgeluid. Vooral in de late winter laat het mannetje zijn imposante "oehoe"-roep horen. 
De maximale leeftijd is 75 jaar. Vrouwtjes vallen, al rustend op een uitkijkpost, vrijwel direct op door hun ietwat afhangende verenkleed, dat 'te groot' lijkt. Mannetjes maken over het algemeen een 'atletische' indruk met vleugels die strak op het lijf gedragen worden. De oehoe is door zijn grootte, zijn massieve lichaam en dikke kop met geen andere uilensoort in Europa te verwarren. Kenmerkend aan het gezicht van de oehoe zijn de grote ogen en de vaak lange oorpluimen. De oogkleur varieert van felgeel tot vuur-oranje. De oorpluimen zijn overwegend zwart van kleur en worden gevormd door een groepje veren die door een aparte spier op het hoofd worden bewogen. De snavel is zwart en ligt verzonken in een witgevederde huidplooi; de keelplooi. http://nl.wikipedia.org/wiki/Oehoe
JONGETJE VAN 14 JAAR OP STRAAT BEROOFD

Twee mannen op een bromfiets hebben gisteravond laat een 14-jarig jongetje beroofd. De straatroof vond plaats rond een uur of elf.
Een 14-jarige jongen uit Groningen meldde dat hij op de Bunnemaheerd in Beijum is beroofd door twee mannen op een bromfiets. Hij moest onder dreiging zijn telefoon, jas en geld afgeven. De politie onderzoekt deze zaak en vraagt eventuele getuigen om zich te melden. GroningenDichtbij

VANAF TIEN UUR UILENDAG IN DE BOERDERIJUM!

(Ingezonden bericht)

Een oehoe kijken en braakballen pluizen op ‘Uilendag’.
Uilen zijn kwetsbare dieren die zich weinig laten zien. Daarom zet NDE ‘de uil’ op zondag 31 mei in het zonnetje in de Boerderijum (Beijum). Kinderen en hun ouders kunnen uilenspelletjes spelen, braakballen pluizen en een heuse oehoe van dichtbij bewonderen.  

Uilen jagen ’s nachts en laten zich overdag nauwelijks zien. Misschien is dat de reden waarom ze mensen zo tot de verbeelding spreken als mysterieuze, ‘wijze’ dieren. Uilen horen tot de roofvogels, die door toedoen van de mens op de ‘rode lijst’ zijn beland. Tijd om ze eens in het zonnetje te zetten!
Activiteiten
Op  ‘Uilendag’ kunnen kinderen én volwassenen van alles leren over uilen. Welke soorten zijn er, hoe leven ze, waarom zijn ze zo bijzonder? Er zijn uilenspelletjes, uilenknutsels, speurtochten en uiteraard worden er braakballen geplozen. Met wijknatuurgidsen van Natuurmonumenten kun je om 10.30 uur en 14.00 uur  ‘vogels spotten’ in Kardinge (fiets mee!).  En om 10.30 uur komt er een valkenier met een Oehoe die van alles kan vertellen over uilen!
Rode lijst
Het aantal uilen in Nederland wordt kleiner. Dit geldt met name voor de steenuil en de velduil. De ratten- en muizenkorrels die wij strooien vergiftigen niet allen muizen. Het gebruik van kunstmest verjaagt  grote insecten, een lekkernij voor de steenuil. Nestelplekken worden schaars door het verdwijnen van oude cultuurlandschappen. Door het plaatsen van uilenkasten kunnen we de uil al een handje helpen. En door meer over ze te vertellen, zoals op ‘uilendag’!
Terras
Uilendag wordt georganiseerd door NDE (Natuur en Duurzaamheideducatie, gemeente Groningen) in De Boerderijum, Beijumerweg 19 abc op zondag 31 mei van 10.00 uur tot 16.00 uur. Kindercentrum De Mallemolen en het terras en de speeltuin van De Zijlen zijn ook geopend. Alle activiteiten zijn gratis!

CAFÉ BILJART BEIJUM LIGT VANNACHT IN MOKUM


Wie vannacht Café Biljart Beijum aan de Claremaheerd binnenstapte waande zich in de Amsterdamse Jordaan. Er werden levensliederen gezongen, er hingen Amsterdamse schilderijen aan de muur, rode schemerlampen aan het plafond, platenhoezen van de Zangeres zonder Naam, Johnny Jordaan, Heintje...De blogger kwam tussen half een en een uur kijken. Als je Beijum dan toch als multicultureel wil beschouwen, dan kon dit er nog wel bij. Wat een cultuur. Een perfecte nabootsing van een Amsterdamse kroeg uit de Jordaan. Er werd bijna on-Gronings feest gevierd. Hossen, zingen, polonaise lopen, uitbundig zingen.
Thema-avonden doen het in het algemeen goed in hét café van Beijum, zoals deze keer, het was druk en ontzettend gezellig. Gewoon, persoonlijke waarneming, een ontzettende goede feestsfeer.

Op de bovenste foto zien we twee schonen zich vermaken met een kalende barkeeper. Foto's links en rechts, een stelletje zong uitbundig een Hazes-lied door de microfoon.
Foto beneden, we houden van elkaar en we gaan lekker uit ons dak.
 Glimmende genietende gezichten. Zoals het hele café vannacht genoot (afgaande op het bezoek tussen half een en een uur).

De Amsterdamse Jordaan is ongetwijfeld de meest bezongen, beschreven en geromantiseerde stadswijk van Nederland. Ooit aangelegd als wijk voor de minder bedeelde, vandaag de dag is het een favoriete wijk voor studenten, artiesten en jonge ondernemers. De naam kan ontstaan zijn in de tijd van de Franse refugies, die zich hier kwamen vestigen en die toen spraken van JARDIN (tuin). Ook kan een mogelijke verklaring gevonden worden in het woord JORDICTIE, een verbastering van Jurisdictie of rechtsgebied. Dan is er nog de veronderstelling dat er op de Lindengracht een huis gestaan heeft, genaamd 'De Jordaan' en dat de naam zich heeft verbreid over de gehele buurt. Lees hier.

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (233)

Een landschap met de zachte geur van bloeiend fluitenkruid en witgekleurde meidoorns, een heerlijk zonnetje en zingende vogels. Dat is voor mij zo ongeveer lente in optima forma.

Bij het woord ‘meidoorn’ dacht ik nooit aan iets bijzonders, ik wist niet beter dan dat een meidoorn een meidoorn is. Maar ik had natuurlijk beter moeten weten, want in de natuur komt (bijna?) alles in een grote verscheidenheid voor. De meidoorn is een geslacht uit de rozenfamilie. Het geslacht wordt ook wel haagdoorn of steendoorn genoemd. Het zijn struiken die van nature in Europa, Noord-Amerika, Azië en Noord-Afrika voorkomen. Sommige soorten komen ook als boom voor. Het hout is hard en fijn van structuur.
Het geslacht omvat honderden soorten, daarvan komen in de Benelux drie soorten inheems voor. Dit zijn de eenstijlige meidoorn, de tweestijlige meidoorn en de koraalmeidoorn.

De eenstijlige meidoorn kan een tot 10 m hoge boom worden. Hij bloeit in mei/juni met sterk geurende bloemen. De bloemen zijn 0,8-1,5 cm breed. De komvormige kroonblaadjes overlappen elkaar gedeeltelijk. Er zijn veel meeldraden met paarse helmknoppen, die bij rijpheid zwart worden door het pollen. Er is maar één stijl, vandaar de naam. Na bevruchting ontstaan circa 1 cm grote eivormige vruchten. Tijdens het rijpen verkleuren ze van groen naar donkerrood.

Aan de takken zitten doornen. De meidoorn is daardoor redelijk beschermd tegen de vraat van grote grazers. Bovendien stelt hij andere vegetatie, zoals de eik, in staat onder zijn bescherming uit te groeien in gebieden waar grazers actief zijn. Het is een plant die onder andere veel voorkomt langs bosranden.
Als veekering is de meidoorn al eeuwen door de mens in gebruik in de vorm van aangeplante hagen. In oude landschapstypen zoals het Maasheggengebied of in het oude landbouwcultuurlandschap van het Limburgse heuvelland zie je dat in dit soort meidoornhagen vaak eeuwenoude struiken staan. Door de manier van snoeien hebben ze vaak enorme dikke stammen ontwikkeld. Het zijn prachtige landschapselementen die hoog gewaardeerd worden.

Een bloem, die òf stampers òf meeldraden (maar niet beide) heeft, is een eenslachtige bloem. Een bloem met alleen één of meer stampers is een vrouwelijke bloem; een bloem met alleen meeldraden is een mannelijke bloem. Een tweeslachtige bloem heeft zowel stampers als meeldraden.
De bloemetjes van de eenstijlige meidoorn hebben zowel meeldraden als een stamper, ze zijn dus tweeslachtig. In de plantenwereld is tweeslachtigheid de regel: 94% van de soorten is tweeslachtig en slechts 6% van de in totaal 250.000 plantensoorten hebben aparte mannelijke en vrouwelijke individuen. 

Een meeldraad is een onderdeel van de mannelijke geslachtsorganen van een bloem, dat het stuifmeel voortbrengt. Een meeldraad bestaat uit een helmdraad en een helmknop, met gewoonlijk twee helmhokjes. Een helmhokje bestaat uit twee stuifmeel- of pollenzakjes, waarin de stuifmeelkorrels zitten. De vorm van de helmhokjes is divers.

De stamper is het vrouwelijke seksuele orgaan van bloeiende planten, waarin zich de vrouwelijke voortplantingscellen, de eicellen, ontwikkelen. Een stamper bestaat uit een vruchtbeginsel, een stijl en een stempel. Er zijn verschillende vormen van de stijl.
De stempel is de - vaak verbrede - top van de stamper, voorzien van inrichtingen voor de opvang van stuifmeelkorrels.

Bij windbestuivers zijn de bloemen vaak eenslachtig. In de lucht zitten zeer veel verschillende stuifmeelkorrels en alleen een specifieke combinatie van stuifmeelkorrel en stempel geeft bevruchting. Als de stempel de stuifmeelkorrel herkent en de stempel rijp is kan de stuifmeelkorrel kiemen.

De bestuiving bij tweeslachtige bloemen wordt vooral door insecten verzorgd. Het stuifmeel van de ene plant wordt vervoerd naar een soortgelijke andere plant. Tweeslachtige planten bestuiven maar zelden zichzelf (kruisbestuiving) doordat het stuifmeel en de stamper niet tegelijk rijp zijn of doordat de helmhokjes van de meeldraden ver van de stamper verwijderd zijn.

(Info: Wikipedia en Flora van Nederland)

Foto + tekst: Luit Staghouwer

zaterdag 30 mei 2015

OUDERS EN LEERKRACHTEN MAAKTEN CALVIJNSCHOOL OP ORDE


"Er is geen geld om dit uit te besteden daarom hebben we zelf de handen uit de mouwen gestoken." 

Onderweg naar de uitzending van Radio Beijum fietste ondergetekende rond tien uur vanochtend langs de Calvijnschool. Er zaten mensen op het dak, anderen waren met de tegels bezig en ook de ramen kregen een beurt.
Tijd om een foto te maken was er niet, tevens regende het behoorlijk hard, iets wat niet bevorderlijk is voor een goed functionerende smartphone/camera. Maar er werd hard gewerkt, dat was althans de indruk die de blogger kreeg.
Tegen half twee fietste de blogger er weer langs. Verbeelde hij zich dat nou, of zag alles er meer spic en span uit in vergelijking met een paar uur geleden?

Daar kwam een der actievelingen aangelopen."We hebben met ongeveer vijfentwintig mensen van alles schoongemaakt en gerepareerd. Het onkruid is tussen de tegels weggehaald, het gele hout boven bij het dak is schoon geboend, binnen zijn we met kranen bezig geweest."  Wie zijn we? "Tegen de twintig ouders en enkele leerkrachten."
Waarom deden jullie dit? "De school heeft geen geld om dit uit te besteden, maar het is ook prettig om te doen en ook was het nodig. Ik voel me als ouder betrokken bij de school en heb met een paar ouders gesproken waar ik nog nooit een woord mee gewisseld heb, het was nuttig én gezellig."

De gereformeerde basisschool aan de Froukemaheerd glimt er weer over. Zie foto links. De schoonmaak- en opknapbeurt zat er op, de ladders kunnen weer naar binnen of worden meegenomen naar huis.

Update 16:11 uur, de rechter foto staat op de Twitteraccount van de directrice van de school:
https://twitter.com/elineheeringa

RADIO BEIJUM LIVE VANUIT HET TREFPUNT

Initiatiefnemer Lammert Doedens loopt met koffie door het Grand Café het Trefpunt, Han Borg is in gesprek met bibliothecaris Douwe van der Bijl en....
Luister live naar www.radiobeijum.nl
Update 14:00 uur.
De redactie van Radio Beijum was na afloop van de uitzending unaniem qua mening: dit was een der beste uitzendingen tot nu toe. Het is natuurlijk aan de luisteraars om te beoordelen of die dit ook zo hebben ervaren.
Het was sfeervol, de regen kletterde tijdens de uitzending bijna onophoudelijk tegen de ramen van het Trefpunt, af en toe werd zelfs een donderslag gehoord. Binnen was het reuzegezellig en gemoedelijk. Welke onderwerpen werden zoal behandeld?
Gaan we Tv-Beijum introduceren in de wijk? Dat plan wordt in elk geval over de zomervakantie heen getild. Op de linker afbeelding zien we rechts Jaap van Leeuwen van uitgeverij Leander meepraten over dit onderwerp.

Buitenfitness kwam aan bod, een hot en iewat emotioneel onderwerp in de wijk. Waarom eigenlijk niet in het Groene Hart van de wijk? Wie bepaalt dat al of niet? Naast van Leeuwen zit Anna Riemersma van de Stadspartij over dit onderwerp meepraten. Is het terrein van Innersdijk wellicht een optie om dit plan naar tevredenheid van alle betrokkenen in de wijk te realiseren? Wordt ongetwijfeld in de uitzending van juni vervolgd. Er waren interviews met Grunninger schriever Bert Wijnholds, het kruidenhoekje met Saskia Nieboer kwam aan bod en dan was er ook nog het Grunnings Houkje.  Anna Riemersma en de aangeschoven Willy Koolstra, friezinnen van geboorte, gingen in conclaaf met rasechte Grunningers als Lammert Doedens en ondergetekende.

Op de rechter foto zien we rechts Han Borg zitten met naast hem technicus Jan Fré Boven. Laatstgenoemde vertelde dat de uitzending van vandaag vanaf komende maandag is terug te beluisteren.

In het najaar zal een radio-uitzending rond het thema aardbevingen, en de consequenties daarvan in de wijk, worden georganiseerd. Er zijn redelijk wat huizen beschadigd in Beijum en zelfs het gebouw waar we vanochtend zaten, het Trefpunt, heeft averij opgelopen door een aardbeving.

Update 14:26 uur. Het terugluisteren kan toch eerder. Jan Fré Boven mailde zojuist:

Ik had iets meer ruimte in mijn planning dan ik dacht. WAV werd MP3 en staat inmiddels online.
Met de juiste software aan boord is het geen enkel probleem om online staande mp3-tjes af te spelen. Is dat een probleem, dan kun je op de pagina (of linksboven in de hoek) de keuze maken om het bestand op te slaan. En als het niet mocht lukken om een mp3 op je computer af te spelen, dan is het niet al te best met de beschikbare hard- en/of software.

www.radiobeijum.nl

RADIO BEIJUM IS WEER IN DE LUCHT....(Schakel NU in!)


Er zat een extra weekend in de bijna afgelopen maand mei. Normaal gesproken zou de uitzending van Radio Beijum een week eerder hebben plaatsgevonden. Maar laatste zaterdag van de maand is laatste zaterdag van de maand. En dus gaat de uitzending van mei 2015 nú beginnen.
Eerst even, er zijn de nodige geïnteresseerde Beijumers (en mensen daarbuiten) die de uitzending van Radio Beijum van april hebben misgelopen. En daarom voor de duidelijkheid nog een keer, surf naar http://radiobeijum.nl/ en open de uitzending met de rechter muisknop.

De blogger en de redactie van Radio Beijum zijn vanaf dit moment live in de uitzending vanuit het Grand Café het Trefpunt. Wellicht volgt een update. Zie ook de vorige uitzending.
Er zijn staan interviews met ons aller kruidenvrouwtje Saskia Nieboer en Bert Wijnholds van Grunninger tiedschrift Kreuze geprogrammeerd.....http://beijumnieuws.blogspot.nl/2014/09/bert-wijnholds-het-n-schiere-grunninger.html

Foto's zijn gistermiddag gemaakt. Redactievergadering in het Grand Café in het Trefpunt. Bovenste foto, van links naar rechts, Douwe van der Bijl( boeken), technicus Jan Fré Boven en Lammert Doedens.
Foto beneden, Hans Koopman links van www.lijn6.com....maakt hij wederom een filmpje?


vrijdag 29 mei 2015

AANSTAANDE ZONDAG VOGELS KIJKEN IN KARDINGE

Flyer is ingezonden door NDE Groningen (Natuur en DuurzaamheidsEducatie)
Morgen nog een aankondiging over een Uilendag vanuit de Boerderijum.

BEIJUMSKAP (220)

Dit is voorlopig de laatste Beijumskap, ik ga met vakantie. Net als dit eendenstel hebben wij geen kroost. Dit heeft als grote voordeel dat we niet aan de schoolvakanties gebonden zijn.

Lekker rustig op de camping tussen de bejaarden, voorseizoensprijzen, lange dagen en vooral geen krijsende kinderen! Waar we naartoe gaan? Daar waar het mooi weer is, in elk geval in zuidelijke richting. We zien wel hoever we moeten rijden. Mijn schoonouders gaan weer heerlijk op vakantie in Groningen, en passen meteen op ons huis en kat. Goed geregeld dacht ik zo. Tot na de vakantie!

Foto + tekst: Atsje Straatsma

2e SAMENLOOP VOOR HOOP-BIJEENKOMST IN HET TREFPUNT

Voor het Trefpunt....

Als het meezit vindt volgend jaar ergens in de lente of zomer het grootste evenement in de geschiedenis van Beijum plaats. Er zal een parcours in het Groene Hart (Long) van de wijk worden uitgezet waar 24 uur achtereen gaat worden gelopen. Duizenden waxinelichtjes of kaarsen langs het parcours zullen de nachtelijke lopers bij gaan schijnen. Honderden mensen uit Beijum (de Hunze?) gaan dan lopen en tegelijkertijd stilstaan bij kanker. De voorbereidingen voor Samenloop voor Hoop Beijum 2016 zijn in volle gang. 
Gisteravond is in het Trefpunt de 2e bijeenkomst georganiseerd om Beijumers en (aspirant) vrijwilligers te informeren en te motiveren. Zie voor informatie over de 1e bijeenkomst op 7 mei nog even dit bericht. De blogger was tien minuten aanwezig, een vijftiental belangstellenden (vrijwilligers) luisterden naar de uitleg van coördinator Grietje Oosting van KWF kankerbestrijding te luisteren. Dat de voorbereidende bijeenkomsten in het Trefpunt plaatsvinden is geen toeval, Samenkoop voor Hoop Beijum is een initiatief van het bestuur van het Trefpunt en de in de in het activiteitengebouw aan de Beijumerweg gehuisveste scoutinggroep de Voerman.
De teams van 10 tot 15 deelnemers wandelen gedurende SamenLoop voor Hoop 24 uur achter elkaar rondjes in de “Groene Long” van de wijk. Voorafgaand aan het evenement zamelen de teamleden geld in. Initiatiefnemers uit Beijum zijn activiteitencentrum Trefpunt en Scouting de Voerman.
 SamenLoop voor Hoop kent drie belangrijke, gezamenlijke momenten: de openingsronde met survivors, de Kaarsenceremonie en de slotronde. De openingsronde is de inspirerende start van het evenement. (Ex)kankerpatiënten lopen samen de eerste ronde op het parcours. De Kaarsenceremonie vindt ’s avonds plaats en is een indrukwekkend onderdeel van het evenement. http://samenloopvoorhoop.nl/

Tijdens de tien minuten durende aanwezigheid van ondergetekende kon je een speld horen vallen. Kanker is een onderwerp waar je gemakkelijk stil van wordt, wie kent geen familielid, collega, buurtgenoot of vriend die kanker heeft (gehad)? Alleen de inspirerende woorden van Grietje Oosting waren hoorbaar. De blogger ving enkele keren de door de coördinator gebezigde woorden ' kippenvelmoment' en 'emotioneel moment' op. 

De Kaarsenceremonie vindt 's avonds plaats en is een indrukwekkend onderdeel van het evenement. Het is hét moment om stil te staan bij kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten en mensen die de strijd tegen kanker hebben verloren. Langs de baan worden papieren zakken neergezet die gevuld zijn met zand en een brandende kaars. Kopers van deze kaarsen schrijven of tekenen op de zakken een persoonlijke boodschap. Het gedenkmoment vindt plaats nadat alle kaarsen zijn aangestoken.

De eerste zin van dit blogbericht luidt: "Als het meezit vindt volgend jaar ergens in de lente of zomer het grootste evenement in de geschiedenis van Beijum plaats."

Dit 'meezitten' staat of valt met de bereidheid van Beijumers om met dit initiatief mee te doen. Het Trefpunt en de Voerman kunnen dit niet alleen, 'Beijum' moet er achter gaan staan. Tot nu toe hebben zich zestig kinderen aangemeld die het kinderparcours gaan lopen. Hoeveel volwassenen tot nu toe is de blogger niet bekend, meerdere informatie zal volgen.

Meedoen? Samen Lopen voor Hoop in Beijum?
Riekoklomstra@gmail.com


Om 20 uur vanavond weer een bijeenkomst voor vrijwilligers in in .Kom je ook?


POEZEN IN BEIJUM (8)

Ze kunnen je wezensvreemd aankijken. Alsof ze van een andere planeet komen. Wat zien ze toch allemaal? Wat beweegt ze? Wat voor bewustzijn hebben ze?
Poezen en katten blijven fascineren. Wat een rare beesten zijn het toch. Totaal onafhankelijk, maar ze komen wel op je af om kopjes te geven en om aandacht te bedelen.
Bovenstaande foto is naast een fietspad gemaakt, de blogger is even kwijt waar het ook nog maar was in de wijk.
Waren ze aan het flirten? Hadden ze een goed gesprek? Voor het maken van de foto keek ondergetekende het duo minstens een halve minuut aan. Even zo lang keken ze terug.

Twee roofdieren, als ze de kans krijgen scheuren ze muizen en vogels uiteen om ze op te vreten. Lekker bloed oplikken. Wat een straattuig is het eigenlijk. Maar veel mensen houden van ze. En ze houden ze ook in huis.

Ze zijn aaibaar en meedogenloos tegelijkertijd. Innemend lief goor straattuig.

NEE, GELUKKIG, GEEN DIJKBEWAKING BIJ RING OOST

Het had iets weg van een wankelende en op instorten staande dijk tijdens een hevige storm. Zou die het houden? Kritiek? Gooi er zandzakken tegen aan.
Gelukkig viel en valt het allemaal een beetje mee. Eergisteravond reed de blogger via de A-28, Julianaplein en zuidelijke ringweg tegen half tien 's avonds over Ring Oost richting Beijum. Bij de tijdelijke noodbrug over de ring lagen en liggen tientallen met zand gevulde dikke zakken.
Op de afbeelding is te zien dat ze rechts liggen, maar aan de linker kant liggen minstens zoveel zakken.

Ze liggen er vast en zeker om een voorraad zand (klei) te hebben voor de bouw van het nieuwe viaduct die bij Kardinge wordt gebouwd, zie onderste foto als bovenstaande link wordt geactiveerd.
Met de wolken en gekleurde lucht op de achtergrond leek het net alsof er zwaar weer op komst was. En alsof de' dijk' rechts op instorten stond.

donderdag 28 mei 2015

WORKHOP KLANKBELEVING, AVONDJE LOTUSHEERD (a.s. donderdag 4 juni)

Ingezonden bericht door Paranormale stichting de Lotusheerd.


PROGRAMMA PROKKEL 2015 VOOR BEIJUM


(Ingezonden)

·        15.00 - Disco in het Trefpunt met een hapje en een dran3 juni:
·        11.00 - High Tea Grevingaheerd 72
·        13.00 - Workshop kleur je eten (nog twee plekken beschikbaar!)
  • 17.30 - Beijum kookt – opgeven bij ’t Heerdenhoes vóór woensdag 12.00 op tel. 050-5410070 hier zijn kosten aan verbonden (zie www.buurtcentrainbeijum.nl voor meer informatie. Toetje wordt aangeboden door de Zijlen)

4 juni:
·        10:30 - Humanitas Kunstwerk Grevingaheerd 72
·        12.00 - Gezonde lunch Boerderijum
·        13.00 - Thai Chi Boerderijum
·        14.00 - Natuurwandeling Boerderijumkje

 Wilt u meedoen of meer informatie? Meld u zich dan voor 28 mei.

Contactgegevens:
Telefoon: 050 547 2000

Van maandag 1 tot en met zaterdag 6 juni is het Prokkelweek in Nederland. Dé week waarin ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking centraal staan. Iets dat in tijden van de participatiesamenleving steeds belangrijker wordt.

WE WILLEN GRAAG EEN GOED UITZICHT

"Zet er maar even bij dat ze de troep zo snel mogelijk moeten opruimen, we willen van ons uitzicht genieten." 
Tussen de parkeerplaats voor Winkelcentrum Beijum en de ingang naar de tegenoverliggende Albrondaheerd ligt een partij groen en klei. Het lijkt wel alsof een boom er met kluit en al uit de grond is getrokken.
Daarachter zaten gistermiddag, het moment dat de foto is gemaakt, twee bewoners voor hun huis (of huizen).
Of de troep even zo spoedig mogelijk kan worden opgeruimd? De blogger gaat daar niet over, wel snapt hij dat de bult het uitzicht belemmerd. Maar er stond een boom, dus jullie uitzicht wordt toch verbeterd en de boel moet toch alleen nog maar even worden weggevoerd? Half tevreden: "Ja, dat is ook zo."

Gemeente, ruim die troep even z.s.m. op zodat de bewoners van de Albrondaheerd een beter uitzicht (op de parkeerplaats) krijgen.
Mooi al dat groen. Maar het moet je uitzicht niet belemmeren.

GEZELLIG MET EEN PAPEGAAI BUITEN SPELEN

De bijna langste dagen van het jaar zorgen ervoor dat kinderen na het avondeten nog lekker lang buiten kunnen spelen. Het kan extra leuk zijn om een huisdier mee naar buiten te nemen.
Waarom geen papegaai?
De blogger dacht dat hij Lorre heette. Althans, dat had de buurvrouw van de papegaai verteld. De papegaai werd half april al eens buiten gespot.
Gisteravond stond een tiental Beijumer kinderen om het beestje heen. Locatie, speelveldje Froukemaheerd. Leuk jongens, even een fotootje? "Jaaah, komt die dan op Beijumnieuws?" Vooruit dan maar, vinden jullie ouders het goed dat jullie op internet komen? " Ja hoor." Hoe heet de papegaai? Lorre? "Nee, hij heet Odie."

Odie. De blogger maakte bovenstaande foto en ging verder. Achteraf had hij er spijt van dat hij direct weg ging. Gingen Odie en de kinderen met elkaar in gesprek? Had Odie wat te vertellen? Voelt ie zich lekker in Beijum?

Wie weet komt er een keer een vervolg op deze ontmoeting tussen Beijumer kinderen en papegaai Odie. Wat heeft ie veel vriendjes aan de Froukemaheerd.

woensdag 27 mei 2015

DEZE FIETS STAAT AL DRIE MAANDEN OP DEZELFDE PLEK

(Pardon, de tekst was bij dit bericht weggevallen)
 Deze herenfiets staat al vanaf februari aan een paal geklemd. Hoek wijkring met de Framaheerd.
Het is een keurige herenfiets, geen zwerfgeval. Helemaal zwart, dichte kettingkast, fietstassen, een roze slot...
Wie mist deze fiets? Iemand in de stad? Beijumnieuws@ziggo.nl

RONDE TUINTJES BIJ FLATS WIBENA - FROUKEMAHEERD?


De blogger helpt Junior af en toe mee met z'n krantenloopje. Ideaal om te doen, je bent in beweging, je komt Beijumers tegen en je ziet van alles achter de tuinhekjes en bij de ingangen van de huizen.

Normaal gesproken komt ondergetekende niet in de buurt van de flats die op de grens van de Froukema- en Wibenaheerd liggen. Maar daar zijn ook brievenbussen en wel links voorbij de ingang. Van de ik meen zestien brievenbussen hebben vijftien een Nee-sticker. Je moet er dus wel even heen lopen. Zie bovenste foto achter in de hoek.
Maar wat is dat daar nou voor een cirkel midden in het gras? De diameter is zo te zien ongeveer vier meter en de hele cirkel is verdeeld in acht vlakken waar allemaal een tegel in ligt. De tegels liggen strak tegen een soort van linten aan die de acht delen bewerkstelligen. Zie nogmaals de bovenste foto.
Midden in de cirkel ligt in het centrum een kleinere cirkel, met in het absolute midden een rechtopstaand stokje met daarop een zakje bevestigd met zaadjes van een of andere bloem of plant erin.
Het geheel doe de blogger in de verte denken aan een dartbord.

Je kunt zien dat er zorg aan de cirkel is besteed, al lijkt het wat slordig dat er glas op een der tegels ligt, zie afbeelding links op de voorgrond.

De vraag die bij de blogger omhoog komt is: zal dit het initiatief van een der bewoners van de flat zijn? Van meerdere bewoners? Of is de gemeente Groningen misschien bezig om de omgeving rond de flats wat op te leuken? Beijumnieuws@ziggo.nl


HET NIEUWE VIADUCT BIJ BEIJUM NOORD IN WORDING


Daar is ie dan, het ongelijkvloerse kruispunt, viaduct, bij Beijum Noord in wording. Zie foto boven. Links, niet zichtbaar, loopt het Boterdiep. Boven zien we de Beneluxweg, links gaat het richting Beijum Zuid, Kardinge, enz. Rechts richting Ring Noord en de afslag naar de Eemshavenweg.

Recht vooruit kijkend, voorbij de Beneluxweg, ligt het bedrijvenpark Witte Lam. Achter de rug van de fotograaf  ligt de Groningerweg richting Zuidwolde, Noordwolde en Bedum. Zie afbeelding links. Wat handig dat de Duitse bouwmarkt die  op de foto is te zien tot 21 uur open is. Na het doen van een technisch boodschapje zette de blogger afgelopen vrijdagavond de auto even bij het nieuwe kruispunt in de berm. Even rustig foto's maken, er loopt op dat tijdstip geen werkvolk rond dus dat kan mooi even. Zie ook de rechter afbeelding, iets meer terug gefotografeerd in vergelijking met de bovenste foto. De weg van en naar de onderdoorgang van de Beneluxweg is reeds in twee rijbanen verdeeld. 

Foto linksonder is vanuit een ander perspectief gemaakt. Linksboven zijn de Beneluxweg en de onderdoorgang weer te zien. Maar wat die grote plas water daar doet, is ondergetekende niet bekend.
Foto beneden: hier moet de aansluiting aan het oude gedeelte van de Groningerweg komen, foto is vlakbij de bouwmarkt gemaakt. Niet zichtbaar op de foto, maar rechts loopt de tijdelijke slingerweg die aansluit op de Eemshavenweg en Ring Noord.

Het kruispunt Oostelijke Ringweg/Beijum-Noord/Groningerweg wordt ongelijkvloers gemaakt. In verband hiermee hebben Gedeputeerde Staten een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen. Het betreft onder andere het verlagen van de maximumsnelheden op gedeelten van de Oostelijke Ringweg, de Eemshavenweg en de Noordzeeweg. De tijdelijke verkeersmaatregelen gelden totdat het project klaar is. Lees hier
In dit blogbericht staat een overzichtskaartje dat laat zien hoe de rijbanen bij Beijum Noord gaan lopen.


ER WAS EENS EEN MOOIE JONGE BEIJUMSE...(Waar is de prins?)

Gisteravond fietste de blogger tegen half zeven richting stad, toen hij op het kruispunt Isebrandtsheerd met de wijkring een damesschoen zag liggen. Zie foto.

Al fotograferend vlogen de associaties door zijn hoofd. Het sprookje over Assepoester vooral:
's Avonds wilde Assepoester weg, en de prins wilde haar naar huis begeleiden, maar ze ontglipte zo snel, dat hij haar niet meer zag. Maar de prins had een list gebruikt en de hele trap met pek laten bestrijken, en haar linkerschoen was bij 't wegvluchten op de trap blijven steken. De prins nam de schoen; klein en sierlijk en van zuiver goud. De volgende morgen ging hij naar de koning en zei: "Niemand wordt mijn vrouw, dan wie dit schoentje past." Beleven.org/verhaal/assepoester
Welke dame in Beijum is een schoen kwijt? De werkelijkheid kan erg saai en grijs zijn, zie de eenzame schoen op het kille en grijze wegdek liggen. Een sprookje is veel leuker. Stel dat een prinselijke jongeman uit Beijum op zoek gaat naar de eigenaresse van de schoen en haar ten slotte ten huwelijk vraagt? 

Er was eens een lieve mooie vrouw in het sprookjesachtige en door prinsen en kabouters bewoonde mooie Beijum. Ze ging naar een feestje in het paleis van een rijke edelman die midden in het Groene Hart woonde.....
Een sprookje is in oorsprong een mondeling overgeleverd volksverhaal dat gebruikmaakt van magie en fantasie. Het begint vaak met de woorden "Er was eens..." en speelt zich typisch af op een onbepaalde plaats in een onbepaald verleden. WikiSprookjes.