zondag 19 juni 2011

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (87)Een vlinder die we niet regelmatig op De Wiershoeck en de Schoolwerktuin zien is het groot dikkopje. Het is een vlinder die vooral voorkomt op zand- en veengronden en in grote delen van de duinen. Op de meeste kleigronden ontbreekt hij en op de Waddeneilanden en in Zuid-Limburg is hij wat schaarser. Maar de afgelopen dagen zijn er in de buurt van De Wiershoeck meerdere exemplaren van het groot dikkopje gezien.

Het is een relatief kleine dagvlinder, de vleugels zijn aan de bovenkant oranje/bruin en aan de onderkant geel/bruin met lichte vlekken. Bij de mannelijke vlinder is op de voorvleugels een donkerkleurige geurstreep te zien.

Het groot dikkopje komt voor in een gebied dat loopt van Europa via Noord-Azië tot Japan. De vlinder houdt van beschutte, vrij vochtige graslanden en ruigten, zoals vochtige heide met pijpenstrootje, open plekken in bossen en bosranden.

De vlinder vliegt in de periode juni tot en met augustus, in één generatie. De vlinders voeden zich met nectar van onder andere gewone braam, dophei en akkerdistel. De mannetjes voeren 's morgens vaak patrouillevluchten uit. 's Middags vertonen ze territoriaal gedrag, vaak vanaf steeds dezelfde uitkijkposten.

Vroeg in de middag zetten de vrouwtjes de eitjes af op de bovenkant van frisgroene bladeren van breedbladige grassen.

Wanneer de rupsen uitsluipen, eten ze eerst de eischaal op en daarna maken ze een kokertje door de twee bladranden aan elkaar te spinnen. Als de rups groter wordt, spint ze een grotere koker door enkele bladeren aan elkaar te spinnen. De nog niet volgroeide rups overwintert in de intussen nog weer verstevigde koker. Na de winter groeit de rups verder om vervolgens in het voorjaar te verpoppen. De verpopping vindt plaats in een spinsel op de grond tussen grassprieten. In juni verschijnen dan de nieuwe vlinders.
Links op de foto het vrouwtje en rechts het mannetje met de donkere geurstreep in het midden van de voorvleugel. Bij rustende dikkopjes staan de voorvleugels vaak schuin omhoog, terwijl de achtervleugels “horizontaal” worden gehouden.

(Bronnen: o.a. Wikipedia,vlindernet.nl en inbo.be)

Foto + tekst: Luit Staghouwer

1 opmerking:

Kees K. zei

Zou Luit niet eens een standbeeld ofzo kunnen krijgen op Beijumnieuws voor z'n altijd prachtige foto's en leerzame tekst? Hulde Luit,