woensdag 13 mei 2015

HET TAAL CAFÉ IN HET TREFPUNT


Het taalcafé in het Grand Café het Trefpunt loopt goed. De drie keer dat de blogger binnen een bestek van twee maanden binnenliep zag hij steeds weer nieuwe gezichten.

Dat kun je negatief uitleggen, er is veel verloop, maar je kunt het ook positief framen: steeds meer mensen weten deze voorziening midden in Beijum te vinden.
Zie ook de flyer bij dit bericht.
Op de foto's is te zien dat het serieuze doel, samen de Nederlandse taal meester worden, samen kan vallen met gezelligheid.
Het is niet de bedoeling van de blogger om de mensen van het taalcafé weg te jagen maar hij wil er wel even op attenderen dat er via Wikipedia ook een digitale taalcafé bestaat.

Het Taalcafé is een overlegruimte voor wie op deze Wikipedia tijd aan taal, taalkunde en verwante onderwerpen wil besteden. Dit is tevens een centrale plek ter bespreking en afstemming van artikelen, categorieën, portalen, lijsten en andere zaken met betrekking tot taal.
Specialiteit van dit café is een ruime voorraad
kletskoppen die onze stamgasten bij voorkeur nuttigen met spraakwater. Schroom niet een vraag te stellen, gezellig mee te praten of alleen maar te luisteren naar wat anderen te vertellen hebben. Je leert er in elk geval wat van op het gebied van je moedertaal. Soms komen ook andere levende of dode talen ter sprake.


Geen opmerkingen: