zaterdag 12 maart 2011

OVER DE KORREWEG(LOOP)BRUG

Op de archieffoto ziet u dat de verkeerssituatie rond de Korrewegbrug zoals altijd erg chaotisch is. Ik geloof dat de foto uit de zeventiger, begin jaren tachtig stamt. Er waren destijds nog geen loopbruggen.
De foto is van GRUNN.NL geplukt. Meer zien? Klik
hier. Eigenlijk is de situatie amper veranderd, met dien verstande dat wel de hoeveelheid fietsers die op het moment van open gaan van de brug tegenwoordig veel minder in getale zijn. Om de doodeenvoudige reden dat ze de hele rit rond het open gaan en sluiten van de brug niet meer af hoeven te wachten. Ondergetekende maakte een dag of tien geleden video-opnames van z'n tocht mét fiets over een der loopbruggen. Er voer een zwaar beladen boot door het van Starkenborgh-kanaal en de loopbruggen bieden in dat geval uitkomst voor wandelaars en fietsers. Het was eigenlijk de bedoeling om vanaf de andere kant soortgelijke opnames te maken, vanaf Beijum richting stad, en om daar een videofilm van te maken. Maar vanochtend zag ik dat Lijn6 een bericht heeft gepubliceerd dat zijdelings met de Korrewegbrug te maken heeft, en daarom daar nu even bij aangehaakt en de 'halve' video reeds gepubliceerd. Is de doortocht voor fietsers over deze brug nou écht gevaarlijk, of is dat meer een soort van gevoelstemperatuur? Lijn6 zocht het uit, een ambtenaar Verkeer van RO/EZ antwoordde op de vragen over de vermeende verkeersonveiligheid vanuit deze digitale wijksite. De uitkomst is verbluffend:
Er is helemaal geen aanleiding. Er zijn geen ongelukken gemeld over 2010. Men is nog met de rapportage van verkeersveiligheid bezig over 2010, maar wat betreft de Korrebrug zijn er geen bijzonderheden. Het is ook geen blackspot, zoals bijv. wel bij de Korreweg/Ebbingestraat/ Rodeweg/Boterdiep. (dan moeten er 6 ongelukken in 3 jaar tijd zijn gebeurd)
De cijfers over het aantal fietsers en auto's per dag over de Korrebrug:
Fietsers over 2010 :- 13.000 fietser per dag, in 2009: 14.500
Auto’s over 2010: 4400 auto's per dag, in 2009: 6000
Het is dus het laatste jaar aanzienlijk minder druk geworden!!
In de laatste vijf jaar (2005-2010) zijn er 6 ongelukken gebeurd, waarvan 2 waar auto's bij betrokken zijn. 2 Slachtoffers moesten naar het ziekenhuis.
De lezer moet zijn of haar eigen oordeel maar vormen. Komt de bezorgdheid van een handjevol Beijumers voort uit oprechte zorg voor wijkbewoners die deze brug over moeten fietsen? Of speelt er toch weer iets mee van manipulatie, wijkbevoogding en zelfprofilering?
Lijn6 pakt uit met een gepeperd artikel + cartoon. Kijk en lees hier!

15 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

De beheerder van dit weblog verwijst naar een Beijumnieuwsbericht van 2 maart 2011.

Zie: http://beijumnieuws.blogspot.com/2011/03/veiligheid-is-ook-een-gevoel.html

Ligt de Korrewegbrug in het statutaire beleidsgebied van de BOB? Of is het wederom soleren voor zichzelf?

Anoniem zei

De foto is genomen in 1985 - zegt www.grunn.nl - lijkt me correct, gezien het kenteken van de Seat Fura (uit 1984). Op een foto uit 1983 zie ik dat de brug voor vrachtverkeer niet toegankelijk was - kennelijk is dat kort erna veranderd.

met vr gr Hajé Bussink

alexander zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

In artikel 1 lid 3 van de BOB-statuten staat het volgende:

"Waar in de statuten sprake is van Beijum wordt bedoeld het gebied, dat in de wijkindeling van de gemeente Groningen is aangegeven als Beijum." Einde citaat.

De Korrewegbrug behoort tot het domein van de Korrewegwijk en de wijk De Hunze.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Johan Fehrmann zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Johan Fehrmann zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Hans zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Ellen zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Johan Fehrmann zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Ellen zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

Laat ik mij eens verplaatsen in de kleine zielenroerselen van de BOB. Het BOB-bestuur kan denken dat de bewoners van Beijum een groot beslag leggen op het gebruik van de Korrewegbrug. Ik ken niet het percentage Beijumers dat gebruik maakt van deze brug. Zowel automobilisten, bromfietsers als fietsers.

Gesteld dat er "chaotische en gevaarlijke situaties" bij deze brug zijn, dan ligt het toch in de rede om als BOB eerst contact op te nemen met de bevoegde bestuurders van de bewonersorganisaties van de Korrewegwijk en De Hunze/Van Starkenborgh (de BHS: zie http://www.dehunzevanstarkenborgh.nl). Waarom weet Wim Klein als oud-stadsdeelcoördinator van Noorddijk dit niet?

In de BOBWAARHEID van februari 2011, bij mij bezorgd op 2 maart 2011, wordt in de derde kolom van de voorpagina geschreven over "de werkgroep Verkeer van de BOB". In de vierde kolom wordt steeds geschreven over "de BOB". Dat is zeer opmerkelijk en bestuurlijk niet consistent. Wordt de werkgroep Verkeer overheerst door - of gelijkgeschakeld met het bestuur van de BOB?

Het advies van de BOB (niet van de werkgroep Verkeer van de BOB!) om stopborden aan te brengen op de Korreweg en de Ulgersmaweg (bij de Korrewegbrug) is op zijn minst voorbarig en solistisch te noemen, omdat de BOB in statutaire zin niet bevoegd is om zich te bemoeien met gebieden buiten het gemeentelijk gebiedsterritorium van Beijum. Het is wel mogelijk dat de BOB SAMEN gaat werken met de nabuurwijken en de ondernemers van de Ulgersmaweg/Pop Dijkemaweg (op hun initiatief!). Zo'n samenwerking heeft in de praktijk meer effect (zie de gang van zaken met de woontoren De Brugwachter). Ook in PR-opzicht. Feitelijk is het hoofdartikel van de BOB-krant van februari 2011, zeer waarschijnlijk geschreven door BOB-secretaris John Veldman (met foto’s van zijn vrouw), een product van onnodige bestuurlijke bemoeizucht en redactionele buitensporigheid.

De grote vraag is waarom de BOB zich zo graag wil overgeven aan verheven zelfprofilering. Wat is het openbaar nut, dat de BOB zich bemoeit met zaken buiten haar statutair grondgebied?

Mijn advies is: "schoenmaker, houd je bij je eigen leest!" Te beginnen met een informatieve en interactieve website van de BOB.
Ondanks de belofte in de BOB-krant dat de website van de BOB bij het verschijnen van het februari-nummer van 2011 "weer in de lucht is" (zie de vijfde kolom van de voorpagina, rechtsonder), is dit nog steeds niet het geval! Waarvan akte.
Het heeft inderdaad te maken met het stellen van prioriteiten, nietwaar...
Zie heden: http://bob.martinheller.nl

Johan Fehrmann zei

Er kan alleen nog maar INHOUDELIJK op dit artikel gereageerd worden. Vraag:wil lezeres Ellen zich per e-mail even melden?