donderdag 31 maart 2011

"GOLFBAAN BRENGT ENORME DRUKTE MET ZICH MEE"

Gerrit Lennips reageert op het artikel 'Golfbaan; doe even normaal' van Pieter Bezema. Zie afgelopen woensdag
Golfbaan-verkeer druk  volgens onafhankelijke stichting
“Op jaarbasis worden ruim 125.000 extra auto’s verwacht door de nieuwe golfbaan tussen Beijum en Zuidwolde, met in het zeven maanden durende zomerseizoen een verschrikkelijke verkeerspiek op zaterdag en zondag” meldde Beijumnieuws maandag. Hoezo?, vroeg een kritische Beijumer enkele dagen later. Het antwoord:

Maand              Dag      weekenddag      werkdag
januari                          346                  150      
februari                         432                  187      
maart                           540                  234      
april                             675                  293      
mei                              675                  293      
juni                              675                  293      
juli                               675                  293      
augustus                      675                  293      
september                    675                  293      
oktober                         675                  293      
november                      540                  234      
december                     432                  187      
(bron CROW-rekentool verkeersgeneratie 18 holes, 120 hectare golfbaan buitengebied)

Harde feiten
CROW is een onafhankelijke stichting, het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer en vervoer, openbare ruimte. CROW beschikt over gezaghebbend rekenmodel dat algemeen in gebruik is bij gemeenten, provincies, bestuursrechters, projectontwikkelaars en adviesburo’s. Ook DHV/Noordpeil, adviesburo gebiedsontwikkeling de Woldstreek, de golfbaan tussen Beijum en Zuidwolde dus,  gebruikt dit model voor de gemeente Bedum, Groningen en de provincie.
Vaste parameters in model: 90% van de klanten komt per auto, gemiddeld 1.13 persoon per auto.

De feiten zijn niet mooier. Extra verkeersdrukte rond Beijum door golfbaan is reusachtig, zo blijkt uit de objectieve sommen. Vooral de 675 extra auto’s iedere zaterdag en zondag in het zeven maanden durende mooi-weer seizoen vallen op. Van ’s-ochtends vroeg, zoals bijv. gepensioneerd profvoetballer Willem van Hanegem placht te doen, tot ’s-avonds na het werk nog even 9 holes pakken. De verkeerstoename komt bovenop het verkeer dat nu al over Beijumerweg, Noorddijkerweg en Oosterseweg rondrijd in het weekend. Auto’s, trekkers, fietsen, wandelaars, skaters en een overstekend ree of fazant. Weg rust. Weg rustig ommetje wandelen of fietsen. Weg rustig in de tuin tuinieren, boek lezen of …  Weg goed wonen in Beijum. Golf en auto’s horen bij elkaar, zo leren de modellen. 125.000 extra auto’s op jaarbasis rond de wijk, dat is wat een golfbaan brengt voor Beijumers.

Kamelenneusje
Ik ben blij met discussie over wonen in Beijum. Over de stadsrand. Wat is van waarde, wat minder? Wat kan er beter? De feiten op tafel. Gevoelens, waarderingen er naast. Voor een juiste afweging. Luisteren naar mekaar, leren. En uitspreken.
Bezema stelt in zijn bozige reactie tegenover de objectieve cijfers zoals die rondgaan in de Klankbordgroep De Woldstreek  -en door Beijumnieuws/lijn6 maandag naar buiten zijn gekomen- zijn eigen getallen.  Die passen hem als golf-liefhebber meer. Hij realiseert onderbenutting van golfbaancapaciteit, verlieslatende exploitatie van golfbaan-investering en onvoldoende voorbereid zijn op effecten van een golfbaan direct tegen stadswijk en dorp aan. Als je Bezema’s wishfull thinking volgt ligt er straks een golfbaan met een probleem; onderschatting van verkeersstroom.  Hij laat van de kameel alleen maar het kamelenneusje zien, zoals economen dat zeggen. De rest blijft verborgen, totdat de golfbaan gerealiseerd is en de daadwerkelijke verkeersdrukte blijkt.

Gerrit Lennips is lid van Klankbordgroep gebiedsontwikkeling Woldstreek

MIX WINNENDE ONTWERP VOOR PLEIN OOST

Bewoners Beijum kiezen favoriete ontwerp en kunstwerken

Mix is met 151 stemmen van de bewoners van Beijum verkozen tot favoriete ontwerp voor Plein Oost. Het thema dat bij dit ontwerp centraal staat is: spelen en recreëren voor jong en oud. Naast dit ontwerp konden de bewoners ook stemmen op kunstwerken ter verfraaiing van geheel Beijum. De realistische kunstwerken bleken het meest populair. De inwoners van Beijum konden van woensdag 23 tot en met woensdag 30 maart hun stem uitbrengen in Bibliotheek Beijum. De twee ontwerpen voor Plein Oost waaruit ze konden kiezen zijn uitgedacht door bewoners en ondernemers van Beijum. Daarna verder uitgewerkt door MD Landschapsarchitecten en onderzocht op haalbaarheid en uitvoerbaarheid door de dienst RO/EZ van de gemeente Groningen. De kunstwerken zijn ontworpen door kunstenaars van Atelier Pand49. Het winnende ontwerp voor het plein zal uitgevoerd worden met geld uit het Nieuw Lokaal Akkoord. Dit is een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en corporaties. Voorafgaand aan de uitvoering van het ontwerp zal de gemeente nog een informatieavond organiseren.

KLEERTJES ALS TEGENWICHT TEGEN 'NEGATIVITEIT'

De ontwikkelingen rondom de 12-jarige moeder en haar dochtertje blijft de gemoederen bezig houden. Niet alle lezers willen zich in triestheid wentelen, het is erg zat vinden ze, er moet iets positiefs tegen over komen te staan. Deze lezeres mailde: Ik heb Jeugdzorg gebeld met de vraag of ik kleertjes mocht sturen. Natuurlijk redden ze zich wel met 2e handsdingen. Maar voor een jong meisje is het natuurlijk leuk als haar kind leuke nieuwe kleertjes heeft. Ik mocht dat wel toesturen en zowel Jeugdzorg als Kinderbescherming vonden het een leuk idee. Ik denk dat het tijd is voor een positieve wending aan het verhaal.Misschien kun jij ook zoiets melden op Beijumnieuws.Of dat we geld inzamelen zodat zij zelf nieuwe kleren kan kopen voor haar dochter. Ik zal de school ook eens vragen. De lezeres heeft de directrice van de Heerdstee reeds benaderd en ze komen er volgende week op terug. Voor nadere informatie koopt u een Dagblad van het Noorden of lees hier de nieuwste ontwikkelingen op de site van dezelfde krant.

LEZERS BALEN VAN NEGATIEVE BERICHTGEVING BEIJUM

Een paar lezers balen van de negatieve berichtgeving in landelijke kranten over de affaire rond de leerlinge van de Heerdstee. Deze mail kwam o.a. binnen: Hier wordt onze mooi groene wijk weer eens afgeschilderd als achterstandswijk.....!!! En zo krijgt Beijum weer de stempel, helaas. De lezer duidt op een artikel op pagina 3 van de digitale Spits van vandaag. Het artikel opent zo:
GRONINGEN Voor de politie is het nog steeds een mysterie wie een kind heeft verwerkt (Moet verwekt zijn;JF) bij de 12 -jarige Devta. Agenten zijn gisteren al op kraamvisite geweest in het ziekenhuis waar de leerlinge uit de achterstandswijk Beijum ligt.
De pijn zit hem voor deze lezer in het woord achterstandswijk.
Een troost beste lezers: de stad Groninger media berichten niet zo lullig en zonder kennis van zaken over Beijum. De status van de wijk heeft niks van doen met deze affaire, het had overal in de stad kunnen plaats vinden. En bedenk, het is maar een Spitskrantje.

woensdag 30 maart 2011

GOLFBAAN; DOE EVEN NORMAAL!!

Door Pieter Bezema
Na Daan Tweehuijzen, hebben we nu Gerrit Lennips die, onder de titel: “Geen golfbaan in het Beijumerbos” lekker tendentieus tekeer gaat tegen een eventueel aan te leggen golfbaan. Onder het mom van een verslag van een vergadering wordt er voor de zoveelste keer ongenuanceerd geschopt tegen de golfbaan. In mijn ingezonden stukken “GOLFERS VAN BEIJUM VEREENIGHT U!” van 4 maart op deze site (en in de Beijumkrant van deze maand) en eerder in de Beijumkrant van april 2010 met het stuk “DE HETZE TEGEN EEN GOLFBAAN” heb ik aangegeven dat er “Zonder enige kennis van zaken worden halve waarheden en pure onzin gespuid over de negatieve effecten van een eventueel aan te leggen golfbaan en worden positieve effecten stelselmatig genegeerd”. Ook het stuk van Lennips is hiervan een treffend voorbeeld. Daarnaast meent hij mij en mijn mede beoefenaren van de golfsport te moeten beledigen met kwalificaties als kak-sport, duur en poenerig.

Kortom opnieuw tijd voor wat feiten: Het aantal auto’s dat een golfbaan aantrekt is enorm..
Gerrit Lennips spreekt hier van 125.000 per alleen voor de golfbaan. Uit welke duim dit aantal is gezogen, mag Joost weten, maar als je de capaciteit/mogelijkheden van een 18-hole golfbaan als uitgangpunt neemt, kom je tot geheel andere getallen. Op een golfbaan worden max. 4 tot 5 starts per uur gemaakt, door groepen van max. 4 spelers. Vaak dit het ook groepen van 2 of 3 spelers. Deze spelers hebben gemiddeld zo’n 5 uur nodig om een rondje van 18-holes te spelen. Kortom de eerste 4 uur rijden er alleen maar mensen naar de golfbaan toe en op het eind van de middag, vanaf ca. 15.00 wordt er niet meer gestart omdat men ander te laat binnen is en rijden er dus alleen auto’s van de golfbaan weg. Verder komen meer dan 50% van de spelers met 2 of meer personen in één auto en mensen die met ander vervoer komen, worden helemaal niet meegerekend. Als je op basis van deze feiten gaat rekenen, kom op gem. ca. 124 autobewegingen per dag. Dit is dus minder dan 38.000 autobewegingen per jaar, of te wel nog GEEN 30% van de aantallen die door Gerrit Lennips worden genoemd.

Golf is duur en poenerig en alleen voor kakkers.
Golfen kost geld. Dat zal niemand ontkennen en wat is er tegenwoordig nog wel gratis. Maar voor de prijs van een weekje vakantie, bijv. wintersport kun je het hele jaar door onbeperkt golfen. Een 2e hands golf uitrusting koop je voor minder dan 100 euri’s op marktplaats.nl. En meneer Lennips, ik en de mensen waarmee ik speel zijn GEEN kakkers. Dit soort kreten werden in de jaren 60 van vorige eeuw gebezigd als geitenwollensokken types het over tennis en hockey hadden. “Wake up man, this is 2011!” De Nederlandse Golf Federatie is met 360.000 geregistreerde spelers, de derde sportbond van Nederland. Met voetbal is golf de enige sport op TV met een eigen sportkanaal, waar 24x7 golf wordt uitgezonden. (Je moet het maar leuk vinden, maar blijkbaar is er een markt voor). Hoezo golf voor een kleine elite? (Daan Tweehuyzen: dit zijn feiten, geen statistiek of leugens!)

Een golfbaan past niet bij Beijum
Op grond van wat demagogische priet-praat concludeert meneer Lennips dat er in Beijum geen behoefte is aan een golfbaan. Wake up, Gerrit Lennips! Net zo min als de ijsbaan/kardinge er alleen voor Beijum en Leeuwenborg ligt, geldt dit ook voor de Golfbaan. Met de stad Groningen en het hele gebied ten Noorden van Groningen als doelgroep, is dit de meest logische plek voor een Golfbaan. Ik wil de stelling omdraaien: “Een golfbaan is goed voor Beijum!” Het betekent een kwaliteitimpuls, die het, door het gemeentebestuur, gewenste publiek in de wijk houd, of naar de wijk trekt.

Samenvattend:
Een golfbaan is GEEN industrieterrein, chemische fabriek of CO2 opslag. Het is gewoon natuur, weliswaar kunstmatig, maar dat zijn het Beijumerbos en de wei- en bouwlanden ook.. Kortom: DOE EVEN NORMAAL!

ZELFS BUITENLANDSE FILMPLOEGEN

Tenminste één filmploeg scheen vanmiddag op zoek te zijn geweest naar de vader van het 12-jarig Beijumer meisje dat tegen haar wil moeder is geworden. Locatie Plein Oost. Ik las reacties op nieuwssites die ik gemakshalve maar even schaar onder het kopje riooljournalistiek: Beijum is een no-go area, en je kunt er beter niet op straat lopen. Welkom in de groenste, leukste en gekste wijk van de stad Groningen..

Landelijke kranten pakten breed uit over de affaire die toevalligerwijs in Beijum afspeelt. Het staat natuurlijk los van Beijum, het had overal kunnen gebeuren. Maar goed, geen gezeur, we kunnen hier wel een stootje verdragen. Ondergetekende sprak vanmiddag zelfs een Duitse cameraman op ons aller plein. Jawel, nog even en we halen de wereldpers en CNN komt er aan.

De vogels fluiten hun hoogste lied. De blaadjes doen hun best om weer aan de bomen te groeien. De lente, hét jaargetijde waarin nieuw leven ontstaat. De natuur staat toe dat dit ook bij een 12 jarig meisje het geval is. Alle hypes, (voor) oordelen en geweeklaag ten spijt, het is zoals het is. En het gaat zoals het gaat. Ook in Beijum.

MET DE ROLSTOEL NAAR DE BOERDERIJUM (video)

Ze hadden er mooi voorjaarsweer bij, al werd het wel wat bedekt en ietsjes frisser tijdens de wandeling. Sommige rolstoelers vertelden dit jaar voor het eerst buiten te zijn. Glunderende ogen, dankbare blikken en vooral ook dankbaarheid in woord en gebaar richting de vrijwilligers.

Na een tocht door het Groene Hart van Beijum van ongeveer drie kwartier was de Boerderijum bereikt. Koffie en gebak stonden op de bewoners van Innersdijk en de vrijwilligers te wachten. Wat zal ik er verder over vertellen, kijk even mee naar de video.
http://www.youtube.com/watch?v=4kJY2VLG0BM

MET ROLSTOELERS UIT INNERSDIJK OP STAP

Vrolijker wijknieuws dan maar. Gistermiddag gingen een vijftiental rolstoelers onder begeleiding van vrijwilligers door het Groene Hart van Beijum op weg naar de Boerderijum om koffie te drinken. Dat koffie drinken was het einddoel, maar de weg erheen, dat was genieten!
Frans Egberink en Theo Smit waren de drijvende motoren achter dit wijkuitje voor rolstoelers. Het schijnt dat ze dit al een paar jaar organiseren, en wat mij betreft bevestigen ze hiermee m'n beeld over hen dat ze het beste met de wijk voor hebben. En dat niet alleen in woord maar ook in daden. In samenwerking met Lijn6 maak ik vanavond of morgen een video over de rolstoeltrip door het Groene Hart van Beijum. Die houdt u nog te goed. I.v.m. een pc-storing kan dit wat langer duren.

HET GESPREK VAN DE DAG OP DE HEERDSTEE

Het was er een gekkenhuis geweest gisteren. Van het jeugdjournaal tot SBS, allemaal zijn ze langs geweest om te filmen. De redactie van Pauw en Witteman belde, en volgens horen zeggen het roddelprogramma Boulevard ook nog.

Nieuws is vluchtig tegenwoordig maar ongewild is de Heerdstee voor even de bekendste school van Nederland. Op de foto ziet u leerlingen en ouders vanochtend omstreeks tien voor half negen de school binnengaan. De bevalling van het 12 jarig meisje van de Heerdstee tijdens een excursie was en is tot nu toe, hoe kan het ook anders, hét gesprek van de dag. Directrice Inge Munneke liep met rode ogen rond:" Kun je wel zien zeker, ik heb een korte nacht gehad." Enkele leerkrachten die ik sprak zagen er ook vermoeider uit dan normaal:" Het houdt je wel bezig, het spookt steeds door m'n hoofd." Ondergetekende kreeg de complimenten:" Mooi dat je het niet naar buiten hebt gebracht, nu hebben we een week de tijd gehad om alles voor te bereiden."
Maar hoe is het nu wel de wereld ingekomen? "Het ging natuurlijk rondzingen. Via Hyves en andere sociale media is het naar buiten gekomen, en vervolgens was er geen houden meer aan en kwam het mediacircus hier op gang."

dinsdag 29 maart 2011

UIT DE OUDE DOOS (67)

Wat deed het een stof opwaaien in het najaar van 2004. Een inteventieteam zou huis aan huis bezoeken afleggen in Beijum-Oost om de leefbaarheid te vergroten, sociale achterstand aan te pakken en om gevoelens van onveiligheid in kaart te brengen. Het A-team, het Big Brother Team, het Bemoeiteam van de overheid, allemaal bijnamen die ondergetekende niet heeft bedacht, maar die wel de ronde deden. De aversie in de genoemde titels spreekt boekdelen. Maar zie ze daar zitten, het interventieteam uit Beijum Oost, zie foto. De foto is genomen in maart 2005 op een bijeenkomst met o.a. burgemeester Wallage. Tijdens de ontmoeting met veel Beijumers, in een afgeladen buurtcentrum het Heerdenhoes, werd de inzet van het interventieteam bejubeld. Wat een resultaten had het team het voorbije half jaar geboekt. Het werd breed uitgemeten, wat een ge-wel-di-ge zet was het geweest om een interventieteam de problemen te lijf te laten gaan.
Op de foto ziet u het interventieteam met o.a. Alex Kruisinga die namens Nijestee meedeed, Hamid el Hamid van de Huismeesters, Sherryll Lachman van Forsa, Christa Copinga (administratie) Maaike Tysma (Sociale Dienst) en uiterst rechts ziet u Gilda van Dijk. Nee, zowaar, geen boemannen en vrouwen, zie zien er allemaal vriendelijk uit. Had ze een half jaar eerder op de foto gezet en waarschijnlijk zou dan al veel weerstand verdwenen zijn geweest. De inzet van het interventieteam werd dus een succes genoemd. Het zal. Maar wat ik niet begrijp is waarom er niks over terug te vinden valt. Met telefoontjes werd ondergetekende van het kastje naar de muur gestuurd. Het is me een raadsel wat er met het interventieteam en de resultaten is gebeurd. Dat negatieve zaken in de doofpot worden gestopt is te begrijpen. Maar dat de zogenaamde of echte positieve resultaten van het interventieteam niet te achterhalen zijn is verbazingwekkend.

HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN

I.v.m. een pc-storing verschijnt de foto uit de Oude Doos later op de avond.

Ook een verslag/video over een wandeltocht per rolstoel vanaf Innersdijk naar de Boerderijum is aanstaande. (het kan even duren)

'S AVONDS WERKEN AAN DE ROTONDEDe werkzaamheden aan de rotonde bij de Wibenaheerd gaan de negende maand in. Woensdag- en donderdagavond is er totaal geen verkeer mogelijk in de heerd, dit valt te lezen in de brief die omwonenden in de bus kregen. Een lezer stuurde de brief naar Beijumnieuws en u ziet hem hiernaast gepubliceerd. (Verkeer is op beide genoemde avonden niet mogelijk tussen 19:00 uur en 23:59 uur)


De kans op herrie is groot, aldus de brief, maar dit zal tot een minimum beperkt blijven.


De grote vraag is: worden de omwonenden van de rotonde binnenkort eindelijk uit hun 'lijden' verlost?

Een lezer opperde het plan om een prijsvraag uit te schrijven met de vraag: op welke datum is de rotonde definitief en helemaal klaar?
Klik de brief groter om goed te kunnen lezen.

EEN MOOIE DROL VOOR PLEIN OOST

Ondergetekende heeft er zijn stem op uitgebracht en, aan de tussenstand tot nu toe te zien,
velen met mij. En waarom ook niet? Wat is er tegen een mooie Drol op Plein Oost? Lees voor meer informatie onderstaand bericht:

Kleurwijk Beijum; Kunst voor en door de wijk. Voorlopige verrassende uitslag eerste stemdagen! Deze week kunnen de bewoners van Beijum uit 29 kunstwerken hun favoriete 5 kiezen. De organisatie van dit project is in handen van Pand 49 en de kunstwerken zijn van kunstenaars Beijum. U kunt in de week van 23 maart tot en met 30 maart uw 5 voorkeursstemmen uitbrengen, in de bibliotheek. De, door u gekozen, meest favoriete kunstwerken worden dit jaar in de wijk gerealiseerd. Er is in de eerste dagen een opkomst van een magere 2%. Deze stemmen tot nu zijn geteld en de voorkeursstemmen van de Beijumers zetten De Drol op een voorlopige eerste plaats. Volgens de kunstenaar zal de drol perfect passen op de parkeerplaats bij Winkelcentrum West. Dit zal ten koste gaan van enkele parkeerplaatsen, maar dat is volgens de kunstenaar geen groot probleem. De drol zal een doorsnede krijgen van 4,5 meter en 5 meter hoog worden, Het wordt gemaakt van een zacht materiaal, zodat het een ideaal klimtoestel is voor kinderen. U kunt uw stem nog uitbrengen tot en met 30 maart in de bibliotheek tijdens de openingsuren. Helaas is de tweede stemronde afgevallen. Als alternatief bieden we u de mogelijkheid om als laatste mogelijkheid uw stem uit te brengen op vrijdag 1 april, in Pand 49, van 14 tot 17 uur. Komt allen en breng uw stem uit. De enige manier om mee te bepalen welke kunstwerken u terug zult zien in onze prachtige wijk Beijum.

maandag 28 maart 2011

GEEN GOLFBAAN IN HET BEIJUMERBOS

Vorige week donderdag was er weer een bijeenkomst georganiseerd om de plannen rond de mogelijke komst van een golfbaan te bespreken. Gerrit Lennips ging naar de bijeenkomst in Zuidwolde en maakte onderstaand verslag.

Golfbaan Zuidwolde geeft stront aan de knikker

Er komt geen golfbaan in het Beijumbos. Het milieubos blijft permanent bos. Ook de ontsluitingsweg direct door de oostelijke bosrand van de wijk is van de baan.
Door Gerrit Lennips
Voorstel is wel een ontsluitingsweg direct ten noorden van de wijk Beijum en ten zuiden van Zuidwolde, haaks op de Beijumerweg aan te leggen de komende vijf jaar. Dit is nu nog laaggelegen weide. Een nieuwe, beweegbare brug over de vaarweg Boterdiep tussen Zuidwolde en Beijum is daarvoor noodzakelijk, maar met een uitgave van 5 tot 7,5 miljoen erg duur. Daarmee is de weg vrij voor aanleg van een golfbaan direct tussen het dorp Zuidwolde en de woonwijk Beijum, en verder doorgetrokken onmiddellijk langs de noordrand van het Beijumbos. Totale grootte 120 voetbalvelden. En nog twee voetbalvelden voor verhard parkeerterrein. Effecten op het wonen in Beijum zijn niet onderzocht. Dit blijkt uit het nog te verschijnen concept-rapport over de toekomst van de noordoostelijke stadsrand tussen Groningen en Zuidwolde, de Woldstreek. Op jaarbasis worden er ruim 125.000 extra auto’s verwacht door de golfbaan, met in het zeven maanden durende zomerseizoen een verschrikkelijke verkeerspiek op zaterdag en zondag, die heen en terug moet (CROW).

Zeven in het 417 hectare grote gebied werkzame landbouwers en bewoners-vertegenwoordigers uit Zuidwolde en direct betrokken stadswijken (Beijum, Lewenborg, Noorddijk) hebben eind vorige week een vluchtige powerpoint kunnen zien in het dorpshuis van Zuidwolde. Hoewel er na afloop alleen feitelijke vragen gesteld konden worden, bleken boeren, burgers en buitenlui het opvallend eens te zijn. Stront aan de knikker. Als politieke, bureaucratische en consultancy-types niet willen luisteren naar eigenaren-werkers en gebruikers-bewoners dan moeten ze maar voelen. Dan wordt de huid zo duur mogelijk verkocht; prijsopdrijving, tijdrovende juridische procedures, negatieve beeldvorming, tweespalt, en verrassing. Waarom moet het gebied helemaal over de kop? Gohh van mien laand!

Het sparen van het Beijumbos vloeit voort uit de ontstaansgeschiedenis van het bos en de gevoeligheid voor kappen van schaars bos bij stadjers. Het bos is twintig jaar geleden betaald door de stichting FACE the Future, op verzoek van de gemeente Groningen die de benodigde grond had aangekocht. Doel van Face is door het planten van bomen CO-2 uit de lucht te halen en op te slaan in groeiende bomen. Face is betaald door de SEP, de samenwerkende energieproductiebedrijven Nederland. Face wil een permanent bos, daarom mag er 99 jaar lang niet gekapt in Face bos zoals het Beijumbos. Het zou dan ook wel heel cynisch zijn om toch te gaan kappen en de milieu-reputatie van de stad en de energiebedrijven te grabbel te gooien voor een exploitant van golfbanen met de vraag om een ontsluitingsweg door het bos. Nog afgezien van juridische en geldelijke gevolgen van contractbreuk. Bij de planontwikkeling van het bos is 20 jaar geleden de situering van het bosgebied in nauw overleg met de boeren opgesteld. Wijkbewoners uit stad bedongen open verbindingsstroken omdat zij het contact met het platteland niet wilden verliezen; daarom is gekozen voor historisch bepaald (ontveningsafgraving) strokenbos, met overigens open gebied dat doorloopt tot in het buitengebied (platteland), zo is verteld door o.a. Rob Oorthuizen van de gemeente Groningen. Vallend buiten de onderzoeksopdracht meldt het rapport toch dat er aan de noordelijke bosrand gesleuteld moet worden, dat er bomen en struiken uit moeten. De bosrand moet zachter, bomen zouden te hard zijn. Gek, gelet op Face en onderzoeksopdracht op te houden bij bosrand. Het is duidelijk dat hier toch weer een poging wordt gedaan het bos nadrukkelijk voor de golfplannen binnen te halen door er lege plekken voor golf-kuiltjes met gazon erom voor te stellen. Benieuwd of Natuurmonumenten, die het Beijumbos voor de gemeente Groningen beheert, net zo hard oordeelt over kappen van bomen in de noordelijke bosrand.

De voorgestelde ontsluitingsweg tussen Beijum’s noordzijde en Zuidwolde’s zuidzijde, met een nieuwe beweegbare brug over de vaarweg Boterdiep komt via een nieuwe afslag van de Groningerweg, langs de Hiddema-, Edzema-, Rensuma-, Scheltema-, Jensemaheerd te lopen om de verkeerslast weg te halen uit het dorp Zuidwolde; met name de draaibrug bij cafe Vaatstra wordt door de ambitieuze onderzoekers als knelpunt gezien dat aangepakt moet. Bewoners en boeren zijn het hardgrondig eens over de kwaliteit van die brug; die geeft rust in deWoldstreek, en is overigens net helemaal gerenoveerd met willens en wetens nog steeds maar een rijstrook om het dorp niet verder te belasten. Daarom een nieuwe brug zegt DHV-adviseur Danel, met ontsluitingsweg naar de golfbaan. Om de kosten, alleen al 5 tot 7.5 miljoen voor de noodzakelijk beweegbare brug over het Boterdiep, nog los van de weg, met succes op de gemeenschap, gemeenten en provincies (de belastingbetaler dus) af te kunnen wentelen, is er een verhaal bedacht. Dat gaat als volgt; de boeren met hun grote landbouwwerktuigen hebben het gedaan, of anders het autosluipverkeer van Delfzijl naar Winsum, of anders midden op Oosterseweg skatende Beijumers met oortjes in, of anders loonwerkers met hun machtige tractoren die werken voor gemeentes, waterschap en bouwbedrijven en geen alternatief hebben nu de gemeente Groningen Kardinge en Ulgersmaweg heeft afgesloten voor tractorverkeer, daarom is het vereersonveilig op de Oosterseweg (en Noorddijkerweg). En moet er een extra rondweg komen, met extra (dure) brug tussen stad en Zuidwolde. Dat er verder niets gebeurt aan de Noorddijkerweg, waar dus nog steeds het oude, en straks ook het nieuwe extra golfverkeer over moet, dat staat niet in het rapport met tunnelvisie richting golfbaan. Verkeer is vrij, en zoekt dus de kortste weg, en dat is lang niet altijd die nieuwe weg met brug richting Groningerweg. Net zo ontbreekt een analyse van het Bestemmingsplan Lewenborg, vooral de bijlage van Linda Voortman over Noorddijk, die in samenhang met de Kardinge-visie van de gemeente bepaalt dat er maximaal 10.000 auto’s per jaar over de Noorddijkerweg mogen voor natuur- en cultuur-historische recreatiedoeleinden. Golf als kak-sport lijkt mij buiten dit doel te vallen; evenals de aantallenoverschrijding. De a.s. golfbaan-exploitant heeft DHV en de gemeente Bedum goed voor zijn karretje weten te spannen, die de lasten mooi afwentelt op de gemeenschap ipv. op de veroorzaker van de verkeersdrukte, de golfbaanman Jart Sluiter uit Gelderland. Onduidelijk is op welke wijze er voorkomen wordt dat de wijk Beijum als ontsluiting via de Beijumerweg door de 125.000 automobilisten die willen gaan golfen gebruikt gaat worden. Hierover heerste oorverdovende stilte tijdens de bijeenkomst in Zuidwolde. Het ontbrekende fietspad langs de wijkring in Beijum bij winkelplein Oost zal onherroepelijk als hinderpaal in de strijd worden geworpen, mocht ook maar een golfer zijn/hhar weg zoeken langs deze route. Overigens lijkt buiten de kwartelkoning gerekend; deze op de Rode lijst van sterk bedreigde vogels staande vogel woont niet toevallig juist in de laaggelegen ruige grasstrook die hier ligt. Benadrukt nog maar eens de waarde van dit gebied, ook leefgebied voor de ree en de haas die wij allemaal wel eens zien in dit agrarisch terrein. Ook de recent geziene lepelaars houden niet van drukte. Eventueel kan er nog worden gedacht aan vrijliggend fietspad naast de Oosterseweg, of langs die nieuw gedachte weg, als er geld en grond is. Verder is er even gekeken naar drie recreatieve fiets- en wandelommetjes, waar overigens geen geld voor is, en waar de boeren ook geen land voor willen verkopen. Opmerkelijk is hierbij dat bestaande, maar nu nog niet openbaar toegankelijke landweggetjes en waterschapsschoupaden zijn veronachtzaamd, die langs prachtboerderijen als Zonnehoeve, Tempelsheem bij Zuidwolde en Steerwolde bij Thesinge lopen.

Nu er dan aan een ontsluitingsweg gewerkt kan worden is er ruimte voor een golfbaan; de vraag of die er moet komen is aan de politiek van gemeente Bedum, van gemeente Groningen en de Provincie Groningen. De onderzoekers zeggen er niks over; dat is aan de markt, in een straal van 30 km rond Zuidwolde. Groningen is een onderwijsstad, met verder een diensteneconomie die tegen de publieke sector aanschuurt. Niet de typische golfer uit het grotere bedrijfsleven woont hier. En al helemaal niet in de noord-oostelijke stadswijken. Beijum heeft bijvoorbeeld als een van de goedkoopste koophuizen-wijken van de stad een heel andere doelgroep; ook voor de Beijumse huurmarkt, nog steeds 50% van de 6500 woningen in de wijk is sociale huur, is aan de dure en met een poenerig imago kampende golfsport geen behoefte. Beijum ziet dit beeld recent alleen maar versterkt, nu steeds meer midden- en hoger kader de wijk verlaat, zo schrijven Burgemeester en wethouders in het Wijkplan deze week aan de gemeenteraad. Voor Lewenborg, die andere grote stadswijk geldt hetzelfde. Dus of hier ook een markt is naast de reeds bestaande golfbanen in de ommelanden van zuid tot noord en van west tot oost? Eerder versplintering, die ook voor bedrijfsnetwerk-evenementen slecht kan uitpakken voor de noordelijke economie. Ik ben bang dat er straks geen ruimte is voor jaarlijkse evenementen vanuit Kardinge, zoals de winter-triathlong en de zomer-triathlong, de stadsmarathon en de 180 km Noorderrondrit op de racefiets, die allemaal ook door de Woldstreek gaan.

Deze week komt het concept-advies van DHV-Noordpeil op de site van de gemeente Bedum. Dan kunnen u en ik rustig de feiten op een rijtje krijgen. En een meer definitief standpunt innemen. De feiten voorzover nu bekend liegen er niet om –een golfbaan in de Woldstreek betekent stront aan de knikker. Ondanks het sparen van het Beijumbos betekent de noordelijke rondweg gesitueerd tussen Zuidwolde en Beijum en de verdere verkeersdrukte op de Noorddijkerweg halverwege het Beijumbos een barriere om naar buiten te trekken. Cartoon van http://www.cartoonfile.net/golf_cartoons.htm (Naschrift JF; ik ontdek net dat op de cartoon staat Do not publish. Derhalve wordt de tekening over een paar dagen verwijderd)

KIJK OP DE WIJK (28)

Lezeres Dineke had al een paar keer aangegeven wel te willen figureren in de serie Kijk op de Wijk, maar het kwam er maar steeds niet van. Soms moet je ook gewoon een geschikt moment afwachten, zo maar ineens kan het bingo zijn. Dat bingomoment was afgelopen week aangebroken, ik trof Dineke in de Lidl en wachtte haar na het afrekenen van de boodschappen buiten op. Wat vindt ze van Beijum? Kijk en luister even mee naar een vaste lezeres van de (het) blog waar u nu naar kijkt. Meer lezers of lezeressen die in Kijk op de Wijk willen figureren? Beijumnieuws@online.nl

MAANDAGOCHTEND (67)

Leuk die zomertijd, maar vanochtend was ook goed te merken dat het langer donker bleef in vergelijking met de ochtenden van vorige week. Redelijk wat mensen zijn ongeveer twee uur geleden met een duffe kop opgestaan, een uur minder slaap is toch voelbaar. De natuur heeft helemaal geen last van dit soort zomertijd of wintertijdfratsen. Ik heb ooit eens ergens gelezen dat de meeste dieren in een soort van tijdloze staat leven. De tak met lenteknoppen die u op de foto ziet heeft geen last van een uur minder slaap, ik weet niet eens of bomen en takken slapen. De eenden op de foto slapen vast wél eens, evenals de kat of poes op de kade, maar het maakt niet uit of het overdag of 's nachts is. Denken kunnen de drie dieren vast weer niet, ik zou er wat voor over hebben om te weten wat de kat of poes dacht tijdens het observeren van de eenden. Beste lezers, wat een geraaskal op deze eerste maandagochtend van de nieuwe zomertijdperiode, het uur minder slaap speelt me toch parten. Ik duik er nog even weer in. Fotootje schieten en tekstje maken op deze prille maandagochtend is prima, maar een lekker warm bed heeft ook zo z'n voordelen. Ik wens u een rustige en voor zover mogelijk een uitgeslapen maandagochtend toe.

zondag 27 maart 2011

DE BEIJUMRIJDER(40)WANDELT LANGS 'T PEDALPARK

De zomertijd is vandaag helemaal in stijl begonnen. Ok, met nachtvorst en een koude ochtend, maar vanmiddag was en is het toch aangenaam toeven in de zon. Een fietstocht bracht me vanmiddag weer bij het pedalpark. Nee, dit keer geen video over dit mooie stukje jeugdcultuur in het Groene Hart van Beijum. Wel een video van een wandeltochtje tussen de Grevingaheerd en het Pedalpark. Wat wonen die Beijumers daar mooi langs de slootrand en en langs het Groene Hart! Rechts ziet u een foto die ook in een dorp genomen had kunnen worden, drie jeugdige Beijumers proberen zo hoog mogelijk in een boom te klimmen. Klik groter. Als kind en jongere heb je denkt ik weinig te klagen in de groenste wijk van de stad, wat een ruimte en wat een speel- en ravotmogelijkheden. De muziek is uit de jaren zeventig, Gilbert o Sullivan zingt het prachtige Nothing Rhymed. Wandel even een stukje mee.

OPENINGSFEEST 'BEIJUM VOOR ELKAAR' OP 30/4


Vanuit de organisatie van Beijum Voor Elkaar kwam dit bericht binnen:

Openingsfeest van 'Beijum voor elkaar' uitgesteld.
Het openingsfeest dat zou plaatsvinden op 29 maart, voor het project 'Beijum voor elkaar' is uitgesteld. Het nieuwe burenhulpproject gaat zich nu op een ander moment en op een andere manier presenteren aan de inwoners van Beijum, nl. tijdens de jaarlijkse rommelmarkt op Koninginnedag in Beijum. Bijzonderheden hierover volgen nog.

Achtergronden over Beijum Voor Elkaar leest u hier.
Bezoek ook de website Beijum Voor Elkaar.

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (75)

Het sneeuwklokje is zo ongeveer onze bekendste voorjaarsbode in het plantenrijk. Nog in de winter en in het vroege voorjaar zien we de sneeuwklokjes in heel veel tuinen, maar ook in parken en bermen zie je ze vroeg in het jaar al in volle bloei.
Veel minder bekend is het lenteklokje. Het is het grotere familielid van het sneeuwklokje. Op het eerste gezicht lijken ze misschien sprekend op elkaar, maar toch is er een duidelijk verschil. Ze hebben beide zes bloemdekbladeren, maar bij het sneeuwklokje zijn de buitenste drie langer dan de binnenste drie, de buitenste zijn bovendien geheel wit (in feite kleurloos).
De bloemen van het lenteklokje zijn iets breder (2-2,5 cm) dan die van het sneeuwklokje en de zes bloemdekblaadjes zijn allemaal even groot. Alle blaadjes hebben een geelgroene honingvlek. Deze vlek moet de bijen naar de nectar lokken. Het lenteklokje bloeit gewoonlijk twee weken later dan het gewoon sneeuwklokje, “winterklokje” zou dan misschien ook wel een betere naam zijn dan lenteklokje.
Het lenteklokje treft men aan in Centraal-Europa. Vroeger kwam ze van nature ook wel voor in de omgeving van Oldenzaal. Tegenwoordig is de soort op sommige plaatsen verwilderd (stinsenplant). Het lenteklokje is vaak te zien als tuinplant, eenmaal geplant houdt het zichzelf in stand en vergt weinig onderhoud. Uit de bloemstengel komt meestal één bolvormig knikkende bloem, soms komen er twee bloemen uit een stengel.
Sterk verwant aan het sneeuwklokje en het lenteklokje is het zomerklokje. Ook het zomerklokje heeft zes gelijk lange bloemdekblaadjes, maar met een groene honingvlek op het uiteinde van elk blaadje. Het zomerklokje heeft meestal meer dan twee bloemen per stengel. Net als het lenteklokje bloeit ook het zomerklokje vroeger dan de naam doet vermoeden, niet in de zomer maar in de lente.

Foto + tekst: Luit Staghouwer

zaterdag 26 maart 2011

POGING TOT INBRAAK BOELEMAHEERD

De politie heeft vrijdagavond op de Boelemaheerd in Groningen een 34-jarige man uit de stad aangehouden voor poging tot inbraak in een portiekwoning aan de Boelemaheerd.

Ondanks dat de verdachte breekwerktuig bij zich had, is hij de woning niet binnengekomen. Dit kwam doordat de bewoonster thuis was en de deurhaken naar beneden had gedaan. Zij alarmeerde de politie die de verdachte kon aanhouden. De man is vastgezet.

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/nieuws.asp?pid=99433

TERRAS VOOR CAFÉ BILJART WEER LOS

Het prille voorjaarsweer van de afgelopen week deed veel Beijumers niet alleen in hun tuin belandden, ook op de terrasjes bij de Wiershoeck en voor het Café Biljart werd van het mooie weer genoten. Eindelijk weer een kop koffie of een pilsje drinken met de zon op je kop. Deze twee dames, zie foto, wilden wel even op de foto voor het café. Nee, het zijn geen twee toevallig relaxende klanten maar barkeepsters die even lekker buiten gingen zitten. Voor zover ik weet werken er twee mannen in het café, de edele heren Jeffrey en Lars, en voor de rest dames. De foto is een beetje schel geworden door teveel tegenlicht, de dames zitten oogverblindend (mooi) naar de fotograaf te kijken. Maar goed, wie gaat er nou zeuren over teveel zonlicht? De lente is begonnen, en voor het Biljart Café is het goed toeven als de zon lekker schijnt.

MAX MICHA OVER PLEIN OOST

Plein-Oost, never nooit geliefkoosd.

We hebben het er allemaal over de laatste dagen, het plein in Beijum-Oost. Het was er eerst te druk en te rommelig. De bus reed er ook nog eens dwars door heen. Er was een slager en er waren sommigen mensen die aanstoot namen aan het gedrag van onze Antilliaanse Nederlanders die rondom het plein wonen. Overlast is dan wel een betrekkelijk begrip, want onze medelanders weten niet beter. Zo leeft men nu eenmaal met elkaar op de Antillen, lekker buiten chillen.

Beijum-Oost, een oude, gemengde stadswijk. Uitkeringen en psychiatrische problemen, drugs-en geluidsoverlast, tienermoeders. Beijum-Oost, de afvalbak van ontspoord Groningen. Dat was het image wat Oost had in 2003, compleet met samenscholingsverbod. Gebrek aan sociale cohesie , verval en verloedering. Drugsoverlast, criminaliteit en achterstand. Wel, dat is dan makkelijk opgelost. We gooien er een paar miljoentjes en een nieuw plein in, een bibliotheek en wat gesubsidieerde instellingen en klaar is kees. Drugsoverlast opgelost en iedereen aan het werk.

Nu hebben we eindelijk een nieuwe plein gekregen, een nieuwe indeling, nieuwe speeltoestellen voor de kinderen, geen bus meer door het plein, te weinig parkeerplaatsen. Weer een andere supermarkt, de slager weg, Antilianen ook niet weg. Lekkere oase van rust. En weer is het niet goed. Te rustig, te saai, geen duidelijke regels voor fietsers, ongezellig. Zelfs onze visboer is verhuisd van Oost naar West. Een commerciële ramp. Nu kunnen we dan weer kiezen uit 2 nieuwe pleinen. Mocht deze vernieuwde versie ons uiteindelijk weer niet bevallen, wat voor excuus hebben we dan?

Max Micha

HOU JE AAN DE SNELHEID (en let op de weg..)

Dit bord hangt op een aanplakhuisje in de Froukemaheerd. In deze heerd mag 50 km/uur worden gereden, in feite een verbazingwekkende snelheid voor een gebied waar zo vaak kinderen op straat spelen. Het gekke is dat dit bord automobilisten moet manen om rustig aan te rijden, maar er tegelijkertijd voor kan zorgen dat dezelfde automobilisten niet met hun kop bij het verkeer en bij de eventueel spelende kinderen zijn omdat ze al rijdend het bord even bestuderen.

Achter het stuur zijn we met onze gedachten vaak bij andere dingen dan autorijden. Daardoor letten we niet altijd op de snelheid. Zeker in de bebouwde kom is dat niet zonder risico, want daar heb je te maken met ingewikkelde en vaak onverwachte verkeerssituaties. En vooral met kwetsbare weggebruikers als spelende kinderen, fietsende pubers en ouderen. Let op je snelheid en hou je aan de limiet in de bebouwde kom: 30 en 50 km per uur,
Lees hier verder op de site van Nederlandveilig.

vrijdag 25 maart 2011

DE ZOMERTIJD LONKT

Deze foto is afgelopen week om half acht 's avonds op een speelveldje in Beijum gemaakt. U ziet, het was reeds schemerdonker maar er kon qua temperatuur nog prima buiten gespeeld worden. Vanaf zondag kan dit weer tot een uur of half negen. Zomertijd. Wat een voordelen voor de spelende kinderen in de wijk, tot even voor het naar bed gaan buiten kunnen spelen en ravotten. Zondag allemaal lekker uitslapen, maar de nacht van zondag op maandag is een korte. Een uur eerder naar school of naar het werk. Voorzichtig, er schijnen verhoudingsgewijs veel ongelukken te gebeuren op de eerste maandagochtend na het ingaan van de zomertijd.
De zomertijd begint tegenwoordig op de laatste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober. In de nacht van zaterdag op zondag eind maart worden de klokken om 2 uur een uur vooruit gezet, dus van 2 naar 3 uur (ezelsbruggetje: in het VOORjaar gaat de klok een uur VOORuit, zie www.ezelsbrug.nl. Door de zomertijd wordt het niet in het holst van de nacht licht. Een groot voordeel is ook dat we 's avonds een uur langer van daglicht kunnen profiteren. Zonder zomertijd zou het eind juni tegen half vier licht worden en tegen half tien 's avonds donker. In Nederland is de zomertijd in 1977, vanwege de oliecrisis, opnieuw ingevoerd; ook van 1916 tot 1945 was de zomertijd van kracht. Uitvinder in 1907 is de Londense aannemer William Willett. Lees hier verder op de site van KNMI.

BEIJUMSKAP (26)

Ik kom erachter dat Beijum naast veel groen ook best veel water heeft. Veelal zijn het kleine slootjes, maar toch. Kijk in het water en zie een continu veranderend kunstwerk.

Foto + tekst: Atsje Straatsma

http://www.atsjestraatsma.nl/

DIERENARTSPRAKTIJK BEIJUM (DOORNOSHEERD) OPGEKNAPT

Nee, het is niet alleen opgeknapt, de totale ruimte is ook uitgebreid. In de bocht van de wijkring, tegenover Winkelruimte Beijum, staat vanaf een paar weken een frisse nieuwe gedeelte van dierenartspraktijk Doornbosheerd. Het geeft het geheel een open smoelwerk, de praktijk lag altijd verstopt in de Doornbosheerd en is nu frank en vrij vanaf de wijkring te bewonderen.Zoals eerder reeds vermeld heeft de vorige eigenaresse, mevrouw Tinhold, de zaak verkocht aan twee vrouwen. Een ervan, Boukje Mulder, ziet u voor het nieuwe gedeelte op de foto staan. Haar compagnon, Margreet van de Berg, was ten tijde van fotograferen niet aanwezig. Boukje Mulder is paraveterinair en ze heeft een management + opleiding gedaan. Margreet van de Beek is afgestudeerd dierenarts. Vanaf 1 november vorig jaar is de praktijk aan de beide dames overgedaan. Joke Tinhold, een oude vertrouwde bekende voor veel Beijumers, werkt er nog een dag per week.
Of ondergetekende binnenkort nog weer even langs wil komen, aldus Boukje Mulder na het nemen van de foto. Dan staat er namelijk met dikke letters Dierenartspraktijk Beijum op het raam.Ook komt er nog een open dag aan, de datum hiervan wordt binnenkort bekend gemaakt. Dierenartspraktijk Doornbosheerd zal qua naam worden losgekoppeld van de heerd waarin het gehuisvest is, het zal worden omgedoopt tot Dierenartspraktijk Beijum.Wordt vervolgd.

MAG IK UW KASSABON?

Regelmatig zie ik een dame voor de lokale Lidl staan die netjes en vriendelijk aan klanten die de winkel verlaten vraagt of ze alsjeblieft hun kassabonnetje mag hebben. Waarom het altijd dames zijn ontgaat me, waarschijnlijk omdat die in het algemeen representatiever en toegankelijker overkomen dan mannen? Ik zou het niet weten.

Deze jongedame had aan het begin van de week post gevat voor de Lidl. Jawel, ze wilde wel even op de foto en wat vragen beantwoordden.

De jongedame vertelde dat vanuit de Lidl en de Aldi dit soort enquêtes worden georganiseerd, zeg maar dat ze een soort van marktonderzoek doen. Wat koopt de klant? Wat voor soort boodschappen doet hij of zij?

Het is me nog niet helemaal duidelijk, als dit soort enquêteurs vanuit de genoemde winkels worden aangestuurd zou je ze eerder bij de AH, C1000 en andere concurrenten verwachten.
Maar wat maakt het uit, de zon scheen, ik overhandigde de dame mijn kassabon en zij wilde wel op de foto als tegenprestatie, zij blij en ik blij. Zij kreeg weer een begeerd kassabonnetje, ik heb er weer een blogbericht bij.

2 APRIL ROMMELMARKT BEIJUMKORF

(Ingezonden)
Rommelmarkt/Fancy Fair

O.B.S De Beijumkorf in Groningen, locatie de Honingraat aan de Jaltadaheerd, houdt op zaterdag 2 april haar jaarlijkse rommelmarkt/fancy fair. De deuren van de school zijn van 10.00 tot 14.00 uur geopend. In verschillende lokalen van de school is rommelmarkt, waar bezoekers kunnen snuisteren tussen de uitgestalde tweedehands spullen. Voor de kinderen is er in de grote hal van de school een spelletjescircuit uitgezet, waar leuke prijzen mee zijn te winnen. Ook kunnen zij zich tegen een kleine vergoeding laten schminken of grabbelen in de grabbelton. Er is een Rad van Fortuin en om 13.30 uur is de trekking van de Grote Loterij, waar op de dag zelf nog loten voor kunnen worden gekocht. Er is koffie, thee, frisdrank en limonade verkrijgbaar en voor de lekkere trek zijn er onder andere suikerspinnen, ijsjes, broodjes hamburger en frikandellen te koop. De opbrengst van de rommelmarkt/fancy fair komt geheel ten goede aan de school. Dit jaar is deze bestemd voor het opknappen van het kleuterplein.

donderdag 24 maart 2011

OOG-TV OVER WEEK VAN HET PLEIN (OOST)Wijkbewoners van Beijum kunnen deze week stemmen op één van de twee plannen om Plein Beijum-Oost mooier te maken. Het winkelplein is nu nog erg kaal.
De plannen om de boel op te fraaien zijn bedacht door bewoners en ondernemers van de wijk. Ook zijn er 30 voorstellen voor kunstobjecten, waarvan er uiteindelijk tien – verspreid over de wijk – worden geplaatst.

Woensdag is de eerste dag dat bewoners in de bibliotheek langs kunnen komen om de tentoonstelling van de ontwerpen te bekijken en om te stemmen.
(Begon gisteren; JF)http://www.oogtv.nl/

ZO DRONKEN ALS EEN TURF

Een 48-jarige automobilist uit Groningen was woensdagnacht te dronken om een behoorlijke blaastest op straat te doen. De man was door de politie aan de kant van de weg gezet, omdat zijn rijgedrag op de Emingaheerd in Groningen opviel.

De man kon niet meer op zijn benen staan. Op het politiebureau lukte de test wel. Hij scoorde een alcoholpromillage van 2,4 en moest zijn rijbewijs inleveren. Omdat het niet vertrouwd was om de Stadjer te laten gaan, moest hij zijn roes op het bureau uitslapen.

http://www.dvhn.nl/

TUIN VAN DE WIERSHOECK LENTEKLAAR MAKEN

Voor de verandering publiceer ik ook eens een foto uit de Wiershoeck- en Schooltuin. Nee, niet zo een waar grootmeester Luit Staghouwer elke zondagnacht op Beijumnieuws patent op heeft, ook deze schoenmaker moet zich bij z'n leest houden. Luit stuurde net twee delen in een keer en schreef er bij:
Dit keer ontvang je vroeg in de week al mijn bijdrage voor Beijumnieuws en nog wel twee tegelijk. Het zijn foto's die ik vorige week dinsdag heb gemaakt. Uiteraard was ik afgelopen dinsdag ook ter plaatse en werd er druk gefotografeerd. Opvallend was de aanwezigheid van een vijftal soorten dagvlinders. Maar ik moet de foto's nog bewerken en dan zou er nog een tekst bij moeten en dat lukt me niet. Vrijdag vertrekken we voor een weekje Terschelling. Dus ben ik komende dinsdag niet op De Wiershoeck en daarom ontvang je twee bijdragen.
Wat is internet toch een gemak, de beide afleveringen staan voor het komend weekend en het weekend daarna gepland, en je hoeft er niet meer naar om te kijken. Op deze foto ziet u dat vrijwilligers de tuin van de Wiershoeck in gereedheid brengen voor de lente. Het zal weer gaan groeien en bloeien. De mens helpt de natuur hier een handje.

EEN UIL IN DE BOOM IN DE JALTADAHEERD

Dinsdagochtend ging de telefoon en door de hoorn sprak een onbekende vrouw."Hallo met Sadhna, mijnheer, ik heb iets heel bijzonders ontdekt, er zit een uil bij mij in de boom in de tuin." Mevrouw, wat is daar bijzonders aan, en waarom belt u mij daarover? "Mijnheer, ik ben doorverwezen door het Bezoekerscentrum, daar belde ik heen en ze raadden me aan om u te bellen." Ok, ik wip wel even langs, waar woont u? Vijf minuten later belde ik aan bij een huis aan de Jaltadaheerd. Een aardige en mij onbekende Surinaamse vrouw van een jaar of dertig deed open en liet me binnen. Om de uil te kunnen bewonderen moest ik haar even volgen naar boven, naar haar slaapkamer. Vanuit een tuimelraam wees ze naar twee naast elkaar staande bomen. Daar zou een uil in moeten zitten. Hoe ik ook keek, ik zag het beestje niet. Naast Sadhna op haar bed gezeten keek ik haar diep in de ogen. Wat een openhartig gezicht! Een brede en lieve lach kwam me tegemoet. Grapjes over dat ze zomaar ineens met een wildvreemde man op bed zat, en dat die hoogstwaarschijnlijk een bril nodig heeft. Ze schaterlachte haar mooie witte tanden bloot. De onbekende nieuwe vrouw in mijn leven pakte haar digitale camera, en vanuit haar tuimelraam zoomde ze in. Het resultaat ziet u links op de foto, klik groter. Een uil in een boom in Beijum. Ik ben er niet in thuis dames en heren, ik weet niet of een uil in een boom in maart bijzonder is. Geruststellend is in ieder geval wel dat hét symbool van wijsheid in Beijum aanwezig is. Dat kunnen we wel goed gebruiken hier.
Sadhna bleef erg openhartig in contact, ze vertelde over haar leven als Surinaamse in Beijum, en dat ze getrouwd is met iemand uit Ivoorkust: "Dat komt bijna nooit voor, een Surinaamse en een Afrikaan die samen getrouwd zijn." Verder verbaasde ze zich over de rijkdom in Nederland, de onbegrijpelijke onvrede en het stemgedrag richting PVV. Nee, het is niet altijd leuk om met een kleurtje in Holland rond te lopen.
Jawel, ze zou de foto even mailen. En schaterlachend verkneukelde ze zich over het feit dat ze 's avonds haar man zou vertellen dat ze een vreemde man in de slaapkamer heeft binnengelaten en er mee op bed heeft gezeten.
Met een hartelijke handdruk liet ze ondergetekende weer uit. Die had de neiging om haar op beide wangen te zoenen, maar hij hield zich in. De zon stond hoog aan de blauwe hemel in de Jaltadaheerd, de vogels floten in de bomen en met een wonderlijk gevoel stapte uw blogger weer op de fiets huiswaarts. Ineens was Sadhna in mijn leven gekomen. Maar ook nog eens een wijze uil. U snapt, mijn dag kon niet meer stuk.

woensdag 23 maart 2011

INSCHRIJVEN VOOR 4MIJL 2011 OP 14 APRIL

http://www.dvhn.nl/ heeft verheugend nieuws voor alle hardloopliefhebbers uit Beijum en omgeving:

Liefhebbers van de 4Mijl van Groningen kunnen donderdag 14 april vast in hun agenda's reserveren. 's Ochtends om 10 uur opent dan de inschrijving voor het populaire loopevenement. Dat maakte racedirector Grietje Pasma woensdagmiddag bekend. Het goede doel dat dit jaar aan de 4Mijl verbonden is, is Spieren voor Spieren. Ook werd de nieuwe website gelanceerd: http://www.4mijl.nl/ . Aan de 4Mijl deden vorig jaar 18.500 lopers mee. Dit jaar wordt de 25e editie gehouden.

DE WEEK VAN PLEIN OOST

Nee, ons aller Plein was niet afgeladen vol vanmiddag, ik had eerlijk gezegd wat meer aanloop verwacht. Maar wat niet is kan komen, en hoop doet leven. Zo maar twee welbestede motto's voor Plein Oost. Vanmiddag was de aftrap van de Week van het Plein. Voor meer informatie klik hier. Ondergetekende was even in de bieb en hij fietste een rondje om het plein. Het mooie weer maakte dat het er gezellig en speels bij lag. Moet het wel veranderen, vroeg ik me hardop af. Is het plein niet prachtig lelijk? Binnen in de bieb kon en kan er gestemd worden op conceptplannen. Kijk even mee.

Trouwens, in Pand49 was het aangenaam druk i.v.m. een kunstmiddag voor kinderen vanuit SKSG. Binnenkort een video over de kunstbeijeenkomst vanmiddag voor kids onder begeleiding van Wil Mazeland van Kunstkamer Wicla.
Als het goed is vanavond op OOG-TV ook een impressie van de opening van de Week van het Plein.
MORGEN VANAF 17:30 UUR OP OOG-TV!!!

VOORBEREIDING WEEK VAN HET PLEIN IN VOLLE GANG.

Een lezeres mailde net deze foto en ze schreef er bij:

Hier een foto van Inge en Marijke die nog druk bezig zijn. Na maanden van voorbereiding is het nu tijd voor de presentatie tijdens de Week van het Plein

HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN

Per ongeluk ging net een concept- Kijk op de Wijk online. Die houdt u mét tekst nog te goed.

Denkt u nog even aan de Week van het Plein? Vanmiddag komen de vakmensen van OOG-TV opnames maken. Plein Oost.

EEN ACTIEVE VOGELAAR IN BEIJUM

In en rondom Beijum is een vogelaar actief, waarschijnlijk heeft u hem wel eens ziens lopen.

Met zijn Nikon D300 en telelens is dat bijna niet te missen. Zijn naam is Fred van Maurik en hij fotografeert met name vogels. Zijn passie voor de vogelfotografie begon ooit eens met de mooi gekleurde Goudvink en inmiddels heeft de Goudvink een zeer rijke vriendenkring opgebouwd. Niet alleen zijn de standaard huis- tuin- en keukenvogels te bewonderen op zijn website maar ook allerlei soorten waarvan u waarschijnlijk niet eens wist dat die ook in Beijum en omstreken voorkomen. Regelmatig maakt hij een fietsrondje naar Koningslaagte en Kardinge waar met name zeer veel weidevogels te bewonderen zijn.

Mocht u nu denken “goh die naam komt mij bekend voor” dat kan kloppen, want Fred schrijft ook stukjes voor lijn6.com en de Beijumkrant.

Heb ik u nieuwsgierig gemaakt naar wat er zoal rondvliegt in en rondom Beijum dan presenteer ik met trots zijn website
http://www.m3-photo.nl/ Neem gerust eens een kijkje en laat u verrassen door de pracht en praal van onze gevederde vrienden.

Heel veel kijk en luisterplezier, m.v.g Roos van Maurik
(Zie in het vervolg ook bij de link links; JF)

dinsdag 22 maart 2011

VAN 23 TOT 30 MAART WEEK VAN HET PLEIN (Oost)

Week van het Plein
Denkt, kijkt en stemt u mee tijdens de week van het plein?
Van 23 tot en met 30 maart 2011!

Tijdens de Week van het Plein kunnen alle bewoners van Beijum stemmen op een aantal plannen die in Bibliotheek Beijum worden gepresenteerd.
- Bewoners kunnen stemmen op twee plannen ter verfraaiing van het Plein Beijum-Oost. Deze plannen zijn uitgedacht door bewoners en ondernemers van Beijum, daarna verder uitgewerkt door MD Landschapsarchitecten en onderzocht op haalbaarheid en uitvoerbaarheid door de dienst RO/EZ van de gemeente Groningen. De twee plannen zijn realistisch en uitvoerbaar!
- En dertig kunstwerken ter verfraaiing van Beijum. Deze kunstwerken zijn door kunstenaars van atelier PAND49 bedacht. Tijdens de week van het plein zijn ze te bewonderen in de bibliotheek en kunnen bewoners hun vijf favorieten doorgeven via het stembiljet. Dit jaar worden de 10 meest favoriete kunstwerken uitgevoerd in de wijk Beijum.

Uw stem telt en bepaalt mede welke plannen worden uitgevoerd. Stemmen kan in de bibliotheek met het stembiljet dat elk huis deze week in de brievenbus krijgt.
Is één stembiljet niet voldoende voor u en uw huisgenoten? Dan liggen er bij de bibliotheek extra stembiljetten voor u klaar.

De uitslag zal, vanaf 31 maart, bekend worden gemaakt via de lokale media.
De openingstijden van Bibliotheek Beijum (Ypemaheerd 42) om te kunnen stemmen zijn:
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur,
donderdag van 17.00 tot 20.00 uur
zaterdag van 11.00 tot (eenmalig op zaterdag 26 maart) 15.00 uur.

Er is méér te doen tijdens de Week van het Plein:
- Op zaterdag 26 maart staat er van 11.00 tot 15.00 een klimwand op het plein Beijum Oost.
- Op zaterdag 26 maart kunt u al uw vragen over de verfraaiingplannen stellen. Van 12.00 tot 14.00 uur zitten de experts voor u klaar in de bibliotheek.

- Op zaterdag 26 maart presenteert Innersdijk de plannen voor de tijdelijke huisvesting en ligt een tipje van de sluier op van de nieuwbouwplannen.
- Diverse horecaondernemers op het plein geven korting tijdens de Week van het Plein. Na het stemmen in de bibliotheek krijgt u een kortingsbon.

(Ingezonden door Leonie Wendker van Platform Gras http://www.platformgras.nl/)

VOOR LANDENWEEK NAAR DE CHINEES

Omstreeks twee uur maandagmiddag zag ik een schoolklas met juffrouw het Chinese restaurant op Plein Oost, aan de Ypemaheerd, binnen gaan. Of ze soms met z'n allen Chinees gingen eten? De juf:" Nee, we zijn hier in het kader van de landenweek die bij ons op de Johannes Calvijnschool wordt gehouden."

Het is wel een idee, als je kinderen van de basisschool in Beijum iets over China wil bijbrengen ga je naar een Chinees restaurant. Daar wordt een onbegrijpelijke taal gesproken, de mensen zijn over het algemeen veel kleiner dan de Nederlanders en ook kunnen de kinderen de bekende spleetogen van de Chinese medemens bewonderen. Leerzaam. Beijum telt om en nabij de 125 nationaliteiten. Er kunnen derhalve de nodige bezoekjes afgelegd worden om wat op te steken van andere culturen.

VRIJDAG BEGINT NIEUW SCHOOLTUINSEIZOEN

Educatief medewerker Ger van Dam, verbonden aan het schooltuincomplex in het Groene Hart van Beijum, wijst op het planbord waarop het programma staat aangegeven voor weer een nieuw seizoen. Welke klas komt wanneer? Welke educatieve medewerker zal dit dan gaan begeleiden? Aanstaande vrijdag barst het seizoen hier weer los en groep 6 van de Heerdstee zal de spits afbijten. De handjes van de kinderen zullen weer in de grond gaan wroeten, zaadjes worden dan weer gepoot en verwachtingsvol zal elke week weer worden bekeken hoe de groenten erbij staan. Ger van Dam is al vanaf 1982 verbonden aan de schooltuinen en hij vertelt:" Dit seizoen komen veel scholen van buiten Beijum op bezoek, veel uit Lewenborg en ook enkele uit de binnenstad." Heb je er weer zin in? "Jawel. Het voordeel dit jaar is dat de winter al weken afgelopen is, vorig jaar was het meer aanpoten omdat destijds de winter zo lang duurde. We hebben dit jaar veel tijd gehad om alles voor te bereiden."

Nog wat bijzonders gebeurd de afgelopen periode? "Ja, misschien moet je het maar niet vermelden omdat het anderen op ideeën kan brengen, maar vorige week is hier een poging tot inbraak gedaan. Ze hebben een ruit van het leslokaal ingegooid maar gelukkig zijn ze niet naar binnen gegaan." Maar wat valt hier nou te halen, kan het geen vandalisme zijn geweest? "Kan ook wel ja."

Laten we ons maar bij het positieve houden, aanstaande vrijdag barst hier het nieuwe seizoen in alle hevigheid los.

maandag 21 maart 2011

NOG MEER PRIJZEN BIJ AH MEINS

Ingezonden door de bedrijfsleiding van AH Meins.

Afgelopen donderdag was het weer een prijzenregen bij AH Meins aan de Stoepemaheerd.
Er werden prijzen uitgereikt van twee akties die afgelopen weken in de winkel gehouden zijn.
Zo waren er namens chocomel vier FC Groningen shirtjes te winnen en namens Maaslander kaas twee Tefal broodmachines.
De klanten konden bij aankoop van twee pakken chocomel hun naam en tel.nummer op de kassabon schrijven in die in de daarvoor bestemde aktie ton deponeren en voor de braad machine was de aankoop van een stuk Maaslander genoeg om zo'n gebruiksvriendelijke machine te winnen.
De deelname was enorm maar het uiteindelijk konden er maar zes mensen winnen en deze konden afgelopen donderdag hun prijs in ontvangst nemen.
Er zijn de komende maanden nog diverse van dit soort aktie gepland bij AHMeins aan de Stoepemaheerd.

EXPOSITIE RIKY SNELDER IN PAND49

Expositie “de natuur oogt”
De voornamelijk figuratieve schilderijen zijn van Riky Snelder.
Zij schildert ongeveer 12 jaar met acrylverf en heeft de eerste jaren les gehad van kunstenares Irma Reimert. Momenteel schildert zij in een groep die elkaar inspireert.
Ze gebruikt de nat-in-nat-techniek met een beperkt aantal basiskleuren, waarbij deze op het doek gemengd worden. Dit bepaalt voor haar de sfeer in de schilderijen, samen met de detailvoorstellingen.
Haar jeugd, in een dorp, heeft haar tot een natuurmens gemaakt. De schilderijen vertegenwoordigen voor haar de passie voor de natuur en haar bewoners.
Vanuit een studie biologie en onderzoek aan insecten wordt ze in haar onderwerpen geboeid door dieren, waarbij de ogen en hun uitdrukking een belangrijk onderdeel vormen.
Het onderwerp “de natuur oogt” heeft betrekking op de natuur zoals zij deze als schilderes
ziet en weergeeft, waarbij vanuit een aantal schilderijen teruggekeken wordt.
Op 3 april as. om 16.00 is de opening in Pand 49, Ypemaheerd 49 Groningen.
De expositie is daarna tot 6 mei nog te zien. Open op dinsdag t/m zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur.

MAANDAGOCHTEND (66)

Het is koud buiten maar de kop is er af. De lente van 2011 is officieel begonnen. De natuur houdt zich niet zo bezig met officieel en officieus, informeel of formeel, maar wij mensen houden nou eenmaal van ijkpunten, getallen en structuur. Wat zal deze kersverse lente Beijum brengen? Een Week van het Plein in elk geval, ik zal vanmiddag het bericht daarover even hoger zetten op de berichtenlijst zodat u er meer aan herinnert gaat worden. Voor dit gedeelte van Beijum, zie foto genomen aan de Holmsterheerd, houdt het in dat er binnenkort weer een eendenbroedhok geplaatst zal gaan worden. Altijd als de koude winter voorbij is en het buiten warmer wordt wordt er een hok in het water gezet.
Het begin en einde van de lente (20 of 21 maart - 20 of 21 juni) is bepaald op basis van een afspraak. Astronomisch gezien begint de lente als de dag en de nacht even lang zijn. Tijdens de lente worden de dagen steeds langer. Deze lentenachtevening treedt op rond 20 maart op het noordelijk halfrond en rond 23 september op het zuidelijk halfrond. De zon gaat dan door het lentepunt en de dag en de nacht zijn ongeveer even lang. De lente eindigt met de zomerzonnewende (rond 21 juni op het noordelijk halfrond en 21 december op het zuidelijk halfrond). Dat is het moment dat de zon het hoogste aan de hemel staat. http://nl.wikipedia.org/wiki/Lente

SCHOORSTEENBRAND

In een woning aan de Bunnemaheerd in de wijk Beijum heeft zondagavond korte tijd brand gewoed.
De Groninger brandweer kreeg rond 22.15 uur de melding van de brand en kwam ter plaatse met een bluswagen en een ladderwagen. Ter plaatse bleek het om een schoorsteenbrand te gaan, die op dat moment niet uitslaand was.
Brandweermensen zijn het dak van de woning opgegaan en hebben het schoorsteenkanaal geveegd. In de woning stond enige rook, welke door ventileren weg kon trekken. Na twintig minuten was de situatie onder controle. http://www.oogtv.nl/

zondag 20 maart 2011

SALON GERRIE DE BOER

Ja,u leest het goed, zie bovenstaande kop. En zie hier links: Salon Gerrie de Boer. En geen kapsalon. Tot nu toe bleek ik de naam van de kapsalon altijd verkeerd te hebben omschreven. Afgelopen woensdag was ik in de (kap)salon voor onderhandelingen over de voortzetting van het sponsorschap. Nog maar weer een half jaar erbij? Ik vroeg het maar direct aan het echtpaar Marjan en Gerrie de Boer (ze zijn écht getrouwd, vertelde mevrouw de Boer). "Nee, doe maar tot eind december, het jaar uit. En wil je dan dat kapsalon veranderen in salon?" U vraagt en ik draai. Althans, je moet je sponsor natuurlijk een beetje te vriend houden. Maar, waarom mag dat kap er niet voor, het is hier toch geen massagesalon maar een kapsalon? "Ja natuurlijk, dat is zo, maar op ons logo staat Salon Gerrie de Boer, hou jij je daar dan ook maar aan." Ik werd bestraffend toegesproken door de vrouw des huizes en probeerde met een woordspeling het tij te keren door quasi grappig het woord salonfähig in te brengen. Maar soms moet je je meerdere erkennen, mevrouw de Boer keek me dusdanig dwingend en diep in de ogen aan dat ik er niks tegen in durfde te brengen. Met 31 gratis knipbeurten, het jaar uit, en wat toegezegd zakgeld ging ik de deur weer uit. Binnenkort nog een paar hyves-mailadressen bij de links links, het was een harde eis tijdens de onderhandelingen. Laat u eens knippen door de heer of mevrouw de Boer of door een der aanwezige kapster. (Ik laat me altijd door de heer des huizes knippen, bij mevrouw de Boer durf ik tot nu toe niet..) Het logo van kapsalon Gerrie de Boer blijft het hele jaar uit links staan.