dinsdag 26 mei 2015

GEMEENTE GRONINGEN DENKT ERG LANG NA OVER PLANNEN KARDINGE

Kardinge-overleg met toenmalige wethouder José van Schie....zeven  jaar geleden. Herkent u hier iemand van?
Er liggen al zeven jaar plannen voor Kardinge

Door Willem Pauwelussen


Bewoners van Beijum en waarschijnlijk ook van andere wijken worden door de fracties van drie partijen, die niet in ons college van B&W vertegenwoordigd zijn, uitgenodigd “voor  een  bijeenkomst over de ontwikkelingen rondom Kardingeplas en omgeving”. Op de kop af zeven jaar geleden was er ook al een bijeenkomst, toen opgezet door wethouder Van Schie (sport & recreatie), in aanwezigheid van stedenbouwkundige Rob van Gemert.
Volop sportmogelijkheden te Kardinge. Foto: Gezinsbode

Dat Pitch & Putt ook toen al jaren wegkwam met een onwettig fietspad en daardoor onbereikbare arena is inmiddels een gepasseerd station. Dankzij de nieuwe kruising is de rare lus weg die auto’s moesten maken om er te komen, en mede daardoor is de route voor fietsers veel logischer geworden. Dat zat mekaar op de kruising vóór het sportcomplex toen akelig in de weg. Lastig was ook dat het parkeren allemaal aan het begin zat, doordat daar de ingang van het sportcomplex was. Bezoekers van andere accommodaties moesten altijd een flink stuk lopen.

Van Gemert had een mooie diashow meegenomen. Hij wilde het parkeren na voltooien van de kruising (die er nu ligt) verbeteren door de ingang van het sportcomplex naar het midden te verleggen, daarop een centraal plein aan te sluiten (het ‘hart van Kardinge’) en aan weerskanten ervan het parkeren voor de deur van de overige voorzieningen te plaatsen, verbreed en door pleinen van elkaar gescheiden.

Er hadden zich alweer nieuwe sportondernemers aangetrokken, zo hoorden wij, en die zouden mooi de open plekken tussen de sportgebouwtjes kunnen opvullen. Met als bijkomend effect dat er meer sociale controle in het gebied zou zijn. Bewoners herinnerden zich hoe de eigenaar van het pannenkoekhuisje de boel in de gaten hield. Ze stelden daarom een beheerderswoning voor. Om de jeugd in de gaten te houden want die vernielden fietsen en produceerden zwerfvuil en wat al niet. De koeien waren ook niet populair: alles werd kapotgeragd door die beesten, zoals paden en bruggen. Je kon er met kinderen of rolstoel niet meer komen. Bellen hielp ook niet want de gemeente schoof het af natuurmonumenten.

Meer sport: er kwamen misschien meer voetbalvelden. Daar vonden de bewoners van Drielanden niet leuk want ze hadden al zoveel geluid- en lichtoverlast (later afgeblazen). Andere dia’s lieten zien hoe Van Gemert het padenstelsel rond de bult wilde opleuken voor trimmers, met paaltjes die meten hoeveel energie je verbruikt – dat is dan weer actueel in de discussie over de buitenfitness. Hij zag ook een speeltuin in het verlengde van het pad langs het strand. Maar het idee om brede fietboulevard aan te leggen kwam hem op hoongelach te staan. Dat werden vast en zeker bromfietracebanen.
Wakeboardcentrum? Afbeelding van hier.

En dan de plas zelf. Het strand zou worden opgeleukt door onderling verbonden eilandjes aan te leggen, met spelthema’s zoals piraten en schatzoeken. Anno 2015 is de vraag of daar het wakeboardcentrum voor in de plaats komt? Slotvraag: waarom mag bij het servicegebouw niks verkocht worden. “Moet je dan helemaal naar AH rijden om een ijsje op te halen?”

Van hier.
Op de definitieve plannen moest nog een half jaar worden gewacht, want dan was duidelijk hoe het met de tramplannen stond. Die zijn afgeblazen, zoals we weten, en opvolger Gijsbertsen van toenmalig wethouder Dekker lijkt niet van plan die weer van stal te gaan halen. Als dan na zomer de definitieve versie er lag was er in het najaar nog een  inspraaktraject van 4 à 6 weken. Misschien heb ik iets gemist, maar ik heb het niet voorbij zien komen. Het lijkt erop dat het zeven jaar heeft moeten wachten op de volgende info-bijeenkomst van 2 juni aanstaande, en inspraak op de raadscommissie van 10 juni. Tja, er moet wél geld voor zijn natuurlijk.

Van Schie na de opmerking dat de overgang naar Beijum nogal abrupt is: “Dat klopt, dat worden ook wel ‘harde kanten’ genoemd. Dat is een aandachtspunt. De bedoeling is dat dit in een apart project wordt uitgewerkt. Dus daar kan ik nog geen uitspraken over doen.”
=========================================================================================================================================
De gemeente heeft er uiteindelijk niet een half jaar maar pakweg vier jaar over nagedacht. Op 26 juni 2012 werd de inmiddels opgestelde visie voor het "Kardinge Kerngebied" gepresenteerd aan het publiek. De blogger interviewde de stedenbouwkundige die vertelde dat de belofte van mevrouw van Schie zal worden ingelost via een “inrichtingsplan met ruimte voor zowel speelplekken voor kinderen, plukvelden en plukbomen, begrazing met koeien, uitrengebied voor honden, natuurvriendelijke sloten, enz. “

Kardinge toen...
Van Gemert heeft in die vier jaar ook niet stilgezeten voor wat betreft de rest van het Kardingegebied. De Kardingermaar wordt (alleen bij het sportcentrum?) een volwaardige zuidelijke wandelboulevard, en er komt ook een noordelijke boulevard. Niet duidelijk is wat hij daaronder verstaat. Is dat het Meedenpad, of dat pad wat daar schuin op staat en door de kruising met de Garsthuizermaar loopt? Of iets heel nieuws en zo ja waar dan? Aan de uiteinden ervan is ruimte voor nieuwe bedrijfspanden. Dat verschilt met de plannen van 2008 want daarin zouden de nieuwe in de gaten komen tussen de bestaande.

Transferium
Gaat het Transferium verplaatst worden naar het ook al in 2008 genoemde “hart van Kardinge”?  Die extra verkeersstrook, dat zal geen luxe zijn, maar dat is toch iets anders dan parkeren voor de bedrijfsdeur in de plannen van 2008. Het  zou best kunnen zijn dat de klanten nu nog steeds een flink stuk moeten lopen als ze met de auto zijn gekomen. En we hopen nog steeds dat een nieuw fiets- en voetpad geen bromfietsracebaan wordt natuurlijk.

Persoonlijk blijf ik (WP) met de vraag zitten waarom mensen met de auto en niet sportief met de fiets naar de sportaccommodaties komen. Ga dan ook maar weer roken, denk ik dan.

JF, zie ook dit bericht van juni 2012.
Update, WP had afbeeldingen voor dit bericht meegestuurd. Zie helemaal boven, rechtsonder en helemaal beneden.


Geen opmerkingen: