vrijdag 10 juni 2011

MAX MICHA: ZO GAAN WE NIET MET ELKAAR OM!

Zo gaan we niet met elkaar om!

Het is toch jammer dat er in Beijum nog steeds zulke spanningen zijn tussen de wijk bewoners onderling. Het blijkt toch maar weer dat het ego het altijd weer wint van het gezonde verstand. We hebben het hier niet over personen of organisaties. Dat direct op de man spelen gebeurt maar al te vaak in de Beijumse media. Maar voor diegene die zich nu al aangesproken voelen, die mogen zich wel eens achter hun oren krabben en de hand in eigen boezem steken.

Wat is dat toch met die mensen uit de wijk Beijum? Wijkbewoners die elkaars geluk in de weg staan door eeuwig gal te spugen via internet omdat niemand anders meer naar hun verhalen wil luisteren. Mensen die de dunne lijn van fatsoens ver overschrijden en daardoor niets meer aan de verbeelding overlaten. Haat en laster zaaien op een relatief makkelijke en veilige manier , vanachter de pc, anoniem of niet. In deze wijk is heel makkelijk omdat blijkbaar veel mensen lijden aan vreselijke tunnelvisie of opgekropte woede, of zichzelf gewoon ontzettend belangrijk vinden en het niet kunnen laten om een ander zwart te maken. Bewijs mij het tegendeel maar eens dat we hier te maken hebben met verstandige en intelligente mensen. Wijkbewoners die open staan voor elkaars visies.

“Get over it” zou mijn advies zijn en leef en laat leven. Of ga met elkaar om de tafel zitten en ga gesprekken aan met een positieve instelling. Wees ervan overtuigd dat men als wijkbewoners tot een volwassen oplossingen kan komen, en ga geen gesprekken aan voor persoonlijk gewin. Houdt er altijd rekening mee dat men altijd water bij de wijn moet doen in het geval van een conflict. Draai de rollen maar eens om. Hoe zou men het vinden om iedere keer weer door het slijk te worden gehaald? Hoe zou men het vinden om met de nek aangekeken te worden in de wijk? Hoe zou men het vinden als aantijgingen niet alleen jezelf raken, maar ook je gezinsleven? Je vrouw, je kinderen en je relatie beïnvloeden. Staat men daar wel eens bij stil? Blijkbaar niet.

We hebben toch altijd de mond vol over respect hebben voor elkaar? Respect voor iemand zijn geloof, voor iemand zijn mening en voor iemand zijn afkomst en kleur, maar ondertussen. Zodra men dan weer achter het pc’tje kruipt lijken de goede voornemens weer te zijn gerelativeerd tot fantastische niemendalletjes. Lekker afgeven op een ander is altijd makkelijker dan een spiegel voorhouden. IQ is misschien meetbaar, EQ is dat niet.

Wat gaan we doen Beijumers? Blijven we zo verder gaan tot de wijk echt in 2 kampen is verdeeld? Blijven we zo doorgaan tot het een keer echt uit de hand loopt met die emoties? Moeten er nu echt een keer slachtoffers gaan vallen? Gaan we zo ver door tot het te laat is? Reageer maar op deze column, kraak hem maar af, of mij als persoon. Mij maakt dat niet zoveel uit, ik heb een dikke huid, maar sommigen onder ons kunnen niet zo goed tegen kritiek, houdt daar ook een rekening mee! Denk niet dat jouw mening de enige is, en de absolute waarheid. De waarheid is altijd relatief.
Max Micha

15 opmerkingen:

Gerda zei

We hebben het niet over personen of instellingen, over wie of wat dan??

Twee kampen is helemaal niet erg volgens mij in dit geval.
Want beiden kampen vallen elkaar publiekelijk aan. Dus het is een gelijke strijd.

Als iemand in zo'n geval niet tegen kritiek kan dan moet hij/zij zorgen dat hij/zij niet in zo'n situatie komt.
Of zelf zorgen dat het tij keert, en zichzelf een spiegel voorhouden.

IQ en EQ houdt ook in bezint voor gij begint!
En niet achteraf gaan lopen mekkeren.

Ik hoop dat iedereen dit weekend heerlijk van zijn/haar gezin en/of naasten geniet!

Anoniem zei

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, altijd al zo geweest, dus hier niet anders.

Als de vos de passie spreekt boer pas op je kippen.

Anoniem zei

Het lijkt verdacht veel op iemand die graag de BOb in wil.

Anoniem zei

@Mike Tomale,
Als u dit bent zou u dan zelf duidelijkheid willen geven,
ik geef u een virtueel glas wijn neemt u zelf een beker water.

Op 16 maart schreef uzelf hier:
Vanuit deze vrijwillige functie hoop ik het contact tussen de BOB en de Beijumers laagdrempeliger te maken en problemen of onduidelijkheden voor te blijven.

Wilt u deze onduidelijkheid oplossen. Zeker als aspirant BOB lid.

Dit stuk lijkt heel veel op het verhaal in de Groninger Internet Courant.

Anoniem zei

Moeten we respect hebben voor iemand die achter het pc-tje gaat zitten om een psuedo-column te schrijven? Ga weg zeg.

Kees Huizenga zei

Beste Max: ik kom binnenkort bij je langs.

Max Micha is te lezen in deze digitale krant van Mike Tomale (zie het onderste deel van de pagina):

http://www.groningerkrant.nl/

Gans transparant en openbaar.

Kees K. zei

Max, ik heb het al eerder gezegd, neem een goede editor in dienst, het wemelt weer van de taalfouten.

En je kunt fantastisch van een mug een megamammoet maken. Alsof straks de bewoners van de wijk, zich verdeeld voelend, elkaar te lijf zullen gaan. Wat een wens/onzin? In ieder geval zal dat dan snel opgelost worden als ze met hun strijdbijlen op plein Oost tegenover elkaar staan, tesamen een clubje van 30-40 man, dus een ruime 0,25% van de wijk. Ik kom wel lijken rapen als het zover is.

Als IQ al meetbaar is en dat is nog maar de vraag, maar EQ niet, wat zegt dat dan? Een loze one-liner dus.

En dan nog dat de waarheid altijd relatief is. Wat een onzin. Inderdaad benoemen veel mensen hun waarheid als 'de' waarheid. Maar er bestaat natuurlijk wel 'de absolute' waarheid, alleen kennen wij die (nog?) niet. De natuurwetenschap komt in ieder geval een heel eind. De socio-/psycho-/politicologie nergens. Waarheid is niet afhankelijk van wat een mens zelf denkt (te weten), maar van wat bewezen kan worden, en dan nog is het antropocentrisch. Als het relatief is kunnen we het woord 'waarheid' ook wel afschaffen toch? Dan wordt het 'u' heeft 'uw' mening in 'ik' heb 'de mijne'. Giet daarover de respectsaus en het diner kan voorgang vinden in onwetendheid.

Ik ken ook een Max MIcha van Het Vrije Volk, lijkt er veel op kwa tekst. Dus Kees H., dat wordt een heet kopje thee.

Heh gut, bedenk ik me ineens dat ik achter m'n pc zit...

Anoniem zei

Waar gaat dit over?

Zijn er in Beijum meer conflicten dan in andere wijken? Hoe verschillen Beijumse media van andere media? Welke twee kampen gaat het over? Welke emoties? Dit laat veel tot de verbeelding over.

Geef voorbeelden! Vertel hoe waarom het in Beijum anders kan. Vertel waar de grens ligt tussen discussie en gal spuwen?

Dit is van een generalisatieniveau waar je als lezer niets mee kunt, dus lijkt het er op dat Max gewoon even stoom wou afblazen (afgeven) op internet. Als dit om een persoonlijk probleem gaat: Tof! neem een nieuw pseudoniem, geef alle betrokken partijen een andere naam en je hebt een mooi inside-Beijum verhaal.

Algemene verhalen over 'luisteren naar elkaar' horen dit niet op Beijumnieuws. Ik zou Johan Fehrmann willen aanraden om een klein beetje redactie te voeren over zijn blog.

Kees Huizenga zei

Het afgelopen weekend is columnist Max Micha verdwenen uit de Groninger Krant van beheerder/redacteur Mike Tomale. De logische vraag is: hoe dik is “de huid” van Max Micha? Waarom is hij opeens weggelopen? Waarom vlucht iemand met een pseudoniem, als hij zich eerst publiekelijk heeft kenbaar gemaakt op http://groningerkrant.nl ?

Waar is Max Micha gebleven?
Zie: http://www.google.nl/search?hl=nl&q=Max+Micha&meta=

Meerdere links kunnen helaas niet geactiveerd worden. Klikken op het vergrootglas is wel mogelijk. Dan verschijnt een korte tekst. Zijn columns op Beijumnieuws zijn wel op te laden.

Max Micha schrijft ook voor het “Anti Netwerk Lafka”. Wat is dit voor club?

Mike Tomale is te zien op Beijumnieuws:
http://beijumnieuws.blogspot.com/search?q=Conservatief+liberale+partij
d.d. 13 januari 2011.
Zijn website http://www.conservatiefliberaalnederland.nl is niet meer functioneel. Wat is er gebeurd?

Anoniem zei

Wie met mensen omgaat als met pionnen, zal spoedig zien dat zijn schaakbord leeg is.

Anoniem zei

Als MM echt MT is valt ie keihard door de mand.Conservatief liberaal zijn en keihard met buitenlanders/moslims pm willen gaan en huichelachtig reppen over dat sommigen sleg tegen kritiek kunnen. Wat een fantastisch niemandalletje deze "column"

Kees Huizenga zei

De artikelen/columns in Het Vrije Volk on line van Max Micha zijn niet meer te lezen! Ze zijn verwijderd in de zin dat ze niet meer op te laden zijn. Wat is er aan de hand, Max Micha?

Zie het uitgebreid overzicht in Het Vrije Volk on line:
http://tinyurl.com/646vc7s

Ben je gestopt met het publiceren van jouw gedachten? Waarom? Internet is een openbaar medium, toch? Waar blijft de verantwoording aan het publiek?

Anoniem zei

@Kees, je zou toch bij hem langs gaan?

Kees K. zei

Ja Kees H., 'k heb ook even zitten zoeken, maar da's wel apart dattie nu ineens verdwenen is van HVV, niet dat er iets aan gemist wordt kwa inhoud, maar blijkbaar heeft de schrijver er geen zin in dattie bekend is. Dat zouden meer schrijvers moeten doen.

Maar net als anoniem hierboven zegt, je ging toch bij hem langs? Dan weet je toch wie het is en waar hij/zij woont? En waar kan ik 'anti netwerk lafka' vinden?

Kees Huizenga zei

De link van het onderstaand artikel in de Groninger Krant van Mike Tomale van 28 februari 2011 is eveneens niet meer functioneel.

Zie: http://www.groningerkrant.nl/alle-nieuws/943-de-vete-van-beijum

Pas na 4 juli 2011 kan MM nadere informatie geven. "Als de tijd rijp wordt geacht!"