dinsdag 8 maart 2011

UITNODIGING: SCHUIFT U AAN?

Antje Graaff van PKN de Bron stuurde onderstaande oproep + foto:

"Ik zie je" is dit jaar het thema van de 40 dagentijd in de Kerkelijke Protestantse gemeente de Bron. Deze 40 dagentijd voor Pasen is een tijd van bezinning over armoede en onrecht in de wereld. Maar we willen het niet bij bezinning alleen laten. En daarom organiseren we wekelijks een maaltijd, met ruimte voor ontmoeting, waarvoor we ook u/jou als wijkbewoner graag willen uitnodigen: Iedere woensdag van 18.00 -19.00 uur, vanaf 16 maart tot 13 april.
Plaats: Kerkelijk centrum de Bron - Bentismaheerd 1A.
We delen met elkaar in een gezellige sfeer een eenvoudige, maar voedzame maaltijd van vegetarische maaltijdsoep met brood, waarvoor we een kleine bijdrage vragen -uiteraard naar draagkracht.
De opbrengsten gaan naar projecten van Kerkinactie en ICCO, dichtbij en veraf. Deze projecten laten mensen zien die naar elkaar omzien en er voor elkaar willen zijn in de overtuiging dat het mogelijk is het verschil te maken tussen kansarm en kansrijk, tussen onrecht en recht.Vaak tegen alle verwachtingen en vooroordelen in.
Nogmaals van harte uitgenodigd!
Voor opgave en/of informatie kunt u wekelijks bellen met Hilly Bennink - tel 5418323.
Ook vind u informatie op onze website: http://www.pkndebron.nl/ .

Geen opmerkingen: