zondag 19 augustus 2018

24-31 AUGUSTUS ACTIEKAMP CODE ROOD TEGEN GASWINNING/AARDBEVINGENKOMT ER NOG EEN DAVERENDE KLAP ALS GEVOLG VAN GASWINNING DOOR DE NAM?

Op verschillende plekken in de wijk Beijum hangt een Genoeg is Genoeg-sticker van Code Rood.org aan een lantaarnpaal geplakt.
Zie ook bovenstaande afbeelding, gemaakt langs de oostelijke wijkring van Beijum.

Wat is dat Code Rood eigenlijk?


Code Rood is een samenwerking van mensen die strijden tegen de fossiele industrie en haar macht. Dit gaat dus om alle vormen van olie, gas en kolen. De belangrijkste gedachte die deze mensen delen is dat klimaatverandering en de schade veroorzaakt door de winning van fossiele brandstoffen, niet gestopt kunnen worden met enkel individuele acties. We komen in actie tegen de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de winning, verscheping en verbranding van fossiele brandstoffen, Ên komen in actie tegen de overheden die deze bedrijven grenzeloos hun gang laten gaan.
Het is al weer een tijdje stil onder de bodem van Beijum.  Zie het bericht op Beijumnieuws van 8 januari dit jaar als gevolg van 'Zeerijp.'
Beijumborg een week later

Maar schijn bedriegt of kan bedriegen.

Je weet het niet, komt er nog een echte daverende klap als gevolg van gaswinning door de NAM?

Aan alles merk je dat 'de politiek' en de NAM geen boodschap hebben aan angstige zich niet serieus genomen voelende Groningers. Geld is veel belangrijker dan de veiligheid en het welzijn van de Groningers.

21/8, 22.12 uur...

Tijd voor rigoureuze actie, aldus Code Rood. 


Op https://code-rood.org/index.php/nl/pers/ staat verder:In de laatste week van augustus komen in Groningen honderden burgers in verzet tegen de gaswinning. Van 24 tot 31 augustus organiseert Code Rood en actiekamp met een inhoudelijk programma over de gevolgen van de gaswinning, inspirerende sprekers en verschillende actietactieken. Vanaf 28 augustus vindt er een massale zitblokkade plaats bij het NAM tankenpark in Farmsum (bij Delfzijl) met als doel de gaswinning ernstig te ontregelen. De deelnemers eisen een snelle en onvoorwaardelijke stopzetting van de gaswinning en een rechtvaardige schade-afhandeling.
Code Rood is een horizontaal georganiseerde beweging en zet massale burgerlijke ongehoorzaamheid in tegen de fossiele industrie en voor het klimaat. Op 4 juni 2017 blokkeerde ruim 300 mensen succesvol de OBA  kolen overslag in de Amsterdamse haven.

Geen opmerkingen: