woensdag 16 maart 2011

EEN OMWONENDE OVER BOMENKAP BIJ BOELEMAHEERD

Vorige week werd hier een video geplaatst over de bomenkap rond de vijver bij de Kleihorn. Gerrit Lennips is omwonende en schreef voor Lijn6 dit artikel.
Dinsdag (vorige week; JF) is het kappen van 108 bomen in de Groene long van Beijum gestart. Tussen fietspad Pedaalpad en Boelemaheerd, onmiddellijk grenzend aan het Beijumbos gaan de komende dagen ruim honderd bomen neer om plaats te maken voor water, licht en ruimte.
Zo willen gemeente en een aantal Beijumers de vijver bij de Kleihorn vergroten, de sloot langs het voetbalveld verbreden en uitdiepen en het bosplansoen achter de twee Patrimoniumflats aan de Boelemaheerd/Amkemaheerd flink leeghalen. Naast het fietspad richting het Beijumbos komt een bloemige kruidenberm in plaats van de huidige struiken en bomen.
Gespaard blijft de hoge populierengroep, die als een baken de overgang tussen landelijk Beijumbos en stadse Groene Long markeert.
De karakteristieke rij knotwilgen achter de eengezinswoningen aan de Boelemaheerd verdwijnt tijdelijk; in het najaar worden 15 nieuwe wilgen “zo groot als de gemeente ze kan krijgen” teruggeplant langs de dan verbrede sloot.
In de loop van het jaar zal ook het onafgemaakte fiets- en wandelpad (Pedaalpad) tussen wijkring en Beijumbos worden afgemaakt.


Omdat de verdiepte en verbrede sloot gevaarlijk kan zijn voor aanwonenden met jonge kinderen kunnen degenen die met hun tuin direct grenzen aan dit water van de gemeente en gezamenlijke corporaties een stalen hekwerk krijgen van anderhalve meter hoog, met klimopbegroeiing. Zij hebben daarom een brief ontvangen waarop ze telefonisch kunnen reageren naar de gemeente-opzichter, die dan zorgt voor plaatsing van een gratis deugdelijke, veilige afscheiding.
En ja, de vogels moeten dit jaar op zoek naar nieuwe nestgelegenheid in de wijk. Het stralende voorjaarsweer zit de houthakkers letterlijk en figuurlijk in de nek te blazen, gelet op de bescherming van nestelende broedvogels die de Faunawet biedt.
Gerrit Lennips

Geen opmerkingen: