zondag 30 november 2014

EEN UPDATE VANUIT DE WERKGROEP BUITENFITNESS BEIJUM

Update 27 november 2012 - 2014.
Even een korte terugblik.
De start van Buitenfitness Beijum is precies twee jaar geleden, namelijk op de bewonersavond van 27 november 2012.

De werkgroep Buitenfitness Beijum organiseerde in 2013 een draagvlakonderzoek waarbij alle Beijumers d.m.v. een enquête hun voorkeur konden uitspreken.
In september 2013 heeft de werkgroep officieel NLA-gelden aangevraagd. Deze aanvraag werd later dat jaar bij OCSW neergelegd doordat de meningen in het NLA team verdeeld waren.
Een locatie midden in de wijk? Wethouder Istha adviseerde: “Ga in gesprek met de partijen.”

Alle partijen werden voor 3 december 2013 uitgenodigd: De BOB, Stichting Beijumerweg, het Klankbord en de Groene Longgroep, dit onder leiding van raadslid Carine Bloemhoff.
Vanuit haar DSP-onderzoek legde docent Hiske Wiggers ter plekke de succesformule voor de locatie uit.
De werkgroep bleef daarna met open vizier communiceren met alle partijen.
Het NLA Wijkteam besloot uiteindelijk op 21 oktober 2014 om de gereserveerde NLAgelden
voor de Buitenfitness Beijum terug te storten naar de gemeente.
Sociale en veilige sportplek
Een regelmatig terugkerende vraag is: Geeft een buitenfitnesslocatie zorg i.v.m. overlast
voor buurtbewoners?
Rob Boogmans van Standing-Strong gaf daarop de volgende reactie:
Met de keuze voor de locatie en de inrichting van het sportplein kun je goed sturen of het een hangplek gaat worden of niet:
- Creëer zichtbaarheid door begroeiing laag te houden en verlichting aan te brengen,
eventueel kan er overwogen worden om cameratoezicht in te stellen of de suggestie
hiervan te wekken.
- Zorg voor aankleding en diversiteit waardoor je meerdere doelgroepen bereikt. Kies
dus voor sport en spelelementen die aantrekkelijk zijn voor verschillende doelgroepen
zodat er gedurende de hele dag activiteit is. Zo kun je bijvoorbeeld een survival/
apenkooi voor kinderen creëren, een bootcamp voor (jong) volwassenen, fitness voor
volwassenen, en jeu de boules voor ouderen.
- Zorg voor beweegactiviteiten. Door lessen te gaan organiseren creëer je gebruik en kun
je sturen in de gebruikersgroepen.
- Stel regels op en zorg voor handhaving. Maak een bord met spelregels voor het plein,
dit geeft de mogelijkheid om elkaar te wijzen op ongepast gedrag.

Uit alle onderzoeken die ik ken, komt het bovenstaande naar voren. Ook is bekend dat het
versoberen van een plein en afschrikken van hangjeugd contraproductief is. Dus het weghalen van bankjes en het ophangen van mosquitoʼs helpt niet. Het positief benaderen van jongeren (door sportlessen voor ze te organiseren) en de ruimte inrichten op de mensen die je daar in beweging wil brengen zorgt voor sociaal veilige sportplekken. De Richard Krajicek Foundation o.a. is hierin zeer geïnteresseerd en heeft daarover
contact met OCSW gehad.
Wethouders
Inmiddels heeft de werkgroep, dankzij deskundigen en mede dankzij steun van jullie als achterban, al het nodige voorwerk kunnen doen. Een van de wijkbewoners schreef ons: “Ik wil graag op de hoogte gehouden worden omdat het buiten fitness mij erg aanspreekt, mede omdat het vrijblijvend en kostenbesparend is.” We merken dat het kostenbesparende aspect voor meer mensen geldt. Middels een briefing is de status van het plan aan sportwethouder De Rook voorgelegd en is een gesprek met hem en eventueel ook met stadsdeelwethouder Gijsbertsen aangevraagd.

De wethouder heeft inmiddels de stadsdeelcoördinatie gevraagd om een inventarisatie te maken en onderzoek te doen naar de mogelijkheden van buitenfitness op het voetbalveld aan de Jaltadaheerd ter grootte van 25 bij 25 meter. Het voorwerk is nu gedaan en we zullen zien of dit in het komende jaar zijn vruchten gaat afwerpen. Dat zou mooi zijn, “Beijum voor elkaar!” De werkgroep wenst jullie alvast fijne feestdagen en vooral een sportief Nieuwjaar!

Met hartelijke groeten,

Anne Bekkema
Evert Sulman

JF; beiden staan op de foto bij dit bericht.
Bekijk het volledige plan op de website: www.buitenfitnessbeijum.nl

Afbeeldingen van deze site

1 opmerking:

Anoniem zei

Binnenkort lopen er allemaal van dit soort oudere mannen rond in Beijum...

https://www.youtube.com/watch?v=NPG94VMWPww