donderdag 30 juni 2011

COLLECTEREN VOOR SOS-KINDERDORPEN

Om 19:15 uur ging de bel. Nadat ik de deur had geopend was m'n eerste gedachte: keurig dames, niet tijdens etenstijd maar even daarna. Is toch beduidend minder storend. De dames hadden geen collectebus bij zich waar ik snel een euro in kon stoppen, wel kon ik elke maand een bedrag van 6, 12 of 15 euro overmaken voor SOS-kinderdorpen. Het is niet altijd leuk om Grunninger te zijn, ik zag een directeur voor me die anderhalve ton moet verdienen, dure flyers die gedrukt moeten worden en twee lieve dames die ook hun scores op hun ronde moeten zien te bewerkstelligen. Jawel, jenever en achterdocht speelden weer op. Ik begon te sputteren over dure tijden, opgroeiende kinderen en financiële lasten. Nee, ik durfde niet te vertellen dat ik ook graag op vakantie wil. Op de achtergrond zag ik goedgevoede Beijumer kinderen op straat voetballen en spelen. "Maar mijnheer, u hebt het toch goed? U hebt een koophuis, elke dag te eten en te drinken, en met een geringe bijdrage per maand kunt u kinderen die niks te eten hebben en amper een dak boven hun hoofd hebben toch heel goed en simpel helpen?"
Ik geef aan Warchild, aan Greenpeace, Natuurmonumenten, de Hartstichting, en...gaat ie weer, verantwoorden en schuldig voelen. Dames, is het ook goed als ik een blogbericht aan Kinderdorpen ga wijden? Ik weet, jullie moeten je ook verantwoorden voor het binnenhalen van giften ja of nee, maar zal ik even reclame voor jullie gaan maken? Ik weet, je koopt er niks voor, maar..
De dames gingen akkoord. Hadden ze me door met m'n geknijp? Ik bedoel, ik wil wel graag m'n kantenabonnement houden, de tv-gids en de Donald Duck. Als een echte Grunninger kniepstuver zit ik nu schuldbewust dit tekstje te typen. De warme maaltijd zit er lekker in, een kop koffie staat voor me bij de pc, en het bier voor daarna staat koud. Het leven valt in het rijke Nederland niet altijd mee. In gedachten zie ik huilende, creperende en ondervoede kinderen in arme landen voor me. Maar ik gaf niks. Want ik wil dit jaar ook heel graag op vakantie.Vol schuldgevoel en compenserende goedheidsdrift verzoek ik de lezer om even naar Soskinderdorpen te surfen om wat geld over te maken.

"MAG ER WAT BETER GEMAAID WORDEN IN BEIJUM?"

 Afgelopen dinsdagavond kwam ik Bronno Schut tegen voor het Café Biljart. De meeste Beijumers kennen Bronno van de tijd dat hij zowel op Plein Oost als ook op West vis vanuit z'n viskar verkocht. "Kun je een keer aandacht besteden aan het feit dat er in de buurt van speelveldjes niet meer gemaaid wordt?" Ik snapte het niet helemaal en fietste even later met hem richting de Fultsema- en Jensemaheerd. Ik heb er nooit zo opgelet, maar Bronno liet de plekken zien waar inderdaad niet of halfslachtig is gemaaid.

Ze maken de boel niet af en kinderen moeten tussen de brandnetels en hoge gras spelen." Nou weet ik niet of kinderen een hekel hebben aan hoog gras, maar het is eigenaardig dat een maaimachine het gedeelte wat u op de rechterfoto vlak naast Bronno Schut ziet niet even mee heeft genomen."Dit kan toch zo niet? Een grasmaaifiguur heeft me verteld dat er geen geld was om alles te maaien en daarom hebben ze bepaalde plekken laten rusten. Mag er wat beter gemaaid worden in Beijum? " Voor mij zijn er altijd ergere dingen, maar Bronno ergert zich hieraan. En hij heeft een punt: "moeten kinderen tussen de brandnetels spelen ofzo?" Via vriend Google kwam ik op een bericht dat staat op de Groninger Internetcourant, de gemeente Groningen zet schapen in als grasmaaier. Het is een idee om op bepaalde plekken in Beijum ook even een blik schapen aan te laten rukken: Vanaf vandaag gaan 350 heideschapen in de stad Groningen weer aan de slag als grasmaaier. Ze worden ingezet om de bermen en groengebieden in de stad kort te houden. Via het gps-programma Foursquare is vanaf dit seizoen precies te volgen waar de herder zijn schapen laat grazen. Lees hier verder.

Een blik geiten kan ook nog: De gemeente Groningen gaat geiten inzetten als grasmaaier. De beesten moeten op verschillende plekken in de stad het gras kort houden. Eerder maakte Groningen al gebruik van een schaapskudde om op lastige plekken het gras te maaien. In de praktijk bleken de schapen echter een stuk kieskeuriger te zijn dan geiten, waardoor brandnetels, distels en berenklauwen bleven staan. De geiten lusten dit volgens de gemeente wel. Bijkomend voordeel van de geiten is dat ze vanwege hun dikke vacht het hele jaar door kunnen worden ingezet, terwijl schapen alleen van juni tot en met september het gemeentegras kort kunnen houden. Een woordvoerder van de gemeente benadrukt echter dat de geiten een aanvulling zijn. De schapen blijven gewoon.
Lees verder op plaatsengids.nl
Klik de foto's groter om Bronno's klacht beter te kunnen zien en te begrijpen.

WAAR ZIJN DEZE BIJEN IN BEIJUM GEBLEVEN?

Fotograaf Luit Staghouwer van de weekendserie 'Foto's uit de Wiershoeck- en Schooltuin' heeft aangegeven dat hij het getal 100 gaat volmaken. De lezer kan dus in elk geval nog 10 afleveringen van de prachtige natuurserie op Beijumnieuws tegemoet zien. De maestro stuurde gisteren deze foto op en schreef er bij:
Dit keer weer eens een berichtje "tussendoor". Misschien interessant voor Beijumnieuws?

Dinsdag was het tropisch warm. Ik had mijn "werktijd" aangepast aan de omstandigheden en maakte mijn "foto-rondje" voor de excursie i.pl.v. er na. Het was ongeveer kwart voor elf toen er een bijenzwerm werd gesignaleerd bij de walnotenboom, midden op de bloementuin van De Wiershoeck. Geen idee waar de bijen vandaan kwamen, misschien een verdreven koningin met een deel van een bijenvolk uit één van de kasten uit de bijenstal op De Wiershoeck? Maar het kan ook een volk van elders zijn, op zoek naar een geschikte nestgelegenheid. De bijen verzamelden zich in de boom. Om twaalf uur hing er een hele "tros" bijen in de boom. Enkele duizenden, misschien wel tien duizend. Voor een enkeling voelde het als een heuse bedreiging en die bleef dan ook op veilige afstand, anderen keken er geïnteresseerd naar en gingen gewoon verder met hun werk. Om ongeveer één uur, tijdens de koffie-thee (na de excursie) zagen we de bijen weer vertrekken. Waarschijnlijk had één van de werksters een goede nestgelegenheid gevonden en dat doorgegeven aan de andere bijen. Waar ze heen gegaan zijn, weet ik niet. Misschien naar een holte in een boom waar ze niemand tot last zijn, maar het kan natuurlijk ook zijn dat iemand er sinds dinsdagmiddag een probleem bij heeft. Een bijenprobleem.

HET PITTORESKE DORP BEIJUM (4)

Dwars door het pittoreske dorp Beijum heen loopt een echt kanaal. Het maakt dat ik hier me als geboren  Knoalster en Veenkoloniaal thuisvoel. In de winter ga je op de Zuidwending schaatsen en sleetje rijden, 's zomers kun je er met een bootje dobberen, kanoën of vissen. Jammer dat de Zuidwending recht toe recht aan en niet rond door het hele dorp loopt. Was dat het geval geweest dan hadden we een rondvaartboot kunnen hebben. Beijum zou in dat geval een touristische trekpleister zijn geweest, compleet met hotels en appartementen aan de zuidkant van het dorp. Het is misschien ook maar goed zo, we hadden hier anders bussen vol met Japanners en Amerikanen gekregen, een camping in Kardinge, souvenierwinkels, veel bed & breakfast-adressen  en een jeugdherberg op Plein Oost.
Beijum is gelukkig een vrij onbekend dorp in het Groninger landschap gebleven. En dat moeten we mooi zo houden. Bofkonten zijn het die dit huis, zie foto, gaan bemachtigen. Een tuin, een kanaal, een kippenhok, bomen krijgen ze er gratis bij. Echt buitenleven. Wel dicht bij de stad, maar veel Beijumers vinden dat ook wel prettig. Kunnen ze mooi van het platteland en hun dorp genieten. En in 15 minuten tijd zitten ze per fiets zo midden in de stad.

BOUWPLANNEN ROND DE DIJK

Het nieuwbouwplan voor 11 grondgebonden sociale huurwoningen aan de Wibenaheerd in Beijum-Oost is onderdeel van een plan van de gemeente voor de verbetering van de openbare ruimte in het betrokken gebied. Dat plan omvat ook de, inmiddels gerealiseerde, nieuwbouw van de 1e Openbare Montessorischool. Het oude schoolgebouw is gesloopt en de vrijgekomen plek is (her)ingericht als school- en buurtplein. De voorkanten van de 11 nieuwe woningen zijn op dit plein geörienteerd en vormen de begrenzing daarvan aan de zuidzijde.

woensdag 29 juni 2011

BEIJUMER STUURT BLIKSEMFOTO'S +TEKST

Het onweer van gisteravond/afgelopen nacht inspireerde lezer Wobke Kotterer dusdanig dat hij twee foto's opstuurde. Hij schreef er onderstaande tekst bij:
Onweer en met name de bliksemschichten ervan, hebben al sinds mijn jeugd mijn fascinatie.
Met een digitale spiegelreflex camera in bruikleen, wilde ik eindelijk eens gaan proberen om dat wat mij zo intrigeert vast te leggen. Gistermiddag dus gekeken op internet of ik er wat over vinden kon, ‘hoe het beste’, ‘instellingen en dergelijke’. Veel concentratie ervoor had ik niet, maar een aantal basisdingen konden blijven hangen en ten tijde van het onweer uitgevoerd worden.

Zelf blij verrast met het resultaat, niet verwacht dat het me nu al zou lukken om daadwerkelijk foto’s te kunnen maken van de bliksemschichten. Hierbij twee van de gemaakte foto’s. De eerste is gemaakt door het raam, wat achteraf gezien (en eigenlijk wist ik dat al wel, maar zag ik geen andere mogelijkheid) niet geheel handig was, gezien de waterdruppels op het raam die de kwaliteit van de foto een stuk minder maken. Later aan de andere kant van het huis dus ook maar foto’s gemaakt met het raam open. De tweede foto is daar een resultaat van.
Zoals ik het zie/begrijp (laat het me horen als ik ernaast zit) is er bij de eerste foto sprake van een ‘ontlading naar de aarde’ en bij de tweede foto van een ‘ontlading van wolk naar wolk’.

Een ontlading doorloopt een aantal stappen, kort door de bocht moet de elektriciteit zich ‘een weg banen door de lucht’, waarbij gelijke ladingen (min, min en plus, plus) elkaar afstoten en ongelijke (min-plus en omgekeerd) elkaar aantrekken (net als bij magneten het geval is).
Dit ‘weg banen’ gebeurd vanaf bovenaf, door een aantal zijvertakkingen, tot een bepaald punt (50 tot 100 meter) boven de grond. Dan ontstaat er ook een elektrisch veld boven het aardoppervlak en begint er een ontlading van ‘beneden naar boven’. Dit alles in tienden van seconden, dus niet zichtbaar voor het oog, enkel wanneer de ontlading via videobeelden geanalyseerd wordt. Vandaar ook dat er vaak gedacht wordt dat de ‘inslag’ van boven naar beneden plaatsvindt, in werkelijkheid is dit andersom. (zie ook Schaapbliksem.nl)
Bliksemontlading
Een bliksemontlading bestaat uit 3 deelprocessen: de voorontlading (“stepped leader”), de hoofdontlading, en een eventuele vervolgontlading door hetzelfde ionisatiekanaal (“return stroke”). De voorontlading ontstaat van de wolk en springt in stappen van 50-100 m naar het aardoppervlak en maakt daarmee het ionisatiekanaal. Dit betekent dat op een hoogte van 50-100 m boven het aardoppervlak de bliksem “beslist” waar hij gaat inslaan binnen een gebied van zeg 50 m rond het uiteinde van de voorontlading. De daadwerkelijke inslag volgt het ionisatiekanaal geproduceerd door de voorontlading. Op een hoogte van 50-100 meter maakt een geleidende pen van 2 meter hoogte weinig indruk en zal dus een zeer geringe aantrekkende werking hebben.” Bron: http://www.weerstationveldhoven.nl/informatie/bliksem/
  De ‘ader’ waarlangs de ontlading vanaf het aardoppervlak terug naar boven plaatsvindt, ook wel ‘hoofdontlading’ genoemd zijn in feite dus ‘twee ontladingen over elkaar heen’, waardoor waarschijnlijk de (voor het oog) bredere, intenser witte ‘streep’ ontstaat.
Nog een mooi artikel over een bliksemontlading vind je hier.
(Klik de foto's groter; JF)

BOMEN PLUKBOS KARDINGE KRIJGEN STEUN

Terwijl z'n vader goedkeurend toekijkt boort zoon Michael Knollema enkele tientallen gaten in een gedeelte van een boomstam. Dat doet hij niet zo maar, hier is over nagedacht. Erik Knollema kreeg op verzoek van een Beijumer die in de buurt van de Dom Heldercamaraschool woont twee plakken boomstam mee naar huis. Wat is de bedoeling Erik? "De bomen in het plukbos van Kardinge kunnen wel wat stimulans gebruiken. Bomen worden altijd bestoven door stuifmeel, en om dat proces een handje te helpen leg ik morgen deze stukken boomstam in het prille plukbos. Zweefvliegen, solitaire bijen en metselbijen kunnen zich in de gaatjes nestelen en hun bestuivende werk richting de jonge bomen doen." De gaatjes die geboord werden zijn 3 tot 8 milimeter breed en 5 tot 10 milimeter diep. De kant waarin de gaten zijn geboord komen aan de zuidkant te liggen want daar komt de meeste zon en is het warmer. De natuur wordt hier, zie foto, een beetje geholpen door mensenhanden. De gaatjes zijn schuin naar boven geboord zodat er geen regenwater in kan lopen.
Eetbare stad
De plukbossen zijn bedacht door twee buurtbewoners. De aanplant van de plukbossen maakt deel uit het van het project Groningen - Eetbare Stad, dat erop gericht is om het voedsel weer dichter bij de mensen te brengen. Burgemeester Rehwinkel is erg blij met het initiatief. 'Door nu met elkaar tijd, energie en geld in dit plukbos te stoppen, kunnen we later met elkaar letterlijk de vruchten plukken. Voor kinderen is het bos prachtig omdat ze zo direct in contact komen met eetbare natuur'
http://www.natuurmonumenten.nl/content/plukbos-kardinge-geopend

WETHOUDER PASTOOR OPENDE BSO DE DIJK

Er waren hapjes en drankjes. Want het was weer eens feest op Montessorischool De Dijk. De nieuwste BSO ( Buitenschoolse Opvang) van Beijum zag vandaag het levenslicht:
In samenwerking met de 1e openbare Montessorischool de Dijk biedt de COP groep opvang voor 2-4 jarigen, Voor en Vroegschoolse Educatie, peuterspeelzaalwerk voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 9 jaar waarin zorg, opvang en onderwijs op elkaar zijn afgestemd.

Vrijwel alle scholen voor primair onderwijs, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen hebben te maken met voor- en vroegschoolse educatie en/of voor, tussen- en naschoolse opvang. Deze partijen zoeken in toenemende mate samenwerking om een meerwaarde te kunnen bieden voor kinderen op het gebied van cognitieve ontwikkeling en sociaal- emotionele vorming .
Het COP groep en de 1e openbare Montessorischool De Dijk brengen deze, nieuwe schoolgedachte, in praktijk.
Een doorgaande lijn tussen peuterspeelzaal, basisschool en opvang is gerealiseerd volgens de principes van Maria Montessori.
Begrippen als: “het kind centraal”, “oog voor ieder kind”, “harmonieuze ontwikkeling”, “leren het zelf te doen” worden in praktijk gebracht binnen dit concept.

Op de foto ziet u wethouder Elly Pastoor de openingsspeech houden.

ZOMERFEEST KINDERCENTRUM MALLEMOLEN

Ingezonden door Kindercentrum Mallemolen:
Afgelopen zaterdag heeft kindercentrum de Mallemolen haar zomerfeest georganiseerd.
Op een paar spetters na hebben we het droog gehouden. De draaimolen draaide z’n rondjes. Matti Gelati deed goede zaken. De balonnenvouwster maakte de mooiste creaties.
De leuk verklede kinderen hadden een stickerkaart voor het spelcircuit met o.a. eieren lopen, badeentjes vissen en smurrie-voelen.
De ouders vermaakten zich met een namenbingo. De oudercommissie, in samenwerking met personeel,vertolkten het lied over Megawies.
Het feest werd besloten met een gezamenlijke lunch.
Wij, kinderen, ouders, oudercommissie, personeel,stagiaires en directie kunnen terugkijken op een geslaagde dag. Het is een uitdaging om volgend jaar weer een zomerfeest te organiseren.

Foto's + tekst: Kindercentrum Mallemolen
(Alle foto's zijn tot originele formaat groter te klikken. De Mallemolen is gehuisvest in de Boerderijum; JF)

ONWEER OP PLEIN OOST (ingezonden door lezer)

dinsdag 28 juni 2011

ONWEER LIJKT MEE TE VALLEN BOVEN BEIJUM

Voor wat er was voorspeld valt het nu-23:08 uur- erg mee met het onweer. Om kwart voor 11 was er wel een enorme knal te horen. Ik heb getracht een foto te maken van het flitslicht, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Onweer heeft de eigenschap dat het terug kan komen, derhalve is bovenstaande kop onder voorbehoud geschreven. Binnen wil het nog niet echt afkoelen. Een rustige nacht toegewenst.

Update 23:41 uur: Het gaat toch even goed tekeer. Paar beste knallen en lichtflitsen.

UIT DE OUDE DOOS (80)

De afgelopen vrijdag overleden Poolse fietsenmaker van Bejjum Oost, Janusz Skiluk, heeft 20 jaar geleden met z'n gezin een strijd geleverd waar ik het bestaan nooit van wist. Via http://www.dekrantvantoen.nl/ kwam ik bij oude nieuwsberichten uit Nieuwsblad van het Noorden van 1990. De familie moest worden uitgezet maar ze hebben zich er - achteraf gezien met succes-  enorm tegen geweerd. Er schijnen, als ik het bovenstaande bericht lees, zelf kamervragen over gesteld te zijn. En het ministerie van Justitie heeft zich er ook mee bemoeid. Op de foto ziet u rechtsonder fietsenmaker Janusz. Hij wordt vrijdag in besloten kring gecremeerd. Naast Janusz ziet u Piotr, destijds was hij 11 jaar. Hij neemt vanaf september de 'fietsenzaak' aan de Wibenaheerd over.

VERKOELING ZOEKEN IN HET ZILVERMEER

Waar ga je deze hete dagen heen om verkoeling te zoeken als je in Beijum woont? Gekke vraag, naar het Zilvermeer natuurlijk. Een Beijumse moeder uit de Godekenheerd riep me toe: "Kom je even een foto maken van mijn kinderen?" En waarom niet. Wat een genot om met dit weer te zwemmen. Vinden niet alleen de kinderen, maar ook de hond rechtsboven in beeld. Het is zomer. En we hebben heerlijk koel zwemwater op een steenworp afstand van Beijum.

EEN PSYCHIATRISCH ARTIKELTJE

Ondergetekende publiceert wel eens gepeperde blogberichten. Zoals hij al jaren kritische stukken schrijft, stond hier een bericht over mijn ervaringen binnen twee noordelijke psychiatrische instellingen. Over mijn zwak voor de opgenomen cliënten. En over de prachtige tijd in de psychiatrie voor de marktwerking intrad. Zoals ik wel eens schrijf over de gemeente Groningen, het Dagblad van het Noorden, de Lidl, etc. Allemaal instellingen of bedrijven die blijkbaar wel tegen een stootje kunnen en genoeg eigenwaarde hebben. Nooit geen gezijk gehoord. Nooit hebben ze me bevestigd dat wat ik schreef toch wel heel erg raak was. Of dat ik hun belangen schaadt, in financieel opzicht, of wathever.

Het artikel wat hier stond was uit het hart gegrepen. Een persoonlijke mening' over ruim twintig jaar psychiatrische ervaring. Normaal gesproken kan dat in Nederland, ik wil het blog Geenstijl niet aanraden om te bekijken, maar Beijumnieuws is een muurbloempje in vergelijking met dat blog. Jawel, er kwam een klacht over het psychiatrische artikel dat hier stond, ik zou reacties uitlokken. Ik zou de instelling schaden.

Het wordt tijd dat (ook noordelijke) instellingen waarin kwetsbare mensen worden geholpen eens wat meer zelfvertrouwen, kracht en zelfverzekerdheid gaan uitstralen. Ik heb het bericht over m'n ervaringen binnen GGZ-Drenthe en Lentis verwijderd om van het gezeur af te zijn. Met de gedachte: jongens toch, als ik onzin schrijf, dan laat je het toch van je afglijden? Is de instelling nou zo kwetsbaar?
Dank voor de ondersteunende mails. Ik sluit de reactiemogelijkheid en heb geen behoefte door te gaan schrijven over dit onderwerp. Vijftien jaar lang heb ik met ontzettend veel plezier in deze branche gewerkt en ik heb een zwak voor de opgenomen populatie. Dat sommigen met het 'negatieve' aan de haal willen gaan is jammer.

THEATER ON TOUR

Op de foto ziet u kinderen van groep 5 tot en met 8 van verschillende basisscholen in Beijum oefenen in het kader van Vensterwijkactiviteit 'theater on tour.' De foto is afgelopen vrijdagmiddag in het Heerdenhoes genomen. Uit de activiteitenladder: maak en speel samen toneel. Laatste keer is optreden. Wanneer het optreden is is me niet bekend. Wel dat de meiden dan een stuk over een schoolkamp op gaan voeren.

maandag 27 juni 2011

LAZERUS WORDEN BIJ HET ZILVERMEER

Het was zo'n zomerdag waarop het met goed fatsoen alleen maar uit te houden was bij ons aller zwemplas Het Zilvermeer. Goed fatsoen?
Je moet natuurlijk een beetje uitkijken met fotograferen op plekken waar halfblote mensen massaal liggen te zonnen of rondhuppelen. Daarom werden de figuren rechts op de foto onherkenbaar gemaakt, klik groter en zie dat hun gezichten 'verdwenen' zijn. Waarom dan toch deze foto gemaakt? Wel, vanaf de plek waar ik lag zat ik minstens een kwartier lang gebiologeerd te kijken (op z'n Grunnings heet dit, ik zat er met mien verstand noar te kiek'n) naar de zuipschuiten bij de blauwe zitbank. Om de 5 minuten werden weer nieuwe verse halve liters bier uit de blauwe fietstas links gehaald. En zuipen! Ik zag verwilderde blikken (nee, geen bierblikken maar ogen) en tatoeages en voelde me een keurige Beijumer burgerman. Wat ging dat bier veelvuldig en snel achterover! Voor zover ik kon beoordelen zorgden de zuipschuiten niet voor overlast. Of het moet overlast voor hun eigen lichaam cq lever zijn geweest.

ZIELIGE MAN WIL BELLEN

Van de Twitter van buurtagent Klaas van Eeks:
@Lewenborg en @Beijum donkerkleurige man met zielig verhaal belt aan en wil Even bellen. Daarna is er wat gestolen. .......... Let op en bel
Inbraak woning Boelemaheerd. Tv weg. Iets gezien? Bel. @Beijum
http://twitter.com/#!/klaas_vaneeks

NIEUWE LAAG FIETSPAD GROENE HART

In een zinderende hitte trok deze karavaan vanmiddag door het Groene Hart van Beijum. 

De kleur rood is vanaf vanmiddag nadrukkelijk aanwezig in deze groenstrook die midden door Beijum heenloopt. De oneffenheden in het wegdek werden gevuld, zodat behalve meer fietsplezier het beeld van het Groene Hart ook opgekalefaterd wordt. Het opknappen van ons 'natuurgebied' midden in Beijum is in volle gang.

EEN AFRIKAANS BUFFET IN HET TREFPUNT

Gistermiddag was er een Afrikaans buffet in het Trefpunt georganiseerd. Het was geen gemeentelijke gesubsidieerde bijeenkomst, zoal projecten al Vrouwengroep Orchidee, Plek voor Iedereen, Ik ben er Ook, etc., nee dit was een particulier initiatief. Gewoon wat Afrikaanse en Hollandse vrienden en bekenden uitnodigen, lekker eten maken, een muziekje erbij en feesten maar. Het was een ontspannen en gemoedelijke feestmaaltijd. Maar wat wil je ook, veel Afrikaanse mensen hebben nog niet de opgefoktheid en drukte in de kop die veel westerlingen beheerst. Ondergetekende liep een paar minuten te filmen. Kijk en luister even mee. (Op het einde van de video zit per ongeluk een dubbele shot)

MAANDAGOCHTEND (78)

Nee, het is niet prettig als je vader of man is overleden en om de haverklap wordt er aangebeld omdat klanten iets kapots aan hun fiets willen laten repareren. Daarom maar even een plakkaat gemaakt. Zie ook het bericht van afgelopen vrijdag. De fietsenmaker van de Wibenaheerd is plotseling overleden. Veel klanten moeten hun vertrouwde en goedkope reparatieplek ineens missen. Tja, onze mysterieuze vriend de Dood kan zomaar ineens komen en je meenemen. Niet leuk voor de nabestaanden, maar hoe het voor de overledene in kwestie gaat blijft raadselachtig. Voor de een is dood dood. Spiritueel onderlegde mensen weten zeker dat ze na overlijden overgaan naar een andere dimensie. Voor traditionele gelovigen volgt er na vertrek uit hun lichaam een hemel, hel of vagevuur.

Hoe het ook zij, de aardse realiteit is dat onze fietsenmaker uit oost er niet meer is. Hij zal nooit meer een band plakken, de remmen repareren of een ketting vervangen. Op deze maandagochtend hangt dit plakkaat op de schuurmuur waarnaast Janusz zijn werkzaamheden verrichtte. De zin 'gelieve niet meer aan bellen voor reparaties' geldt in tegenstelling tot mijn blogbericht van afgelopen vrijdag bij nader inzien toch niet voor eeuwig. Zoon Piotr vertelde gistermiddag dat hij tijdelijk naar Zeeland gaat verkassen. Vanaf begin september kunnen Beijumers hier weer terecht voor hun goedkope fietsreparaties.
De nieuwe week is weer begonnen, het leven gaat doodgewoon verder. Ik wens u een levendige week toe.
(Morgen in de Oude Doos, de strijd van dit Poolse gezin om in Beijum te kunnen blijven)

zondag 26 juni 2011

VLIEGEREN IN HET KARDINGERPARK

In de achtertuin van Beijum kun je zwemmen, hardlopen, fietsen, klimmen en nog veel meer. Maar er wordt ook nog gevliegerd. Zoals hier, zie foto rechts. Plaats van handeling: het Kardinge(r)park, ter hoogte van de Holmsterheerd. Al filmend bedacht ik me dat de vliegeraar eigenlijk aan het sporten was, de inspanning die hij leverde straalde van hem af.
Vliegeren is de kunst een aan een draad verbonden object samengesteld van papier en/of stof en/of stokjes door middel van de wind zo lang mogelijk in de lucht te doen vliegen.
Er zijn talloze (bestuurbare) vliegers van lichte en sterke materialen zoals spinnakerdoek, stokken (vroeger van hout, nu uit buisjes van glas- of koolstofvezel) en supersterke vezels als Dyneema vliegerlijn. Het vliegeren werd mede hierdoor een moderne hobby met allerlei aspecten zoals trick- en teamvliegers, buggyen met een vlieger en een karretje (of met een slee over het poolijs).
Vliegeren binnen een straal van 500 meter van een bovengrondse hoogspanningskabel is in Nederland een strafbaar feit (artikel 429, vijfde lid, Sr). Bovendien mag een vlieger nergens hoger worden opgelaten dan 100 meter en in het geheel niet in laagvlieggebieden en binnen een straal van drie kilometer rond een niet gecontroleerd luchtvaartterrein en een straal van vijf kilometer rond een gecontroleerd luchtvaartterrein (Regeling kabelvliegers en kleine ballons).
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegeren


Kijk even mee. En luister ook even naar een oudje van de Moody Blues: Om- colour me the pop.

KINDEREN IN BEIJUM (12)

WDe zomer lijkt vandaag echt begonnen. Wat een weertje koekepeertje. Dat de zomer lekker zonnig en warm mag worden. En voor je gevoel eindeloos mag duren. Kinderen hebben een andere tijdsbeleving dan volwassenen. Voor hen kan zes weken vakantie aanvoelen als een half jaar vrijheid en genieten. Wat is voor een volwassene nou een vrij weekend of drie weken vakantie? Het is voorbij voor je er erg in hebt. Deze kinderen stonden minutenlang in een kringetje en voorovergebogen. Wat bekeken ze? Een lieveheersbeestje? Een worm? Wie zal het zeggen. Maar het leven zoeft nog niet aan deze kinderen voorbij, ze leven in het moment zelf. Sommige schrijvers lukte het om op latere leeftijd dat eindeloze zomergevoel weer op te roepen. Herman Hesse bijvoorbeeld in 'Klingsors laatste zomer.' Of Remco Campert met 'Het leven is vurrukkuluk.'

EVEN NAAR HET CAFÉ BILJART

Maar weer eens keer een blogbericht uit het Café Biljart, het heeft al weer even geduurd. Ondergetekende is geen kroegtijger, want zijn huiselijke omstandigheden laten dat niet toe. Maar deze nacht, het is 0.2.28 uur op het moment van letters intypen, kwam het er even weer van. Op de foto ziet u barkeepster Sheila achter de bar staan. Ze schonk een paar heerlijke glazen pils in. Jawel, ze wilde wel op de foto, en die mocht ook op Beijumnieuws. Met eigenaar Jeffrey Lamain nam uw blogger de laatste dorpsroddels en eigenaardigheden door, en met bezoekster Bianca deelde hij een paar jeugdherinneringen. Kritiek én complimenten kreeg hij in de kroeg voor z'n schrijfsels op deze wijkblog. En zo hoort het, als je over het dorp Beijum schrijft moet je geminacht, gevreesd, verguisd, gewaardeerd en gehaat kunnen worden. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. En wie vrij is van zonde werpe nog altijd de eerste steen. Verder geen dieptepsychologische beschouwingen en post- kroegpraat hier. Dit bericht gaat om 2.30 uur online. Na de spellingscontrole i.v.m. het gouden vocht uit het Biljart Café en het late tijdstip nog even extra over het bovenstaande schrijven te hebben gehaald, lonkt het bed. Ter afsluiting vraag ik me af: Zullen de Beijumwatchers by Night op het ogenblik door Beijum schuimen?

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (88)

Tijdens de dinsdagexcursie bleven we, op de Schoolwerktuin, even staan bij een veldje met mooie, vooral oranje bloeiende bloemen. Niet egaal oranje, maar met een mooi verloop in kleur. “Dat is het slaapmutsje” wist onze gids Harry te vertellen. Een grappige naam voor een mooie bloem en volgens mij, gelet op de foto rechts, ook wel een voor de hand liggende naam. Deze bloem is zo te zien nog niet helemaal “wakker” en heeft z’n slaapmutsje nog op.
Maar dat bleek toch niet de verklaring voor de naam van deze plant te zijn. De naam “slaapmutsje” kreeg de plant omdat de bloemen zich bij zonsondergang sluiten en zich weer openen bij het opkomen van de zon.

Het is een plant uit de papaverfamilie en komt van nature voor in het westen van de Verenigde Staten. De bladeren van de plant werden medicinaal gebruikt door de Amerikaanse indianen. Het stuifmeel werd cosmetisch gebruikt. De zaadjes kunnen gekookt worden.
Gerookt werken ze licht pijnstillend, maar niet zo sterk als opium, dat een andere groep “alkaloïden” bevat. In veel planten die “giftig” zijn zitten deze alkaloïden, vermoedelijk zijn deze stoffen vraatwerend.
Slaapmutsjes kunnen in april gezaaid worden, maar ook nog tot eind juni. Daarom is het een plantje dat zich heel makkelijk leent om opengevallen plaatsen in een border op te vullen. De bloei gaat onafgebroken door tot de eerste nachtvorst.
Van oorsprong heeft het slaapmutsje een gele bloem. Nu zijn ook de kleuren (fel)oranje, rood en roodbruin verkrijgbaar. Al deze kleuren zijn zowel enkelbloemig als dubbelbloemig verkrijgbaar. Slaapmutsje is een goede snijbloem, die lang houdbaar is op vaas. De plant is in ons land ingevoerd als sierplant en komt soms verwilderd voor.

Tegenover het veldje met slaapmutsjes staat de lavendel in volle bloei. Een verdwaald zaadje van het slaapmutsje heeft daar wortel geschoten en het oranje steekt fel af tegen, maar harmonieert ook prachtig met het lavendelblauw (foto links).

(info: nl.wikipedia.org en neerlandstuin.nl)


Foto + tekst: Luit Staghouwer

zaterdag 25 juni 2011

DE BEIJUMRIJDER (38) RIJDT LANGS DE BUREN

Het geëmmer over het dorp Beijum moet ik hier niet de overhand laten krijgen. Overdaad schaadt nu eenmaal op allerlei gebieden. Maar toch, met de oude eerbiedwaardige Jetta kon ik het niet nalaten om een tochtje langs de noordoostelijke kant van Beijum te maken. Jawel, even reclame tussendoor: deze Beijumrijder werd mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Visser, klik links het logo open. Ik reed afgelopen woensdagmiddag door de dorpen Noorddijk en Zuidwolde en bekeek vanuit de verte het dorp Beijum. (Zo kan die wel weer!) De muziek is van de inmiddels bejaarde Bob Dylan, hij zingt Like a rolling Stone. Volgens 'experts' het beste popnummer ooit. De tocht begint ter hoogte van Lewenborg. Via Noorddijk gaat het richting Zuidwolde, en vandaar uit reed ik het groenste en gekste dorp van stad en Ommelanden binnen.VIESPEUKEN

Donderdagmiddag zag ik deze hoop sigarettenpeuken op de weg in de Froukemaheerd liggen. Een of andere aso moest even z'n asbak uit de auto op straat legen.

 Het was de eerste gedachte die bij me opkwam. Het lijkt natuurlijk nergens op, zie foto, maar ik vroeg me naderhand wel af of ik niet te snel moralistisch was met deze gedachtegang. Zouden de peuken niet net als klokhuizen en bananenschillen afbreekbaar zijn? Het zijn rare kronkels, ik geef het toe. Net als dat ik wel eens een hond in de bosjes of op het gras zie schijten en denk dat dit goede bemesting is. Het zal de meest sociale persoon van Beijum niet zijn die dit geflikt heeft. Z'n lichaam verpesten met nicotine, de rook de lucht in blazen en de overblijfselen vervolgens op straat kieperen. 

Mag je een beetje moralistisch zijn? Is het niet erg moralistisch om je je eigen moralisme te willen ontzeggen? Wat een mentaliteit, je asbak op straat kieperen en wegrijden.

BERICHT VAN SALON DE BOER

Nieuwe Aktie bij Salon Gerrie de Boer

Nu als openingsactie,
voor de schoonheidsbehandelingen:

Ontvang een GRATIS kleurbehandeling*
t.w.v €7.95 voor je wenkbrauwen

*aanbieding is geldig enkel in combinatie met

een epileerbehandeling

Actie is geldig van 15-06-2011 t/m 14-07-2011

Salon Gerrie de Boer
De Kapper met stijl
Stoepemaheerd 44
9737 TM Groningen
Tel. 050-5425706

AUTO GESTOLEN?

Bij controle ontdekte de politie donderdagavond aan de Sijgersmaheerd een auto met een Frans kenteken, die te boek stond als gestolen.De auto werd in beslag genomen en de 31-jarige automobiliste moest mee naar het bureau. Haar wordt heling c.q. diefstal ten laste gelegd als de zaak is nader is onderzocht. http://www.oogtv.nl/

vrijdag 24 juni 2011

DICHTERS 'VERS VAN HET LAND' OP EEN RIJ

Deze foto kwam via www.lijn6.com binnen. Ik herken alleen heer Rawie, 2e van links, en dichter Sieger in groen zwarte vest of trui. Vers van de Wiershoeck. Zie vorig blogbericht.

JEAN PIERRE RAWIE VERDWAALD IN BEIJUM

Ik had ergens gelezen dat 'Vers van het Land', het jaarlijkse dichtfestijn bij de Wiershoeck vanavond om half acht zou beginnen. Bij de Wiershoeck aangekomen, iets voor half acht, bleek het begin een uur later te zijn. Balen. Want ik zat zoals altijd krap in de tijd i.v.m. andere verplichtingen.  Maar niet getreurd, waarschijnlijk komt er nog een foto binnen van http://www.lijn6.com/. Toch baal ik achteraf ook weer niet. Want, wat een leuke ontmoeting met JP Rawie in het Groene Hart van Beijum! Hij zou gedichten voor gaan dragen op 'Vers van het Land', maar een toeschouwer seinde me in dat Rawie helemaal verdwaald was in Beijum. Hij was in de Froukemaheerd gesignaleerd, in de Wibenaheerd en in de Bentismaheerd; nee, hij kon in heerdendoolhof  Beijum niet de kortste weg zum Ort des Geschehens vinden. Pardon, maar ik word helemaal dichterlijk van die man. Vlakbij de stadsboerderij van het dorp Beijum kwam ik hem op de Beijumerweg tegen. Keurig in het pak, representatief tot in de puntjes. Mijnheer Rawie, mag ik wel een foto van u maken?  "Dat vind ik prima, maar kunt u me de weg naar de Wiershoeck vertellen?" Het fototoetsel klikte gretig en ik wees hem de weg, 100 meter verderop moest hij zijn. Ik weet niet hoe het de lezer vergaat, maar ik lees graag de weekendcolumn van Rawie in Dagblad van het Noorden. Altijd scherp en eigenzinnig, en op een nederige manier arrogant. Over zijn persoonlijk leven wilde hij in interviews nooit veel kwijt en hoewel de gedichten niet autobiografisch zijn, schemert - tussen de regels door - er wel iets van door: een voorkeur voor drank en vrouwen en pre-occupatie met de dood bijvoorbeeld zijn grote thema's in zijn poëzie. Ook zijn verschijning was opvallend: in het begin van zijn dichterschap stond Rawie vanwege zijn flamboyante stijl, gekleed in zwarte cape en getooid met hoed, bekend als de Groningse Oscar Wilde. Af en toe werd van hem verwacht dat hij zich verdedigde tegen kritiek op zijn beperkte thematiek, zijn soms archaïsche woordgebruik en het epitheton 'plezierdichter' dat anderen hem al te graag opplakten. Ten gevolge van zijn zijn drankgebruik werd hij in 1987 opgenomen in het ziekenhuis: hij ontsnapte ternauwernood aan de dood. Literair gezien betekende het een doorbraak. Sinds die tijd is zijn werk anders bekeken: als ironisch zowel als serieus, somber èn troostrijk.
Tussen 2005 en 2010 verschenen drie delen van de Rijmkroniek des Vaderlands, die Rawie samen met Driek van Wissen schreef. Rawie schrijft vooral over het verstrijken van de tijd en het lijden en hij vindt dat het publiek recht heeft op toegankelijke poëzie met een boodschap. Hij heeft niets op met experimentele gedichten. Rijm heeft volgens hem een geruststellend ordenend aspect en om zijn vormvastheid wordt hij wel vergeleken met Bloem en Nijhoff. Rawie's streven naar perfectie zorgde voor een verrassing toen het Letterkundig Museum hem vroeg om een handschrift met correcties erin: dat had hij niet. Om het museum niet teleur te stellen heeft hij er toen 'braaf' één gemaakt, compleet met fout geschreven woorden. Lees hier.
Tja, die Jean Pierre. Nee, zo kan ik hem natuurlijk niet noemen. Een beetje stijl graag. Die mijnheer Rawie. Voorkeur voor drank en vrouwen, en ternauwernood aan de dood ontsnapt. Zie boven. Dat maakt hem toch innemend, zo'n man die het leven tot nu toe echt geleefd heeft, vindt u niet? By the way, je snapt toch niet waarom zo'n gedichtenavond binnen in de Wiershoeck moest worden gehouden? Zo'n prachtige avond, waarom niet buiten in de tuin? Te koud, aldus een der organisatoren. Maar jongens, Jean Pierre, pardon, mijnheer Rawie komt toch ook? Die is toch hartverwarmend?
Genieten van poëzie en muziek in de tuinen van stadsboerderij De Wiershoeck in Groningen. Onder de oude boom treedt een keur van dichters op o.a. Jean Pierre Rawie, Atze van Wieren, Akke Brouwer, Matty de Vries en Marja van der Veen, omlijst door muziek van het trio Rakefet met viool, accordeon en diverse blaasinstrumenten. Vanwege de viering van het eerste lustrum hebben de dichters een speciaal gedicht gemaakt over De Wiershoeck. Het publiek kiest het winnende gedicht. Hapjes en drankjes zijn van De Groene Zon. Lees hier!
(Een beetje een rare verspringing in de tekst halverwege. Soms gaat Blogger z'n eigen gang. Foto links werd omstreeks half acht genomen)

BEIJUMSKAP (39)

Even waande ik mij in december. Maar nee, dat duurt toch echt een behoorlijke tijd. Zou Sinterklaas deze sneakers in de kerstboom aan de Jensemaheerd hebben gehangen en ze vervolgens vergeten zijn? Wie zal het zeggen.

Foto + tekst: Atsje Straatsma
http://www.atsjestraatsma.nl/

POOLSE FIETSENMAKER WIBENAHEERD †

Hij was een begrip in Beijum Oost, en vooral voor mensen die in de buurt van de Wibenaheerd wonen. Wat een mooi, gemakkelijk en goedkoop adresje om je fiets te laten repareren! Altijd aardig, integer en behulpzaam. Maar hij is niet meer. Afgelopen nacht is fietsenmaker Janusz Szkiluk plotseling overleden. Hij werd met accute hartklachten opgenomen en verliet het ziekenhuis niet meer levend. Hij werd op 4 april 1942 in Polen geboren en 27 jaar geleden kwam hij met z'n gezin in Groningen wonen. De fietsenmaker van Beijum Oost wilde nooit zelf op de foto en daarom hier rechts alleen een foto van zijn handel. Zoon Piotr die ook vaak in de 'fietsenzaak' te vinden was zal het werk van zijn vader in Beijum niet voortzetten, hij gaat naar Zeeland verhuizen. Klanten kwamen en gingen vandaag, want niemand wist dat Janusz overleden is. Een vriendelijke vraag van de familie- voor zover klanten dit blogbericht lezen- om deze dagen niet meer met kapotte fietsen en lekke banden aan de deur te komen. De familie heeft uiteraard andere dingen aan het hoofd. De harde werkelijk is: u kunt hier nooit meer uw fiets laten repareren. Een aardige, betrouwbare, behulpzame en vriendelijke man is niet meer.

GA IK OVER OF BLIJF IK ZITTEN?

De grote zomervakantie komt er aan. De leerlingen in het noorden moeten nog vier weken naar school, op vrijdag 23 juli nemen ze afscheid van het seizoen 2010/2011. Vandaag kregen de leerlingen van de Heerdstee hun overgangsrapport vast mee. Voor sommigen was het helaas een zittenblijfrapport. Nooit leuk om niet tegelijktijdig met je oude klasgenootjes het nieuwe schooljaar in te kunnen gaan. Ik heb een rapport uit het jaar 1963 voor me liggen, er staat nog op dat we rapportcijfers voor 'orde en netheid' kregen, evenals voor 'gedrag en vlijt.' Tegenwoordig krijgen kinderen naast 'normale' rapportcijfers als voor rekenen, taal en aardrijkskunde (heet tegenwoordig wereldoriëntatie of topo) veel 'sociale' rapportcijfers. Gedrag in de groep, onderverdeeld in o.a. omgang met kinderen, gedrag t.o.v. de leerkracht en zelfvertrouwen, concentratie, gedrag in de kring, zelfstandigheid en motivatie. Geen aspect van het kind in de klas wordt tegenwoordig overgeslagen, ze krijgen ook cijfers voor of het wat durft te vertellen in de groep, of het kan luisteren en is betrokken bij het onderwerp ja of nee.
Cijfers krijgen is niet juist gezegd, dat krijgen de kinderen niet meer. Tegenwoordig wordt een hokje aangekruist, het rapportcijfer is onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende of goed.
Eén vak bestond 40 jaar geleden nog totaal niet: computervaardigheid. We leven in het jaar 2011. Het computer én het Cito-tijdperk.

EEN WANDELING DOOR DE WIBENAHEERD

 Nee, de Wibenaheerd komt meestal niet al te positief in het nieuws. Dan is er weer een wietplantage aangetroffen, dan was er weer een schiet- of steekpartij, en afgelopen maandag werd er een pistool in een woning gevonden. Niet best allemaal. Besmuikt wordt de Wibenaheerd in de Beijumer volksmond wel de Dealemaheerd genoemd. Het doet in de verte wat denken aan het slechte beeld dat Beijum een jaar of tien geleden  in stad en ommelanden had. Kom er maar weer eens  los van en overstijg dat beeld maar eens. Valt niet mee. Lullig voor de ruim 99% van de Wibenaatjes die gewoon prettig en ongestoord in hun heerd willen wonen. Een minieme minderheid verpest het voor de meerderheid. Een heerdcomité in de Wibenaheerd zou iets kunnen helpen, maar ik ziet het er niet een twee drie van komen. Het lijkt net of er geen binding of samenhang is in de meest langwerpige heerd van Beijum. Ik laat me hierover graag op andere gedachten brengen. Eergisteravond liep ik met camera en al in de aanslag een rondje Wibenaheerd. De video die daaruit ontstond is voorzien van een nummer van Propaganda. Een live-optreden uit 1985. Het nummer heet Dream Within a Dream. Ook in de Wibenaheerd is het, net als in de rest van Beijum, prettig om iets te dromen te hebben.
Propaganda live op You Tube.

donderdag 23 juni 2011

CULINAIR EN KINDEROPVANG BIJ DE DIJK

Er gebeurt morgen van alles op Montessorischool, De Dijk. Kunstkoken, zie flyer, en aanstaande woensdag een opening van wethouder Pastoor:
Woensdag 29 juni verricht wethouder Elly Pastoor de officiële opening verrichten van de 1e BSO van de COP groep. In samenwerking met de 1e openbare Montessorischool de Dijk biedt de COP groep opvang voor 2-4 jarigen, Voor en Vroegschoolse Educatie, peuterspeelzaalwerk voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 9 jaar waarin zorg, opvang en onderwijs op elkaar zijn afgestemd.
Vrijwel alle scholen voor primair onderwijs, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen hebben te maken met voor- en vroegschoolse educatie en/of voor, tussen- en naschoolse opvang. Deze partijen zoeken in toenemende mate samenwerking om een meerwaarde te kunnen bieden voor kinderen op het gebied van cognitieve ontwikkeling en sociaal- emotionele vorming .
Het COP groep en de 1e openbare montessorischool De Dijk brengen deze, nieuwe schoolgedachte , in praktijk.
Een doorgaande lijn tussen peuterspeelzaal, basisschool en opvang is gerealiseerd volgens de principes van Maria Montessori.
Begrippen als: “het kind centraal”, “oog voor ieder kind”, “harmonieuze ontwikkeling”, “leren het zelf te doen” worden in praktijk gebracht binnen dit concept.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij:
Hans Wijma (Manager Kindercentra COP) Han van der Vlist (directeur De Dijk)
Friesestraatweg 213 C Wibenaheerd 24
9743 AD Groningen 9736 PB Groningen
Tel: 050-3124325/ 06 12305686 Telefoon (050) 5414332

BABY ONDERGEBRACHT BIJ BUREAU JEUGDZORG

De baby van het 12-jarige meisje uit Groningen dat was misbruikt door haar vader, is definitief toegewezen aan Bureau Jeugdzorg. De rechtbank heeft ook geoordeeld dat de vader uit het ouderlijk gezag wordt ontzet.

Het vonnis betekent dat er voor het meisje en haar baby in de praktijk weinig verandert. Ze woonden al samen bij een pleeggezin, onder voogdij van Bureau Jeugdzorg en dat blijft zo. Het broertje van de jonge moeder blijft bij een ander pleeggezin wonen.
De zaak baarde veel opzien, mede omdat de 12-jarige het kind kreeg tijdens een schoolreisje, drie maanden geleden. Ze wist niet dat ze zwanger was. Een paar weken later bekende haar vader dat hij zijn dochter had misbruikt. Uit Dna-onderzoek bleek dat hij ook de vader was van de baby. De man was in 1995 al veroordeeld voor ontucht met een andere dochter.
http://www.oogtv.nl/

RECORDPOGING TENNISCLUB STARKENBORGH

Ze zien er moe uit, maar de moed zit er nog goed in. Een normaal mens houdt van z'n nachtrust,  maar deze heren slaan met gemak een paar nachtjes over om in het Guiness book of records te komen. Een lezeres mailde vanochtend: 

Is het nog een idee om aandacht te besteden aan het jubileumfeest op tennisclub “Starkenborgh”? Veel Beijumers tennissen daar en de club bestaat 50 jaar. Op dit moment wordt een recordpoging ondernomen om in het Guinness Book te komen met drie dagen non-stop tennis. Vanavond om 17.30 uur zijn de vier spelers die dit ondernemen klaar. Het heeft in de noordelijke pers al de nodige aandacht gekregen. Maar misschien is de Hunze niet geschikt voor je Beijumblog, ik wilde het in ieder geval even melden!

Of het geschikt is weet ik niet, wel dat er iets bijzonders gebeurt daar op de tennisbaan van Tennisvereniging Van Starkenborgh. Op de rechter foto ziet u Alwin Visker, Tjarco Reitsema, Paul van Lier en Freek Stapel even uitpuffen van weer een onderling partijtje. Als ik me niet vergis waren ze op het ogenblik dat de foto's werden genomen ongeveer 50 uur achter elkaar in touw. Uit de folder: Van dinsdag tot donderdagmiddag: poging om het wereldrecord dubbelen te verbeteren. Een ongekend hoogtepunt in de geschiedenis van de vereniging. Het record staat op dit moment op 56 uur, 37 minuten en 13 seconden en dateert van 12 september 2010. Momenteel heeft een viertal heren uit Australië het record op hun naam staan. Voor onze vereniging zullen Tjarco Reitsma, Paul van Lier, Freek Stapel en Alwin Visker proberen dit record te verbreken. 57 uur betekent ook 2 nachten doorspelen, een zware opgaaf!
De foto's zijn groter te klikken. Beijumers die vermoeide maar wilskrachtige tennissers vlakbij huis willen bewonderen kunnen nog even kijken. Om 19 uur hebben de heren de recordpoging voltooid.
http://www.starkenborgh.nl/

HET PITTORESKE DORP BEIJUM (3)

Soms is het leuk om je eigen dorp even van een afstandje te bekijken. In Beijum kan dat. Beter gezegd, buiten Beijum kan dat. Je fietst zo even een meter of vierhonderd je dorp uit en je kunt tussen de schapen, koeien en zwanen kijken hoe het er bij ligt. Eigenlijk is Beijum geen dorp. Het is een plattelandsdorp. Wees eerlijk, dit heeft toch niks met een stad te maken?

BERICHT UIT LEWENBORG(Zin om te basketballen?)

Gisteren kwam deze mail binnen:
Hallo mensen van het Beijum nieuws,

Ik ben Sandra Peters en ben actief als trainster bij Basketbal Vereniging Groningen, B.V.G.
Vorig jaar hebben wij als club basketbal clinics gegeven in Lewenborg en Engelbert.
Het probleem wat wij tegen zijn gekomen, is de afstand naar de basketbal clubs.
Er zijn in Groningen 2 clubs met jeugd teams en beiden zitten we in Vinkhuizen, dat is vooral voor jongere kinderen te ver.
Zo is bij ons het idee ontstaan om trainingen op locaties te geven.
We zijn dit jaar een training groep begonnen in Lewenborg en in de Weijert.
De trainingroep in Lewenborg is bedoeld voor Groningen-Oost.
Ons doel is, kinderen kennis te laten maken met basketballen, als ze het leuk vinden kunnen ze blijven trainen, als er genoeg kinderen zijn kunnen we ook e.v.t een competitie team maken op locatie.
Wij trainen door t/m 7 juli, daarna gaan wij een week na de grote school vakantie weer van start. De training vindt plaats op donderdag van 16.00 t/m 17.00 uur in de Sporthal van Lewenborg, Kajuit 323. Is het misschien mogelijk dat er op jullie site hier aandacht aan kan worden gegeven??? In de bijlage zal ik de flyer van de training groep in Lewenborg mee sturen.
Voor meer info kunnen jullie me mailen: speters32@hotmail.com
Vr.gr. Sandra Peters
http://www.bvgroningen.net/

woensdag 22 juni 2011

9 JULI NATUURMARKT WIERSHOECK

Het is weer zover, het jaarlijkse evenement in en om de Wiershoeck komt er aan. Eerst even dit, op het moment van schrijven komt er een mail binnen van Ger van Dam, zie laatste blogbericht over de Schooltuin. Zijn mail heeft raakvlakken met de 9e juli:
Zou je op je wijkwebsite melding willen maken van de open dag op de kinderwerktuin Beijum, te weten op zaterdag 9 juli tussen 12.00 en 16.30, gelijktijdig met de jaarmarkt van de Wiershoeck?

De tuin is dan naar verwachting op zijn mooist.

Bezoekers kunnen geurzakjes bestempelen met allerlei motieven en daarna vullen met verse lavendelbloesems. Er zijn rondleidingen met speciale papilio dichtbijkijkers voor de insekten door het plantenlabyrint. En er zijn diverse soorten kruidenthee te proeven. En we bedenken vast nog wel wat meer leuks te doen of te zien.
Ger heeft zijn punt even gemaakt. Open dag/natuurmarkt ok, maar bij hem in de Schooltuin is ook het een en ander loos volgende week zaterdag

Klik de flyer hier links even open en lees desgewenst het programma bij de Wiershoeck. (op een bepaalde manier lukt dat open klikken nog niet, wordt aan gewerkt. Lees ondertussen het programma op Lijn6) Update: 21:19 uur: de flyer kan open worden geklikt!  Wat even een extra vermelding waard is is het feit dat Jaap van Leeuwen van uitgeverij Leander op 9 juli ook met een stand bij de Wiershoeck staat. Zoals u wellicht weet is hij degene die het boek over Beijum, waar op het ogenblik hard aan wordt gewerkt, uit gaat geven. Op 9 juli kunnen Beijumers zich bij de Wiershoeck (voor)intekenen voor Het Boek en krijgen ze korting. Hoeveel die korting is weet ik zo net niet, maar nader informatie volgt.
Aardig om te benoemen is ook dat Joes van http://www.natuurstoffen.nl/ zich middeleeuws gaat presenteren. Spinnewielen, historische kleding...etc. Nader informatie volgt.

DE SCHOOLTUIN IN BLOEIMAAND JUNI

Educatief medewerker Ger van Dam noemt de maand juni de mooiste maand van het jaar. Als een echte veldmaarschalk stond hij dinsdagochtend in de Schooltuin. Schoolklassen kwamen en gingen, en Ger zag dat het goed was. U ziet hem links op de foto tevreden kijken hoe weer een klas met schoolkinderen de poort van het complex in het groene Hart van Beijum binnenliep. Kijk en luister even naar Educatief Medewerker Ger van Dam. Wat vindt hij van 'zijn' tuin in deze bloeimaand juni?

HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN

Er kunnen nog steeds lezersvragen worden opgestuurd die ik aan Karin Dekker voor zal leggen. Over bus, tram, oostelijke ringweg, Korrewegbrug etc. Beijumnieuws@online.nl

Eind van de week zit de Twitterproefmaand er op. Ik ben er nog niet uit of het door blijft gaan en of het überhaupt binnen de blog valt. Het bevalt niet helemaal.  De meeste tweets hebben een hoog zijk- en zemelniveau, en zijn niet ter zake doende binnen Beijumer nieuws. Om elk wissewasje, hobbeltje of gevoeletje te blijven tweeten, nee dat is niet de bedoeling. Een optie is om een i-phone, blackberry of I-pad aan te schaffen (tips welkom) zodat een nieuwsfeit(je) die ik in de wijk tegen kom als een soort van vooraankondiging snel kan tweeten. Waarschijnlijk delete ik alle voorgaande tweets en begin met een nieuw plan en doelstelling ( + handig apparaatje mee in de wijk) opnieuw. Zo niet, dan stopt dit twitteravontuur. Wordt vervolgd.

Er staan nog video's over de Schooltuin op de rol, een fietstocht achter de Hiddema-, Kremers-, en Heratemaheerd langs, en een van een wandeling langs de zuidkant van de Froukemaheerd. Vanmiddag programma natuurmarkt Wiershoeck op 9 juli,

VIJVER KRIJGT KADE

De aanpak van de vijver tussen de Boelemaheerd en de Kleihorn is in volle gang. Hier ziet u werknemers een soort van kade aanleggen waaroverheen gelopen kan worden, zitten, liggen, zonnebaden, etc. Midden in het water zijn twee eilanden aangelegd. Wie weet ontwikkelt zich dat hier tot een recreatieve plek.

dinsdag 21 juni 2011

UIT DE OUDE DOOS (79)

Lezeres Amanda snuffelde rond in het archief van het Nieuwsblad van het Noorden en stuurde deze historische artikelen op. http://www.dekrantvantoen.nl/  Dit stond (allebei) op 28 april 1983 in NvhN, en ik ga er gemakshalve van uit dat de opening van de eerste markt ooit in Beijum een dag eerder plaats vond, op 27 april van dat jaar. Amanda schreef bij de opgestuurde stukken: Zal de familie Schreuder nog in Beijum wonen? En wie herkent zich nog op de foto bij de marktopening?
Naschrift: De opening was toch op 28 april 1983. Op het bijschrift van de foto, zie artikel rechts, staat dat de markt vandaag is geopend. Dat klopt natuurlijk, NvhN was destijds een middagkrant, de foto is 's ochtends genomen. Klik beide afbeeldingen groter!

VUURWAPEN IN HUIS

Van http://www.dvhn.nl/
De politie heeft maandagochtend een 25-jarige inwoner uit Groningen gearresteerd die in zijn woning aan de Wibenaheerd een vuurwapen verborg.
De politie beschikte over een tip over het wapen en dat was aanleiding voor een huiszoeking. De 25-jarige verdachte is in afwachting van een onderzoek ingesloten. De politie heeft het vuurwapen in beslag genomen.

4 JULI MEEPRATEN OVER KRUISPUNT BEIJUM-ZUID

Van de communicatiemedewerkerster van Ring Oost kwam dit binnen:
Geachte omwonende,

Namens de gemeente Groningen nodig ik jullie van harte uit om op deze inloopmiddag aanwezig te zijn.!
Maandag 4 juli : inloopmiddag werkzaamheden Ring Oost
Deelproject Beijum-Zuid en de Hunze
Voor omwonenden en geïnteresseerden vindt er op maandag 4 juli van 16.30 uur tot 20.00 uur een inloopmiddag plaats over de uitgewerkte plannen voor de aanpak Ring Oost bij Beijum-Zuid en de Hunze. Van 10 juni tot 21 juli 2011 ligt het bestemmingsplan hierover ter inzage. Op deze avond krijgt u niet alleen informatie over de plannen, maar kunt u eveneens uw mening c.q. eventuele zienswijzen kenbaar maken.

Plaats:informatiecentrum Ring Oost, Grondzijl 23, op het bedrijventerrein Ulgersmaborg (tegenover Kardinge). U bent van harte welkom!
Het ontwerp-bestemmingsplan is in te zien op www.bestemmingsplannen.groningen.nl