zondag 31 mei 2015

UILENDAG OP DE BOERDERIJUM (Tot 16 uur!)

De zondag begon stralend maar in de loop van de ochtend betrok het, het werd donker en het begon weer te regenen. Maar de deelnemers van de Uilendag bij de Boerderijum laten zich niet van hun stuk brengen. Foto's zijn van de Twitteraccount van de Boerdeijum gehaald, zie https://twitter.com/boerderijum

Er is een uilen-show gaande, zie aankondiging eerder vandaag. Is? Ja, de middag in de Boerderijum duurt zeker tot vier uur. Dus wie nog een uitstapje naar dit centrum midden in de Groene Hart van de wijk wil maken....Jas aan en richting Beijumerweg.
De oehoe (Bubo bubo) is een van de grootste uilensoorten ter wereld (een andere grote soort is de Blakistons visuil). De naam van de vogel heeft deze te danken aan zijn roepgeluid. Vooral in de late winter laat het mannetje zijn imposante "oehoe"-roep horen. 
De maximale leeftijd is 75 jaar. Vrouwtjes vallen, al rustend op een uitkijkpost, vrijwel direct op door hun ietwat afhangende verenkleed, dat 'te groot' lijkt. Mannetjes maken over het algemeen een 'atletische' indruk met vleugels die strak op het lijf gedragen worden. De oehoe is door zijn grootte, zijn massieve lichaam en dikke kop met geen andere uilensoort in Europa te verwarren. Kenmerkend aan het gezicht van de oehoe zijn de grote ogen en de vaak lange oorpluimen. De oogkleur varieert van felgeel tot vuur-oranje. De oorpluimen zijn overwegend zwart van kleur en worden gevormd door een groepje veren die door een aparte spier op het hoofd worden bewogen. De snavel is zwart en ligt verzonken in een witgevederde huidplooi; de keelplooi. http://nl.wikipedia.org/wiki/Oehoe
Geen opmerkingen: