donderdag 23 juni 2011

CULINAIR EN KINDEROPVANG BIJ DE DIJK

Er gebeurt morgen van alles op Montessorischool, De Dijk. Kunstkoken, zie flyer, en aanstaande woensdag een opening van wethouder Pastoor:
Woensdag 29 juni verricht wethouder Elly Pastoor de officiële opening verrichten van de 1e BSO van de COP groep. In samenwerking met de 1e openbare Montessorischool de Dijk biedt de COP groep opvang voor 2-4 jarigen, Voor en Vroegschoolse Educatie, peuterspeelzaalwerk voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 9 jaar waarin zorg, opvang en onderwijs op elkaar zijn afgestemd.
Vrijwel alle scholen voor primair onderwijs, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen hebben te maken met voor- en vroegschoolse educatie en/of voor, tussen- en naschoolse opvang. Deze partijen zoeken in toenemende mate samenwerking om een meerwaarde te kunnen bieden voor kinderen op het gebied van cognitieve ontwikkeling en sociaal- emotionele vorming .
Het COP groep en de 1e openbare montessorischool De Dijk brengen deze, nieuwe schoolgedachte , in praktijk.
Een doorgaande lijn tussen peuterspeelzaal, basisschool en opvang is gerealiseerd volgens de principes van Maria Montessori.
Begrippen als: “het kind centraal”, “oog voor ieder kind”, “harmonieuze ontwikkeling”, “leren het zelf te doen” worden in praktijk gebracht binnen dit concept.
Meer informatie kunt u verkrijgen bij:
Hans Wijma (Manager Kindercentra COP) Han van der Vlist (directeur De Dijk)
Friesestraatweg 213 C Wibenaheerd 24
9743 AD Groningen 9736 PB Groningen
Tel: 050-3124325/ 06 12305686 Telefoon (050) 5414332

1 opmerking:

Kees K. zei

Wat een blieblab weer. Uit m'n eigen verleden puttend zou ik zeggen: 'het kind centraal' zou moeten betekenen niet tot je 6 in allerlei communes geplaatst worden, maar lekker buiten spelen in een 'doorgaande lijn' van kind naar volwassene. Het is toch straalidioot om een kind naar een hok te halen om het te 'leren het zelf te doen', terwijl weglopen dan niet mag?????