woensdag 8 juni 2011

LEZER STUURT CARTOON OP

Deze cartoon kreeg ik gisteren opgestuurd. Met de vraag: 'durf je dit wel te publiceren? Je hebt wel eens over wijkayatholla's geschreven, het leek me leuk om dit voor je te maken.' Wou ik hét wijkonderwerp net een tijdje laten rusten. Maar vooruit, met lood in de schoenen dan maar.Want, oei oei. Hoe gaat de lange tenenbrigade- afdeling Beijum hier op reageren? Graag geen briesende en dreigende nachtelijke telefoontjes met als strekking dat het direct verwijderd moet worden. (Doe maar aan het begin van de avond) Opsturen naar Stadsdeel Noorddijk is wat mij betreft wel weer in orde. Een beetje relativerende zelfspot zou ideaal en verkwikkend zijn, maar dat zit er waarschijnlijk niet in. Beijum is een landelijk onderdeel van een democratie met een vrije pers, de ochtenkranten worden ook vaak opgesierd met cartoons, dus waarom hier op Beijumnieuws niet?  De humorlozen moeten de wereld niet erven en bepalen, dus online met die zuurkijkende ayatholla's. Vraagje aan de maker van de cartoon: kun je nog een paar scherpe en bijtende spotprenten maken en opsturen? Ter leering ende vermaeck. Graag een pittige van ondergetekende, een van kruidenvrouw Saskia Nieboer, van Kees Huizenga, van kapper Gerrie de Boer (kaal?), Jeffrey Lamain van het Biljarcafé, André Hoogenberg, van de wijkagenten, columnist Harm Vorsteveld, Jaap van Leeuwen, Shoetime-eigenaar Hoekstra, directeur Han van de Vlist van De Dijk, en nog veel meer. Omdat er wat te lachen mag zijn in Beijum. En omdat het in een stevige volwassen (wijk)democratie moet kunnen. (In dictaturen zijn cartoons verboden) Zoals altijd: over smaak valt niet te twisten. Maar kijk toch eens, zijn het in wezen geen schatjes?

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Meestal brengen cartoons iets nieuws in een leuke versie. Maar dit is niet nieuw meer dit is nu al zo oud. En dit zijn ook geen cartoons dit is gewoon photoshopping.

Anoniem zei

Pffff,toch nietiets om je druk over te maken

Kees Huizenga zei

Een prachtig bewijs voor de wijkdictatuur in Beijum. Mike Tomale schreef op 16 maart 2011 het volgende op http://beijumnieuws.blogspot.com/2011/03/hallo-beijumers.html
Naar aanleiding van de jaarvergadering van de BOB d.d. 15 maart 2011.

Citaat van Mike Tomale (“aspirant-bestuurslid” van de BOB; dit wordt opvallend verzwegen op pagina 2 van de BOBWAARHEID van april 2011 en mei 2011) op Beijumnieuws:

“Brandende vraag bij iedereen is natuurlijk het stukje communicatie naar de inwoners van onze wijk toe, en het langlopende probleem met betrekking tot de Beijumkrant en de opgestapte redactie leden. Tijdens de vergadering is unaniem besloten dat er een extra vergadering zal komen over de Beijumkrant. Zowel over de krant op zich, de journalistieke invulling van deze, en de problematiek omtrent de opgestapte bestuursleden.” Einde citaat.

In de Beijumkrant van maart 2011, pagina 2, staat dit:
“Enkele leden stelden voor om daar (over de Beijumkrant en de zgn. derde “notitie” inzake Beijumkrant, KBH) op een komende ledenvergadering een vervolg aan te geven. Het bestuur gaat daarover met hen in overleg.” Einde citaat BOBWAARHEID.
Overleg is iets anders dan een aparte thema-AV, BOBbers!!!

In de gelijkgeschakelde BOB-krant staat iets anders dan Mike Tomale beweert. Er wordt niet verwezen naar een “unaniem” aangenomen besluit van de jaarvergadering van de BOB. Sterker nog: voor de zomervakantie komt er geen aparte AV over de krant van Wim Klein en lakei/adjudant John Veldman.

Zie verder deze cartoon over JV:
http://lijn6.com/index.php?option=com_content&view=article&id=638:beijumkrant-plaatst-stuk-lijn6-redacteur-&catid=4:nieuws&Itemid=61

Wat blijkt uit de BOB-kranten van april 2011 en mei 2011: er komt helemaal geen extra AV over de Beijumkrant! Zonder enige toelichting en inhoudelijke argumentatie. De wijkbewoners worden wederom dom gehouden door de wijkayatollahs. Waarvan akte!
Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ayatollah

Sterker nog: het bestuur van de BOB trekt zich niets aan van de besluitvorming van de jaarvergadering van 15 maart 2011. Zal de BOB hierover heimelijk hebben gesproken met de grote engelbewaarder van de BOB, de heer Leo van Gent van de SDC Noorddijk?

Gaan we in Beijum zo met elkaar om???

Kees K. zei

Is dit geen religieuze discriminatie? Waarom is een ayatollah een onderdrukker? Omdattie moslim is?

En als het onderschrift nou zou zijn 'de januskop van Mohammed', was deze cartoon dan vrij publiceerbaar in onze democratie?

Anoniem zei

Skitterendddd!!!