donderdag 28 augustus 2014

ER KOMT EEN WIJKBEDRIJF IN DE DOEFMAT

De gemeente Groningen heeft vergevorderde plannen om samen met NOVO, Lentis, Iederz en Werkpro een samenwerkingsverband in Beijum te creëren. Komend najaar zal een 'wijkbedrijf' van start gaan. Het voormalige schoolgebouw de Doefmat is nadrukkelijk in de race voor dit plan.

De term wijkbedrijf suggereert dat bewoners uit betreffende wijk een vinger in de pap hebben.Niks is minder waar. Tenminste, dit gaat niet op voor Beijum. Het afgelopen jaar trachtte de bewonersclub van Beijum om een vinger in de pap te krijgen omtrent de invulling van het voormalige schoolgebouw. Tevergeefs, blijkt achteraf.

De voorzitter van de wijkclub Beijum stuurde onlangs een woedende, machteloze en gefrustreerde mail omtrent dit onderwerp rond (de mail circuleert door Beijum, en is ook naar het college van B&W van Groningen gestuurd; ondergetekende kreeg hem vanuit verschillende bronnen). Een gedeelte eruit:
Het is triest om weer eens te moeten constateren dat er sprake is van een plan vóór Beijum wat weer niet eerst is besproken met Beijum en met haar bewoners. Wéér een betuttelend plan vanuit instellingen onder het motto: “Wij weten wel wat goed voor jullie is”. Alsof Beijumers dat niet zelf kunnen bedenken.
Wat we in dit hele plan niet snappen, is de rol van de gemeente.
Dit plan is niet alleen van de genoemde instellingen, nee, het wordt uitgevoerd in co-creatie met de gemeente, zoals in de notitie staat vermeld. De gemeente ondersteund dit plan dan ook, werkt daar aan mee. 

Een medewerker van de BIB, Buurthuizen in Beijum: "Ten eerste klopt het niet wat er in de mail staat, ten tweede vind ik de lading en toonhoogte ervan buitensporig en absoluut niet verbindend."

Commentaar Johan Fehrmann:
Vanzelfsprekend passeert de gemeente Groningen de bewonersclub van Beijum wat betreft de invulling van de Doefmat. De genoemde organisaties, NOVO, Lentis, Ieders en Werkpro hebben geld. De gemeente Groningen heeft o.a. als doel om de begroting rond te krijgen, het geld en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden van genoemde organisaties zullen meer dan welkom zijn. En wie zegt dat er niet iets moois uit het op te starten Beijumer wijkbedrijf voort kan komen? Enkele startende ondernemers hebben reeds praktijkruimte in het voormalige schoolgebouw gehuurd en ook wonen er studenten. Dit tot tevredenheid van de meeste omwonenden en bewoners zelf.

De bewonersclub van Beijum wentelt zich ondertussen in een slachtofferrol. Het voelt zich niet serieus genomen door de gemeente Groningen en het jammert over betutteling. Het zijn krokodillentranen. Om er maar een Bijbelse term tegenaan te gooien: wat ge zaait zult ge oogsten.
De afgelopen jaren zijn de bewoners van Beijum stelselmatig betutteld en niet serieus genomen door de wijkclub. Omtrent de Korrewegbrug, studentenhuisvesting, Buitenfitness, de Groene Long,de (voormalige) wijkkrant. Veel vrijwilligers zijn afgehaakt.
In plaats van een sterke en integere overkoepelende wijkraad voor Beijum, waarin wordt geluisterd en de verbinding wordt gezocht, zitten we nu met een vleugellamme, (want geen achterban van betekenis) machteloze geïsoleerde club mensen.
Het wordt tijd voor een nieuwe en frisse wijkraad in Beijum. Van waaruit de bewoners van de groenste wijk van de stad serieus worden genomen. Waar ze met een vertrouwd en veilig gevoel heen kunnen om initiatieven en plannen voor de wijk voor te stellen. 

Vast en zeker dat de gemeente Groningen 'Beijum' dan ook weer serieus neemt. Een verdeelde en verbrokkelde wijk straalt geen eenheid uit richting beleidsbepalers in de stad.

(Op Lijn6 loopt een opiniepeiling over de heersende Beijumer problematiek. Zo gauw er meer bekend is, of als er ontwikkelingen zijn omtrent het wijkbedrijf, volgt een update)
Foto rechts, afgelopen dinsdagmiddag was er een drukbezochte vergadering over het plan van de gemeente Groningen voor een wijkbedrijf in de Doefmat. De witte auto rechts is van Werkpro, daarachter een rode auto met het logo van de gemeente erop).

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Wat is er op tegen als instellingen in Beijum willen investeren? Dat kan de wijk toch ten goede komen ik snap het niet.

Anoniem zei

Het is hoogst onverstandig om emotioneel geladen mails of tweets de wereld in te sturen. Dat zie je in dit geval.

Willem Pauwelussen zei

Mee eens dat de BOB overtrokken reageert.
Want anders dan in het geval van "wijkgebonden onderwerpen" hebben wijkorganisaties geen adviesrecht in "beleidszaken die de wijk overstijgen en concrete projectplannen op wijkniveau waarbij ook andere overheden, publieke lichamen, instellingen, bedrijven en dergelijke bij betrokken zijn. In die situaties," en dit is er zo een lijkt me, "geldt de algemene inspraakverordening", en die heeft blijkbaar op die dinsdag plaatsgevonden.
Vandaar ook dat het "recht op informatie" alleen bestaat waar het gaat om "wijkgebonden zaken".
Aldus de afspraken 2 en 6 van het convenant, dat indertijd toch mede door de BOB is ondertekend?

Kees Huizenga zei

Hierbij het Convenant van de wijkorganisaties met het gemeentebestuur d.d. 22 mei 2008:

http://www.zonlichtenruimte.nl/convenantwijkengemeente.pdf


Wat schrijft de BOB-promokrant, die vandaag uitkomt, over deze materie? Hoe gaat John Veldman met zijn twee petten om (hoofdredacteur en voorzitter van de BOB)? Wordt de BOB-krant als machtspolitiek middel van de BOB misbruikt?


Wat betreft de derde pet van JV als BOB-lid van het NLA-wijkteam Beijum:

aangezien het wijkbedrijf van de vier instellingen geen subsidie van het NLA-wijkteam Beijum krijgt, hoeft deze groep niet betrokken te worden bij dit project. Indien de BOB deze week geprobeerd heeft om het NLA-wijkteam hierbij wel te betrekken (voor haar BOB-karretje te spannen), dan is sprake van grensoverschrijdend gedrag. Voorzitter Irma Zijlstra kan de mogelijke interventie van de BOB als "niet ontvankelijk" verklaren.

Feit is dat de BOB haar eigen ideeën had over een wijkbedrijf. Inderdaad: die kunnen nu in de prullenmand. De woede van John Veldman kan ik mij dus wel voorstellen, maar de manier waarop deze woede en frustratie geuit wordt is niet bepaald diplomatiek en verstandig te noemen.

Kees Huizenga zei

De BOB benaderde gisteren de D66-fractie.

Zie deze tweet van John Veldman:

"· 18 uur

vandaag met de #BOB goed gesprek gehad met D66 over Wijkbedrijf #Beijum. Snappen heel goed dat dit een slechte beurt en slechte start is"

De vraag is of de fractie van D66 wel hoor & wederhoor heeft gepleegd. Kent de grotendeels onervaren D66-fractie het bovengenoemde Convenant met de bewonersorganisaties, waarnaar Willem Pauwelussen terecht verwijst?

Of laat JV D66 buikspreken?

In de BOB-krant van juli/augustus 2014 staat een tenenkrommend huilverhaal van de BOB. Vol met verwijten richting de gemeente Groningen. Wederom "gesubsidieerd ruziemaken", met dank aan Jaap van Leeuwen van Leander Media. Ruzie met de SDC Noorddijk, de diensten Stadsbeheer, RO/EZ en OCSW.

Anoniem zei

Tuurlijk is er geen eenheid meer in de wijk wanneer alle maatregelen keer op keer van bovenaf bij de lokale bevolking door de strot worden geduwd. Nieuwsrubrieken (Pauw & Witteman; Knevel & V d Brink)en vrije meningsuiting zijn verdwenen. We zijn klaar voor de totalitaire politiestaat. Zijn er nog lezers in de Doornroosjeslaap ?

Willem Pauwelussen zei

In een parlementaire democratie is het zo dat eens per vier jaar zogeheten volksvertegenwoordigers worden gekozen om het volk te besturen. Het volk geeft hen dus het mandaat om vier jaar lang over hen te beslissen. Als je dat anders wilt moet je gaan ijveren voor een ander systeem, bijvoorbeeld de radendemocratie.
En wie wil weten wat het is om in een totalitaire politiestaat te leven zou eens ooggetuigenverslagen moeten lezen van de jaren 40-45 in ons land.

Anoniem zei

Er is reeds berekend dat de huidige economische crisis dieper is dan die van de jaren 30 vorige eeuw. Wie thans om zich heen kijkt en nadenkt, zal ook voor 2014-2019 reeds een heviger politiestaat vast kunnen stellen dan in 40-45. Destijds ging het vriendelijker met een kogel; nu wordt je hoofd op straat afgehakt.

Willem Pauwelussen zei

Aha, we krijgen hier een dependance van het I.S.!
Goed om gewaarschuwd te zijn.