donderdag 31 maart 2011

"GOLFBAAN BRENGT ENORME DRUKTE MET ZICH MEE"

Gerrit Lennips reageert op het artikel 'Golfbaan; doe even normaal' van Pieter Bezema. Zie afgelopen woensdag
Golfbaan-verkeer druk  volgens onafhankelijke stichting
“Op jaarbasis worden ruim 125.000 extra auto’s verwacht door de nieuwe golfbaan tussen Beijum en Zuidwolde, met in het zeven maanden durende zomerseizoen een verschrikkelijke verkeerspiek op zaterdag en zondag” meldde Beijumnieuws maandag. Hoezo?, vroeg een kritische Beijumer enkele dagen later. Het antwoord:

Maand              Dag      weekenddag      werkdag
januari                          346                  150      
februari                         432                  187      
maart                           540                  234      
april                             675                  293      
mei                              675                  293      
juni                              675                  293      
juli                               675                  293      
augustus                      675                  293      
september                    675                  293      
oktober                         675                  293      
november                      540                  234      
december                     432                  187      
(bron CROW-rekentool verkeersgeneratie 18 holes, 120 hectare golfbaan buitengebied)

Harde feiten
CROW is een onafhankelijke stichting, het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer en vervoer, openbare ruimte. CROW beschikt over gezaghebbend rekenmodel dat algemeen in gebruik is bij gemeenten, provincies, bestuursrechters, projectontwikkelaars en adviesburo’s. Ook DHV/Noordpeil, adviesburo gebiedsontwikkeling de Woldstreek, de golfbaan tussen Beijum en Zuidwolde dus,  gebruikt dit model voor de gemeente Bedum, Groningen en de provincie.
Vaste parameters in model: 90% van de klanten komt per auto, gemiddeld 1.13 persoon per auto.

De feiten zijn niet mooier. Extra verkeersdrukte rond Beijum door golfbaan is reusachtig, zo blijkt uit de objectieve sommen. Vooral de 675 extra auto’s iedere zaterdag en zondag in het zeven maanden durende mooi-weer seizoen vallen op. Van ’s-ochtends vroeg, zoals bijv. gepensioneerd profvoetballer Willem van Hanegem placht te doen, tot ’s-avonds na het werk nog even 9 holes pakken. De verkeerstoename komt bovenop het verkeer dat nu al over Beijumerweg, Noorddijkerweg en Oosterseweg rondrijd in het weekend. Auto’s, trekkers, fietsen, wandelaars, skaters en een overstekend ree of fazant. Weg rust. Weg rustig ommetje wandelen of fietsen. Weg rustig in de tuin tuinieren, boek lezen of …  Weg goed wonen in Beijum. Golf en auto’s horen bij elkaar, zo leren de modellen. 125.000 extra auto’s op jaarbasis rond de wijk, dat is wat een golfbaan brengt voor Beijumers.

Kamelenneusje
Ik ben blij met discussie over wonen in Beijum. Over de stadsrand. Wat is van waarde, wat minder? Wat kan er beter? De feiten op tafel. Gevoelens, waarderingen er naast. Voor een juiste afweging. Luisteren naar mekaar, leren. En uitspreken.
Bezema stelt in zijn bozige reactie tegenover de objectieve cijfers zoals die rondgaan in de Klankbordgroep De Woldstreek  -en door Beijumnieuws/lijn6 maandag naar buiten zijn gekomen- zijn eigen getallen.  Die passen hem als golf-liefhebber meer. Hij realiseert onderbenutting van golfbaancapaciteit, verlieslatende exploitatie van golfbaan-investering en onvoldoende voorbereid zijn op effecten van een golfbaan direct tegen stadswijk en dorp aan. Als je Bezema’s wishfull thinking volgt ligt er straks een golfbaan met een probleem; onderschatting van verkeersstroom.  Hij laat van de kameel alleen maar het kamelenneusje zien, zoals economen dat zeggen. De rest blijft verborgen, totdat de golfbaan gerealiseerd is en de daadwerkelijke verkeersdrukte blijkt.

Gerrit Lennips is lid van Klankbordgroep gebiedsontwikkeling Woldstreek

Geen opmerkingen: