zondag 23 november 2014

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (210)

Nog niet zo heel lang geleden werden er op de Kinderwerktuin (in de hoek bij de bijenstal) nieuwe, stoere houten banken geplaatst. Maar dat is dood hout en in de natuur wordt alles wat dood is opgeruimd. Bekende opruimers zijn paddenstoelen. Een paddenstoel is het vruchtlichaam van een schimmel. Paddenstoelen vormen maar een klein deel van de schimmel, waarvan (in de meeste gevallen) het grootste deel zich onder de grond bevindt in de vorm van schimmeldraden.

Schimmels leven van de afbraak van dood of levend materiaal. Meer dan 90 procent van de afbraak van de organische reststoffen gebeurt door schimmels. Zonder hen zou een bos in zijn eigen afval omkomen. Er zijn drie soorten schimmels:
SAMENWERKERS (Symbionten). Deze paddenstoelen leven samen met een plant, of soms ook een dier, waarbij ze beiden voordeel hebben.
PARASIETEN. Deze paddenstoelen leven ten koste van een levende gastheer, die daar over het algemeen schade van ondervindt en er soms van doodgaat.
AFBREKERS. De meeste paddenstoelen breken dood plantaardig of dierlijk materiaal af. Ze zetten het dode materiaal om in voor zichzelf en andere levensvormen bruikbare stoffen. Deze paddenstoelen worden saprofieten of saprotrofen genoemd.

Het geel hoorntje is zo’n saprofiet. Ik zag deze kleine paddenstoel op het onderstel van de houten banken bij het bijenhotel. Het gelatineuze (geleiachtige) vruchtlichaam van het geel hoorntje is tot 1,2 cm hoog. Onder gunstige omstandigheden is het glad en kleverig. Het heeft weinig of geen vertakkingen en onderscheidt zich onder andere hierin van het kleverig koraalzwammetje. De kleur is dofgeel tot oranjegeel, vaak met bruinige punten. Bij droog weer krimpt deze zwam in tot een harde, hoornige massa, maar regenereert weer in vochtiger omstandigheden.
Het geel hoorntje komt (in juni tot december) voornamelijk voor op ontschorste, vermolmde takken en stammen van loofhout.

(Info: Wikipedia, paddenstoel.nl en SoortenBank.nl)

Foto + tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: