woensdag 29 juni 2011

WETHOUDER PASTOOR OPENDE BSO DE DIJK

Er waren hapjes en drankjes. Want het was weer eens feest op Montessorischool De Dijk. De nieuwste BSO ( Buitenschoolse Opvang) van Beijum zag vandaag het levenslicht:
In samenwerking met de 1e openbare Montessorischool de Dijk biedt de COP groep opvang voor 2-4 jarigen, Voor en Vroegschoolse Educatie, peuterspeelzaalwerk voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 9 jaar waarin zorg, opvang en onderwijs op elkaar zijn afgestemd.

Vrijwel alle scholen voor primair onderwijs, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen hebben te maken met voor- en vroegschoolse educatie en/of voor, tussen- en naschoolse opvang. Deze partijen zoeken in toenemende mate samenwerking om een meerwaarde te kunnen bieden voor kinderen op het gebied van cognitieve ontwikkeling en sociaal- emotionele vorming .
Het COP groep en de 1e openbare Montessorischool De Dijk brengen deze, nieuwe schoolgedachte, in praktijk.
Een doorgaande lijn tussen peuterspeelzaal, basisschool en opvang is gerealiseerd volgens de principes van Maria Montessori.
Begrippen als: “het kind centraal”, “oog voor ieder kind”, “harmonieuze ontwikkeling”, “leren het zelf te doen” worden in praktijk gebracht binnen dit concept.

Op de foto ziet u wethouder Elly Pastoor de openingsspeech houden.

Geen opmerkingen: