zaterdag 9 mei 2015

SP IN ACTIE BIJ WINKELCENTRUM BEIJUM


"Door middel van het monopoliespel willen we uitbeelden dat er grote ongelijkheid in Nederland is."
Aan weerskanten van Winkelcentrum Beijum stonden vanmiddag in het rood geklede SP-ers actie te voeren.

Aan de voorkant van het winkelcentrum werden folders uitgedeeld en gingen SP-ers met het winkelend publiek in gesprek. Zie bovenste afbeelding. De blogger vroeg aan de SP-ers of ze er een verklaring voor hebben dat na de bankencrisis en de harde bezuinigingen van de afgelopen twee jaar desondanks de VVD de grootste politieke partij van het land is? "Omdat er nog steeds mensen geloven dat het liberalisme het beste antwoord is op de huidige crisis."

Op Winkelplein West stond Beijumse Wilma met een collega te folderen. Zie foto links. Links van hen lag een geïmproviseerde monopoliespel.
"Ik ben even op en neer naar huis gefietst om stenen op te halen, door de wind waaide het spel steeds omhoog." Een beetje tegenwind hoort bij de SP. "Door middel van dit spel willen we uitbeelden hoe groot de financiële ongelijkheid in dit land is."

Of de blogger even een kraskaart wilde invullen met kans op een prijs? Nou vooruit, een beetje hebberigheid is ondergetekende niet vreemd. Hij is zeg maar niet 100 % sociaal, maar denkt ook goed aan zijn eigenbelang. Kras-vragen over zelfverrijking van fabrikanten in Europa. En hoeveel procent rijkelui in Nederland heeft net zoveel geld als de mensen met een minimuminkomen?
Ook hier weer de vraag gesteld hoe het toch kan dat de VVD virtueel de grootste partij van het land is. Een omstander: "Omdat die partij steeds meer het PVV-geluid laat horen."

De SP is de actiefste partij van Nederland wat betreft contact zoeken met mensen op straat. In een winderig Beijum werd daar vanmiddag gestalte aangegeven.

(De blogger heeft tot nu toe dit jaar politiek getinte berichten gepubliceerd over de PvdA, Groen Links, de VVD en de SP. Beijumnieuws is niet politiek gekleurd, alle partijen kunnen berichten inzenden of tips geven. Het enige criterium is dat de berichten iets met Beijum te maken moeten hebben).
Update 19:15 uur. SP Groningen mailde:
Zaterdag 9 mei voerde de Groningse SP bij het Winkelcentrum Beijum actie tegen de groeiende ongelijkheid in Nederland. Met een levensgroot monopolyspel liet de partij zien dat de rijkste paar procent het merendeel van het vermogen bezit. De socialisten roepen onder meer op tot een miljonairsbelasting om het vermogen in Nederland eerlijker te verdelen.

SP-woordvoerder Aldo Schelvis: “Met deze ludieke actie willen we laten zien hoe scheef de verdeling van vermogen is in Nederland. De drie rijkste mensen bezitten bijvoorbeeld samen meer dan de helft van alle Nederlanders bij elkaar. Daar tegenover staat dat 60% van de Nederlanders samen maar 1% van de rijkdom hebben. Wij vinden dat schandalig. Er is immers genoeg voor iedereen.”

Via kraskaarten konden inwoners van Beijum een gokje wagen naar hoe groot de ongelijkheid in Nederland is en hun steun uitspreken voor de plannen van de SP. Dit kan ook via www.sp.nl/genoeg, waar de partij haar ideeën presenteert voor een meer gelijke samenleving.

Schelvis: “Als de rijkste Nederlanders en de grootste bedrijven hun eerlijke deel van de belastingen gaan betalen, dan kunnen de lasten voor de rest van Nederland omlaag. Wij komen daarvoor op en roepen iedereen op om zich ook uit te spreken voor een miljonairsbelasting en voor een eerlijkere verdeling van de welvaart.”

11 opmerkingen:

Anoniem zei

Miljonairsbelasting... het enige effect wat je gaat krijgen is dat die mensen of emigreren en/of hun geld sowieso in het buitenland parkeren waardoor ze helemaal niks meer betalen... en juist deze lui hebben daar het geld en de mogelijkheden voor ;)

Net zoals de multinationals met hun brievenbusfirma's. Als we ze "wegpesten" krijgen we helemaal niks meer...

Goed nagedacht! ...

Communisme is geen antwoord. Kapitalisme is zeker niet perfect maar het is zo dat het nog altijd beter is dan communisme...

Anoniem zei

Nog nooit heeft de SP regeringsverantwoordelijkheid genomen. Altijd maar vanaf de zijlijn blèren en tomaten gooien en een beetje Maoïstisch lopen doen. Zogenaamd sociaal zijn.

Janoniem zei

Haha, maoistisch. Je kijkt te veel TV, Anoniem, vorm zelf eens een mening!

Willem Pauwelussen zei

De SP was zeer zeker wel bereid om regeringsverantwoordelijkheid te nemen. Bij de vorige verkiezingen leken de peilingen erop te wijzen dat ze de grootste zouden worden. Je zag Emile Roemer al in een maatpak lopen, dat hij sindsdien trouwens niet meer heeft uitgetrokken. En kijk eens hier in Groningen, waar de SP het voortouw heeft genomen om een nieuw college van GS te vormen. Maar de SP is allang niet Maoïstisch en dus ook niet communistisch meer. Want dan zouden ze het niet hebben over een andere verdeling van de inkomens maar over een andere verdeling van de (productieve) eigendom.

De SP denkt dat mensen op de VVD stemmen “Omdat er nog steeds mensen geloven dat het liberalisme het beste antwoord is op de huidige crisis." Liberalisme is volgens mij de overtuiging: als ieder goed genoeg voor zichzelf zorgt dan komt het vanzelf goed met de wereld. Maar de praktijk is dat niet iedereen daar dezelfde kansen voor heeft en dus hebben we de staat om de een te beschermen tegen de hebzucht van de ander. Het verschil tussen VVD en SP lijkt me dus dat de SP meer staatsbescherming voor het individu wil dan de VVD. Maar als ze de eigendomsverhoudingen niet ter discussie stellen zijn ze in wezen niet minder liberalistisch.

Kees Huizenga zei

Ik verwijs naar:

http://sargasso.nl/sp_en_communisme/

23 november 2006


Over het platform en de gemeenschap (community) Sargasso:

http://sargasso.nl/over-sargasso/De SP bekeken vanuit de marxistische hoek:

http://communisme.nu/commentaar/2015/02/01/geef-de-sp-haar-hart-terug/

1 februari 2015Hierbij een beschrijvend artikel in het Historisch Nieuwsblad van 23 februari 2012, geschreven door Wendy Dallinga. Met citaten van prof. dr. Gerrit Voerman, historicus/politicoloog, SP-kenner en directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de RUG.

http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/nieuws/18097/sp-nam-nooit-officieel-afstand-van-maoisme.html

Kees Huizenga zei

1. Een mooi document van NPO Geschiedenis:

“Het ontstaan van de SP

Van Maoïstische splinterpartij tot grootste in de peiling”

http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2012/januari/Daan-en-zijn-onderdanen-Een-portret-van-de-grondlegger-van-de-SP.html

23 januari 2012

Auteur: Karin van den Born


2. Een verbonden NPO/VPRO-documentaire

“Daan en zijn onderdanen. Een portret van de grondlegger van de SP”

http://www.npogeschiedenis.nl/speler.POMS_VPRO_215487.html

Willem Pauwelussen zei

Hoewel ik niet snap waarom iemand als Kees die zich uitput in bloemrijke banvloeken als het om de BOB gaat, bij andere onderwerpen telkens met http-s strooit i.p.v. op zijn eigen manier onder woorden te brengen wat hij er zelf van vindt, ben ik nu bij uitzondering eens gaan kijken wat die websites, waar hij naar verwijst, te bieden hebben.
Daarbij vallen me een paar dingen op.
1. Nergens wordt de geschiedenis van de SP adequaat beschreven. Die is namelijk deze dat begin jaren 60 er sprake was van ‘de polemiek’ tussen de Chinese en Russische communistische partij. Een pakweg drie cm dik boek met die titel, van Chinese huize, ging toen rond. In Rotterdam waren CPN-ers die de Chinese kant kozen. De leiding van de CPN voegde een paar afdelingen samen waardoor ze een meerderheid voor het Russische standpunt formeerde. De maoïsten werden geroyeerd. Ze richtten toen het MLC (marxistisch leninistisch centrum) op, later aangevuld met de N van Nederland. Later, toen men zich voldoende in staat achtte om naar een nieuwe voorhoedepartij te groeien, werd de naam veranderd in KENml, waar de KPNml na de havenstaking van afsplitste, die zich ergens in de jaren ‘70 omdoopte in SP omdat mensen, aldus een woord van Daan Monjé op dit congres, nog altijd dachten dat communisten ‘kindertjes-in-blik-vreters’ waren.
2. Nergens wordt een onderscheid gemaakt tussen leninisme/maoïsme en radencommunisme/anarchocommunisme. Dit onderscheid is essentieel. Lenin heeft het over de ‘linkse stroming’ als onze eigen Herman Gorter op het congres van de Komintern als enige stelling neemt tegen de export van het bolsjewisme, dat in wezen niks anders is dan het jakobinisme van de Franse revolutie. Pannekoek veegt de vloer aan met ‘empiro’ van Lenin. Cajo Brendel maakt gehakt van eventuele optimistische voorstellingen bij het buitenlands beleid van de sovjets t.a.v. de burgeroorlog in Spanje. Het maakt duidelijk dat het Leninisme niks anders is dan een burgerlijke afwijking van het Marxisme, maar zich als enige vertegenwoordiger kon profileren door de massale boekenuitgifte van Progres en Pegasus.
3. Nergens wordt neergezet wat socialisme is en wat communisme is. Socialisme is, aldus Marx, de samenleving waar men werkt naar vermogen en consumeert naar prestatie. En waar de regering namens de arbeiders het kapitaal in toom houdt. Daargelaten hoe die prestatie beoordeeld wordt, maakt onze eigen samenleving toch een heel goede kans op dat etiket als je ziet met wat voor regelingen over hinderwetten, ontslagrechten, en zovoorts, het bedrijfsleven moet naar de pijpen moet dansen van onze parlementaire democratie. Communisme is, aldus Marx, de samenleving waar men werkt naar vermogen en consumeert naar behoefte. Dus een wereld waarin we in onderling vertrouwen de opbrengsten samen delen omdat we eindelijk hebben ingezien dat we met onze angstige hebzucht onze eigen ondergang bewerkstelligen. Het is de integratie van wetenschap, godsdienst en politiek. En dan mag ik, aan het eind van dit verhaal, wel verwijzen naar de website http://info.sharenl.org/, want een andere club die hiervoor ijvert ben ik nog niet tegengekomen.

Anoniem zei

In feite doet @Pauwelussen hetzelfde wat hij @Huizenga verwijt. Anti zijn.

Kees Huizenga zei

Ik kan me goed vinden in de woorden van Gerrit Voerman in het bovengenoemde Historisch Nieuwsblad en in mijn lijfblad Trouw van 24 juni 2012:

http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3276025/2012/06/24/Mao-in-het-Torentje.dhtml

http://www.rug.nl/news-and-events/people-perspectives/scientists-in-focus/gvoerman


Wat ik heel goed vind van de SP:

dat deze partij aandachtig wil luisteren naar kritische en opbouwende geluiden vanuit de wijken.
Ook andere politieke partijen weten Beijum te vinden...


Ik wacht de ontwikkelingen binnen GS van Groningen af. Met name het gasdossier van SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar.

Zie:
http://provinciegroningen.sp.nl/nieuws/2015/04/trots-op-dit-akkoord

Willem Pauwelussen zei

Ik heb niks tegen de SP. Integendeel. Voor mij is het de partij met de sympathiekste interpretatie van het liberale denken.
Maar ik had graag websites gezien die er met kennis van zaken over schrijven.

Kees Huizenga zei

@ WP

Kent jij deze website:

http://www.globalinfo.nl/


Zie de rubrieken:

http://www.globalinfo.nl/arbeidsstrijd

http://www.globalinfo.nl/anarchisme

Uitgelicht wat betreft de rubriek Anarchisme:

http://www.globalinfo.nl/Recensies-enzo/anarchisme-een-introductie.html

http://www.globalinfo.nl/Achtergrond/nederlandse-vertaling-lezing-chomsky-van-13-maart.html


http://www.globalinfo.nl/economie

http://www.globalinfo.nl/europese-unie

http://www.globalinfo.nl/globalisering

Een artikel van dr. Jasper Schaaf, oud-fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Groningen (in de rubriek Strategie):

http://www.globalinfo.nl/Achtergrond/het-verzuim-van-de-macht

(7 april 2015)