vrijdag 28 augustus 2015

"LENTIS, DENK NIET ALLEEN MAAR AAN GELD, MAAR MEER AAN MENSEN"

"Lentis, let niet zozeer op geld, maar om de kwetsbare mensen die jullie onder je hoede hebben." 
Onnemaheerder Lammert Doedens zond gisteravond bovenstaande kop en bovenstaande tekst in. Hij laat het er niet bij zitten, hoezo moet zijn woonheerd zonder overleg straks TBS-ers herbergen? Niet alleen zonder overleg, maar vooral zonder rekening te houden met de zwaksten in de Groninger samenleving, de psychiatrische patiënten? Zie berichtgeving van de afgelopen dagen.
Doedens gisteravond: "Aanstaande maandag gaat petiti.nl de lucht met deze oproep:
Lentis, laat Beschermd Wonen in Beijum Beschermd Wonen blijven."
Waarom deze oproep Lammert? "Deze oproep aan Lentis gaat de lucht in om ze van hun onzalig plan af te laten zien en ze te bewegen niet alleen op geld te letten maar meer op mensen." 
JF; hij doelt op kwetsbare mensen die de afgelopen jaren wortel hebben geschoten in Beijum en nu voor 'het grote geld' moeten verdwijnen ten voordele van een nog meer geld opbrengende doelgroep.

5 opmerkingen:

Karin.P zei

Ik blijf zeggen en ik spreek uit eigen ervaring Lentis gaat over lijken!!!
En dat het ten koste gaat van de kwetsbaren onder ons boeit ze weinig.
Ik heb nu mijn 2e serie klachten gedumpt bij de klachtencommissie de eerste waren alle 3 gegrond nu 5 klachten van 2 uitslag 1 gegrond 1 ongegrond de rest volgt nog.
En ja de overheid heeft hier ook ea over te zeggen maar alles bij een ander neerleggen zijn ze erg goed in

Kees Huizenga zei

Zie verder dit bericht op Beijumnieuws van april 2011:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2011/04/psychiatrische-patienten-in-beijum.html


Vraag: hebben de betrokken BW Beijum-bewoners aan de Onnemaheerd een huurovereenkomst met Lentis of met een woningbouwcorporatie?
Met andere woorden: wie is de eigenaar van deze woningen aan de Onnemaheerd?

Zijn dit mogelijk huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd? Hoe luiden de "kleine lettertjes" of Algemene Voorwaarden?

Indien Lentis de verhuurder is, bestaat de mogelijkheid dat er sprake is van een huurcontract en een zorgcontract. Een zorg-/huurcontract is eveneens mogelijk.


Vanavond hoorde ik dat er op de Wiershoeck ook wooneenheden worden gebouwd voor "Beschermd Wonen". De Wiershoeck als Zorgboerderij. Is Lentis hierbij betrokken?

Kees Huizenga zei

De zes woningen in De Wiershoeck zijn zeer waarschijnlijk reeds gerealiseerd.

Zie deze informatie:

http://www.wiershoeck.nl/index.php?categorie=wiershoeck&knop=_Houtwerkplaats

http://www.wiershoeck.nl/data/docs/informatiebrochure_voor_belangstellenden_appartementen.pdf

Het betreft zes nieuwe appartementen. In 2014 zijn drie appartementen gebouwd. Begin 2015 het vierde. De resterende twee woningen zijn volgens mijn inschatting reeds klaar voor bewoning. De beheerder van Beijumnieuws had vandaag dezelfde mening.

De achteringang van De Wiershoeck is gesitueerd op Onnemaheerd 2. Indien de bewoners van de Onnemaheerd 6 moeten verhuizen, heeft dit direct zijn negatieve gevolgen voor De Wiershoeck. Beseft Lentis dit?

Tip: http://www.wiershoeck.nl/index.php?categorie=producten&knop=Houtwerkplaats

En:

http://zorgloket.groningen.nl/organisatie?organisatieid=9319&bron=invis2

Kees Huizenga zei

Zie verder Beijumnieuws van 1 februari 2014:

http://beijumnieuws.blogspot.nl/2014/02/beschermde-woonvorm-in-de-wiershoeck.html


Vraag: waarom bijt Lentis zich in zijn eigen staart?

Anoniem zei

Dat mensen moeten kunnen reintegreren staat buiten discussie vind ik. Niet elke TBS'er is meteen een verkrachtende moordenaar, of anderszins een zedendeliquent. Er is een fors delict gepleegd, in combinatie met een psychiatrische ziekte. Dit laat overigens niet onverlet dat er een mate van onvoorspelbaarheid / gevaar voor de omgeving is die blijvend kan zijn. Wat ik veel kwalijker vind is dat Beijum het afvoerputje van de stad Groningen dreigt te worden; overlastgevende groepen; een gemiddeld inkomen wat beneden het stedelijk gemiddelde ligt; geweld, ga zo maar door. Ik vind dat onze wijk wel voldoende is belast, en de toch al beroerde beeldvorming er hiermee nog verder achteruitgaat. Reken er maar niet op dat een dergelijke doelgroep bijvoorbeeld in de 'betere wijken' gaat worden geplaatst. Niet omdat daar meer macht is, maar wel meer invloed kan worden uitgeoefend door bewoners, doordat het eigen netwerk vaak bestaat uit de beslissers. Daarnaast heeft Lentis de plank geweldig misgeslagen; ook toen de huidige woningen werden gebouwd - volgens mij zijn ze bezit van Lentis - was de communicatie minimaal.
Tenslotte wil ik kwijt dat mijn huidige buurtjes gewoon moeten blijven.