donderdag 30 juni 2011

BOUWPLANNEN ROND DE DIJK

Het nieuwbouwplan voor 11 grondgebonden sociale huurwoningen aan de Wibenaheerd in Beijum-Oost is onderdeel van een plan van de gemeente voor de verbetering van de openbare ruimte in het betrokken gebied. Dat plan omvat ook de, inmiddels gerealiseerde, nieuwbouw van de 1e Openbare Montessorischool. Het oude schoolgebouw is gesloopt en de vrijgekomen plek is (her)ingericht als school- en buurtplein. De voorkanten van de 11 nieuwe woningen zijn op dit plein geörienteerd en vormen de begrenzing daarvan aan de zuidzijde.

Geen opmerkingen: