zaterdag 23 mei 2015

ZOU EEN WIJKWETHOUDER NIET MET ALLE GROEPEN VOLWAARDIG IN GESPREK GAAN?


Door Willem Pauwelussen

Stel je voor. Je bent (wijk)wethouder van Groningen en je voorganger heeft een smak geld uitgegeven aan de Groene Long, de groenstrook dwars door Beijum. Dat is geheel volgens jouw democratische spelregels verlopen, in het wijkteam, samen met die wijkraad die al jarenlang door de gemeente als dé vertegenwoordigende gesprekspartner namens de wijk wordt gezien.

Dan is er opeens een enquête waar 75% zegt daar toch liever een buitenfitnessaccomodatie te wensen. Ja, wénsen. Voor zichzelf? Gaan ze het ook zelf gebruiken dan? Geen idee. Mensen wensen wel eens vaker wat. Massa’s mensen die toen de Wegafarm open wilden houden, dus de gemeente trok de portemonnee, noemde het Boegbeeld, en nu komt er vrijwel geen kip.

Zul je zien dat we mooie toestellen in dat zojuist gepimpte natuurgebied zetten en over een jaar staan ze alweer ongebruikt te roesten.
En als het niet gebruikt wordt, dan wil de meerderheid het toch niet? Zo kunnen we dat rustig naar buiten brengen want feitelijk klopt het.

Maar als Beijumer trek je hier dan toch je wenkbrauwen bij op tot kruinhoogte.

Een wijkwethouder, zou die niet met alle betreffende groepen gelijkwaardig in gesprek gaan?
Dus slinger ik (ondergetekende; - Ondergetekende is in dit geval WP. JF-) hierbij de vraag de wijk in: welke groep mensen werpt zich op als voorstander van de buitenfitness en vormt het kennelijk (gezien de inhoud van en reacties op deze site) noodzakelijk tegenwicht tegen de opvattingen die door de BOB bij ons gemeentebestuur worden neergelegd?

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Waar hebben we het over als ruim 98 % van beijum geen lid is van de Bob en zich niet daar niet door laat vertegenwoordigen. Wethouders wordt eens wakker.

Willem Pauwelussen zei

Dat 98% geen lid is betekent an sich niet dat de BOB die 98% niet vertegenwoordigt. Het betekent alleen dat die 2% de enigen zijn die via hun stemrecht op een ALV invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop dat vertegenwoordigen plaatsvindt.
Daarom kan een wijkraad beter de vorm van een stichting hebben, want dan zijn alle wijkbewoners daarin gelijkwaardig. Sinds de felle strijd die de WOO daarvoor heeft gevoerd in de jaren '80 erkent de gemeente ook die juridische vorm.
WOO staat voor wijkoverlegorgaan. Het is de voorloper van de huidige WOU, de wijkraad Oosterhoogebrug/Ulgersmaborg. Deze geschiedenis wordt summier beschreven op blz. 139 van het Brugborgboek.

Bert zei

Ik heb "voor" gestemd, omdat ik dit zie als een verrijking na het hardlooprondje (1 tot 2x per week). Wie ik ben: een 40+-werkende HBO'er die 5x per dag fiets naar en van zijn werk, die al een vrij intensieve sport (1x in de week) en daarnaast een wat meer concentratiesport (1x in de week) beoefen omdat zijn zoon daar al is en ik ook maar meedoe.
Voel ik mij vertegenwoordigd door de BOB? Nee, dat komt omdat ik veel hoogdravend politieke praterij zie en daar heb ik tegenwoordig mijn buik vol van.

Anoniem zei

Vraag ik mij nogmaals af: hoeveel van die 75% voorstanders van de buitenfitness gaat er ook daadwerkelijk gebruik van maken? Echt?

Ik verwacht er niet zoveel van.. Hoeveel mensen kopen een abonnement op binnenfitness gaan vervolgens nooit heen? Die mensen gaan echt niet in de regen buiten staan sporten, of in de felle zon, of in welke weersomstandigheid daartussen dan ook.

Dat staat helemaal buiten de vraag met welke groep de gemeente gesproken heeft, wat mij betreft.