donderdag 13 november 2014

BESCHERM DE KERKUIL IN KARDINGE

"Afgelopen week zijn we een actie gestart om de Kerkuil in Kardinge te helpen. Met de donaties willen we gronden aankopen die we kerkuil-vriendelijk willen gaan beheren. Via onderstaande linkjes vind je meer informatie en in de bijlage leuke foto’s van de kerkuil.
Het zou leuk zijn als jullie hier ook een item van maken voor op jullie site, het betreft namelijk de achtertuin van de Beijumers."

Was getekend: Reiner Hartog, boswachter in het gebied Kardinge. Hij stuurde verder beide afbeeldingen en onderstaande tekst:

In Nederland staan 250 diersoorten op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Om die ontwikkeling te stoppen start Natuurmonumenten met de campagne ‘ik stel me voor…dat ik het overleef’. Daarin staan zes diersoorten en hun bedreigingen centraal. De inkomsten van de campagne gebruikt Natuurmonumenten voor de versterking en uitbreiding van de leefgebieden van deze dieren.
‘De natuur heeft ondersteuning nodig om de leefgebieden van kwetsbare soorten te waarborgen. Ingrijpen en steunen helpt, dat ondervinden we bij Natuurmonumenten dagelijks. Daarom roepen we Nederland op deze dieren te helpen, zodat we de komende decennia nog van ze mogen en kunnen genieten.’

De mooiste vogels van Kardinge!
Vroeger waren boerengraslanden kruidenrijk en langs sloten en houtwallen, waar gras ruiger was, vonden de muizen perfecte schuil- en nestelplekken. Graan en hooi lagen opgeslagen in boerenschuren en dat was een trekpleister voor muizen - het voedsel van de kerkuil. Ook hielden boeren hun schuren open voor de kerkuil.
Moderne landbouwschuren bieden geen plekjes meer om te broeden en worden niet meer voor de opslag van graan en hooi gebruikt.
Jij kan helpen! Met jouw donatie willen we in het Groningse Kardinge het leefgebied van de kerkuil verbeteren. Waar mogelijk worden er nestkasten geplaatst. En door aankoop van graslanden, die we vervolgens zullen ontwikkelen tot kruidenrijke graslanden, versterken we Kardinge en blijft er voldoende ruimte voor muizen en daarmee voor voedsel voor de kerkuil. Mooi voor de Natuur en mooi voor u!2 opmerkingen:

Anoniem zei

Is Natuurmonumenten niet ook verantwoordelijk voor de kap van de forse bomen bij de startplaats van het 4-mijlparcours in Kardinge, 2 jaar geleden? Hoe valt dit te rijmen met inzet voor uil nu, met mooie plaatjes op oude bomen, boswachter Hartog? U heeft ze toch zelf weggejaagd door het opruimen van die ouwe boerenplaats.

Anoniem zei


ten tijde van de echte uilenborg hoorde men de uilen in de bomen aldaar.
de boerderij moest weg....alle mooie bomen er omheen idem.
(als troostprijs stond er een paar jaar een strandtent die de naam uilenborg droeg,zónder uilen wel te verstaan).

men heeft jaren geleden deze natuur dood gemaakt/vermoord en nu gaat men zitten jammeren om bescherming ván??
dat ik niet lach!!!!!

Therèse