zondag 31 augustus 2014

VOOR WIE IS GROENE HART VAN BEIJUM EIGENLIJK OPGEKNAPT?


De vlindermuur ter hoogte van de Fultsemaheerd, geen publiekstrekker...
Het 'opknappen', archieffoto
Het Groene Hart van Beijum, voor sommigen de Groene Long, is vorig jaar voor zeer veel geld 'opgeknapt.' Het laatste woord wordt bewust tussen accolades geplaatst omdat de meningen daarover verdeeld zijn. Ecologisch?
Ecologisch gezien zijn het met name het Boterdiep, de Groene Long, de rand langs Kardinge, het groen langs de Ringweg, het Spakenpad en de Beijumer Zuidwending die waardevol zijn. Deze gebieden en verbindingszones zijn vastgesteld op de Stedelijke Ecologische Structuurkaart van 2008. Hier leven belangrijke (deel)populaties van onder andere verschillende en beschermde vleermuissoorten, marters, egels, muizen, planten, libellen, vlinders en veel vogelsoorten. Vooral de zone langs het Boterdiep kent hoge natuurwaarden met onder andere orchideeën, morgensterren, ratelaars, vlinders met onder andere het zeldzame groot dikkopje, libellen, vleermuizen, amfibieen, ijsvogels, grote bonte specht en dergelijke. In de Groene Long en langs de Beijumer Zuidwending komen kenmerkende bosvogels als grote bonte specht, vink en boomkruiper voor, vleermuizen, kleine kaardenbol, brede wespenorchissen, paarse morgensterren en verschillende stinzensoorten voor. Ook de kleinere groenstructuren die soms wat meer diffuus in de wijk liggen werken versterkend. Dit zijn ondersteunende groenaders die de wijk voor genoemde diergroepen ontsluiten en verbinden. Gemeente Groningen
Klinkt mooi en er spreekt hart voor de dieren uit. Is niet verkeerd. Maar hebben mensen, Beijumers, ook iets aan het 'opgeknapte' park?
De blogger fietste regelmatig op een vrije zondagmiddag door dé groenstrook van Beijum. Ge-wel-dig. Echt. Nee, niet zozeer om het park, maar om de ultieme rust. Je komt er praktisch niemand tegen. Wat ondergetekende betreft, houden zo. Maar toch dé kritische vraag, is het miljoen (euro) uitgegeven voor de dieren, of toch ook een beetje voor de mensen?

Afgelopen zondagmiddag fietste ondergetekende met draaiende camera vanaf de oostkant van het Groene Hart naar de westkant. Hij kwam niemand tegen, geen mens en geen dier. Op de terugweg ook niet. Zie video, de  begeleidende muziek is van Charles Aznavour.

De enige mensen die op de video zijn te zien waren aan het voetballen. In de voetbalkooi langs de Bentismaheerd en op het voetbalveld langs de Jaltadaheerd. Dat werpt de vraag op of Buitenfitness wellicht meer levendigheid in het Groene Hart zou kunnen bewerkstelligen. Toch onvoorstelbaar dat hét natuurgebied van Beijum voor een miljoen wordt 'opgeknapt', en dat er amper een mens komt? 

EVEN DOOR OOM MOTORAGENT AAN DE KANT GEZET

Gisteren op het einde van de middag ontwaarde de blogger een motoragent die de chauffeur van een witte auto sommeerde langs de weg, bij een bushalte, te stoppen. Locatie, de wijkring tussen de Frama- en Fossemaheerd in.
Waar de automobilist voor werd aangehouden zal een raadsel blijven. Te hard gereden? Geen richtingaanwijzer aangezet? Al rijdend telefoneren of geen veiligheidsgordel om?
De agent had het vast niet op prijs gesteld als de blogger er met camera en al op af was gegaan, je moet een wetshandhaver niet teveel storen tijdens werkzaamheden, En een verbalisant heeft natuurlijk recht op privacy.
Daarom maar even zo, een motoragent aan het werk in Beijum. De kleur van de valhelm en het motorjack passen perfect in het straatbeeld van de groenste wijk van de stad Groningen.

APPARTEMENT MET UITZICHT OP DE ZUIDWENDING TE KOOPOp Barmaheerd 51 staat een frisse, aantrekkelijke en goed onderhouden appartement te koop. Met uitzicht op veel groen en hét kanaal dat door Beijum loopt.
Zie foto's, het appartement bestaat uit een driekamerwoning met een half open keuken, zie links, klik groter.
De oppervlakte van de woonkamer is 31 m2. De overige kamers zijn respectievelijk 9 en 13m2, zie rechts.
Het appartement is voorzien van zonnepanelen.
Meer informatie staat op Huislijn.nl.

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK-EN SCHOOLTUIN (198)

Deze opvallende spin is de wespspin, maar ze wordt ook wel tijgerspin genoemd. 

De naam 'wespspin' heeft alles te maken met het uiterlijk; de spin kan niet steken en de beet is ongevaarlijk voor mensen. De naam is vooral te danken aan het relatief zeer grote vrouwtje (foto). Ze heeft een zwart achterlijf met heldere gele, witte en diepzwarte grillige banden, vooral vlak voor het afzetten van de eitjes is het achterlijf sterk opgezwollen. De buikzijde van het achterlijf heeft twee gele strepen in de lengterichting. Het kopborststuk is zilverachtig behaard en de poten zijn duidelijk bruinzwart met geelgrijs gebandeerd. Ondersteboven zittend in het web valt de spin daardoor goed op, maar wordt door veel vijanden juist met rust gelaten vanwege het wesp-achtige uiterlijk. De wespspin is een van de grootste Europese spinnen, en is vanwege de lengte en kleuren moeilijk over het hoofd te zien. Zelfs voor mensen die niets van spinnen weten is de soort makkelijk op naam te brengen. Vrouwtjes worden ongeveer 15 millimeter lang, gemeten van de kaken tot aan de punt van het achterlijf, door de grote dikke poten lijkt de spin aanzienlijk groter. Mannetjes zijn dofbruin en veel kleiner, ze worden maximaal 5 millimeter. Vanwege hun geringe grootte worden de mannetjes maar zelden opgemerkt.

