donderdag 21 mei 2015

MET NAME DE BEWONERSCLUB BEIJUM IS OMSTREDEN...

De Stadspartij wil opheldering van het stadsbestuur over de buitenfitness in Beijum. Het college van burgemeester en wethouders wil niet meewerken aan een buitenfitness en verkeert in de veronderstelling dat de buitenfitness zeer omstreden zou zijn. 
In de wijk snappen ze het niet: er is onder de Beijumers een onderzoek gedaan naar het draagvlak voor de buitenfitness. Wat blijkt? 75% van de Beijumers ziet de buitenfitness wel zitten. Wel zijn deBewonersorganisatie Beijum (BOB), omwonenden en de werkgroep Groene Long tegen.

In de wijk is voortdurend gedonder en gedoe. Met name de BOB is omstreden: veel bewoners vinden dat het draagvlak voor deze organisatie miniem is. De invloed van de club op de gemeente zou echter enorm zijn, omdat de gemeente Groningen de BOB ziet als de aangewezen overlegpartner voor wijkzaken.

Opvallend: Anna Riemersma is het raadslid van de Stadspartij dat vragen stelde over de buitenfitness. Zij woont in Beijum en is ooit met ruzie vertrokken bij de door de BOB gerunde Beijumkrant. GroningenDichtbij

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Omstreden? Wat mild uitgedrukt.

Bert zei

Kunnen we geen wijkreferendum houden of we ons wel vertegenwoordigd voelen door de BOB en hun werkgroepen. Uiteraard moet er een "neutrale" en eenduidige stelling opgesteld worden. Bij een opkomst van tenminste 50% is de uitslag bindend. Dan zijn we tenminste af van deze voortslepende discussie.

Verder neem ik aan dat we uiteraard de antwoorden van B&W op de vragen van Anna terug zullen vinden op deze site als ze bekend zijn? Of kunnen we deze zelf ergens "volgen"?


Kees Huizenga zei

Zie dit belegen commentaar van Lijn6.com van gisteren:

http://www.lijn6.com/index.php/lijst/politiek-22/commentaar/3326-de-bob-is-benieuwd-betreft-buitenfitness

De tergende beeldvorming is dat de SDC Noorddijk en de BOB twee handen op één buik zijn. De eerste vraag luidt: waarom liet de SDC Noorddijk zich voor het karretje van de BOB spannen?

De tweede vraag is waarom de bevindingen van het Bureau Onderzoek en Statistiek betreffende het draagvlakonderzoek van Buitenfitness Beijum niet gerapporteerd zijn aan burgemeester Den Oudsten en de stadsdeelwethouder van Noorddijk? Zij, twee leden van het college van B&W, zwegen immers over het Bureau Onderzoek en Statistiek!

Ik verwijs in dit verband naar § 1 van de Gedragscode voor ambtenaren. Over "het vertrouwen in de overheid". Dat is geknakt...

Kees Huizenga zei

Nadere uitleg: waarom geen vier handen op een buik?

Zie:

https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/twee-vier-handen-op-n-buik

Willem Pauwelussen zei

De reden dat "de SDC Noorddijk zich voor het karretje van de BOB" liet spannen, zoals Kees het uitdrukt, is dat er geen andere club in Beijum is die zich profileert als vertegenwoordiger van de bewoners en kennelijk aan de voorwaarden in het convenant voldoet. Omdat dit convenant stoelt op een besluitvormingsproces in ons gemeentebestuur is het convenant het enige uitgangspunt dat de gemeente (en dus ook SDC want dat IS de gemeente) kan hanteren als ze overlegpartners op wijkniveau zoekt.
Het staat Kees en trouwens iedereen vrij om zelf een bewonersorganisatie op te richten die aan de regels van het convenant voldoet, om op die manier het blijkbaar gewenste andere karretje aan te bieden waar SDC in de leidsels geplaatst kan worden.
Of een proces op gang te zetten wat er toe leidt dat het convenant buiten werking wordt gesteld en er iets anders voor in de plaats komt. Whatever that may be.

Kees Huizenga zei

De BOB voldoet niet aan de voorwaarde 8 van het door Willem Pauwelussen genoemde Convenant van de wijkorganisaties met het gemeentebestuur d.d. 22 mei 2008.

Zie: http://www.zonlichtenruimte.nl/convenantwijkengemeente.pdf

Ik citeer:

"De wijkorganisaties hebben de inspanningsverplichting aangenomen zoveel mogelijk wijkbewoners bij hun activiteiten te betrekken en met zoveel mogelijk bewoners te communiceren, ook langs digitale weg."

"Communiceren" is een tweezijdig proces. De BOB monopoliseert en kan haar taken kenbaar niet delegeren. Er is één kapitein aan het roer, die eenzaam "voorlicht", soleert, schrijft en twittert (op twee met de BOB verbonden accounts, inclusief eigendunkelijk retweeten).

De website van de BOB (zonder teller!) is geen website "van, door en voor wijkbewoners", maar een propaganda-apparaat van en voor de BOB (evenals de voormalige BOBWAARHEID; met veel hoofdpijn opgeheven door de BOB).

De BOB komt zodoende aan "activeren" niet toe. Aan werving van kader derhalve eveneens niet! Volledig voorspelbaar.

De gemeente Groningen geeft de BOB op grond van de Algemene Subsidieverordening (ASV) een vette subsidie voor "voorlichting, communicatie en activering".

Omdat de BOB vanuit een ivoren toren opereert, zonder gedurig overleg met de wijkbewoners (zie tevens art. 2 lid 2 sub b, c en e van de BOB-statuten), dient de SDC Noorddijk in te grijpen.

Een bewonersorganisatie moet draagvlak en draagkracht in de wijk hebben. In januari 2015 heeft de BOB voor het eerst (!) geen nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Vanwege te weinig opkomst in het verleden...

Het objectiveerbaar en onmiskenbaar bewijs van bestuurlijke bloedarmoede en bestuurlijke eenzaamheid. De BOB als eilandbewoner. Ver verwijderd van de bewoonde wereld van Beijum...