dinsdag 22 maart 2011

VRIJDAG BEGINT NIEUW SCHOOLTUINSEIZOEN

Educatief medewerker Ger van Dam, verbonden aan het schooltuincomplex in het Groene Hart van Beijum, wijst op het planbord waarop het programma staat aangegeven voor weer een nieuw seizoen. Welke klas komt wanneer? Welke educatieve medewerker zal dit dan gaan begeleiden? Aanstaande vrijdag barst het seizoen hier weer los en groep 6 van de Heerdstee zal de spits afbijten. De handjes van de kinderen zullen weer in de grond gaan wroeten, zaadjes worden dan weer gepoot en verwachtingsvol zal elke week weer worden bekeken hoe de groenten erbij staan. Ger van Dam is al vanaf 1982 verbonden aan de schooltuinen en hij vertelt:" Dit seizoen komen veel scholen van buiten Beijum op bezoek, veel uit Lewenborg en ook enkele uit de binnenstad." Heb je er weer zin in? "Jawel. Het voordeel dit jaar is dat de winter al weken afgelopen is, vorig jaar was het meer aanpoten omdat destijds de winter zo lang duurde. We hebben dit jaar veel tijd gehad om alles voor te bereiden."

Nog wat bijzonders gebeurd de afgelopen periode? "Ja, misschien moet je het maar niet vermelden omdat het anderen op ideeën kan brengen, maar vorige week is hier een poging tot inbraak gedaan. Ze hebben een ruit van het leslokaal ingegooid maar gelukkig zijn ze niet naar binnen gegaan." Maar wat valt hier nou te halen, kan het geen vandalisme zijn geweest? "Kan ook wel ja."

Laten we ons maar bij het positieve houden, aanstaande vrijdag barst hier het nieuwe seizoen in alle hevigheid los.

Geen opmerkingen: