dinsdag 19 mei 2015

GSM MAST FROUKEMAHEERD GE-UPDATE
We willen sneller en sneller. En dus krijgen we sneller en sneller. De telefoonmast naast de Calvijnschool aan de Froukemaheerd heeft gisteren een update gekregen en kan van 3g naar 4g overgaan. Voor wie het mogelijk niet snapt, dit gaat over internetverkeer. Met name de verbinding van smartphones met het www.
Deze foto's zijn gistermiddag met de smartphone gemaakt en ter plekke opgeladen in een concept-bericht op Beijumnieuws. Prima verbinding in de hele wijk en de stad Groningen. Waar de blogger ook maar is, hij kan direct dingen online zetten (de meeste tekstjes schrijft hij er later thuis bij, afgezien van Twitterberichten is het schrijven van uitgebreide blogberichten een te grote gepriegel op een smartphone).
4G is een afkorting van 4th generation en is de vierde generatie van mobiele-telecommunicatiestandaarden. Het is de opvolger van de 3G-standaard die in 2010 zijn hoogtepunt bereikte met 3.9G, ook wel Pre-4Ggenoemd. 3G was het eerste communicatieprotocol waar men van "generaties" begon te spreken, een benaming die ondertussen conventie is geworden. http://nl.wikipedia.org/wiki/4G
Er is nooit ophef geweest in de wijk over het feit dat een dergelijke zendmast pal naast een basisschool staat. Terwijl er toch publicaties bestaan over mogelijke schade die dit soort masten kunnen aanrichten.
Sommige mensen wijten allerlei gezondheidsklachten aan een GSM- of UMTS-zendmast bij hen in de buurt. Dat geldt bijvoorbeeld voor hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieverlies. Het ingewikkelde bij deze klachten is dat ze veel voorkomen, en dat er vaak geen eenduidige oorzaak voor bestaat. Dat maakt het ook bijna onmogelijk om te achterhalen of deze klachten inderdaad veroorzaakt worden door een zendmast in de nabije omgeving. 
Tot nu toe heeft wetenschappelijk onderzoek geen verband aangetoond tussen deze gezondheidsklachten en blootstelling aan GSM- of UMTS-velden. www.gezondheid.beGeen opmerkingen: