maandag 14 maart 2011

MAX MICHA OVER WIET

Wiet, waar, hoeveel en wie?

En weer is er een cannabiskwekerij opgerold in Beijum lees ik op Beijumnieuws. Deze keer aan de Kremersheerd. Indien deze man dit al een poosje doet, zou dit wel eens een lucratief handeltje kunnen zijn geweest voor hem. Uit betrouwbare bronnen weet ik bijvoorbeeld dat een grammetje marihuana in de koffieshop al gauw zo’n 5 euro kost. Gaan we even uit van een ideale situatie, want als er ‘professioneel’ bij staat wil zeggen dat deze ‘home made agrariër’ verondersteld wordt er verstand van te hebben. Die 400 plantjes die bijna geoogst moeten worden brengen ongeveer 20 gram per plantje op, wat een totaal geeft van 8 kilo. 8000 gram keer 5 euro is 40.000 euro straatwaarde. En dat gemiddeld 4 keer per jaar. Dat is toch een leuk bovenmodaal inkomen!

Maar laat de kweker in kwestie niet te vroeg juichen. Het gaat nu zover dat er nog even afgerekend moet worden voor de stroom, die hoogstwaarschijnlijk wordt afgetapt. En dan komt de belastingdienst ook nog even kijken indien men een inschatting kan maken hoelang deze persoon als met deze hobby aan de gang is. Want ook al is het illegaal, de Nederlandse staat wil natuurlijk wel even vangen. Probleem is altijd de schuldvraag. Van wie is het huis, wie woont erin en aan wie is bijvoorbeeld de kamer onderverhuurd waar de planten zijn gevonden. Is deze cannabis plantage een individuele operatie, of maakt het deel uit van een groot netwerk zodat georganiseerde misdaad kan aangetoond worden. De meest vreemde constructies hoor je om het maar zo onduidelijk mogelijk te maken voor justitie.

Nu weten we allemaal dat cannabis thuis telen illegaal is. Ik geloof dat je 3 of 4 plantjes maximaal mag hebben. Dit is dan voor de mensen die zelf af en toe een jointje willen roken, dus voor recreatief gebruik waar ik mezelf gelukkig niet bij reken. Waarom gelukkig? Omdat wetenschappelijke studies inmiddels hebben aangetoond dat het regelmatig roken van cannabis wèl geestelijk verslavend is. Voormalig minister Ab Klink van VWS heeft hieraan bijgedragen met zijn risicoanalyse. Het gebruik van drugs is nooit zonder risico. Hennep mag wel legaal geteeld worden wat dan ook gebruikt wordt voor vezels in diverse artikelen zoals kleding, touw en isolatiematerialen. Vooral in Oude Pekela en omstreken wordt hier nog veel geteeld en verwerkt. Even nog voor de duidelijkheid, cannabis mag niet omdat dit THC bevat, hennep mag wel.

Voor mij is nochtans de wettelijk kant van het verhaal een beetje onduidelijk. Een koffieshop met gedoogvergunning mag wel wiet verkopen aan gebruikers, maar waar moet die koffieshop dat dan inkopen? Niet bij Lucas Klamer, bij de thuiskwekers. Wat ze aan de voordeur verkopen mogen ze niet via de achterdeur inkopen. Dit noemt de overheid gedogen. Zolang de politie er niet achter komt of de buurt geen hinder ondervindt van deze cannabiskwekerij zal dit gedoogd worden. Los van het feit dat de woningbouwcorporaties niet blij zijn met deze praktijken. Meestal wordt er structurele schade aan de woning aangebracht om zo bijvoorbeeld zware koolstoffilters te installeren die de lucht moeten verversen en de stank moeten tegengaan.

Gewetensvraag blijft natuurlijk: waar zijn we mee bezig om drugs te gedogen in Nederland? We zijn het enige land in Europa waar dit wordt gedoogd. Zo nu en dan keert deze vraag ook wel eens terug in de 2de kamer, maar om toeristische en economische redenen verwatert dit onderwerp weer. Wat zou Amsterdam zijn zonder zijn koffieshops? Wat zou Nederland zijn zonder de toeristen die speciaal hiervoor naar Nederland komen om zich lekker ongeremd lijp te voelen zonder consequenties? Onder Kabinet Balkenende is dit gedoogbeleid behoorlijk onder druk komen te staan. Het zal dus ook niet lang gaan duren voordat dit geregeld wordt op Europees niveau.

Vroeger in de jaren 60 was de cannabisteelt in handen van de hippies. Maar tegenwoordig is dit op grote schaal weggelegd voor de georganiseerde misdaad. Wat is een van de makkelijkste manieren om geld te verdienen, cannabis telen? Wat levert relatief veel op en zijn de straffen acceptabel? Wederom cannabis telen. Uiteraard brengt dit het telen van een van onze grootste exportproducten in een vervelende hoek. Grote criminele organisaties willen maar een ding, veel geld en weinig straf. Inmiddels is in het huidige regeerakkoord opgenomen dat coffeeshops besloten clubs worden. Ze zijn alleen toegankelijk voor meerderjarige inwoners van Nederland op vertoon van een clubpas. Thuiskwekers zullen zwaarder gestraft worden of zelfs uit hun huis worden gezet.

Voor iedere cannabisplantage die nu opgerold wordt in Nederland, worden er weer 10 nieuwe gebouwd. Het is voorlopig nog dweilen met de kraan open en wachten op een Europese wetgeving.

5 opmerkingen:

Unknown zei

Het valt me tegen van Beijumnieuws dat zo'n rechtse rakker als Max Micha hier zijn politieke opinies kan spuien.
In een artikel in de Groninger Krant zegt hij: "Waarom ik dan in Groningen woon? Voornamelijk voor de rust met betrekking tot het aantal allochtonen van niet westerse afkomst. Voor zover ik het kan zien zullen we voorlopig nog niet veel last hiervan ondervinden, maar geloof me, ook Groningen zal niet gespaard blijven in de toekomst als we de prognose cijfers mogen geloven."

(bron:http://www.groningerkrant.nl/component/content/article/118-max-micha/959-groningse-politiek-anno-2011)

Voor Johan die zo van zijn multiculturele wijk houdt, zou ik iemand die zo duidelijk PVV is als Max Misha, geen platform gunnen om zijn duidelijk rechtse meningen te spuien.

Unknown zei

Portugal, Czech Republic.

Unknown zei

En Spain.

http://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis#Spain

http://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis#Portugal

http://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis#Czech_Republic

Unknown zei

Germany

http://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_cannabis#Germany

Unknown zei

Oh! Alcohol of tabak zijn zeker niet verslavend, geestelijk en ook fysiek?