zondag 30 november 2014

EEN UPDATE VANUIT DE WERKGROEP BUITENFITNESS BEIJUM

Update 27 november 2012 - 2014.
Even een korte terugblik.
De start van Buitenfitness Beijum is precies twee jaar geleden, namelijk op de bewonersavond van 27 november 2012.

De werkgroep Buitenfitness Beijum organiseerde in 2013 een draagvlakonderzoek waarbij alle Beijumers d.m.v. een enquête hun voorkeur konden uitspreken.
In september 2013 heeft de werkgroep officieel NLA-gelden aangevraagd. Deze aanvraag werd later dat jaar bij OCSW neergelegd doordat de meningen in het NLA team verdeeld waren.
Een locatie midden in de wijk? Wethouder Istha adviseerde: “Ga in gesprek met de partijen.”

Alle partijen werden voor 3 december 2013 uitgenodigd: De BOB, Stichting Beijumerweg, het Klankbord en de Groene Longgroep, dit onder leiding van raadslid Carine Bloemhoff.
Vanuit haar DSP-onderzoek legde docent Hiske Wiggers ter plekke de succesformule voor de locatie uit.
De werkgroep bleef daarna met open vizier communiceren met alle partijen.
Het NLA Wijkteam besloot uiteindelijk op 21 oktober 2014 om de gereserveerde NLAgelden
voor de Buitenfitness Beijum terug te storten naar de gemeente.
Sociale en veilige sportplek
Een regelmatig terugkerende vraag is: Geeft een buitenfitnesslocatie zorg i.v.m. overlast
voor buurtbewoners?
Rob Boogmans van Standing-Strong gaf daarop de volgende reactie:
Met de keuze voor de locatie en de inrichting van het sportplein kun je goed sturen of het een hangplek gaat worden of niet:
- Creëer zichtbaarheid door begroeiing laag te houden en verlichting aan te brengen,
eventueel kan er overwogen worden om cameratoezicht in te stellen of de suggestie
hiervan te wekken.
- Zorg voor aankleding en diversiteit waardoor je meerdere doelgroepen bereikt. Kies
dus voor sport en spelelementen die aantrekkelijk zijn voor verschillende doelgroepen
zodat er gedurende de hele dag activiteit is. Zo kun je bijvoorbeeld een survival/
apenkooi voor kinderen creëren, een bootcamp voor (jong) volwassenen, fitness voor
volwassenen, en jeu de boules voor ouderen.
- Zorg voor beweegactiviteiten. Door lessen te gaan organiseren creëer je gebruik en kun
je sturen in de gebruikersgroepen.
- Stel regels op en zorg voor handhaving. Maak een bord met spelregels voor het plein,
dit geeft de mogelijkheid om elkaar te wijzen op ongepast gedrag.

Uit alle onderzoeken die ik ken, komt het bovenstaande naar voren. Ook is bekend dat het
versoberen van een plein en afschrikken van hangjeugd contraproductief is. Dus het weghalen van bankjes en het ophangen van mosquitoʼs helpt niet. Het positief benaderen van jongeren (door sportlessen voor ze te organiseren) en de ruimte inrichten op de mensen die je daar in beweging wil brengen zorgt voor sociaal veilige sportplekken. De Richard Krajicek Foundation o.a. is hierin zeer geïnteresseerd en heeft daarover
contact met OCSW gehad.
Wethouders
Inmiddels heeft de werkgroep, dankzij deskundigen en mede dankzij steun van jullie als achterban, al het nodige voorwerk kunnen doen. Een van de wijkbewoners schreef ons: “Ik wil graag op de hoogte gehouden worden omdat het buiten fitness mij erg aanspreekt, mede omdat het vrijblijvend en kostenbesparend is.” We merken dat het kostenbesparende aspect voor meer mensen geldt. Middels een briefing is de status van het plan aan sportwethouder De Rook voorgelegd en is een gesprek met hem en eventueel ook met stadsdeelwethouder Gijsbertsen aangevraagd.

De wethouder heeft inmiddels de stadsdeelcoördinatie gevraagd om een inventarisatie te maken en onderzoek te doen naar de mogelijkheden van buitenfitness op het voetbalveld aan de Jaltadaheerd ter grootte van 25 bij 25 meter. Het voorwerk is nu gedaan en we zullen zien of dit in het komende jaar zijn vruchten gaat afwerpen. Dat zou mooi zijn, “Beijum voor elkaar!” De werkgroep wenst jullie alvast fijne feestdagen en vooral een sportief Nieuwjaar!

Met hartelijke groeten,

Anne Bekkema
Evert Sulman

JF; beiden staan op de foto bij dit bericht.
Bekijk het volledige plan op de website: www.buitenfitnessbeijum.nl

Afbeeldingen van deze site

HOERA, IK KAN FIETSEN (Vertrouw op God, maar zet je fiets op slot)

Donderdagmiddag werd in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te Beijum een van oorsprong Wit Russische vrouw in het zonnetje gezet. Reden, ze heeft haar fietscertificaat behaald. Zie foto.
Fietsen is voor het grote gros der Nederlanders net zo iets als eten, drinken en ademhalen. We stappen in de regel allemaal probleemloos en zonder er bij na te denken op de fiets. Voor nieuwkomers is het allemaal niet zo vanzelfsprekend. Ze verstaan het kunstje van op de fiets stappen en wegrijden niet, laat staan dat ze zich staande weten te houden in de fietsjungle van Beijum/Stad Groningen e.o.
Links zien we de gelukkige nieuwkomer terwijl ze haar 'welkom in fietsland Nederland'- certificaat kreeg uitgereikt.
Ze kreeg daarbij een fietspomp, een slot en bandenlapspul overhandigd door dé fietsleraar van Beijum, Henk Oostinga.
Een jaar geleden gaf hij vijf jaar les.
Zie ook dit blogbericht van februari 2013, Laat ze niet lopen maar fietsen.
Of een fietsles-video van april 2010
Wijsheid van Henk vertrouw op god maar zet je fiets op slot. Schoonmoeder zegt jullie openen de wereld voor haar.

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (211)

Maandag een week geleden ontdekte ik, tussen een paar stukken vermolmd hout onder een losliggend stuk boomschors, een vrij forse, ruim 3 cm lange, geel-bruine larve. Op zo’n plek zie je vaak pissebedden, duizendpoten, wormen, kevertjes en verschillende soorten larven. De larve leek op de larve van een kniptor, maar die is slechts 2 cm groot en deze larve was ruim de helft langer. Via de Nederlandse Entomologische Vereniging kwam ik te weten dat het de larve van een vuurkever is. (De N.E.V. heeft als doel de studie van insecten, spinachtigen, duizendpoten en miljoenpoten te stimuleren.)

Omdat ook voor de afgelopen week de weersverwachting voor maandag gunstiger was dan voor de rest van de week, was ik ook op deze mooie zonnige (maar frisse) maandag weer present op de tuinen van De Wiershoeck en de Kinderwerktuin. Er werd o.a. gewerkt aan het opruimen van enkele forse schijven van een (maanden geleden) omgezaagde populier. Tussen de dode stukken hout bleken tientallen larven van de vuurkever een schuilplaats te hebben gevonden. Ze moesten noodgedwongen op zoek naar een andere plek om te overwinteren.

Wereldwijd zijn er ongeveer 100 soorten vuurkevers, maar die komen vooral voor in (sub-)tropische gebieden. Bij ons komen alleen de zwartkopvuurkever en de roodkopvuurkever voor. Het enige verschil tussen deze twee soorten is de kleur van de kop. Het zijn met een lengte van 15 tot 20 mm vrij forse kevers. De roodkopvuurkever komt in ons land meer voor dan de zwartkopvuurkever, maar dit is ongetwijfeld een larve van de zwartkopvuurkever. In mei zag ik een paar zwartkopvuurkevers op enkele meters afstand van het hout waarop ik de larven nu zag. De kleuren van deze kever zijn onmiskenbaar; een knalrood borststuk en achterlijf, de rest van het lichaam is gitzwart. Kenmerkend zijn ook de twee lange zwarte sprieten. Bij het vrouwtje (foto) zijn deze sprieten getand, de tanden van de sprieten bij het mannetje zijn langer (de sprieten zijn “gekamd”). De zwartkopvuurkever wordt ook wel  zaagsprietkever genoemd.
De volwassen kever komt voor in de periode mei-juni en voedt zich met o.a. nectar en sap van bloemen.

De larven ontwikkelen zich in 2 tot 3 jaar onder boombast en in het hout van wegrottende bomen, waar ze jagen op de larven van andere kevers, zoals boktorren, prachtkevers en letterzetters. Bij gebrek aan andere insecten kan dat zelfs een soortgenoot zijn. Het zijn dus echte jagers en ze hebben stevige kaken en zes kleine pootjes. De larven worden ongeveer 3,5 cm groot. Daarna vindt de verpopping plaats, dat duurt ongeveer een maand en dan komt de kever tevoorschijn. De kevers leven maar een paar weken. De mannetjes sterven na het paren, de vrouwtjes nadat ze eitjes gelegd hebben onder rotte boomschors.


Info: Wikipedia, Gardensafari.nl en bertpijs.nl

Foto + tekst: Luit Staghouwer

zaterdag 29 november 2014

SINTERKLAAS EN ZWARTE PIETEN IN WINKELCENTRUM BEIJUM (Video)


 Het was een zeldzaam spetterend sinterklaasfeest vanmiddag in het Winkelcentrum van Beijum. De vonken vlogen eraf. Mede dankzij de heren die op de linker foto voor de muzikale omlijsting zorgden (pardon voor het tegenlicht).
Bekijk bovenste foto, Sinterklaas en z'n Hoofdpiet lopen richting het winkelcentrum alsof ze niks anders gewend zijn, ze voelen zich er blijkbaar thuis terwijl het toch een jaar geleden is dat ze er geweest zijn.

Op de rechter foto poseren fans van Zwarte Piet met de kindervrienden, de populariteit van Piet lijkt in vergelijking met voorgaande jaren te stijgen.
De foto's en onderstaande video-opnames zijn vanmiddag tussen pakweg half drie en drie uur gemaakt. Tegen half vijf vanmiddag ging de blogger nog een keer kijken. niet te vatten, de stokoude Sinterklaas en z'n charmante Zwarte Piet (was het een vrouw?) zaten nog steeds handjes van kinderen te schudden en cadeautjes te overhandigen. Wat een prestatie, miljoenen kinderen in Nederland worden deze dagen bediend.

Bekijk onderstaande foto, oma én haar kleinkind genoten van Sinterklaas en Zwarte Pieten.

Komende woensdag gaat Sinterklaas en z'n aanhang op herhaling in kerkelijk centrum De Bron.
Dat wordt ook een succes, het kan niet missen. Beijum laat zich de kop niet gek maken. Bofkonten zijn het, de kinderen van Beijum die twee sinterklaasvieringen binnen een week mogen meemaken.


SPETTERENDE SINTERKLAASINTOCHT WINKELCENTRUM BEIJUM

 Hij kwam met z'n Pieten een kwartier te laat in Winkelcentrum Beijum aan, maar het was het wachten wel waard. De promenade van het enige echte winkelcentrum in de wijk swingde er door toedoen van een Antilliaanse trommelgroep over op het moment dat de Goedheiligman met z'n knechten binnen wandelde.
Zie de foto's, het was (is, u kunt er tot 17 uur heen!) een feest voor jong en oud, voor klanten en personeel en voor alle kleuren mensen die er bestaan. De lieve kinderen van Beijum mochten Piet en de Sint allemaal een handje geven, en natuurlijk keren ze niet met lege handen huiswaarts.

De kinderen uit de wijk komen deze dagen volop aan hun trekken, komende woensdagmiddag volgt nog een kinderfeestje met de Sint en z'n Pieten in De Bron.

In de loop van de avond of morgen volgt een videoverslag.


WIE HEEFT DIT DWERGKONIJNTJE GEZIEN?


Onze konijnen zijn aan het graven geweest en nu ben ik er één kwijt. Het is een dwergkonijntje, zwart met bruin. Ze is een vrouwtje en haar rechterpupil is melkwit, aan dat oog is ze blind. Zou jij dit voor mij op Beijumnieuws willen zetten, of iemand haar heeft gezien? Bijgevoegd een foto van toen ze nog klein was. 

(Ingezonden door een lezeres, tips naar Beijumnieuws@ziggo.nl)

HERFST ROND DE BOERDERIJUM (8;Slot)

Wat een verschil met aflevering 1 welke op 2 oktober werd gepubliceerd. De Boerderijum en Kindercentrum Mallemolen zijn nu helemaal zichtbaar. 
Wat nog meer zichtbaar is is het houten bruggetje dat vanaf het wandelpad een doorgang naar de Boerderijum bewerkstelligt. Zie linksachter. Bruggetje is een week geleden geplaatst.
Aanstaande maandag begint de wintermaand december.
(Foto is gistermiddag gemaakt)

vrijdag 28 november 2014

BEIJUMSKAP (197)

Deze kat had een mooi plekje gevonden in het laagstaande najaarszonnetje. Even was er twijfel, ga ik weg of blijf ik nog even poseren. Hij koos voor het laatste. En nu staat deze kat uit de Onnemaheerd op Beijumnieuws. Zo kan het gaan in een kattenleven.

Foto + tekst: Atsje Straatsma

DE GROENAANLEG BIJ KRUISPUNT BEIJUM ZUID


 Het kruispunt Beijum Zuid was gisteren en vandaag moeilijk te bereiken omdat nieuwe bomen langs de rotonde en de op- en afritten van het knooppunt werden geplaatst. Zie ook het eerste blogbericht van gisteren en vanochtend.
Deze drie foto's zijn vanmiddag tegen kwart voor twee vanaf het Heerdenpad gemaakt. Op bovenste foto is een gedeelte van het Alfacollege bij Kardinge te zien. Zoals vanochtend werd gemeld is de oprit naar het kruispunt vanuit zuid afgesloten in verband met de groenaanleg. Iedereen moest via Beijum Noord de wijk inrijden of bij Noord keren om vanaf de noordelijke richting het kruispunt wél over te kunnen steken (de afsluiting duurt nog ruim een half uur tot 15 uur vanmiddag).

Op de linker afbeelding zien we een bus over de busbaan richting Kardinge rijden. Klik de foto groter, daar vlakbij, waar verkeer vanuit het zuiden normaal gesproken binnenkomt, zijn oranje mannetjes druk in de weer om bomen te poten.
Dat is ook op de rechter afbeelding te zien, vanuit een perspectief dat honderd meter richting De Hunze opschuift vanaf bovenstaande foto gerekend.

Beijumers zijn over het algemeen zeer tevreden met hun nieuwe kruispunt. Wat kun je er in vergelijking met twee jaar geleden lekker doorrijden.

Laat het voorjaar over een maand of vier maar losbarsten.
De groenste wijk van de stad Groningen krijgt misschien wel de groenste entree van alle wijken in de stad.

EEN NIEUWE PIZZERIA IN WORDING

Er is eindelijk leven in de brouwerij in het voormalige pand waar tot ruim een jaar geleden de computershop in was gehuisvest.
Bovenstaande foto is gistermiddag gemaakt. Er wordt gesloopt en afgebroken in het pand, van lelijk naar mooi gaat meestal niet zomaar.
De blogger was naar aanleiding van dit onlangs gepubliceerde bericht wat onzeker. Komt er nou wel of niet een pizzeria? Lezer Jan wist met stelligheid te verklaren: Ik wil de pret niet drukken, maar er zijn mij andere berichten ter ore gekomen. Vanwege verscherpte milieu-eisen komt in genoemde pand geen pizzeria, maar krijgt het een andere bestemming.

Zie een der reacties onder het genoemde bericht.

Bekijk de foto's links en rechts. Wat een puinhoop.
Aan een jongeman die in het pand aan het werk was werd de vraag voorgelegd wat nou de bestemming er van was."Er komt een pizzeria. Het wordt best een grote winkel want dat stuk wordt er ook uitgehaald en bijgetrokken." Hij wees naar een soort van stenen vierkant dat op de rechter foto links zichtbaar is.

Het is niet anders, of je voor of tegen bent, er komt een nieuwe pizzeria op Winkelplein West.

DE GROENAANPLANT BIJ BEIJUM ZUID/OOSTELIJKE RINGWEG (Afsluiting)

De boompjes die op bovenstaande foto staan afgebeeld stonden er 24 uur geleden nog niet. De weg naar links vanaf dit kruispunt aan de kant van De Hunze was gisteren tussen 9 en 15 uur afgesloten i.v.m. groenaanleg. VANDAAG is de omgekeerde richting aan de beurt, tussen genoemde tijdstippen is het niet mogelijk om vanuit de richting Kardinge het kruispunt Beijum-Zuid op te rijden.
Morgen (28-11) is van 9.00u tot 15.00u de afrit Emingaheerd van de N46 afgesloten (groenaanplant).

donderdag 27 november 2014

BEIJUM EN OMSTREKEN BY NIGHT (25)

Wie komt er alle jaren, daar weer uit Spanje varen? Zie de afbeelding die op een lantaarnpaal naast de Emingaheerd is geplakt. Zaterdag 29 november in Winkelcentrum Beijum.....Vanaf 14.00 uur. Mogelijkheid tot knutselen vanaf 15.00 uur, omdat het een kinderfeest is. En geen volwassenen-gesteggel-feest.
Volgende week woensdag volgt de tweede intocht van Sinterklaas en z'n Zwarte Pieten in het Beijumse. Georganiseerd in kerkelijk centrum De Bron en onder verantwoordelijkheid van scheidend burgemeester Ruud Vreeman van Groningen. Sinterklaasje, kom maar naar Beijum met je knecht....

HONDEN IN BEIJUM (45)

Het zag er eergistermiddag apart uit op Winkelplein West te Beijum. Een echtpaar, allebei in een groen reflecterend hesje getooid, en een hondje in een mand op de fiets met een soort van wasknijperdak boven z'n kop.
De dame wilde niet op de foto, maar ze deed wel het woord. "Pimmetje heeft wat te drinken in z'n mand en er ligt ook een lekkere warme kruik in." De blogger zat er met z'n verstand naar te kijken, en hij vroeg na het maken van bovenstaande foto of het wasknijperdak even van het onderkomen van Pimmetje af mocht. Geen probleem. Zie foto's links en rechts.

Pimmetje heeft een hondenleven. Maar ook weer niet. Wie neemt z'n hond mee in een mandje op de fiets en stopt er een warme kruik bij in? De liefde voor een hond kan ver gaan. Zal Pimmetje thuis een elektrische deken hebben? Wie zal het zeggen..
Eén vraag zat de blogger nog hoog, en die stelde hij voordat hij z'n weg vervolgde. Waarom hebben jullie van die groene hesjes aan? Zijn jullie soms van de dierenbescherming?
De vrouw keek de blogger doordringend aan: "Waarom draagt u eigenlijk niet zo'n jasje? Dat is wel zo veilig in het donker hoor."

Daar sta je met de bek vol tanden. Waarom inderdaad niet ook zo'n jasje aanschaffen? Het leven is kwetsbaar, en je moet je toch zo veilig mogelijk voortbewegen?

Koud en rillerig en enigszins jaloers op Pimmetje fietste de blogger verder. Werd hij maar even gedragen in een lekker beschermend mandje. Wat kun je op sommige momenten verlangen naar een lekkere warme kruik en een dak boven je hoofd.

EEN EIGENAARDIGE AANPASSING BIJ DE KORREWEGBRUG

Er gebeuren soms (kleine) dingen in het straatbeeld van en rond Beijum waar je met je verstand niet bij kan. Het is dan puzzelen: waarom zullen ze dit in vredesnaam gedaan hebben?
Precies een week geleden publiceerde ondergetekende de linker foto bij dit bericht.
De blogger vroeg zich hardop af wat ze hier (foto) gezien de tekens en lijnen op de weg van plan waren.

We zijn een week verder, en het is zichtbaar wat de plannen zijn geweest. Zie foto boven. Het zwarte gedeelte in de bocht is ongeveer twintig centimeter verbreed.
Zou iemand kunnen uitleggen wat de functie van deze verandering is? Het gedeelte wegdek wat eerst rood was en nu zwart mankeerde helemaal niks.

De foto is eergisteren gemaakt. Het kan zijn dat er de afgelopen twee dagen al weer een aanpassing bij is gekomen, je weet het maar nooit.
Beste lezers, het is niet iets om je vreselijk druk om te maken, zie het maar als nieuwsgierigheid. Als je niet weet wat de bedoeling is, lijkt deze 'aanpassing' op een lachwekkende vorm van werkverschaffing. Maar misschien zit er wel een diepgaande serieuze bedoeling achter. Zou het kunnen dat de haaientanden deze kant op worden getrokken en dat ze daarom de ondergrond zwart hebben gemaakt? Wat mankeerde er aan de bocht zoals die op de linker foto zichtbaar is? Beijumnieuws@ziggo.nl
Update 20.35; onderstaande foto is vanmiddag om 15.20 uur gemaakt. Er stond een geel busje van de provincie Groningen bij de 'aanpassing.'

VANDAAG NIET VANAF BEIJUM ZUID/HUNZE RICHTING ZUIDEN (9-15 uur)

Morgen (27-11) is van 9.00 tot 15.00u bij Beijum Zuid de toerit naar N46 (zuidelijke richting) gestremd
Bovenstaande overzichtskaart en tekst staat sinds gisteren op de Twitteraccount van Groningen Bereikbaar. 
VANDAAG 27/11 kunnen automobilisten niet via Beijum Zuid en De Hunze richting Groningen Zuid rijden. Lees in dit bericht nog eens de reden. Groenaanleg. Op onderstaande foto kijk je vanaf zuidelijke richting tegen het Kardinger-viaduct aan. Het kan niet anders of hier (voorgrond) zal binnenkort ook groen worden aangelegd.

woensdag 26 november 2014

LEKKER ZO'N PORTIE POFFERTJES (nog beter: meerdere porties)

 Het wordt kouder en kouder buiten. De winkeliersvereniging van Winkelcentrum Beijum speelt daar handig op in, regelmatig wordt een poffertjesbakker met kraam ingehuurd om klanten te verwennen. Binnen is het warm, en als er ook nog wat lekkers te verorberen valt is het helemaal bingo.
De poffertjesbakker die afgelopen zaterdag in de promenade van het winkelcentrum van Beijum stond deed onverstoorbaar z'n werk. Deeg in de poffertjesgaten laten neer druipen, halverwege de hele zaak omdraaien, een paar op een kartonnen schaaltje doen, poedersuiker erover en tevreden klanten zien smikkelen.
Nou ja, tevreden klanten, het merendeel der poffertjeseters bestond uit jongeren van zo tussen de tien en vijftien jaar die twee porties kwamen eten, drie keer....
De goede man die op twee foto's is te zien kon er niet mee zitten. Hij bakte onverstoorbaar door en deelde zonder problemen uit. En hij liet zich ook nog filmen, zie onderstaande video.
Poffertjes zijn een soort kleine pannenkoekjes, maar zoeter en dikker omdat ze rijzen. In tegenstelling tot pannenkoeken worden poffertjes tijdens het bereiden omgedraaid als het beslag nog niet helemaal gestold is. Daardoor zijn ze van binnen nog wat zachter en worden ze mooi rond.
 Normaal gesproken worden poffertjes geserveerd met poedersuikerboter en eventueel met stroop. Poffertjes worden vaak gepresenteerd als een typisch Nederlands gerecht. Toch komen poffertjes oorspronkelijk uit Frankrijk. Ze zijn niet lastig te maken, maar men moet wel een speciale poffertjespan hebben. Dit is een ronde gietijzeren plaat met handvatten, met daarin ronde uithollingen. Wiki/poffertjes.

SINT MAARTEN? DAAR MOET JE OOK VOOR UITKIJKEN!


Door Willem Pauwelussen

Bij deze kan ik wel verklappen dat ik uit mijn studententijd nog kennissen heb overgehouden die carrière gemaakt hebben bij de VN. Van hen hoor ik dat men afwacht hoe de Pietendiscussie uitwoedt, maar dat het dan zeker de bedoeling is om ook Sint Maarten de oren te wassen.
 Het idee dat kinderen hun ziel symbolisch voor zich uitdragen, in de vorm van een lichtje, ziet men aanschurken tegen blasfemie. Dit Goddelijk concept wordt in feite misbruikt om kinderen tot bedelen aan te zetten. Op die manier wordt ze al vroeg ingeprent dat je voor het zoete in het leven afhankelijk bent van de goedgeefsheid van anderen waar je dan wel tegenop moet kijken en lief tegen moet doen. Zo worden de kindertjes op ongunstige wijze rijp gemaakt voor giro 555. 
Daarnaast betekent de verwerpelijke invloed van al de suiker en kleurstoffen die de kinderen in hun grijpgrage handen wordt gedrukt – en vaak dezelfde avond nog wordt geconsumeerd – een nieuwe aderlating voor onze al zo zwaar belaste gezondheidszorg. Ten slotte wordt kinderen ermee vertrouwd gemaakt bij nacht en ontij de straten af te schuimen om binnen te halen waar ze naar verlangen. Deze gewoonte zullen ze ons later als hangjeugd en andere randgroepjongeren met rente terugbetalen.
Sint Maarten is de pest voor de kinderziel!
Dat was de leus die allereerst opkwam, maar omdat het woord ‘pest’ nogal verouderd is, wordt het:
Sint Maarten is ebola voor de kinderziel!
In het kader hiervan wordt ook de Martinitoren al met argusogen bekeken.
U bent gewaarschuwd!

Afbeeldingen van deze site

WAT IS HIER AAN DE HAND IN DE HUNZE?

Het is niet de groenste wijk van de stad, toch hebben ze wel het grootste groene grasveld van alle wijken. Maar wat zijn ze er toch met de bomen aan het doen?
Zie foto, gistermiddag gemaakt toen de blogger zoals hij zo vaak doet per fiets vanuit Beijum via De Hunze richting Stad ging. Hij wist en weet het niet meer: stonden deze bomen er al, of zijn het nieuwe exemplaren?
Atsje-Beijumskap-Straatsma woont sinds een jaar in De Hunze. Weet jij waarom die bomen met kluit en al midden in je wijk liggen? "Ze zijn nieuwe bomen aan het planten. Die stonden daar ooit ook, maar waren op de een of andere manier weggehaald. misschien vorig jaar na de storm? Ik weet het niet meer."

Weet iemand uit De Hunze wat de bedoeling is? Beijumnieuws@ziggo.nl
Elk jaar wordt hier Koninginnedag, tegenwoordig Koningsdag genaamd gehouden.

GLAZENWASSER ZIJN IS EEN SPANNEND BEROEP

Afgelopen maandagmiddag was een drietal glazenwassers bezig om ramen op de bovenste verdieping van Winkelplein West schoon te maken. Ze konden zo naar binnen kijken.

Zie foto. Het lijkt de blogger een spannend beroep. Niet alleen omdat je hoog op de ladder moet staan om je werkzaamheden uit te voeren en je in balans moet blijven. Het kan niet anders of glazenwassers kijken vanuit nieuwsgierigheid vast wel even naar binnen...., wat voor situaties zullen ze zoal tegen komen? Hoe ziet het interieur van de woning achter de te wassen glazen eruit? Ligt er iemand te slapen op de bank? Komen ze iets pikants tegen? Iets anders?
Want mensen doen rare dingen, dat weet jij ook wel. Misschien was de glazenwasser ooit wel getuige van een moord. Of hij ziet iemand die net onder de douche vandaan komt en géén badjas aan heeft (awkwarddddd, al zal hij het vast niet erg vinden als het een mooie vrouw is). Of misschien betrapt hij een keer een kaboutertje (want die bestaan echt!). Toch wel een spannend beroep, glazenwasser zijn.
(En even een bericht voor mijn glazenwasser: waarschuw me alsjeblieft als je mijn ramen gaat wassen, want ik schrik me elke keer weer een hoedje!) Lees hier.

Wat doet een Glazenwasser?
Een glazenwasser reinigt ruiten. Het schoonmaken van ruiten noemt men ook wel glasbewassing. Men doet dit over het algemeen door het gebruik van een spons, zeem en een wisser. Ruiten worden op den duur dof door vervuiling van buiten af. Dit komt omdat er relatief veel roet en andere vuile deeltjes in de lucht zitten. Ruiten in een stad zullen dan ook over het algemeen sneller smeriger worden dan in een dorp.Er zijn veel mensen die een vaste glazenwasser hebben die om de zoveel tijd komt om de ruiten schoon te maken. Vaak zijn dit ruiten waar men niet zomaar bij kan. Een goede glazenwasser zal ook de moeite nemen om de kozijn zelf even mee te nemen. Dit bevordert de levensduur van de kozijnen. Lees hier.

dinsdag 25 november 2014

UIT DE OUDE DOOS (225)

Weer eens een foto over de bouw van Winkelcentrum Beijum, ongeveer twaalf jaar geleden. Het is voor de blogger een zoekplaatje, en wellicht kunnen lezers even meedenken.
Wat is dat toch voor open ruimte naast de voormalige bloemenwinkel van Aroen waar twee werklieden staan te overleggen? Het lijkt wel een natuurgebied op de achtergrond, waar stonden die bomen destijds in Godsnaam?  Staan die er nou nog? Zo ja, waar dan? Wat zit er tegenwoordig in dat holle gat?
En wat is dat voor pilaar waar de man rechts bij aan het werk is? Wat begint (begon) daar voor pand?
Aroen zat tot een jaar geleden op de hoek van Winkelplein West, de bloemenzaak is weg en de Lidl heeft het stuk winkel, zoals Beijumers weten, er bij aangetrokken. Dat kan deze locatie, foto, niet zijn. Links is nog net te zien dat er een zijmuur van weer een pand deze kant op loopt. Waar was dit dan wel?
Beijumnieuws@ziggo.nl

DE EXPEDITIE WINT 3000 EURO MET EEN GEZONDHEIDSQUIZ

Woensdagmiddag 19 november is bij Wolff Groningen in Euroborg het maatschappelijke project Gezond Scoren afgesloten. Drie basisscholen uit de provincie Groningen streden hierbij middels een gezondheidsquiz om de hoofdprijs van 3.000 euro. Dit geldbedrag werd gewonnen door De Expeditie uit Beijum.
Aan Gezond Scoren, een project van de Stichting FC Groningen in de Maatschappij, deden in totaal achttien basisscholen uit het verzorgingsgebied van FC Groningen mee. Het doel van het maatschappelijke project is om de kinderen en hun ouders bewust te maken van én aan te zetten tot een gezonde leefstijl.
Het hele bericht is ook te lezen op de website van FC Groningen:


(Ingezonden door Openbaar Onderwijsgroep O2G2/Groningen)

'EEN ODE AAN ZWARTE PIET'


Beijumer Erik Knollema verbaast zich in hoge mate dat hoewel Sinterklaas een uitgesproken kinderfeest is, het de volwassenen zijn die de Zwarte Pieten-discussie voeren. Alsof de atheïsten bepalen wie de nieuwe Paus wordt, of Ajax de opstelling van Feyenoord voorschrijft. Het bracht hem ertoe Zwarte Piet nog eens door zijn kinderbril te zien.

Mijn Zwarte Piet

Zwarte Piet voer Sinterklaas al naar Nederland toen er nog geen Google earth bestond. Hij was aangewezen om op de sterren te navigeren. Dat maakt Zwarte Pieten al eeuwen tot de beste sterrenkundigen.
In al die eeuwen kwam Sinterklaas nooit te laat aan in Nederland, of in de verkeerde haven. En dat terwijl november bekend staat om zijn stormen. Zwarte Pieten zijn de beste bemanningen ooit, zowel als kapitein als stuurman als ook machinekamer en matroos.

Met de leeftijd die Sinterklaas heeft moeten de Zwarte Pieten wel briljante medici zijn. Qua geneeskunde liggen ze straatlengtes voor op de westerse geneeskunst.

Het paard Amerigo is nooit ziek, zwak of misselijk. Zwarte Pieten zijn de beste veeartsen ter wereld.
Als je ziet wat het paard van Sinterklaas allemaal kan, zijn de Pieten de ultieme dresseurs.
Qua humor krijgen ze jong en oud op hun hand. Dat is weinig gegeven. De meeste grappenmakers hebben een beperkte doelgroep. Zwarte Piet is de super komiek.
Of het nou scheepsmast, dak of schoorsteen betreft, Zwarte Pieten zijn de beste acrobaten die er zijn. Ze kunnen in het Russisch Staatscircus met gemak meekomen.


Nooit heb ik een Zwarte Piet in het openbaar gezien met een vuil of gescheurd pakje. Altijd onberispelijk. Dat maakt ze als ambachtsman tot ware tailleurs. Parijs en Milaan zijn er jaloers op.
Als ik zie wat voor geweldige surprises ik heb gekregen, dan is hun creativiteit onbegrensd. Sublieme geesten! Zeer creatief en out of the box denken.
De begeleidende gedichten waren zo spitsvondig dat het ware taalvirtuozen zijn. Kees van Kooten heeft zijn evenknie. Ze barsten van de geniale ingevingen.

De pakjes zijn altijd origineel en mooi ingepakt. Menig winkelbediende is jaloers op hun kunnen.
Piet in de boekenwinkel te Beijum...
Nooit slaat Zwarte Piet kindertjes over als hij pepernoten uitdeelt. Wit, zwart, hoofddoekje, gehandicapt. Zwarte Piet heeft ze allemaal even lief. Hij is oprecht, heeft een zeer groot hart en is compassievol.

De garage die ik kreeg, het hobbelpaard van mijn broer, betere timmerlui als Zwarte Pieten zijn er niet. De beste bankwerkers en timmermannen ter wereld.
Ik ken geen sollicitanten die vroeger als Zwarte Piet hebben gewerkt. Dat maakt ze tot loyaalste werknemers.
Tientallen keren zijn ze ’s nachts in mijn huis geweest. Nooit hebben ze iets weggenomen terwijl daar plenty aanleiding toe was. Gelegenheid maakt de dief? Karakter is wat je doet als niemand kijkt! Het zijn de eerlijkste mannen ter wereld: onbaatzuchtig.

Nog nooit heb ik gehoord dat Zwarte Pieten andere mensen (vrouwen) hebben lastig gevallen. Dat maakt dat ze mannen zijn met zelfbeheersing. Niet impulsief, maar evenwichtige control freaks.
Nooit sloeg hij mijn huis over. Ze zijn plichtsgetrouw en verzaken nooit.
En als ik weer eens teveel kattenkwaad had uitgevreten en de Sint vreesde, gaf Zwarte Piet mij steevast een knipoog ‘komt wel goed jongen’. Piet stelde mij gerust, mijn vertrouwenspersoon.
Zwarte Pieten waren altijd mijn matties.
Zou heel zwart Nederland zich in deze profielschets herkennen? En wat dan nog?

En nog wat mevrouw Verene Sheperd: bij het delven van edelmetalen sterven duizenden zwarte jongens. Als u zo begaan bent met de zwarte mannen zou u wat minder dure sieraden moeten dragen. U bent net zo fout als die zwarte rapper die een kilo goud om zijn nek heeft hangen en ondertussen rept over zijn brothers. Dáár worden Afrikaanse mensenrechten geschonden. Het maakt u ongeloofwaardig.

Mijn relatie met Zwarte Piet is niet problematisch. Zwarte Piet is mijn vriend. U hebt een discriminatieprobleem salonmadame, niet ik. Los het zelf op, en leg het niet op mijn bordje.

Erik Knollema
Groningen

Cartoons van deze site.

DE KERSTMAN PROBEERT VOOR TE DRINGEN

De hoogtijdagen van het sinterklaasfeest moeten nog beginnen. Niet iedereen heeft er iets mee, de reden kan divers zijn: geen kinderen, geen zin om cadeautjes te moeten kopen, uit aversie of om wat voor reden dan ook.
Je hebt mensen die zin hebben om Sinterklaas over te slaan om reeds te beginnen aan the most wonderfull time of the year.
De donkerste dagen van het jaar zijn in aantocht. Hang buiten verlichting op en zet een kerstman in een bloemenbak. Waarom niet, als in september reeds pepernoten in de schappen van supermarkten liggen, waarom dan eind november niet alvast met kerstmis beginnen?
(Foto gistermiddag in de buurt van Winkelcentrum Beijum gemaakt)

DIT IS NIET ERG LEEFBAARHEID-BEVORDEREND

Leuk dat de Doornbosheerd een half jaar geleden is aangepakt (goed plan) en via gemeentewegen ' leefbaarder' is gemaakt. Er is een nieuw speelhoekje gekomen, nieuwe parkeervakken aangelegd, een ganzenbord in de buitenlucht gerealiseerd, en...van alles om het aanzien en het woongenot in deze heerd te verhogen.
Het was feest op 15 juni van dit jaar, de renovatie van de Doornbosheerd was voltooid. Via de gemeente Groningen is redelijk wat geld besteed aan de renovatie. Maar sociale wijkvernieuwing gaat niet alleen van hogerhand naar een wijk of straat, het is wel de bedoeling dat bewoners zelf ook een handje meehelpen om de omgeving leefbaar en fatsoenlijk te houden.

De blogger treft regelmatig een partij zwervende winkelkarren in de Doornbosheerd aan. Het risico aangaand om voor moralist te worden versleten, dat zegt iets over de mentaliteit. Als jezelf prettig wil wonen, dan verslons je je eigen leefomgeving niet.

Je kunt iedereen die in de Doornbosheerd woont er niet op aan kijken, maar bovenstaande plaatje ziet er niet erg florissant laat staan 'leefbaar' en aantrekkelijk uit.

maandag 24 november 2014

VOORBEREIDINGEN GROENAANLEG BEIJUM ZUID (Ring Oost)

 De aankondiging vanochtend door Ring Oost gedaan maakte nieuwsgierig. Groenaanleg? Zie nog eens het bericht van 10.20 uur. In verband met groenaanleg wordt groen gras dat langs de Oostelijke Ring ligt bedolven door wit zand? Ja, maar met een bedoeling.
Zie bovenstaande foto. Ook Heerdenpadwachter-poes Liesje snapt er niks meer van. Voor nieuwe lezers die niet weten wat deze poes er nou mee te maken heeft, lees nog eens dit bericht of vul de zoekterm Liesje linksboven in.

Op de linker foto is te zien dat een hoeveel wit zand op de scheiding Beijum-Zuid met de Oostelijke Ring is gegooid. Hetzelfde is aan de andere kant van de Emingaheerd, ter hoogte van de Fossemaheerd, te zien. Zie foto rechts.

De blogger pakte per fiets de camera en begon het allemaal te filmen. De video begint vanaf de kant van buur-wijk De Hunze. Er is te zien dat er happen groen uit de berm zijn verdwenen, worden daar misschien bomen geplaatst?
Bijna aan het einde van de video zien we een machine een soort van grint bij het witte zand deponeren. De berijder van de machine die niet op beeld wilde: "Het is de bedoeling dat dit door het witte zand wordt gemengd zodat er een vruchtbare ondergrond wordt gecreëerd waarin nieuw groen kan worden gepoot."
Ieder z'n vak, de blogger snapt er niks van. Maar duidelijk is wel dat de Groenste Wijk van de stad Groningen een nog groenere entree gaat krijgen.
Bekijk desgewenst het filmpje met het nummer 'tie a yellow ribbon.'....