vrijdag 24 juni 2011

GA IK OVER OF BLIJF IK ZITTEN?

De grote zomervakantie komt er aan. De leerlingen in het noorden moeten nog vier weken naar school, op vrijdag 23 juli nemen ze afscheid van het seizoen 2010/2011. Vandaag kregen de leerlingen van de Heerdstee hun overgangsrapport vast mee. Voor sommigen was het helaas een zittenblijfrapport. Nooit leuk om niet tegelijktijdig met je oude klasgenootjes het nieuwe schooljaar in te kunnen gaan. Ik heb een rapport uit het jaar 1963 voor me liggen, er staat nog op dat we rapportcijfers voor 'orde en netheid' kregen, evenals voor 'gedrag en vlijt.' Tegenwoordig krijgen kinderen naast 'normale' rapportcijfers als voor rekenen, taal en aardrijkskunde (heet tegenwoordig wereldoriëntatie of topo) veel 'sociale' rapportcijfers. Gedrag in de groep, onderverdeeld in o.a. omgang met kinderen, gedrag t.o.v. de leerkracht en zelfvertrouwen, concentratie, gedrag in de kring, zelfstandigheid en motivatie. Geen aspect van het kind in de klas wordt tegenwoordig overgeslagen, ze krijgen ook cijfers voor of het wat durft te vertellen in de groep, of het kan luisteren en is betrokken bij het onderwerp ja of nee.
Cijfers krijgen is niet juist gezegd, dat krijgen de kinderen niet meer. Tegenwoordig wordt een hokje aangekruist, het rapportcijfer is onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende of goed.
Eén vak bestond 40 jaar geleden nog totaal niet: computervaardigheid. We leven in het jaar 2011. Het computer én het Cito-tijdperk.

Geen opmerkingen: