zondag 12 juni 2011

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (86)

Spinnen komen wereldwijd voor en zijn typische landbewoners, er zijn ongeveer 42.000 soorten beschreven. Het zijn echte roofdieren, hun voedsel bestaat voor een groot deel uit insecten. Veel spinnen liggen op de loer terwijl de prooi gevangen wordt in het web, anderen vangen de prooi door actief te jagen. Ze spuiten gif in hun prooi en persen daarna een vloeistof naar binnen die de binnenkant van de prooi tot een papje maakt. De spin zuigt daarna het voedzame lichaamspapje op.

De wolfspin is een kleine, meestal bruin- of bontgekleurde jachtspin, die bijna altijd op de bodem leeft. Op warme zonnige dagen kan men grote aantallen wolfspinnen over de grond zien rennen. In Europa komen meer dan 80 soorten voor (wereldwijd ongeveer 3000).
In tegenstelling tot de meeste andere spinnen hebben wolfspinnen een goed gezichtsvermogen en kunnen zodoende goed jagen. Ze hebben vier paar ogen. Met al deze ogen kan de spin alle kanten opkijken en kan ze insecten op 10 cm afstand waarnemen. Haar poten en kaken zijn fors. De spin valt een prooi agressief aan en vermaalt haar met de stevige kaken.

Ondanks dat ze geen webben hebben kunnen ze wel spinnen, zo spinnen ze bijvoorbeeld een eicocon. Hierin worden de bevruchte eieren meegenomen. De eicocon wordt door het wijfje enkele weken aan de spintepels meegedragen. De spin verdedigt haar eicocon met haar leven. Als de eicocon wordt afgenomen accepteert ze alles wat als vervanging kan dienen, zoals een propje papier of een klein slakkenhuisje. Als de jongen uit de eitjes komen dan bijt het wijfje de cocon stuk. De jongen kruipen daarna op de rug van hun moeder. Hier blijven ze enkele dagen tot ze groot genoeg zijn om voor zichzelf te zorgen. Al die tijd dat de jongen op de rug van de moeder verblijven eten ze niets. Ze hebben (in het ei) voldoende voedsel opgeslagen om te overleven tot de eerste vervelling. De wolfspin gebruikt haar spindraden alleen voor het maken van een cocon en voor de bekleding van haar schuilplaats.

Foto + tekst: Luit Staghouwer

1 opmerking:

Wobke zei

Mooi om te lezen weer :-)

Ik heb laatst een foto kunnen maken van een spin 'aan het werk', bezig een insect te verorberen.
Een toch wel flink insect, voor een relatief klein spinnetje, ik heb m'n ogen uitgekeken.