zondag 24 mei 2015

FOTO'S UIT DE WIERSHOECK- EN SCHOOLTUIN (232)

Wereldwijd komen er ruim 4000 soorten soldaatjes (weekschildkevers) voor, in ons land zijn het er ‘slechts’ enkele tientallen. Ze zijn 7 tot 15 mm groot. Bij een aantal soorten zijn de verschillen in kleur en tekening duidelijk, maar zoals zo vaak in de natuur zijn er ook veel soldaatjes die sterk op elkaar lijken. 

Ze zijn bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk zwart, rood, oranje, geel of bruin. Soldaatjes hebben zachte (weke) dekschilden. De dekschilden zijn de verharde voorvleugels waaronder de echte (achter)vleugels veilig worden opgeborgen. De naam ‘soldaatje’ danken deze kevers aan hun uiterlijk, ze zouden lijken op ouderwetse soldatenuniformen.

Er zijn een paar soorten zwarte soldaatjes. Dit is een zwartpootsoldaatje (Cantharis fusca), hij is te herkennen aan de zwarte poten en de zwarte vlek op het oranjerode halsschild. Het achterlijf is meestal niet zichtbaar, maar is grotendeels geelrood van kleur. Het zwartpootsoldaatje zie je vooral in de periode mei tot en met juli. Het is één van de meest algemene soldaatjes van Nederland en ook algemeen in bijna heel Europa. De lengte is tussen 10 en 15mm.

Het zijn actieve rovers die bij zonnig weer op bloemen en bladeren jagen op kleine insecten. Maar ook stuifmeel (pollen) en nectar staan op het menu. Het soldaatje is een graag geziene gast in veel tuinen. De larven hebben zwarte beharing en eten (net als de volwassene exemplaren) bladluizen.
Het zijn, indien nodig, goede vliegers. Soldaatjes zijn algemeen in ruige bloemrijke gebieden, zoals bosranden, heggen en struiken, en zijn wijdverspreid in het grootste deel van Europa, behalve het noorden van Scandinavië. Ze zijn echter verrassend goed bestand tegen de kou. Soms worden ze in de winter gezien als ze over de sneeuw kruipen.

Info: www.gardensafari.net

Foto + tekst: Luit Staghouwer

Geen opmerkingen: