vrijdag 18 maart 2011

ER WORDT GEWERKT AAN HET BOEK OVER BEIJUM

Even heb ik overwogen om onderstaande linker foto te gebruiken voor de rubriek 'oude doos.' Maar de actualiteit haalt de geschiedenis van Beijum deze weken en maanden een beetje in, het verleden van de groenste wijk van de stad wordt naar boven gehaald, verzameld en opgeschreven. 

Met man en macht wordt gewerkt om in september een mooi Boek over Beijum aan de Beijumers te kunnen presenteren. Op de zwart wit foto ziet u toenmalig wethouder Max van de Berg de sleutel overhandigen aan de eerste bewoners van Beyum. (Weet iemand waarom we in de loop van de tijd van Beyum naar Beijum zijn gegaan?)
Op de foto ziet u tweede van links en vanaf de rug gezien een 10 jarig blond meisje staan. Ze was in 1978 de jongste inwoner van Beyum. En, jawel, u voelt hem al aankomen, de van meisje tot volwassen vrouw uitgegroeide Nina Carels zit op de bovenste foto naast Jaap van Leeuwen van uitgeverij Leander oude foto's te bekijken en verhalen op te diepen uit haar geheugen. Nina Carels is Beijumer gebleven, sterker nog: ze is verknocht aan de wijk. Het jeukt me om hier al van alles op te schrijven over haar 33 jarige periode als Beijumse, maar de afspraak met Jaap van Leeuwen is dat ik via Beijumnieuws niet teveel ga verklappen. Eén ding dan, Nina ging ooit drie jaar uit Beijum weg in verband met werkzaamheden elders. Heimwee en een gierend verlangen naar Beijum deden haar besluiten om terug te keren:" Ik ga hier nooit meer weg."
 
Ze werkt op het ogenblik bij Youth Care in het voormalige pand van Karouline. Ondergetekende heeft de eer om de ooit jongste bewoner van Beyum te mogen interviewen voor Hét Boek. Een schat aan herinneringen over de wijk zal naar boven gehaald worden. Hebt u mooie foto's over de geschiedenis van Beyum en Beijum? Beijumnieuws@online.nl Of Info@uitgeverijleander.nl

34 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

In het Secretarieel Jaarverslag 2010 van de BOB staat niet dat in dat verenigingsjaar de twee vertegenwoordigers van deze club in het NLA-wijkteam Beijum als enigen tegen de NLA-subsidie voor de uitgave van het Beijumboek hebben gestemd.

Zie: http://beijumnieuws.blogspot.com/2010/06/boek-over-beijum-in-augustus-2011-klaar.html
Citaat van Beijumnieuws van 28 juni 2010:
“Drie jaar geleden werden de eerste gesprekken gevoerd, en vorig jaar augustus werden de koppen al weer bij elkaar gestoken. Het moest toch lukken? Om een boek te maken over dertig jaar Beijum en over de eeuwenoude geschiedenis van het stuk grond waar we met z'n allen op wonen? Het afgelopen jaar was het rustig op boekgebied, wel waren er de nodige lobby's maar het groene licht bleef nog uit. Dat groene licht moest van het NLA-team komen, niet iedereen bleek van het nut voor Beijum overtuigd. Maar er zitten klaarblijkelijk ook verstandige mensen in het team van het Nieuw Lokaal Akkoord in Beijum, mensen die verder kijken dan hun neus lang is en die een geschenk voor de wijk, in de vorm van een boek, wèl de moeite waard vinden. Het plan gaat door en Uitgeverij Leander van Jaap van Leeuwen (Regiokrant) gaat de regie voeren.” Einde citaat.

Wat vinden de andere BOB-steunpilaren en NLA-wijkteamleden Menno Fritsma (redacteur van de BOB-krant) en Theo Smit (onder meer lid van de werkgroep Groen & Grijs van de BOB) hiervan? Zij waren immers binnen het NLA-wijkteam Beijum voorstanders van deze NLA-Beijumboeksubsidie.

De wijkbewoners worden wederom niet goed geïnformeerd. Waarvan akte. De BOB blijft een defensief en introvert bastion.

Er is sprake van "oud zeer" bij de BOB m.b.t. Jaap van Leeuwen van Leander Media. Jaap haalde vroeger de advertenties op voor de Beijumkrant. Dat Leander Media ook de website www.beijum.nl beheerde, heeft eveneens kwaad bloed gezet.

De grote vraag is waarom "oud zeer" bepalend moet zijn om tegen de NLA-subsidie voor dit uniek Beijumboek te zijn. Waarom geen zakelijke benadering? De persoon scheiden van de zaak. Waarom zo negatief? Is dit gedrag van de twee BOB-bestuursleden in het NLA-wijkteam Beijum opbouwend te noemen? Een boekwerk over Beijum is toch prachtig?

M. Pol zei

Hallo,
Weet iemand mij te vertellen welk huisnummer aan de Fossemaheerd als eerste werd opgeleverd? Ik meen namelijk mijn eigen huis te herkennen op de foto. Is dit nr. 141?
Mvg,
M. Pol

Anoniem zei

ben ik nu zo slim of is Kees nu zo dom? Uit dat citaat blijkt toch nergens de juistheid van de bewering?

(rené)

Anoniem zei

Het is nu net of alle kosten van het boek het drukwerk betreffen. Dat is toch maar een deel van de kosten? Ook de vermeende vete met hr v Leeuwen is al een hoogbejaarde koe en niet van toepassing (ook nooit geweest). Waar hebben we het over 2001 of zoiets ? Jaap was gewoon zo slim om de naam te claimen van beijum.nl. Later is met de krantredactie nog meermalen samengewerkt met Jaap, die in crisissituaties de BOB altijd uit de brand hielp. Dus dat het huidige bestuur het op de persoon speelt lijkt me onzin. Kan het niet gewoon zijn dat ze dat boek wat overdreven vonden? En voorzover ik weet zijn NLA notulen niet openbaar.

Annelies. zei

Hoi M. Pol,

Het is inderdaad nr 141.

Annelies.

Kees Huizenga zei

Inderdaad, de kosten betreffen ook een prachtige website van het boek over Beijum. Hieraan werkt Leander Media.

Ik heb alle reacties van het Beijumnieuwsweblogbericht van 28 juni 2010 bewaard, René. Hieruit blijkt dat de BOB tegen de subsidieverlening voor dit NLA-Beijumboekproject + Beijum 30 jaar-website was.

Die NLA-notulen vallen onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), omdat onder meer de gemeente Groningen bijdraagt aan de NLA-gelden. De BOB dient zich openbaar te verantwoorden voor haar bijdrage aan het NLA Beijum vanwege diezelfde WOB, omdat de BOB een gemeentelijke subsidie ontvangt.

Het openbaar bestuur is er voor de burger; niet andersom. Ook de door de (lagere) overheid gesubsidieerde organisaties.

Kees Huizenga zei

Op de website www.beijum.nl is nu reeds historische informatie over de geschiedenis van Beijum te zien. Mijn grote waardering hiervoor.

Ik plukte deze info en oproepen:

"Geschiedenisboek over Beijum
Boek over geschiedenis van Beijum in de maak.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een boek over de geschiedenis van Beijum. Het is bestemd voor bewoners en voor het onderwijs. Ook wordt er een eigen website voor gebouwd.

Er moet op al die zolders in Beijum nog heel veel informatie liggen over de afgelopen 33 jaar Beijum. En misschien ook nog wel over de periode voor de bouw van de wijk. Daar zijn we heel benieuwd naar!

Iets gevonden? Foto's van de kinderen, boerderijen in Beijum, in aanbouw zijnde huizen, kerkasiel Syriers, bouw scholen...? Laat het ons meteen weten en we maken er werk van. Misschien komt uw foto of ander materiaal wel in het boek te staan!

E-mail ons of bel (050) 5491509.
E-mail: info@beijum.nl


Eind september van dit jaar wordt het eerste exemplaar van het boek, dat op dit moment over Beijum wordt geschreven, gepresenteerd. Tal van Beijumers werken er hard aan om dit mogelijk te maken. Let op de publicaties op deze website en bijvoorbeeld in de Beijumkrant.

Foto's gezocht van voor 1978 van:
- het melken van koeien/veehouderij
- koolvelden en koolwagens (boeskool)
- De Wiershoeck
- boerderij de Elba (De Hunze; alleen echte foto dus, tekening hebben we).

Gepubliceerd: Regiokrant Groningen, editie 14 maart 2011, pag. 3: Foto van boerderij die stond op de plek van het huidige Gezondheidscentrum en twee foto's van de steenfabriek (nu Hornbach), afkomstig van wijlen Simon Kort (boerderij De Hunze aan Boterdiep).

Binnenkort: Beijumkrant, editie 25 maart 2011: onbekende foto's en hun verhaal.

Heeft u historische foto's van Beijum of omgeving? Bel dan 5491509 of mail naar info@beijum.nl
Alvast heel erg bedankt!

Wist u...
- dat deze watermolen in 1871 een stoomgemaal was en daarmee de oudste van boezemwaterschap Hunsingo (= ongeveer gelijk aan landschap Hunsingo)?
- dat in Beijum eind 19e/begin 20ste eeuw op Beijumerweg 19 een van de rijkste boeren van de gemeente woonde?
- dat de gemeente Groningen beginjaren zestig (20ste eeuw) niet alleen Beijum en Noorddijk wilde?

Eerdere jubilea Beijum op internet
Zie Beijum 25 jaar
Zie Beijum 30 jaar

Copyright © 2011 Uitgeverij Leander, Groningen"

Einde citaat www.beijum.nl

Anoniem zei

Ik zie dat alle reacties van dat bericht van juni inderdaad verwijderd zijn. Wat ik me daarvan kan herinneren is dat het boek niet zou zijn gesubsidieerd als het een vergadering later aan de orde zou zijn geweest. Dat omdat in de lijst met alle projecten het boek een stuk lager scoorde dan diverse andere zaken en het dan in de afweging zou zijn gesneuveld. Dat betekent dat een groot deel van die NLA-leden het vast wel een mooi, goed of aardig project vonden, maar veel minder belangrijk dan andere zaken. Dat het uiteindelijk toch gehonoreerd is, zegt dan toch vooral iets over de procedures, veel minder over de inhoud.
Ik kan me overigens niet herinneren dat er in die reacties sprake was van een stemverhouding en/of dat daar namen in stonden van mensen die voor of tegen waren. In het bericht van Johan staat dat niet, in de reacties dacht ik ook niet, maar als dat wel zo is, zal Kees dat hieronder wel gaan citeren. Ik ben benieuwd.

(rené)

Kees Huizenga zei

In mei 2010 was de BOB ontevreden over het inkorten van haar tekst in de Leander Wijkgids 2010-2011. Non-profitinstellingen kregen een kortere tekst. Zie pagina 9.
Tja, dan had de BOB in 2010 maar een betere website moeten hebben, nietwaar?

De BOB besloot daarop geen medewerking meer te verlenen aan de verspreiding van deze Leander Wijkgids in Beijum (in het verleden omstreeks aug./sept. uitgevoerd door de bezorgers van de Beijumkrant). De laatste band tussen Jaap van Leeuwen en de BOB werd doorgesneden. Ook dit staat uiteraard niet in het Secretarieel Jaarverslag 2010 van de BOB. Bewoners worden wederom dom gehouden.

Beijumnieuws heeft hierover wel bericht. Wilt u de bron? De verspreiders van de Beijumkrant kregen opeens geen extra vergoeding meer!

Wanneer besloot het NLA-wijkteam Beijum over de NLA-subsidie aan het Beijumboek + historische website? Juist, in het voorjaar van 2010.

De BOB vond het Beijumboek + website te commercieel, te duur. Idem dito de Leander Wijkgids 2010-2011, waar de middenstand van Beijum zeer opvallend en grotelijks in adverteert. Leander Media/Uitgeverij Leander heeft commerciële netwerken in Beijum e.o.; de BOB niet. Waarvan akte!

Anoniem zei

Je hebt weer een heel verhaal, Kees, maar geen antwoord op mijn vraag. Waaruit blijkt nu zwart op wit dat de BOB tegen de subsidie voor dat boek heeft gestemd? Je suggereert dat wel, maar je hebt daar nog steeds geen bewijs voor gegeven.

(rené)

Kees Huizenga zei

@ René: op 20 mei 2010 was er een vergadering van het NLA-wijkteam Beijum. Alle vertegenwoordigers in het NLA-wijkteam waren positief over de NLA-subsidie voor het Beijumboek + historische Beijumwebsite, behalve die van de BOB.

Het gaat over een bedrag van € 48.000,- hetwelk de BOB kenbaar te hoog vond. Desgewenst kun je de NLA-notulen opvragen, want die zijn openbaar.

Kees Huizenga zei

Wat betreft de Leander Wijkgids 2010-2011 verwijs ik naar dit bericht van Beijumnieuws d.d. 14 augustus 2010:

http://beijumnieuws.blogspot.com/2010/08/de-nieuwe-wijkgids-is-uit.html


Op 20 mei 2010 is een democratisch NLA-BESLUIT genomen over de subsidiëring van het Beijumboek + website.

Anoniem zei

In de eerste zin van je eerste reactie beweer je dat de 2 BOB-leden in het NLA als enigen tegen de subsidie van het Beijumboek hebben gestemd.
Tot nu toe heb je die bewering niet hardgemaakt. Volgens mij maak jij je dan schuldig aan laster, Kees. Dat is volstrekt tegen de Nettiquette! Zelfs strafbaar, zoals je als jurist behoort te weten! Moet ik de mensen die je in je inkomen voorzien, soms hierover informeren?

(rené)

Kees Huizenga zei

@ René Wubbolts: ik ben jouw slaaf niet! Ik heb mijn (mondelinge) bron of bronnen. Idem dito Beijumnieuws. Jouw reactie vind ik ongecontroleerd en buiten proportie. Bovendien doe je het anoniem! Lekker anoniem en vrijblijvend tieren op het Internet. Maar ik weet wie je bent. Ik wil je verzoeken je wat meer in te tomen. Denk aan je geestelijke gezondheid! Of neem je medicijnen in!

Ik verwees naar de NLA-wijkteamnotulen van 20 mei 2010. Heel concreet. Waarom moet ik alles citeren? Je kunt eveneens de notulen opvragen van de bestuursvergaderingen van de BOB over het Beijumboek + website. Over mei en juni 2010. Wederom zeer concreet.

John Veldman maakte op 28 juni 2010 (na overleg met het BOB-bestuur?) een lange en dubbelzinnige reactie (in twee delen) op Beijumnieuws. Ik geef hiervan een deel weer, omdat zijn reactie anders niet te begrijpen is.

Citaat JV op Beijumnieuws d.d. 28-06-2010:

“• In het wijkteam NLA zitten 15 mensen (4 vertegenwoordigers van de gemeente, 2 van corporaties, 1 van de politie, 1 van Stiel en 7 wijkbewoners, waarvan 2 op voordracht van de BOB. Ik ben één van de beide vertegenwoordigers van de BOB).
• In oktober 2009 (meer dan een half jaar geleden) is een eerste subsidieaanvraag voor een boek over de geschiedenis van Beijum in het wijkteam NLA besproken. Er zijn toen door verschillende mensen een fors aantal kritische kanttekeningen bij dit verzoek geplaatst. Het verzoek is toen afgewezen en zou pas weer behandeld worden als er een antwoord zou komen op de gestelde vragen. In grote lijnen ging het overigens toen alleen om een boek; kosten afhankelijk van de oplage iets onder of boven de € 20.000.
• Eind mei is het verzoek opnieuw besproken. Nu ging het om een boek plus een website, kosten totaal € 48.000. De bespreking in het wijkteam liet zien dat niet alle vragen van oktober 2009 waren beantwoord, dat er een aantal nieuwe vragen werden opgeroepen (o.a. de kostenverhoging). Na een lange en gedegen discussie is het verzoek gehonoreerd.” Einde citaat JV.

Het NLA-subsidieverzoek werd “gehonoreerd”. Het is winst dat JV dit feit heeft erkend. John Veldman schreef helaas niet dat de twee BOB-vertegenwoordigers “eind mei 2010” (= 20 mei 2010) als enigen tegen deze subsidieverlening aan het Beijumboek + website hebben gestemd. Zeer merkwaardig. De BOB heeft de gehanteerde procedure te aanvaarden. Achteraf jammeren over de gekozen procedure van de besluitvorming in kwestie, heeft totaal geen zin.

René, jouw benepen toon bevalt me niet. Ga verder vooral je solitaire gang! Ik laat me door niemand jennen! En reageer a.u.b. niet meer op anonieme wijze! Dat is zeer verhullend gedrag, René...

P.S.: Ik hoop dat de beheerder van Beijumnieuws deze discussie nu sluit.

Johan Fehrmann zei

Ok heren, genoeg zo. Bel elkaar op of spreek wat af en discusseer eventueel vervolgens verder. Discussie hier gesloten.En niet omdat KH dat wil maar omdat er andere manieren zijn om dit uit te praten of vechten.

John Veldman, BOB bestuurder en lid van het wijkteam NLA zei

Ik heb in de afgelopen dagen met stijgende verbazing deze 'discussie' tussen Kees Huizenga en ene "rené" zich zien ontwikkelen.

Ik kan u verzekeren dat de beide BOB-vertegenwoordigers in het wijkteam van het Nieuw Lokaal Akkoord (NLA) zich niet, let wel niet, hebben uitgesproken tegen subsidiëring van het Beijumboek ondanks Kees' zijn bewering dat dit wel het geval zou zijn.

In die zin was het helemaal niet onlogisch dat "rené" naar 'bewijzen' vroeg; die heeft Kees niet, want die zijn er namelijk ook niet.

Johan Fehrmann zei

Ondanks frisse tegenzin heb ik bovenstaande reactie doorgelaten. Vreemd dat de mijnheer regelmatig het podium Beijumnieuws opzoekt of heeft opgezocht om kritiek te ventileren, terwijl een simpele ingezonden brief van bijvoorbeeld Lijn6 niet in het eigen medium afgedrukt mag staan. Vorig jaar heeft de mijnheer hier nog een lel van een persverklaring van eigen hand afgedrukt gezien nav de opgestapte redactie in februari. Misschien wordt het nou ook eens tijd om 'opposanten' in de wijk een pagina in het eigen medium te laten volschrijven, maar die ruimhartigheid valt niet te verwachten. Op Beijumnieuws mogen wél verschillende meningen en geluiden geventileert worden, dé reden om de reactie van deze mijnheer- die hierbij Beijumnieuws nadrukkelijk erkend- wel te publiceren. Gelieve Kees en Rene niet meer de discussie op te rakelen.

Kees Huizenga zei

Hierboven schrijft John Veldman het volgende:

“Ik kan u verzekeren dat de beide BOB-vertegenwoordigers in het wijkteam van het Nieuw Lokaal Akkoord (NLA) zich niet, let wel niet, hebben uitgesproken tegen subsidiëring van het Beijumboek, ondanks Kees' zijn bewering dat dit wel het geval zou zijn.”

Welnu, dan maar wederom een citaat. Met dank aan Deep Throat Beijum. Ik kan namelijk niets met een bezweringsformule van JV in de trant van “Ik kan u verzekeren (...)”.
Ik citeer uit het verslag van de bestuursvergadering van de BOB van 25 mei 2010, punt 6.1. sub a., derde gedachtenstreepje.

Citaat:

“6. NLA:
6.1. Wijkteambijeenkomst donderdag jl.:
a. Er zijn een 6-tal nieuwe subsidieaanvragen:
- € 14.000,- t.b.v. huisvestingskosten 2011 Pand 49; wijkteam akkoord onder voorwaarde dat er uiterlijk 1 november a.s. goed beleidsplan moet liggen.
- € 35.000,- eenmalige bijdrage De Wiershoeck om o.a. tegenvallers nieuwe bouwkundige eisen op te vangen: akkoord.
- €48.000,- boek + site historie Beijum, waarvan 1/3e deel over laatste 30 jaar Beijum zal gaan. Er komt een begeleidingsgroep met o.a. Menno Fritsma en Theo Smit; alle leden wijkteam enthousiast, wij niet. Aangenomen.
- Bijdrage Kinderstraatparade: niet akkoord, doorverwezen naar OCSW.
- € 350.000,- voor projectvoorstel aantal maatregelen in de openbare ruimte: akkoord.”

“donderdag jl.” is 20 mei 2010. Ik heb het woord “wijktema” drie keren veranderd in wijkteam (incl. m.b.t. de Wijkteambijeenkomst). “Pand 47” heb ik veranderd in Pand 49 (het mooie Kunstpand van Beijum). Volgens mijn telling zijn er vijf NLA-subsidieaanvragen. Niet zes!

“ALLE” leden van het NLA-wijkteam Beijum waren “enthousiast”, behalve die van de BOB. Dus hebben de BOBbers tegengestemd. Indien de BOBbers zich van stemming hadden onthouden, was dat wel vermeld in het verslag van deze bestuursvergadering, toch?
Er wordt in het bestuursverslag van 25 mei 2010 niet verwezen naar eerdere interne besluitvorming van de BOB over dit zeer belangrijk Beijumboekonderwerp (ook vanuit PR-opzicht). Zeer opmerkelijk. Is hier geen eerdere BOB-discussie over geweest? Of mag dit niet in het verslag komen?

Mijn vraag aan John Veldman is om te citeren uit het verslag van de vergadering van het NLA-wijkteam Beijum d.d. 20 mei 2010. Anders gaat er een brandbrief naar de SDC Noorddijk, de heer Ruud van Erp van de dienst OCSW en het college van B&W.

Anoniem zei

Ik zit dit alles met verbazing te lezen en kom erachter dat iemand zich voor mij uitgeeft. Die 'rené', dat ben ik dus niet. Hier is dus sprake van identiteitsfraude!

Meningen aan mij toegeschreven en waar Kees dus op reageert, heb ík niet geventileerd.

René (de échte)

Anoniem zei

Zeg, wat is dit allemaal voor ge–el-u-el over dat ‘echte’ rené- gedoe. Alsof er niet meer hondjes zijn die fikkie heten! Ik ben de rené die al die vragen aan Kees heeft gesteld. Ik ken Kees al heel lang – nog zelfs uit Lewenborg waar ik toen ook woonde - weet hoe hij werkt en heb u dat HAARFIJN voorgeschoteld. Hij is er met open ogen ingelopen! Voor zijn stellingen heeft Kees namelijk bijna nooit bewijs, hij roept maar wat.
Voor alle helderheid: ik heet dus geen Wubbolts en doe alles nog zonder pilletjes.

NB. Ik zie dat de moderatorstand er nog op staat, dus het zal me benieuwen of Johan mijn reactie net zoals de reactie van Kees ook plaatst.

(ook een echte rené)

Anoniem zei

Lekker laf anoniem reageren met tussen haakjes rene zoals rene ook altijd doet lekker laf zeg

Kees Huizenga zei

Vanmiddag heb ik mijn oprechte excuses aangeboden aan René Wubbolts.

Wie is die “andere René”, die vroeger in Lewenborg heeft gewoond? Is het misschien “Karel van de Framaheerd”, die zich vroeger op Beijumnieuws manifesteerde? Ik sprak vorig jaar 23 maart over deze “Karel van de Framaheerd” met Rein van der Velde (alias de vroegere “Louis” op Beijumnieuws), de huidige penningmeester van de BOB.

Beste BOB-mensen, doe normaal en ga niet in het anonieme duister zwalken en stalken op Beijumnieuws!!!

Anoniem zei

@René Zonderpilletje: je kunt beter een andere naam gebruiken want ik gebruik (rené) al jaren op dit blog.

@Kees Huizenga: je mag best boos op me wezen, maar alleen over iets dat ik zelf geschreven heb. Excuses - hoewel ik ze hier voor het eerst verneem en dus niet vanmiddag - zijn in dank aanvaard.

2 anomien: ik zet m’n naam eronder en jij niet eens. Dus wie is hier nou laf?

(rené)

ps: het enige pilletje dat ik slik is Dagravit.

Kees Huizenga zei

Dinsdagavond jl. meldde zich “de andere René” op Beijumnieuws. Aan John Veldman e-mailde ik gistermiddag deze tekst:
“Op Beijumnieuws heeft zeer waarschijnlijk een BOBber de naam gebruikt/misbruikt van ene René. Dit blijkt niet René Wubbolts te zijn. Hij heeft contact met mij en met Beijumnieuws opgenomen. Ik zal mijn oprechte excuses aan hem gaan aanbieden.
Ik sluit niet uit dat jij onder de naam René hebt gereageerd. Als dit niet zo is, hoor ik het graag.”
Einde citaat.

Tot op heden reageerde JV niet. Helaas. Dit geeft te denken, nietwaar? Vluchtgedrag???

René Wubbolts heeft mijn oprechte excuses vernomen in een e-mail van gisteren 14:25 uur. Via een omweg vanwege een technische reden. Met René had ik gisteravond een langdurig en zeer goed verlopen telefoongesprek.

Kees Huizenga zei

1. Reactie John Veldman

Dinsdagmiddag 22 maart om 17:31 uur ontving ik deze reactie van John Veldman van de BOB. De vraag is of hij hieromtrent overleg heeft gepleegd met zijn medebestuursleden, zoals het in de bestuurlijke praktijk behoort te geschieden.

Citaat van JV (inclusief taalfouten):

"Dag Kees,

Ik ga allereerst niet op je 'vraag' in omdat je die laat vergezellen van een 'dreigement' anders een 'brandbrief' te doen uitgaan. Als 'vraag' is dat verre van fatsoenlijk.
Als je vervolgens als BOB-lid aan mij als BOB-vertegenwoordiger in het NLA-wijkteam een vraag hebt, had je die vorige week op de ledenvergadering kunenn stellen. Daar heb je verstek laten gaan, heb je je niet afgemeld en heb je geen schriftelijke bijdrage geleverd. Als laatste ben ik zowel als BOB-lid als lid van het wijkteam-NLA geen verantwoording aan jou als persoon schuldig.

Verder: BOB-bestuursnotulen zijn echt niet zo geheim dat je ze alleen via een 'Deep Throat" kunt krijgen. Vervolgens blijkt (ook weer) uit dit verslag niet dat Tiemen en ik tegen zouden hebben gestemd. Dat is wat jij steeds beweert en niet aantoont. Als je mijn bewering dat Tiemen en ik niet hebben tegengestemd maar niet wilt blijven geloven, moet je dat echt zelf maar weten.

in de verwachjting dat de wijkdemocratie zijn werk zal doen,
John Veldman"
Einde citaat.


2. Mijn commentaar op JV

2.1. John Veldman gaat niet inhoudelijk in op mijn citaat uit de bestuursnotulen van de BOB. De kern is dat de BOBbers op 20 mei 2010 tegen de subsidiëring van het Beijumboek + website waren. Dat blijkt evident. Ze waren immers niet "enthousiast"!!! Zelfs als er tijdens deze wijkteambijeenkomst niet democratisch (!) “gestemd” is (bestaat er een Huishoudelijk Reglement voor de NLA-wijkteamvergaderingen en de NLA-Heel de Buurt-vergaderingen?), dan blijft als een paal boven water staan dat de twee BOBbers tijdens deze vergadering zeer zwaar in de minderheid waren. Ze waren tegen! De wijkbewoners mogen dit niet vernemen uit de BOBWAARHEID, de ingekochte NLA-SAMEN DOEN-pagina 3 van STIEL en de SDC Noorddijk in de BOBWAARHEID en uit het Secretarieel Jaarverslag 2010 van de BOB. De wijkbewoners worden dus voor onmondig en dom aangezien. Het gaat in dezen om “wijkdemocratie” en zorgvuldige/eerlijke voorlichting. Om goede communicatie en dito omgangsvormen. Van de "professionals" van STIEL en de SDC Noorddijk had ik meer professionaliteit en niveau verwacht.
John Veldman weigert te citeren uit de notulen van de bijeenkomst van het NLA-wijkteam Beijum van 20 mei 2010. Wat heeft hij eigenlijk te verbergen? Waar is hij bang voor?

2.2. Ik ga niet naar AV's van de BOB, omdat kritische leden niet serieus worden genomen. Zie de weerzinwekkende en vernederende behandeling van Hilda Hofstra, oud hoofdredacteur van de Beijumkrant, op pagina 3, onder punt 3 van de stukken voor de jaarvergadering van 15 maart 2011. Op 23 maart 2010 was ik ook aanwezig bij de BOB-AV en ik deel de mening van Hilda Hofstra. Er wordt derhalve over personen heen gewalst. Met als gevolg: demotivatie en non-activering van wijkbewoners.


3. BOB-samenwerking tussen JV en de "andere René"?

Zeer opvallend is dat John Veldman afgelopen maandagavond 21 maart binnen exact 28 minuten reageerde op Beijumnieuws, na mijn reactie van 21 maart 2011, 22:21 uur op de "andere René. Alsof hij constant op Beijumnieuws tuurt. Kijk maar! Is er een BOB-samenwerking tussen JV en de “andere René”? Getuigt dit handelen van “de bevordering van de leefbaarheid in Beijum”?

Hilda Hofstra zei

Hoi Kees
ik kan je meedelen dat ik nog leef hoor! Nog niet platgewalst. Het is fijn dat je zo bezorgd over me bent maar ik heb niets als vernederend en weerzinwekkend ervaren. Hooguit deel ik een andere mening of ben ik het niet eens met de verslaglegging. Ik was trouwens op de laatste 2 bob vergaderingen niet aanwezig dus kan er het fijne niet van zeggen.

Anoniem zei

nog even iets vergeten. ik heb al eerder op dit item gereageerd met mijn naam erbij.18 maart 23.45 De reactie werd toch anoniem geplaatst.Wellicht deed ik iets fout. Dus nu mijn naam in dit bericht zelf. Hilda Hofstra

Anoniem zei

Wie zwijgt stemt toe. Wat is die Veldman stil zeg:)

Anoniem zei

De kop van het bericht luidt: "ER WORDT GEWERKT AAN HET BOEK OVER BEIJUM" en daar aan toegevoegd een foto van pioniers in de wijk. Je zou dan verwachten dat daar op wordt ingehaakt door andere wijkbewoners die mede de basis hebben gelegd voor de wijk Beijum. Maar helaas. Men krijgt spreekwoordelijk de ruimte niet omdat het orakel van de wijk een pracht van een aanleiding heeft gezien om weer eens van zich te laten horen. Het was de laatste tijd al zo stil en dan mis je die gezellige prietpraat. Op de tijdstippen dat de beste man zich achter zijn PC vermaakt, schijnt buiten de zon en beginnen in de wijk de vrolijke lentekleuren weer zichtbaar te worden. Drink eens een kop koffie met de buren. Veeg je stoepje schoon. Wied het onkruid. Geniet.

M.vr.gr. Een wijkbewoner met lentekriebels.

John Veldman zei

Dag Kees Huizenga,

Aan je mailadres (dat begint met “mr.kbh”) te zien, denk ik dat je afgestudeerd bent in de rechten. Maar volgens mij kan elke eerstejaarsrechtenstudent jou vertellen dat alle ‘bewijzen’ die jij tot op heden naar voren heb gebracht om aan te tonen dat de BOB in het wijkteam NLA tegen de subsidiering van het zogenaamde Beijumboek hebben gestemd, van nul en generlei waarde zijn.

Daardoor zou ík kunnen denken dat jij helemaal geen ‘mr’ bent en jou vervolgens kunnen vragen om maar eens aan te tonen dat dit wel zo is.
Dat is precies wat jij doet. Als ik zeg dat de BOB helemaal niet heeft tegengestemd, wil jij dat ik dat maar ga aantonen. Dat is de omgekeerde wereld, Kees. Wie iets beweert, moet dat maar zelf aantonen. Dat heb je tot op heden niet gedaan. Ik heb al aangegeven dat je dit ook helemaal niet kunt, omdat het niet zo is, zodat jij, als je daarmee doorgaat, blijft liegen en ongefundeerd beschuldigen, lasteren.

Datzelfde geldt voor je bewering over ‘rené’. Je vraagt mij te ontkennen dat ik die ‘rené’ niet ben, als ik het niet ben. Ook de omgekeerde weg. Als jij denkt dat ik die ‘rené’ ben, moet jij dat maar aantonen. Ik sprak overigens gisteren 2 mensen die blijkbaar ook deze ‘discussie’ op Beijumnieuws volgen, dat zij ook beticht worden dat elk van beide die ‘rené’ is. Ze gaven mij dat zelfs ongevraagd toe. Doet me ook weer heel sterk denken aan een vergelijkbare actie van jou het vorig jaar: eerst heel hard roepen dat iemand iets is (roeptoeteren las ik laatst; mooi woord) en als diegene ontkent, wordt een volgende door jou beschuldigd. Je schiet met hagel in de hoop iets te raken, maar mikt wel de verkeerde kant op.

Nog in de afgelopen dagen wist jij toch ook zeker dat die ‘rené’ toch echt René Wubbolts was. Je sprak hem er op aan in bewoordingen die je nu net zo gemakkelijk weer ongedaan denkt te maken door je ‘oprechte excuses’ te maken, maar iedereen kan nog steeds lezen waar je hem voor hebt uitgemaakt. Jij hebt je onterechte en misplaatste reactie niet verwijderd en ook Johan Fehrmann als beheerder heeft die niet verwijderd. Dat René je hiermee weg laat komen, is je geluk, ík had het er niet bij gelaten.

Het is je wellicht ontgaan, maar in de afgelopen maanden hebben in de Beijumkrant verschillende artikelen gestaan over dat boek. Met Jaap van Leeuwen heb ik daar uiterst plezierige en inhoudelijke contacten over. Op zijn site staat ook een vooraankondiging van het artikel dat in de nieuwste Beijumkrant staat (maart 2011). In één van je reacties noem je die zelf ook.
Ik heb overigens ook helemaal niet het idee dat de mensen die met dat boek bezig zijn, zo blij met je benadering zijn. Je hebt het overigens wel voor elkaar gekregen dat een op zich heel aardig artikel van Johan, door jouw eerste reactie alleen al, behoorlijk ontsiert is.

Tot zover de inhoudelijke kant.
(zie verderop deel 2)

John Veldman zei

(deel 2)
Nu je wijze van optreden.

Dinsdagmiddag 22 maart heb je – verzonden om 13.43 uur - een mail naar mij gestuurd. Die was aan mij privé gericht via mijn privémail. Die mail las ik aan het einde van de middag, zo rond 17.00 uur. De mail begon met:
Dag John,
Hierbij mijn reactie van heden op Beijumnieuws. Deze zal binnenkort wel verschijnen op:
http://beijumnieuws.blogspot.com/2011/03/er-wordt-gewerkt-aan-het-boek-over.html
waarna je vervolgde met de reactie zoals die inmiddels ook al op Beijumnieuws stond. Dat ‘binnenkort’ bleek 22 minuten te duren, want om 14.05 uur is die reactie geplaatst. Op zich vond ik dat alleen al onfatsoenlijk. Je stelt mij een vraag, spreekt mij privé aan, maar hebt blijkbaar niet het fatsoen eerst op mijn antwoord te wachten.

Je ‘vraag’: “Mijn vraag aan John Veldman is om te citeren uit het verslag van de vergadering van het NLA-wijkteam Beijum d.d. 20 mei 2010. Anders gaat er een brandbrief naar de SDC Noorddijk, de heer Ruud van Erp van de dienst OCSW en het college van B&W.” is – zoals ik hierboven al heb aangegeven misplaatst, de omgekeerde weg.

Misschien had ik het allemaal niet moeten doen.
Maar omdat je mij als privépersoon benaderde, dacht ik dat je wel het fatsoen zou hebben om daar op een normale wijze mee om te gaan. Je komt uit een degelijk gezin, heb ik wel eens op Beijumnieuws gelezen, dus dat zal wel goed gaan. Dat is dus niet het geval, zo is nu gebleken. Mijn antwoord staat tegen mijn wil en zonder mijn toestemming ook op Beijumnieuws. Verder ga je daar weer een heel verhaal omheen bouwen. Of ik wel met mijn medebestuursleden heb overlegd, zoals dat zou behoren? Als jij mij als bestuurslid aan wilt spreken, mail je naar de BOB, zoals dat hoort. Dus kom niet meer aan met opmerkingen over procedures en over ‘hoe dingen op internet behoren te gaan’, je Nettiquettebenadering. Je houdt je daar zelf niet aan.

Dat jij het niet eens bent met mijn antwoord op je ‘vraag’, verbaast me niet. Maar dat je iedere fatsoensvorm verder uit het oog verliest, prima, maar zonder mij. Het is afgelopen.
Of jij mijn privémailadres nu wel of niet verwijderd, alle mails van Kees Huizenga gaan vanaf nu ongelezen linea recta de prullenbak in, inclusief je eventuele antwoord op deze mail.

Gezien het feit dat je onze mailwisseling aan diverse andere personen hebt gestuurd en op Beijumnieuws hebt gezet, stuur ik deze mail ook naar hen. Ik merk wel of Johan, op wie ook dit keer de boodschap niet is gericht - dit plaatst en zijn gebruikelijke op de persoon gerichte commentaar op reacties van mijn hand achterwege laat of niet.

John Veldman

Johan Fehrmann zei

Goed, dat waren weer twee op de persoon gerichte reacties van een mijnheer die liever niet wil dat ik op de persoon gerichtte commentaar op mijnheer zelf heb. Kees H.maakt wel wat bij mijnheer los, anders zou hij niet zo reageren. Wat een gehap. Wat mij betreft mogen mijnheer en KH nog twee keer op elkaar reageren, elkaar aanvallen en claimen "fatsoenlijk" te zijn. Daarna sluit de reactiemogelijkheid hier. Het gaat namelijk om een mooi Boek dat voor Beijum zal worden gemaakt. Daarna lijkt het me zinvol om de eigen clubblad voor dit soort discussies te gebruiken.

Kees Huizenga zei

Deel 1

Inzake het Beijumboek + website heeft John Veldman op Beijumnieuws gereageerd in zijn kwaliteit als BOB-bestuurslid en als “geïnformeerd lid” van het NLA-wijkteam Beijum. Het gaat dus niet om JV op persoonlijke titel. John Veldman is derhalve publiekelijk aansprakelijk voor zijn functioneren in de BOB en in het NLA-wijkteam Beijum. Hij heeft het nog steeds niet begrepen. Moet hij een communicatiecursus volgen?

De BOB-vertegenwoordigers waren tegen het project Beijumboek plus website, gegeven de notulen van de BOB-bestuursvergadering van 25 mei 2010. Zelfs al is er op 20 mei 2010 binnen het NLA-wijkteam mogelijk niet gestemd; feit blijft dat de BOBbers niet “enthousiast” waren. Ik krijg geen informatie over NLA-statuten. Wellicht wordt er binnen het wijkteam gestreefd naar consensus of unanimiteit. Maar de BOB was toch “verklaard” tegenstandster (zie de bestuursnotulen van 25-05-2010)? Ging de BOB kenbaar met grote tegenzin akkoord met het Beijumboekproject? Na een “lange en gedegen discussie”!

Kees Huizenga zei

Deel 2

Vorig jaar 28 juni schreef JV op Beijumnieuws het volgende over NLA-procedures (na het JV-citaat in mijn bovenstaande reactie op Beijumnieuws van 21 maart 2011, 22:21 uur):

“• Dat dit helemaal niets met verstand te maken heeft, maar alles met een toevallige samenloop van omstandigheden, blijkt wel uit het volgende. Op 10 juni heeft het wijkteam in de Boerderijum de projecten gepresenteerd die zijn uitgevoerd dan wel gehonoreerd (waaronder dus boek/website), maar ook hoe wij het resterende geld denken te besteden. Dat gebeurde op basis van een prioriteitenlijst. Elk wijkteamlid kon van een lijst met rond de 40 projecten aangeven welke prioriteit (hoog, midden of laag) dit voorstel had. 10 wijkteamleden hebben die lijst ingevuld en alle projecten die het meest gesteund werden, kwamen op de lijst voor 10 juni terecht. Dat ging uiteindelijk om projecten die door 4 of meer mensen werden gesteund.

• Nu wil dus het toeval dat iedereen de prioriteitsvolgorde al vóór die vergadering van het NLA in mei had aangegeven maar door de drukke agenda toen niet besproken is. En dus stonden op die lijst ook de projecten die op die vergadering zijn besproken, waaronder dus het voorstel voor boek/website). En laat nu dit voorstel van maar 2 mensen een hoge prioriteit hebben gekregen? Dat betekent gewoon dat als de volgorde precies andersom zou zijn geweest (dus eerst bespreken van de prioriteiten en pas daarna van de projecten), de aanvraag voor subsidie uit het NLA-potje zou zijn afgewezen.
Het zegt dus helemaal niets over welke mensen verstandig zijn of niet. Het is puur toeval. Het zegt alleen iets over de wijze waarop zaken zijn besproken. Het zegt dus ook helemaal niets over John Veldman en/of de BOB. Maar dat had u al begrepen.

Met vriendelijke groet,
John Veldman
28 juni, 2010 12:52”

De andere, niet echte René, zat op Beijumnieuws als BOB-belanghebbende te vissen naar citaten, die alleen JV geschreven en bewaard heeft in een Wordbestand. Bewijs: zie de bovenstaande procedurele reactie van “(rené)” van 19 maart 2011 van 14:21 uur. Op 28 juni 2010 mokte JV als lid van het NLA-wijkteam eveneens (!) na over “procedures” (mosterd na de maaltijd). Toevallig? Het is volgens JV “puur toeval” dat het Beijumboek + website uitverkoren is. Maar is het “toeval” dat de BOB niet bij het Beijumboek, etc. betrokken is?

Wil de andere, niet echte René, zich bekendmaken op Beijumnieuws? Met naam, adres en telefoonnummer? Zo niet, dan lijkt me een logische conclusie duidelijk. JV had eenvoudig kunnen antwoorden: “Ik ben niet René!” Waarom deed hij dat niet? Was het een list?