Oorspronkelijk was de wespspin een Zuid-Europese soort. Sinds zo’n twintig, dertig jaar is de spin echter steeds noordelijker gaan opduiken en tegenwoordig vind je haar dan ook regelmatig in het grootste deel van Nederland. Mogelijk voelt de spin zich hier nu meer thuis door de opwarming van het klimaat in onze streken. De soort wordt gevonden op de heide, maar ook in wegbermen, grasland en de laatste jaren zelfs regelmatig in tuinen.

Tegen het einde van de zomer spint het vrouwtje van de tijgerspin verschillende grote papierachtige, bruine eicocons. Een cocon bevat honderden eitjes en wordt door het vrouwtje bewaakt tot ze sterft. Ongeveer een maand nadat de cocon is gesponnen komen de jonge spinnetjes (spiderlings) uit het ei, maar verlaten de cocon pas in maart van het volgende jaar.
Gedurende de winter kunnen de donker gestreepte eicocons worden aangetroffen, ze zijn moeilijk over het hoofd te zien omdat ze zo groot zijn als een golfbal en meestal tussen grashalmen of struiken worden opgehangen.

De wespspin is ook gemakkelijk te herkennen aan de opvallende witte zigzagband van witte zijde in haar web. De functie van de zigzagband in haar web is niet geheel duidelijk. Er zijn verschillende theorieën in omloop: het zou insecten aantrekken, rovers afschrikken en omdat het duidelijk zichtbaar is zouden er geen dieren doorheen lopen. Waarschijnlijk zijn alle theorieën een beetje waar en helpt het de spin te overleven.


(Info: Wikipedia e.a.)

Foto + tekst: Luit Staghouwer

zaterdag 30 augustus 2014

OLIE OP STRAAT IN DE ISEBRANDTSHEERD

De jongeman op de foto is vanmiddag een paar uur zoet geweest om olie van het wegdek in de Isebrandtsheerd te verwijderen.


Ten tijde van het maken van de foto, tegen zes uur vanavond, was in de afrondende fase van z'n werkzaamheden, op de hoek met de wijkring, beland. Het is niet goed te zien, maar het gehele gedeelte dat vanaf het kruispunt tot aan de Doefmat loopt, heeft een schoonmaakbeurt gehad. De spuiter: "Zet me maar op de foto, vind ik prima."

Weet je waar de olie vandaan kwam? "Waarschijnlijk van een landbouwvoertuig."

Er wordt onderzoek gedaan naar de veroorzaker van de olieoverlast. Gladheid en ongelukken zijn voorkomen door snel ingrijpen en het inhuren van de jongeman die met plezier, zie glimlach, z'n werk deed.
Update 20.53 uur, de blogger herinnert zich dat hij vanmiddag tegen twee uur een foto maakte van een grasmaaier die werd afgevoerd. Zie onderstaande foto, ongeveer 300 meter van de Isebrandtsheerd genomen. Het kan zijn dat de maaier de boosdoener is geweest.

LANTAARNPAALTJE GEKNAKT

Zal het een vorm van vandalisme zijn? Of zal er iemand tegenaan hebben gereden? Feit is dat een lantaarnpaal op de grens Heerdenpad/Beijumerweg, vanaf de stad komende direct links, er gehavend bij staat/ligt.
Vandalisme lijkt voor de hand te liggen, wie of wat rijdt op een fietspad dusdanig dat een lichtpaal over de kop gaat?
(Foto afgelopen donderdagmiddag reeds gemaakt..., zie reacties)

MOGELIJK NOORDELIJKE PAARDENBEUL OP BEELD

(Ingezonden)
Er worden de nodige paarden rond Beijum gehouden, en de edele dieren lopen ook frequent met een berijder door de wijk of door het Kardingepark. Maar kijk uit, er is een paardenbeul actief!
Op Facebook staan mogelijk beelden van de dierenmishandelaar.
https://www.facebook.com/handelsstaljanotten?fref=photo
Help mee om de beul op te sporen, zodat we onze paarden met een gerust hart buiten kunnen laten lopen!

PARANORMAALBEURS LOTUSHEERD (4/9; Heerdenhoes)

(Ingezonden)

DAG BENEDENBUREN, VEEL PLEZIER MET ONZE POES

De blogger is even vergeten wanneer hij deze foto ook nog maar heeft gemaakt. Maar wat doet het er ook toe, wat een creatieve oplossing, we hebben een kat of poes, en die stallen we mooi bij de benedenburen.  Laten die er maar tegen aan kijken.
De foto is in de Wibenaheerd gemaakt.

vrijdag 29 augustus 2014

BEIJUMSKAP (184)

Ik heb al vaker Beijumskaps besteed aan de basketbalveldjes rondom Beijum. Beijumskap 4 ging ook over dit basketbalveldje, ik fietste er laatst weer langs op weg naar Zuidwolde. Tot mijn verbazing was het helemaal veranderd. Er is nog maar één basket, er is een overkapte hangplek en een voetbalkooi bijgekomen. Ik heb vorig jaar eens contact gehad met iemand van de gemeente omdat er zoveel van dit soort plekken in en rond Beijum zijn waar ik zelden of nooit mensen gebruik van zie maken. Mijn verzoek was om er één om te bouwen tot tennisbaan. Want zo’n grote wijk als Beijum heeft geen openbare tennisbaan. De banen in de Hunze zijn met een beetje tennisweer vaak bezet. Als antwoord kreeg ik dat er geen geld voor was. Maar blijkbaar is er wel geld voor een flinke verbouwing van een basketbalveldje, dat nu de helft kleiner is.

Foto + tekst: Atsje Straatsma

PIOTR REPAREERT NOG STEEDS FIETSEN

Piotr Skiluk woonde vele jaren in Beijum, waar hij bekend werd als fietsenmaker. Hij is van Poolse afkomst maar kwam 25 jaar geleden met vader en moeder als vluchteling naar Nederland.
Tot een jaar geleden woonde hij in de Isebrandtsheerd, van huis uit repareerde hij voor een zacht prijsje fietsen van Beijumers. Tegenwoordig woont hij met z'n vriendin in Lewenborg:"Lekker rustig en een lekker ruim huis."
Dé fietsenmaker van Beijum, Postma bij de bussluis, is deze week gesloten, waarschijnlijk in verband met vakantie. Hoe moet dat nou, de blogger moest een nieuwe binnenband op z'n voorwiel, maar het lukte hem niet goed om dat zelf te doen. Via het archief achterhaalde hij het telefoonnummer van Piotr. Repareer je nog fietsen? Ja, kom maar even langs. Een binnenband bij de Action in Lewenborg (nog geen twee euro) gehaald en op naar Kluisgat 71, het woonadres van Piotr.

Binnen vijf minuten was de klus geklaard. "Maak maar even reclame voor me, mensen kunnen nog steeds komen om hun fiets te laten repareren."
Genoemde adres staat reeds genoteerd. Het nummer van de Lewenborgse fietsenmaker is 0648419147

TWEE KEER PER WEEK YOGA IN HET HEERDENHOES

(Ingezonden)

Yoga, iets voor u?
                        

Op maandag- en woensdagmiddag  wordt weer begin september met yogalessen gestart  in het ’t Heerdenhoes aan de Isebrandtsheerd 97. Lestijden: maandag 13.45-14.45 uur en
woensdag 15.45-16.45 uur. Er nog enkele plaatsen vrij.

Heeft u last van stress, zit u teveel in uw hoofd, wilt u meer lichamelijke souplesse? Dan is yoga iets voor u. Natuurlijk kan het ook zijn dat u gewoon nieuwsgierig bent.
De yogales bestaat uit adem -en lichaamsoefeningen maar ook oefeningen voor het vergroten van concentratie en ontspanning komen aan bod.

Yoga geeft bij regelmatige beoefening in de eerste plaats, dat je je meer bewust wordt van je lichaam. Hierdoor kan je meer souplesse in je lichaam opbouwen en vitaliteit. Ook komt het ten goede aan je innerlijke balans. Je voelt je evenwichtiger en krachtiger door meer rust in jezelf. Uiteindelijk is yoga een levenswijze.

Je hoeft voor yoga niet lenig te zijn. De oefeningen doen met aandacht en respect voor jezelf staan voorop.
De kosten bedragen afhankelijk van het inkomen les € 5,00 of  € 6,00 per les, met Stadjerspas is er € 20,- korting.
Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Asha Schultink, yogadocente, tel. 050-3641023 ('s avonds meestal bereikbaar). Ook kunt u voor informatie de website bekijken: Ook kunt u voor informatie de website bekijken . www.yogapraktijk-asha.nl

LAWAAI BIJ BEIJUM NOORD DUURT WAT LANGER


Vanuit Ring Groningen werd eergisteren gemaild:

De werkzaamheden zijn nog niet geheel afgerond en duren een dagje langer. Vandaag gaan ze ook nog door met het afknippen van overtollig staal.
Hopelijk valt de geluidsoverlast mee. Dus vrijdag eind van de dag moet in principe de werkzaamheden die geluidsoverlast veroorzaken klaar zijn. 


De drie foto's die zijn te zien zijn donderdagmiddag gemaakt. Komende vanaf de bocht bij de benzinepomp, richting Cuypersweg in de Hunze, is ter hoogte van kruispunt Beijum Noord een verkeerslicht geplaatst om het verkeer te kunnen reguleren. Verder rijdend passeer je eerst de oprit (in wording) richting Ring Noord en de Eemshavenweg. Zie foto links. Even verderop ligt het stuk grond wat ooit de afrit van genoemde richting naar Beijum Noord liep. Foto rechts.

Richting Ring Noord/Eemshavenweg
Op genoemde site, zie link boven, staat aangegeven:


Dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 augustus vinden er ten behoeve van de werkzaamheden aan het nieuwe viaduct bij Beijum-Noord/Groningerweg werkzaamheden plaats die geluidsoverlast tot gevolg kunnen hebben.


Recentelijk zijn er palen voor het nieuwe viaduct geheid. De aanstaande werkzaamheden omvatten het wegknippen van overtollig beton en staal. De werkzaamheden starten om 07.00 uur en duren de hele dag.

LAST VAN DE MUZIEK

Vanaf de Kardingerbult was vanavond de vuurwerkshow ter afsluiting van Bommend Berend in de verte te zien. Maar er waaide ook muziek vanuit de stad richting Beijum en Kardinge. Lezeres Winny mailde tegen twaalf uur:
Ik heb hier al een hele tijd last van, maar nu besluit ik toch maar een klacht in te dienen. ik heb enorme last van de harde muziek uit de richting Kardinge (ik weet niet of het uit Kardine komt maar het komt uit die richting) Ik hoor  geluiden die lijken op trommel geluiden en ik hoor een duidelijke melodie. Ik hoor het bijna 3 avonden in de week, in het weekend vind ik het niet heel erg want dan kan ik uitslapen maar doordeweeks word me toch echt wel te bond. Rond 22:00 begon het met een zachte toon maar de muziek wordt al maar harder gezet. Het is nu 23:00 en ik kan er niet meer door slapen. ik zit in de examen klas dus genoeg slaap is erg belangrijk maar zo ga ik het niet krijgen. 
Van deze site.

Dat er vanavond muziek vanuit de stad hoorbaar was is ivm Gronings Ontzet te begrijpen. Maar hebben meer lezers de zelfde klachten als Winny heeft? Ze heeft het over drie keer week, de blogger snapt hier niks van.
Update 29/8, 12.50 uur, een lezeres uit de Hunze die liever anoniem wil blijven mailde vanochtend.

Op jullie blog las ik over de toenemende geluidsoverlast vanuit Kardinge.
Nu wonen wij in de Hunze, maar ik ben de geluidsoverlast inmiddels ook meer dan zat. De afgelopen weken ondervonden we geluidshinder wat (volgens mij) voortkwam uit het Noorderzon festival, iedere avond (ook doordeweeks!) tot 00.00 uur. En ook wij hebben naar schoolgaande kinderen.

Verder steeds vaker last van de festivals die plaatsvinden bij Kardinge, las laatst tot mijn schrik dat er 6 september WEER een festival wordt gehouden tot 03.00 ' s nachts. Serieus, als ik het me kon veroorloven, had ik een huisje in een vakantiepark geboekt, ik zie nu al op tegen de geluidsoverlast.

Wat mij betreft mogen ze strenger selecteren aangaande evenementen en feesten. Er zijn zoveel alternatieven. Ik word er moe en chagrijnig van en hecht veel waarde aan mijn (onze) rust.

donderdag 28 augustus 2014

ER KOMT EEN WIJKBEDRIJF IN DE DOEFMAT

De gemeente Groningen heeft vergevorderde plannen om samen met NOVO, Lentis, Iederz en Werkpro een samenwerkingsverband in Beijum te creëren. Komend najaar zal een 'wijkbedrijf' van start gaan. Het voormalige schoolgebouw de Doefmat is nadrukkelijk in de race voor dit plan.

De term wijkbedrijf suggereert dat bewoners uit betreffende wijk een vinger in de pap hebben.Niks is minder waar. Tenminste, dit gaat niet op voor Beijum. Het afgelopen jaar trachtte de bewonersclub van Beijum om een vinger in de pap te krijgen omtrent de invulling van het voormalige schoolgebouw. Tevergeefs, blijkt achteraf.

De voorzitter van de wijkclub Beijum stuurde onlangs een woedende, machteloze en gefrustreerde mail omtrent dit onderwerp rond (de mail circuleert door Beijum, en is ook naar het college van B&W van Groningen gestuurd; ondergetekende kreeg hem vanuit verschillende bronnen). Een gedeelte eruit:
Het is triest om weer eens te moeten constateren dat er sprake is van een plan vóór Beijum wat weer niet eerst is besproken met Beijum en met haar bewoners. Wéér een betuttelend plan vanuit instellingen onder het motto: “Wij weten wel wat goed voor jullie is”. Alsof Beijumers dat niet zelf kunnen bedenken.
Wat we in dit hele plan niet snappen, is de rol van de gemeente.
Dit plan is niet alleen van de genoemde instellingen, nee, het wordt uitgevoerd in co-creatie met de gemeente, zoals in de notitie staat vermeld. De gemeente ondersteund dit plan dan ook, werkt daar aan mee. 

Een medewerker van de BIB, Buurthuizen in Beijum: "Ten eerste klopt het niet wat er in de mail staat, ten tweede vind ik de lading en toonhoogte ervan buitensporig en absoluut niet verbindend."

Commentaar Johan Fehrmann:
Vanzelfsprekend passeert de gemeente Groningen de bewonersclub van Beijum wat betreft de invulling van de Doefmat. De genoemde organisaties, NOVO, Lentis, Ieders en Werkpro hebben geld. De gemeente Groningen heeft o.a. als doel om de begroting rond te krijgen, het geld en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden van genoemde organisaties zullen meer dan welkom zijn. En wie zegt dat er niet iets moois uit het op te starten Beijumer wijkbedrijf voort kan komen? Enkele startende ondernemers hebben reeds praktijkruimte in het voormalige schoolgebouw gehuurd en ook wonen er studenten. Dit tot tevredenheid van de meeste omwonenden en bewoners zelf.

De bewonersclub van Beijum wentelt zich ondertussen in een slachtofferrol. Het voelt zich niet serieus genomen door de gemeente Groningen en het jammert over betutteling. Het zijn krokodillentranen. Om er maar een Bijbelse term tegenaan te gooien: wat ge zaait zult ge oogsten.
De afgelopen jaren zijn de bewoners van Beijum stelselmatig betutteld en niet serieus genomen door de wijkclub. Omtrent de Korrewegbrug, studentenhuisvesting, Buitenfitness, de Groene Long,de (voormalige) wijkkrant. Veel vrijwilligers zijn afgehaakt.
In plaats van een sterke en integere overkoepelende wijkraad voor Beijum, waarin wordt geluisterd en de verbinding wordt gezocht, zitten we nu met een vleugellamme, (want geen achterban van betekenis) machteloze geïsoleerde club mensen.
Het wordt tijd voor een nieuwe en frisse wijkraad in Beijum. Van waaruit de bewoners van de groenste wijk van de stad serieus worden genomen. Waar ze met een vertrouwd en veilig gevoel heen kunnen om initiatieven en plannen voor de wijk voor te stellen. 

Vast en zeker dat de gemeente Groningen 'Beijum' dan ook weer serieus neemt. Een verdeelde en verbrokkelde wijk straalt geen eenheid uit richting beleidsbepalers in de stad.

(Op Lijn6 loopt een opiniepeiling over de heersende Beijumer problematiek. Zo gauw er meer bekend is, of als er ontwikkelingen zijn omtrent het wijkbedrijf, volgt een update)
Foto rechts, afgelopen dinsdagmiddag was er een drukbezochte vergadering over het plan van de gemeente Groningen voor een wijkbedrijf in de Doefmat. De witte auto rechts is van Werkpro, daarachter een rode auto met het logo van de gemeente erop).

VENSTERWIJKLADDER SEPTEMBER-DECEMBER 2014DE LOEMPIA-BOER GAAT VERHUIZEN OP PLEIN WEST

Het wordt de komende tijd rustiger op de zuidzijde van Winkelplein West te Beijum. Visverkoopster Peggy staat met haar kraam (rechts op de foto) in het vervolg alleen nog op woensdag, donderdag en zaterdag op het plein. Ze had gistermiddag nieuws: "Mijn buurman gaat verhuizen.'

Vertel Peggy, vertel. Kordaat: "Niks ervan, vraag hem dat zelf maar." Vietnamees Vangong Duong stond vorig jaar nog aan de noordzijde van Plein West. Wat nou, ga je verkassen? "Ja, vanaf volgende week ga ik met m'n kraam voor de Primera staan, ik heb daarvoor een vergunning gekregen."
Zie foto, de loempia-man komt met z'n nering naast de winkelwagenstalling van de Lidl te staan (op de voorgrond, foto).
Winkelplein Beijum West is wellicht het meest chaotische winkelplein van heel Groningen. Twee kappers naast elkaar, en naar het schijnt komt er een bezorg-pizzeria tegenover La Plaza (ook pizzeria).

Kapper Gerrie de Boer toont zich optimistisch. Vorige week: "Ik vind het prettig dat het pand naast m'n zaak weer wordt opgevuld. Een pizzeria is welkom, alleen hoop ik dat er in dat geval een goede afzuigsysteem komt zodat we niet in de pizzeria-lucht hoeven te werken. Maar daar heb ik alle vertrouwen in, een nieuwe zaak naast m'n kapsalon kan de samenhang op dit plein alleen maar versterken."

woensdag 27 augustus 2014

KENNISCENTRUM KRUIDENERVARING GRONINGEN

Het is al weer vierenhalf jaar geleden dat ons Beijumse kruidenvrouw, Saskia Nieboer, werd gesommeerd om de stickers van haar medicijn-potjes aan te passen. Bekijk desgewenst nog even dit blogbericht uit de winter van 2010, het deed destijds veel stof opwaaien.
De storm (achteraf in een glas water) is al weer lang en breed geluwd. De Keuringsdienst van Waren heeft zich wijselijk nooit meer in de Groene Zon gemeld. Mogen mensen zélf bepalen wat ze als geneesmiddel willen beschouwen of niet? En mogen we zelf bepalen of we op de deskundigheid van ons kruidenvrouwtje willen vertrouwen of niet? Wij Beijumers, denkt de blogger, hebben geen behoefte aan betutteling en manipulaties van een machtsinstituut waar veel geld en eigenbelang in om gaat. De eeuwenoude kennis van kruiden moet blijven voortleven en voor mensen beschikbaar blijven.

De hele heisa hoeft niet extra te worden opgerakeld, maar het verhaal kwam automatisch weer naar boven toen de blogger afgelopen dinsdag (gisteren) in de Groene Zon medewerkster Lysa potjes smeerwortelzalf zag vullen. Zie foto boven. Wat zag ze er prachtig uit (La Nieboer: "Zet je haar mooie jurk ook even op de foto?") en wat deed ze haar werk met liefde en aandacht. Smeerwortelzalf schijnt weldadig te zijn in geval van spierpijn. Het is een prettig idee te weten dat er in Beijum een alternatief voor de reguliere apotheek is (dit hoeft geen of/of te zijn, het kan ook en/en).

Last van de prostaat? Er zijn geneeskrachtige druppels voor, zie foto links en rechts in het midden. Gebukt gaan onder neerslachtigheid, angsten of spanningen? Valeriaandruppels, eventueel in combinatie met Citroenmelisse, schijnen goed te werken. Last van hoofdpijn of migraine? Een flesje geneeskrachtige moederkruid verlicht de pijn. Thee voor als je als vrouw in de overgang bent? Baat het niet, het schaadt ook niet.
Saskia Nieboer geeft ook kruidencursussen in haar studiecentrum voor geneeskrachtige kruiden.

UNIEK VOOR GRONINGEN, EEN KENNISCENTRUM KRUIDENERVARING
Dit blogbericht lag klaar om online te gaan, maar op de valreep kwam Saskia Nieboer vanmiddag met nieuws.
Zie foto links, de kruidenvrouw van Beijum was een Bach Bloesemremedie aan het samenstellen voor een jongetje met PDD-NOS die gedragsproblemen vertoont. "Ik ben vanmiddag naar een notaris in Middelstum geweest om van mijn praktijk de Groene Zon een stichting te laten maken. Ook heb ik me onlangs bij de Kamer van Koophandel in laten schrijven. Ik zit dit jaar 30 jaar in het kruiden-vak waarvan 25 jaar in Groningen en vind het belangrijk om de eeuwenoude kennis van kruiden door te geven, de mensen waar ik mee samenwerk en ikzelf hebben enorm veel kennis over kruiden opgedaan."

Een Kenniscentrum voor Kruiden in Groningen. In Beijum. Er bloeit een mooie bloem tegen de overheersende kille farmaceutische-rots van geld en macht omhoog.

KANGOEROE-CLUP KORFBALVERENIGING ROG

(Ingezonden)
Kangoeroe Klup ROG-korfbal van start
Groningen - Korfbalvereniging ROG gaat op zaterdag 6 september van start met de Kangoeroe Klup. Jonge kinderen kunnen hier spelenderwijs kennis maken met korfbal.

De Kangoeroe Klup is een initiatief vanuit het Koninklijke Nederlands Korfbalverbond (KNKV) en is bedoeld voor kinderen die drie tot zeven jaar oud zijn. De naam ‘Kangoeroe Klup’ is gekozen omdat de kangoeroe veel overeenkomsten heeft met vaardigheden die horen bij de korfbalsport, zoals snelheid, wendbaarheid en sprongkracht. Daarnaast heeft de kangoeroe een buidel die aan jonge kangoeroes bescherming en veiligheid biedt. De Kangoeroe Klup is symbolisch gezien daarom de buidel, een veilige en warme plaats, voor de jongste leden van ROG.

De Kangoeroe Klup is op 6/9, 20/9 en 4/10 van 10-11 uur op het veld van ROG op Sportpark Kardinge. Kinderen van 3-7 jaar en hun ouders/verzorgers zijn daar van harte welkom. Kennismaking met de Kangoeroe Klup is gratis.

Mail het Jeugdbestuur van ROG (jb@rog-korfbal.nl) voor meer informatie en aanmelding.

JF; ROG betekent Rondom d'Olle Grieze. De club speelt deels in de sporthal van Beijum, deels (mooi weer) op het Kardinge Sportpark. Vul de zoekterm ROG in de zoekbalk linksboven in om meer over deze korfbalclub telezen.

LEUK OM WEER THUIS TE ZIJN IN BEIJUM

Het cynisme druipt van bovenstaande kop af. Maar het was wel de gedachte die door ondergetekende heen ging toen hij amper een dag van vakantie terug was. 
Een mooi goed onderhouden speelveldje op de hoek Godekenheerd/Zuidwending, en dan staan daar zomaar een stuk of wat winkelwagens op het gras te staan.Vijfhonderd meter naar links ligt Winkelcentrum Beijum. Nieuwwaarde staat hier een slordige 1200 euro's aan winkelkarren. De blogger zal de lezer de zoveelste winkelwagen-preek besparen.

dinsdag 26 augustus 2014

UIT DE OUDE DOOS (212)

Het staat me bij al zou bovenstaande foto al een keer in deze serie hebben gestaan, maar in het archief is ie niet terug te vinden. Waarschijnlijk vergist de blogger zich, maar mocht een lezer een keer een Oude Doos-foto aantreffen die al een keer is gepubliceerd, meldt dat dan even.
Op de oude foto is een gedeelte van het oude Winkelcentrum West van Beijum te zien. Op de achtergrond ligt de Toppingaheerd, het kan derhalve niet anders zijn dat waar toentertijd de speelgoedzaak was gehuisvest, nu de drankenwinkel zit. Waar de vrouw op de voorgrond wandelt begint tegenwoordig de promenade van Winkelcentrum Beijum vanaf de westkant bekeken. Als de fotograaf denkbeeldig naar rechts zou zwenken, zou Winkelplein West zichtbaar zijn. Rechtdoor, achter de kraanwagen aan, zou het naar de brug over de Zuidwending richting de Sibrandaheerd gaan. Als er lezers zijn die vinden dat van bovenstaande geen moer klopt en er een andere kijk op na houden, mail dan naar Beijumnieuws@ziggo.nl

WINTERKLEDINGINZAMELACTIE SKSG/GEMEENTE GRONINGEN

De gemeente Groningen en SKSG organiseren van 25 augustus tot 5 september een grote "kinderkledinginzamelingsactie".  Bij deze actie gaat het om het inzamelen van warme (winter)kleding voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Op nagenoeg alle locaties van SKSG komen in de actieperiode speciale kledingkliko's te staan.

"De actie sluit perfect aan bij het armoedebeleid van de gemeente Groningen", aldus Maartje Keizer van SKSG. "Het is verbazingwekkend hoeveel ouders en kinderen in Groningen onder de armoedegrens leven en daardoor niet in staat zijn om degelijke, warme kleding voor hun kroost te kopen". 

Na de actie volgt een schifting en verdeling onder de kinderen die de kleding het hardst nodig hebben. Het uiteindelijke doel is dat ieder kind in Groningen er deze winter warmpjes bij loopt!

Lees hier
JF; Bij de Rode Pimpernel aan de Emingaheerd nummer 2 staat een kleding-kliko.
Locatiewijzer SKSG

KANS OP GELUIDSOVERLAST BEIJUM NOORD (vandaag/morgen)


(Ingezonden)


Dinsdag 26 en woensdag 27 augustus vinden er ten behoeve van de werkzaamheden aan het nieuwe viaduct bij Beijum-Noord/Groningerweg werkzaamheden plaats die geluidsoverlast tot gevolg kunnen hebben.

 Recentelijk zijn er palen voor het nieuwe viaduct geheid. De aanstaande werkzaamheden omvatten het wegknippen van overtollig beton en staal. 

De werkzaamheden starten om 07.00 uur en duren de hele dag.
(Foto's vorige week gemaakt)
Zie ook RingGroningen

maandag 25 augustus 2014

IN VOLLE DRAF LANGS DE ZUIDRAND VAN BEIJUM

Wat zien paarden er altijd gracieus uit. En wat een mooie combinatie, paarden en vrouwen, ondergetekende ziet zelden of nooit een man op een paard.
Vanmiddag kwam het prachtige paard dat op bovenstaande foto is te zien met een gang van ongeveer 30 km/uur langs geroffeld. Wat een genotvol ritmisch geluid steeg vanuit de Beijumer klei omhoog.

Niet te geloven, er bestaan mensen die paarden mishandelen. hoe geestesziek moet je zijn om zoiets te doen. Er schijnt zelfs een paardenbeul in Groningen en Drenthe actief te zijn.
Vandaag op www.nos.nl
Paardeneigenaren moeten paarden niet meer met een halster de wei insturen. Dat adviseert de politie naar aanleiding van de vele paardenmishandelingen in Groningen en Drenthe.
"Met een halster zijn paarden makkelijker te pakken door een dierenbeul", waarschuwt de politie.
Ook moeten de hoefdieren elke dag worden gecontroleerd op verwondingen. "Als een paard gewond wordt aangetroffen, maak dan foto's voordat de dierenarts het paard gaat behandelen."
Door foto's te vergelijken hoopt de politie meer te weten te komen over de werkwijze van de Noord-Nederlandse paardenbeul.

DE NACHT VAN DE VLEERMUIS

(Ingezonden)

Nacht van de vleermuis in Groninger parken

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus organiseert de Vleermuiswerkgroep Groningen in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Groningen vleermuisexcursies ter gelegenheid van de Nacht van de Vleermuis. Op beide avonden kan men kiezen tussen een excursie in het Sterrebos of in park Groenestein. Tijdens de wandeling door het bos of het park komt u meer te weten over het leven van deze schemerdiertjes. Waar wonen ze? Waar leven ze van? En hoe kunt u ze helpen?

Overdag zie je ze niet, maar bij het vallen van de avond worden de vleermuizen wakker en vliegen ze razendsnel rond op zoek naar insecten. Met een batdetector kunnen de vleermuizen aan de hand van het unieke ultrasone geluid dat ze maken, herkend worden en kan hun soort worden bepaald. Het Sterrebos en park Groenestein behoren tot de meest vleermuisrijke groene gebieden in de stad, met tenminste vijf soorten vleermuizen, waaronder de Rosse Vleermuis. Die zijn er niet altijd allemaal, maar meestal is het toch wel mogelijk drie verschillende soorten vleermuizen te spotten.


Deelname aan de excursie kan uitsluitend na aanmelding vóór donderdagmiddag 28 augustus 16.00 uur via info@nmfgroningen.nl, met vermelding van de datum en de (eventuele) voorkeur voor een van de twee parken. Het aantal deelnemers is beperkt in verband met het aantal beschikbare begeleiders en detectoren. Kosten voor deelname: volwassenen € 2,50; kinderen € 1,- (ter plekke en graag gepast).

De excursies beginnen om 20.15 uur en duren tot ongeveer 22.30 uur. De excursie door het Sterrebos begint bij de entree van het park ter hoogte van Hereweg 96, Groningen; de excursie door park Groenestein begint bij de boerderij aan de oostzijde van het park, aan het eind van de Groenesteinlaan.


Zie verder www.nachtvandevleermuis.nl. Vleermuizen houden niet van regen. Als er veel regen verwacht wordt, wordt de excursie afgezegd eventueel verplaatst naar de reservedatum: zondag 31 augustus.

FIETSPADEN VOOR SPAKEN EN ZADELS

Willem Pauwelussen vraagt zich af:

Is dit nou een fietspad waarop je mag spaken of een spakenpad waarop je mag fietsen?
Aan de andere kant van de Beijumerweg gaat het over in het Zadelpad.
Alsof je op het ene pad mag als je een zadel hebt en op het andere pad als je spaken in het wiel hebt.
Enig idee vanuit welk verlicht inzicht deze namen zijn ontstaan?
Er zal ook wel ergens een versnellingenpad zijn of een koplampenpad, denk ik dan.

(Foto ook gemaakt door WP)


MAANDAGOCHTEND (204)

Op een schuurdeur in de Holsterheerd hangen bovenstaande stickers met de tekst 'vergeet vandaag niet te lachen' en 'Nederland verdient beter.' De eerstgenoemde tekst komt van Cliniclowns. Zijn die om te lachen? Je moet toch wel erg in de penarie zitten als je een cliniclown om je bed hebt lopen die leuk probeert te zijn.

Welkom bij de nieuwe seizoensstart van 'Maandagochtend.' De tot nu toe lopende zomer was niet bepaald om te lachen.  Eerst werd Nederland geen wereldkampioen, er werd een vliegtuig uit de lucht geschoten, vervolgens begon de Gaza-ellende en de lont vloog in de vlam in de Haagse Schilderswijk, daar waar groeperingen onder het mom van vrijheid van meningsuiting andersdenkenden geen vrijheid van meningsuiting gunnen. Economische sancties over en weer tussen Rusland en de EU en...je weet niet waar de zich alsmaar opbouwende ellende eindigt. In pessimistische buien lijkt het soms net alsof de derde Wereldoorlog op punt van ontbranden staat.

Vergeet niet te lachen, staat op de sticker. Bedoeld als reminder. Maar ja, kun je vanuit een opdracht gaan lachen? Wees spontaan? Doe eens iets vanuit jezelf? Onmogelijk. Cliniclowns die aan het bed van zieke kinderen zitten hoeven hier niet te worden afgebrand. Maar doen ze grappig of zijn ze dat?
De rechter sticker creëert nog meer hoofdbrekens bij ondergetekende. Nederland verdient beter. Wat is goed en wat is beter? Het maakt nogal uit of de PVV dit verkondigt, een SP-er of bij wijze van spreke een in Nederland wonende IS-aanhanger. Even googelen leert dat deze slogan al weer tien jaar oud is.

In vergelijking met de verschillende brandhaarden op de wereld is Beijum een rustige en vreedzame plek om te wonen. De linker en rechter foto werden gistermiddag in de wijk gemaakt. Een vakantiewagentje heeft de afgelopen weken z'n functie bewezen. En een kapotte senseo-apparaat staat bij twee afvalzakken om komende week te worden opgehaald.
De wereld staat hier niet in brand. Maar je moet wel je aanhangwagentje op slot zetten. En een senseo-apparaat hoort niet bij het grijze afval. Het is geen wereldnieuws. Categorie kleine ergernissen, te vergelijken met hondenpoep op straat. Beijum is gelukkig een prima en relatief veilige plek om te wonen. Heel Nederland is dat eigenlijk. Maar wat een onvrede en chagrijn links en rechts in dit land. Tel je zegeningen, wees blij...Nederland verdient beter.

De laatste maandagochtend van augustus 2014 is begonnen. Volgende week zit de R weer in de maand, de bladeren gaan kleuren en het wordt weer langer donker buiten.
Een prettige week gewenst. En vergeet de opdracht dat je niet mag vergeten te lachen maar spontaan.

zondag 24 augustus 2014

EVEN NAAR NOORDERZON


Gisteravond reed ondergetekende na gedane arbeid terug van Assen naar Groningen. Waarom direct terug naar Beijum en niet even langs Noorderzon gaan? 
Zou het een beetje willen om vlakbij het festival een parkeerplaats te vinden?

Dat viel mee, via de Eeldersingel, Westerhaven en Westersingel was in de buurt van de Vissersbrug nog een plek vrij. Het Noorderplantsoen ligt vlakbij en na een paar honderd meter liep de blogger het feestgewoel in. Het was druk maar niet extreem druk, van het vorige jaar herinnert ondergetekende zich dat over een afstand van zo'n tien meter vijf minuten werd geschuifeld om verder te komen, gisteravond (tegen half twaalf) kon je gewoon doorlopen. 

Opvallend, wat een eettentjes, wat werden er veel verschillende hapjes te koop aangeboden. Altijd leuk om oude bekenden te ontmoeten en even een pilsje mee te drinken en bij te praten. Toch bekroop de blogger ook het gevoel dat het ieder jaar in grote lijnen hetzelfde is om de rondjes door het Noorderplantsoen te lopen. Leuk, gezellig, relaxed, maar niet erg vernieuwend en verrassend, eerder erg voorspelbaar. Een déjà vu-gevoel kwam omhoog: liep ik hier vorig jaar en de jaren ervoor niet net zo?

De muziek op het podium bij de vijver was prettig om aan te horen, zie foto's boven en rechts. Wat een gemoedelijke sfeer. En kijk, toch wat nieuws dit jaar, de blogger zag verschillende groepjes dames (geen heren) een selfie maken met het feestgedruis op de achtergrond. Zie, wij zijn er geweest. Foto links. Een bekende: "Het hoeft voor mij niet meer zo, het gaat hier hoofdzakelijk om zien en gezien te worden."

Niet te negatief doen, het blijft prettig om lekker vanaf een terras(veel leuke terrasjes!)de drommen mensen voorbij te zien lopen.

EEN HEKSENKRING VAN PADDENSTOELEN (Froukemaheerd)

Is er hekserij gaande bij het elektriciteitshuisje in de Froukemaheerd? Zijn er bovennatuurlijke krachten werkzaam? Doet de natuur na een zeer natte periode wat hij doen moet? Of? Wat apart, paddenstoelen die in een kring met een doorsnee van ongeveer een meter staan opgesteld. Vriend Google, vertel, wat heeft dat te betekenen?
Wie wel eens buiten wandelt heeft vast wel eens een ring van paddenstoelen in gezien, de zogenoemde heksenkringen. In de Middeleeuwen bracht men dit verschijnsel in verband met het bovennatuurlijke en met hekserij. De verklaring is echter simpel.
Het ontstaan van een heksenkring
Paddestoelen zijn geen op zichzelf groeiende organismen, maar de vruchtlichamen van een onderaardse zwamvlok of mycelium, dat bestaat uit talloze fijne schimmeldraden. We kunnen de zwamvlok vergelijken met een appelboom, en de paddestoelen met de aan de buitenkant van de bladkroon rijpende appels. Een zwamvlok ontstaat na ontkieming van een spore en groeit in principe in alle richtingen even hard. Bij het ouder worden sterft het centrale gedeelte af. Omdat alleen het buitenste, resterende deel van de zwamvlok paddestoelen vormt, staan deze logischerwijs in een ring gerangschikt.
Natuurlijke barrières, sterfte van bepaalde delen van de zwamvlok, overdekking door vegetatie, en de vorming van weinig vruchtlichamen in 'slechte paddestoeljaren', kunnen het ringbeeld verstoren. Overigens zijn er ook veel paddestoelsoorten waarvan de zwamvlok zich anders ontwikkelt, en die we jaarlijks op dezelfde plaats kunnen terugvinden. Natuurinformatie.


Voordat in 1807 door Wollaston werd vastgesteld dat heksenkringen door schimmels worden veroorzaakt, waren er vele verschillende verklaringen in omloop. Ze zouden veroorzaakt worden door bovennatuurlijke wezens, heksenmollen, parende slakken of bliksem. De heksenkring heeft een geheimzinnig karakter door zijn ronde vorm en vaak plotseling (in één nacht) verschijnen.
De Nederlandse naam is afgeleid uit de gedachte dat heksen (soms vermomd als katten) op die plek gedanst zouden hebben.[1][2] Op de Munse hei onder Oss ligt zo'n heksenkring, hier wil alleen maarheksenkruid groeien.[3] Als men in een heksenkring stapte, kon men hier niet zelf meer uit weg komen. Vaak bleef men de hele nacht in de heksenkring of kwam zelfs nooit weer terug.