zondag 16 augustus 2015

OOSTELIJKE RINGWEG AL WEER OPEN VOOR VERKEER

De werkzaamheden rond het gesloopte Meedenpad-viaduct zijn voortvarend verlopen. Dusdanig dat de weg net weer vrij is gegeven.
Onderstaand bericht werd ingezonden door RingGroningen:

Oostelijke Ringweg al vanaf zondagavond 16 augustus weer open voor verkeer

Vanaf zondagavond 16 augustus 20.30 uur is de Oostelijke Ringweg weer open voor verkeer. In eerste instantie zou deze ringweg afgesloten zijn tot maandagochtend 17 augustus  06.00 uur.

De sloopwerkzaamheden van het voormalige fietsviaduct Meedenpad zijn voorspoedig verlopen. De bouw van het nieuwe fietsecoduct Meedenpad kan nu beginnen.
Beperkte rijstroken
Weggebruikers dienen in de week van 17 augustus rekening te houden met beperkte rijstroken ter hoogte van het gesloopte viaduct Meedenpad.

Omleidingsroute fietsers
Tijdens de bouw van het nieuwe fietsecoduct Meedenpad dienen de fietsers de omleidingsroute via Kardinge of via Beijum-Zuid te nemen, afhankelijk van de bestemming.  

Bouw nieuwe fietsecoduct
De bouw van het nieuwe fietsecoduct Meedenpad duurt tot eind 2015. Daarbij kan af en toe hinder voor het verkeer optreden. Een gedeelte van het nieuwe fietsecoduct (het dek) wordt in de buurt van Kardinge - naast de Oostelijke Ringweg - gebouwd net als het nieuwe fietsecoduct van de Stadsweg. De rest vindt op de locatie van het oude fietsviaduct plaats. Het nieuwe fietsecoduct Stadsweg is klaar en wordt binnenkort op haar plek (huidige locatie) ingereden. Hierover volgen nog nadere mededelingen.
Nieuwe fietsecoducten
Het huidige Stadswegviaduct en het viaduct Meedenpad worden allebei vervangen en maken plaats voor modern vormgegeven fietsecoducten. Voor meer informatie zie ook elders op deze websitehttp://www.ringgroningen.nl/oostelijke-ringweg/deelprojecten/groenstructuur-en-fietsecoducten

Geen opmerkingen: