donderdag 30 juni 2011

WAAR ZIJN DEZE BIJEN IN BEIJUM GEBLEVEN?

Fotograaf Luit Staghouwer van de weekendserie 'Foto's uit de Wiershoeck- en Schooltuin' heeft aangegeven dat hij het getal 100 gaat volmaken. De lezer kan dus in elk geval nog 10 afleveringen van de prachtige natuurserie op Beijumnieuws tegemoet zien. De maestro stuurde gisteren deze foto op en schreef er bij:
Dit keer weer eens een berichtje "tussendoor". Misschien interessant voor Beijumnieuws?

Dinsdag was het tropisch warm. Ik had mijn "werktijd" aangepast aan de omstandigheden en maakte mijn "foto-rondje" voor de excursie i.pl.v. er na. Het was ongeveer kwart voor elf toen er een bijenzwerm werd gesignaleerd bij de walnotenboom, midden op de bloementuin van De Wiershoeck. Geen idee waar de bijen vandaan kwamen, misschien een verdreven koningin met een deel van een bijenvolk uit één van de kasten uit de bijenstal op De Wiershoeck? Maar het kan ook een volk van elders zijn, op zoek naar een geschikte nestgelegenheid. De bijen verzamelden zich in de boom. Om twaalf uur hing er een hele "tros" bijen in de boom. Enkele duizenden, misschien wel tien duizend. Voor een enkeling voelde het als een heuse bedreiging en die bleef dan ook op veilige afstand, anderen keken er geïnteresseerd naar en gingen gewoon verder met hun werk. Om ongeveer één uur, tijdens de koffie-thee (na de excursie) zagen we de bijen weer vertrekken. Waarschijnlijk had één van de werksters een goede nestgelegenheid gevonden en dat doorgegeven aan de andere bijen. Waar ze heen gegaan zijn, weet ik niet. Misschien naar een holte in een boom waar ze niemand tot last zijn, maar het kan natuurlijk ook zijn dat iemand er sinds dinsdagmiddag een probleem bij heeft. Een bijenprobleem.

Geen opmerkingen: