zondag 6 maart 2011

PROJECTEN IN HET KADER VAN ANTILLIANENBELEID

Nee, je kunt niet overal tegelijker tijd zijn. Onderstaande tekst stond in een persuitnodiging van OCSW:

Straatteam Beijum, de gezinscoach, de projecten Prospero en Amor Y Salu en de top 50 aanpak. Het zijn enkele van de vele projecten binnen de gemeente Groningen die worden uitgevoerd in het kader van het Antillianenbeleid.
Op donderdag 3 maart a.s. geven diverse organisaties uit Groningen presentaties over hun projectaanpak in Beijum. Wethouder Integratie en Emancipatie

Jannie Visscher is bij de presentaties aanwezig en lanceert aan het einde van de bijeenkomst de nieuwe website van Stichting Brisa, het beraad van Caribische Nederlanders die in Groningen wonen. De website is te vinden onder http://www.stichtingbrisa.nl/

De mensen van Lijn6 hadden wél tijd om op de uitnodiging in te gaan. Ze schreven dit verslag (klik ook hier) en maakten o.a. deze foto's:
Op donderdag 3 maart was het Trefpunt aan de Beijmerweg het toneel van de presentatie van diverse projecten, in aanwezigheid van ongeveer 50 beroepskrachten en vrijwilligers. De verschillende projecten ten behoeve van onze Antilliaanse stadgenoten bestrijken veel leefgebieden zoals opvoeding, onderwijs, werk, overlast, verslavingszorg en vrije tijd.
Er werden 7 lopende projecten toegelicht door professionele medewerkers, waarvan we er enkele hieronder benoemen.
Zo loopt er sinds 2006 een Christelijk verslavingstraject (Terwille) om Antilliaanse jongeren via een afkickprogramma weer terug in de samenleving te krijgen. Al doende heeft men ontdekt dat verslaafden uit hun omgeving moeten worden gehaald, omdat de kans op terugval zeer groot is als zij het netwerk van (verslaafde) vrienden en familie om zich heen houden. De eerste fase van het afkicken geschiedt op de Antillen zelf. Het succespercentage van het programma dat twee jaar duurt is 50%.

Het project arbeidsbemiddeling strekt zich uit tot de Antillen zelf: als een cliënt van de Sociale Dienst te kennen geeft terug te willen naar zijn geboorteland, wordt er door een trajectbemiddelaar op het betrokken eiland zelf huisvesting en werk of bedrijfsmiddelen geregeld. Er werd een geval toegelicht dat succesvol is gebleken.

Nieuw is het Kareraproject. Het is een opleidingstraject voor 6 Antilliaanse meisjes en vrouwen die een intensief, haast individueel, onderwijspakket krijgen aangeboden. Op dit moment vindt de werving van pupillen plaats.

Voordat de deelnemers en toehoorders van deze presentaties zich tegoed konden doen aan de overheerlijke Antilliaanse gerechten, voortreffelijk bereid door de Beijumse Antilliaanse kookgroep, bracht wethouder Jannie Visscher de website www.stichtingbrisa.nl online, die ten doel heeft het contact te bevorderen tussen de drie duizend Groningse Antillianen en Arubanen en de Groningse Nerlanders.

Geen opmerkingen: