dinsdag 15 maart 2011

SEX MOET TEGENWOORDIG BESPREEKBAAR ZIJN

Zijn er nog oudere (40+) Beijumers die zich hun sexuele voorlichting op wat destijds de lagere school heette herinneren? Op 12 jarige leeftijd werd mij op een rooms katholieke school in de Veenkoloniën in 1968 verteld hoe 'de kindertjes gemaakt' worden. Verhalen over sex wat alleen voor het huwelijk mocht plaatsvinden, en met de handjes boven de lakens slapen. En dat piemeljes nog een functie hadden naast het plassen. Ik zal verder niet teveel over mijn ervaringen op dit gebied uitweiden, iedereen heeft zijn of haar eigen herinneringen en beelden rond de 'voorlichting.'

Hoe kom ik er op? Wel, op een en dezelfde dag maakte ik een foto op de Heerdstee en las ik dit bericht op http://www.dvhn.nl/ omtrent het thema jeugd en sex.

Ruim 600 Groningse jongeren van 17 tot 25 jaar zijn gevraagd mee te doen aan het landelijke seksonderzoek Seks voor je 25e. Ook leerlingen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar van twee scholen, één in de stad en één in Delfzijl, vullen onder begeleiding de vragenlijst op internet in.

In heel Nederland worden ruim 60.000 jeugdigen gevraagd mee te doen en de uitkomsten worden gebruikt om de hulpverlening op het gebied van seksualiteit aan jongeren te verbeteren. Zes jaar geleden werd ook al een dergelijk grootschalig onderzoek naar seksualiteit gehouden.
Daarmee geeft deel 2 ook inzicht in veranderend seksgedrag door de jaren heen.


Alles moet bespreekbaar zijn tegenwoordig. En alles moet onderzocht worden. Er was en er is nog steeds een soort van 'voorlichtingtafel' ingericht op de Heerdstee met allerhande boeken en folders over hét thema. Een boek over sexuele voorlichting. Het 'piemelboek.' Over trouwen, kindertjes maken, de geslachtsdaad, etc. etc. 

Soms heb je het gevoel dat je ouder wordt. En denk je: ook ik was ooit onderdeel van het tijdperk waarin alles moest kunnen, waarin alle heilige huisjes neer moesten en elk taboe met de grond gelijk gemaakt moest worden. En dan nader je een punt waarop je denkt, zoals ik nu: Zo, nu is het wel genoeg geweest. Alles hoeft niet bespreekbaar te zijn. Geef alsjeblieft een paar taboe's terug en laat het geheim van de liefde tussen man en vrouw (jahaah, ook wel die tussen man en man en vrouw en vrouw) weer een mooi geheim zijn.

 Beste mensen van het sexonderzoek Sex voor je 25e: alles te weten maakt nog altijd niet gelukkig. Alles hoeft niet in kaart te worden gebracht, gecontroleerd en beheersbaar gemaakt te worden. En alles hoeft niet geproblematiseerd te worden binnen hulpverleningskaders en bijbehorend jargon. Laat de jongeren tussen 12 en 25 jaar alsjeblieft vrij. Wat is het meervoud van het woord vrij? Juist. Bederf de jeugd van tegenwoordig aub niet met dat soort stompzinnige onderzoeken! Straks wordt de sex tussen bejaarden ook nog onderzocht. Geef goede voorlichting, wijs de jongeren op de gevaren en de armoe van sex op internet en breng ze verantwoordelijkheden bij op dat gebied. Maar breng aub niet alles op jongerensexgebied  'in kaart.'

Geen opmerkingen: